Рішення № 16468795, 14.06.2011, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
14.06.2011
Номер справи
9/17-1422-2011
Номер документу
16468795
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"14" червня 2011 р.Справа № 9/17-1422-2011 За позовом: Приватного підприємства "АЙТЕКС"; До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Чорна перлина";

про стягнення 9421,99грн.

Суддя Меденцев П.А.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1 (за довіреністю);

Від відповідача: ОСОБА_2 (за довіреністю);

СУТЬ СПОРУ: 12.04.2011 р. за вх. №1975/2011 Приватне підприємство "АЙТЕКС" (далі Позивач) звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Чорна перлина" (далі Відповідач) 8996,00 грн. основного боргу, пені у розмірі 425,99 грн., а всього 9421,99 грн. за договором поставки №5-08/1 від 05.09.2009р.

Позивач позовні вимоги підтримує у повному обсязі.

Відповідач у судових засіданнях проти задоволення позову заперечував, відзив на позов не надав, у звязку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами, у відповідності до ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне:

Між Приватним підприємством "АЙТЕКС" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Чорна перлина" було укладено договір поставки №5-08/1 від 05.09.2009р., відповідно до якого Позивач зобовязався поставляти Відповідачу товар, а Відповідач, в свою чергу, зобовязався приймати товар і оплачувати його на умовах Договору.

На виконання умов Договору в період з 14.07.2010р. по 14.10.2010р. Позивач поставив Відповідачу продукцію на суму 25 496,00 грн., що підтверджується видатковими накладними № 2331 від 14.07.2010р., № 2752 від 20.08.2010р., № 2528 від 03.08.2010, №2861 від 01.09.2010р., № 3087 від 24.09.2010р., № О3152 від 01.10.2010р, № О3285 від 14.10.2010р. та актами звірки взаємних розрахунків від 30.11.2010р. та від 09.03.2011р.

Незважаючи на зазначене, Відповідач порушив умови Договору та сплатив лише частину виставлених рахунків за поставлений товар на загальну суму 16 500,00 грн., що має своє відображення у виписках по лицьовому рахунку ПП "АЙТЕКС":

4500,00 грн. згідно з випискою по лицьовому рахунку від 20.09.2010 року;

4000,00 грн. згідно з випискою по лицьовому рахунку від 24.09.2010 року;

1000,00 грн. згідно з випискою по лицьовому рахунку від 24.12.2010 року;

3000,00 грн. згідно з випискою по лицьовому рахунку від 10.01.2011 року;

2000,00 грн. згідно з випискою по лицьовому рахунку від 04.02.2011 року;

2000,00 грн. згідно з випискою по лицьовому рахунку від 28.02.2011 року.

Отже, станом на дату подачі позовної заяви, заборгованість Відповідача перед Позивачем зі сплати за товар по Договору склала 8 996,00 грн.

Позивачем були здійснені заходи по одержанню заборгованості з Відповідача у встановленому законодавством порядку були направлені листи на адресу Відповідача, які залишились без відповіді та задоволення.

Згідно п. 6.2.1. Договору у випадку порушення термінів розрахунків, передбачених договором, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несплаченої суми за кожен день прострочення.

Відповідач договірні зобовязання не виконав, допустивши прострочення оплати товару на 345 днів.

Отже, Позивачем нарахована пеня у розмірі 425,99 грн., що має своє відображення у представленому розрахунку.

Таким чином, станом на дату подачі позовної заяви, заборгованість Відповідача перед Позивачем зі сплати за товар по Договору склала 9 421,99 грн.

27.05.2011р. за вх. № 16522/2011 представником Позивача подано до суду заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої, ПП "АЙТЕКС" просить зменшити суму позовних вимог, а саме стягнути з ТОВ "Торговий дім "Чорна перлина" 6 996,00 грн. основного боргу, пеню в розмірі 425,99 грн., у звязку зі сплатою ТОВ "Торговий дім "Чорна перлина" частини основного боргу за договором поставки №5-08/1 від 05.09.2009р.

Відповідно до приписів ч.4 ст. 22 ГПК України, позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

Досліджуючи матеріали справи, аналізуючи норми чинного законодавства, що стосується суті спору, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.11 ЦК України однією із підстав виникнення цивільних прав та обовязків є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є обовязковим для виконання сторонами.

Згідно з вимогами ч.1 ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Водночас вимогами ч.2 ст.712 ЦК України передбачено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Як вище встановлено господарським судом, між сторонами у справі укладено договір поставки, згідно з яким, позивач зобовязався поставляти і передавати відповідачу товар, а відповідач, в свою чергу, зобовязався приймати та оплачувати цей товар в порядку та на умовах передбачених договором.

На виконання умов укладеного між сторонами договору позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 25 496,00 грн. що підтверджується видатковими накладними, які в силу вимог ст.9 Закону України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” є первинними документами, що фіксують факти здійснення господарських операцій.

Відповідно до вимог ч.1 ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

В силу вимог ч.1 ст.526 ЦК України, зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Аналогічні вимоги щодо виконання зобовязань містяться і у ч.ч.1,7 ст.193 ГК України.

З наведеного вбачається, що відповідач належним чином не виконав договірні зобовязання щодо розрахунку з позивачем за поставлений товар, сплативши лише частину боргу у сумі 18500 грн.

Таким чином, сума основного боргу відповідача за договором поставки від 05.09.2009р. становить 6996,00 грн., яка до теперішнього часу останнім у добровільному порядку не погашена.

Частиною 1 ст. 216 Господарського кодексу України передбачено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбаченому цим Кодексом, іншими законами та договором.

За ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобовязаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобовязання.

Вимогами п.3 ч.1 ст.611 ЦК України також передбачено, що одним із наслідків порушення зобовязання є сплата неустойки, а в силу вимог ч.2 ст.551 ЦК України, якщо предметом неустойки (пені) є грошова сума, її розмір встановлюються договором або актом цивільного законодавства.

Умовами укладеного між сторонами договору встановлено, що у випадку порушення термінів розрахунків, передбачених договором, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несплаченої суми за кожен день прострочення.

З огляду на викладене, як вбачається з розрахунку, який міститься в матеріалах справи, за несвоєчасне виконання відповідачем грошових зобовязань по оплаті поставленого за договором товару, ПП "АЙТЕКС" було заявлено до стягнення з ТОВ "Торговий дім "Чорна перлина" пені в розмірі 425,99 грн. за період у 345 днів.

Згідно з вимогами ст.ст. 32, 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. При цьому, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. В свою чергу, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Що стосується заперечень відповідача, то вони судом приймаються як необґрунтовані та не підтверджені належними доказами в розуміння приписів ГПК України.

З огляду на вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про обґрунтованість і правомірність позовних вимог в частині стягнення з відповідача основного боргу в сумі 6996,00 грн. та пені в сумі 425,99 грн., а отже і їх задоволення.

Судові витрати по держмиту, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покласти на відповідача згідно зі ст.ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Чорна перлина" (юридична адреса: 65039, м.Одеса, вул. Бісквітна, буд. 3; поштова адреса: 65042, м.Одеса, вул. 2 Пересипська, буд. 21. Код ЄДРПОУ 31005868. Р/р 26001313163 в АБ "Південний", МФО 328209) на користь приватного підприємства "АЙТЕКС" (юридична адреса: 65012, м.Одеса, вул. В.Арнаутська, буд. 33; поштова адреса: 65014, м.Одеса, вул. Єврейська, 2А. Код ЄДРПОУ 30389874. Р/р 2600236694980 в ПАТ КБ "Інвестбанк", МФО 328210) основну заборгованість у сумі 6996 /шість тисяч девятсот девяносто шість/ грн. 00 коп., пеню у сумі 425 /чотириста двадцять пять/ грн. 99 коп., 102 /сто дві/ грн. 00 коп. державного мита, 236 /двісті тридцять шість/ грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення господарського суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного господарського суду, яка подається через місцевий господарський суд протягом 10-денного строку з моменту складення та підписання повного тексту рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Меденцев П.А.

Повний текст рішення складено 17 червня 2011 року.

Попередній документ : 16468793
Наступний документ : 16468805