Рішення № 1634038, 06.05.2008, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
06.05.2008
Номер справи
20/118
Номер документу
1634038
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 20/118

06.05.08

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ЮПЕКО»

До Українського об’єднання по переробці нафти «Укрнафтохімпереробка»

Про стягнення 75 594,42грн.

Суддя В.В. Палій

Секретар Н.С. Молочна

Представники:

від позивача Мельниченко М.А.- предст. (дов. від 03.01.2008р.)

від відповідача Ємелін В.В.- в.о. ген. директора (наказ від 02.10.2006р.)

Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про стягнення заборгованості в сумі 75 594,42грн. (64 356,00грн.-основного боргу, 6 733,50грн.-пені, 4 504,92грн.- 7% штрафу), яка виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем умов договору про надання інформаційно –консультаційних послуг №001/03/2007/009 від 01.02.2007р.

25.03.2008р. розгляд справи відкладався.

04.04.2008р. судом одержано відзив на позовну заяву від відповідача, відповідно до якого відповідач не заперечує проти факту існування боргу перед позивачем у розмірі 64 356,00грн. (на підтвердження чого надав суду акт звірки взаємних розрахунків сторін станом на 01.01.2008р.), проте, не мав можливості погасити суму боргу, у зв’язку з важким фінансовим становищем.

У судовому засіданні 09.04.2008р. представник позивача надав суду заяву про збільшення розміру позовних вимог, а саме, просить суд стягнути з відповідача 64 356,00грн. основного боргу, 9 050,32грн.-пені, 4 504,92грн.- 7% штрафу.

Заява про збільшення розміру позовних вимог приймається судом до розгляду.

У судовому засіданні 09.04.2008р. судом оголошено перерву до 22.04.2008р., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.

У зв’язку з тим, що 22.04.2008р., перед оголошенням судом повного тексту рішення по справі, представником відповідача надано суду докази здійснення часткової оплати суми боргу після пред’явлення позивачем позову до суду, з метою оцінки додаткових доказів у рішенні суду, 22.04.2008р. судом оголошено перерву до 06.05.2008р. з метою виготовлення повного тексту рішення по справі, з урахуванням додатково наданих доказів.

У судовому засіданні 06.05.2008р. представник відповідача надав суду докази здійснення часткової оплати боргу 05.05.2008р. у розмірі 1500,00грн. Зазначені докази враховані судом при прийнятті рішення по суті спору.

Ознайомившись з матеріалами справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

В С Т А Н О В И В :

01.02.2007р. між позивачем та відповідачем укладено договір про надання інформаційно –консультаційних послуг №001/03/2007/009 від 01.02.2007р., відповідно до умов якого Українське об’єднання по переробці нафти «Укрнафтохімпереробка»(замовник) доручає та оплачує, а ТОВ «Видавничий дім «Юпеко»(виконавець) зобов’язався надати йому інформаційно-консультаційні послуги в обсягах та на умовах, передбачених цим договором.

Відповідно до п. 2.1.1 договору виконавець зобов’язується з дати підписання договору п’ять разів на тиждень (крім суботи та неділі) надавати замовнику інформацію щодо стану ринку нафтопродуктів.

Виконавець надає замовнику матеріали, вказані у п. 2.1.1 з дня наступного за днем підписання уповноваженими представниками сторін цього Договору.

Протягом 3-х робочих днів після закінчення звітного місяця, виконавець надає замовнику для підписання акт здачі-приймання наданих послуг. Замовник протягом 3-х робочих днів з дати отримання акту надає виконавцю підписаний акт здачі-приймання або обґрунтовану письмову відмову в прийманні послуг та вимоги щодо усунення недоліків (п. 4.2).

Належне виконання робіт за цим договором підтверджується шляхом двостороннього підписання акту здачі-приймання наданих послуг (п. 4.4).

Відповідно до Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) позивач надав відповідачу інформаційно-консультаційні послуги:

на суму 21 452,00грн. згідно Акту здачі-прийняття робіт №ВД-002775 від 28.09.2007р.;

на суму 21 452,00грн. згідно Акту здачі-прийняття робіт №ВД-002841 від 31.10.2007р.;

на суму 21 452,00грн. згідно Акту здачі-прийняття робіт №ВД-002923 від 30.11.2007р.;

на суму 21 452,00грн. згідно Акту здачі - прийняття робіт №ВД-003073 від 31.12.2007р.

Всього на суму 85 808,00грн.

Щомісячна вартість послуг, що надаються замовнику відповідно до цього договору, становить 21 452,00грн., в тому числі ПДВ -3575,34грн.

Оплата здійснюється щомісяця після підписання обома сторонами акту здачі-приймання наданих послуг. Перший платіж у місячному розмірі здійснюється протягом 5 банківських днів з дати підписання цього договору. (п.п. 31, 3.2).

Відповідач оплатив вартість наданих послуг частково, з пропуском встановленого договором строку оплати у розмірі 21452,00грн. (зазначена сума зарахована у рахунок наданих інформаційно-консультаційних послуг за Актом від 28.09.2007р.)

Станом на час пред’явлення позивачем позову до суду заборгованість відповідача перед позивачем складала 64 356,00грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків сторін.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог-відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Після пред’явлення позивачем позову до суду відповідачем сплачено 22700,00грн. заборгованості, що підтверджується наданими відповідачем платіжними дорученнями, які містяться у матеріалах справи.

Таким чином, провадження у справі в частині стягнення з відповідача 22700,00грн. заборгованості підлягає припиненню за відсутності предмету спору. Вимога про стягнення з відповідача на користь позивача 41656,00грн. основного боргу визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Стосовно застосування штрафних санкцій за неналежне виконання зобов’язання, а саме пені у розмірі 9 050,32грн. та штрафу у розмірі 4 504,92грн., суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.( п. 1 ст. 612 ЦК України).

Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання. (ст. 230 ГК України).

Відповідно до ст. 231 Господарського кодексу України у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Згідно із ст. 22 ГК України суб'єктами господарювання державного сектора економіки є суб'єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів.

Як вбачається із довідки №4336 з ЄДРПОУ відповідача, формою власності підприємства позивача є державна власність. Таким чином, відповідач відноситься до суб’єктів господарювання державного сектора економіки.

За наведених обставин, суд визнає обґрунтованою вимогу позивача про стягнення з відповідача 4 504,92грн. -7% штрафу. Сума пені, за уточненим розрахунком суду складає 9007,91грн. (з урахуванням часткової проплати заборгованості 07.04.2008р. у розмірі 10000,00грн.) та підлягає стягненню з відповідача відповідно до уточненого розрахунку суду.

Витрати по оплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст.49 ГПК України покладаються на відповідача, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог та в частині здійсненої відповідачем оплати заборгованості після пред’явлення позивачем позову до суду.

На підставі викладеного, керуючись п. 1-1 ст. 80, ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Припинити провадження у справі №20/118 в частині вимоги про стягнення заборгованості у розмірі 22700,00грн. за відсутності предмету спору.

2. Стягнути з Українського об’єднання по переробці нафти «Укрнафтохімпереробка»(м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 5-Б, код ЄДРПОУ 21496028) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ЮПЕКО»(м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, офіс 304, код ЄДРПОУ 32705678) 41656,00грн.-основного боргу, 9007,91грн.-пені, 4 504,92грн.- штрафу, 778,69грн.-державного мита, 117,94грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. В іншій частині позовних вимог –відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ЮПЕКО»(м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, офіс 304, код ЄДРПОУ 32705678) в доход Державного бюджету України 1 (одну) копійку - державного мита.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

Суддя В.В. Палій

Часті запитання

Який тип судового документу № 1634038 ?

Документ № 1634038 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 1634038 ?

Дата ухвалення - 06.05.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1634038 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 1634038 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 1633952
Наступний документ : 1634039