Рішення № 1631907, 04.03.2008, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
04.03.2008
Номер справи
146-2008
Номер документу
1631907
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 121

РІШЕННЯ

Іменем України

04.03.2008

Справа №2-28/146-2008

За позовом – Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», м. Київ, в особі Кримської філії Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», м. Сімферополь,

до відповідача – Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральне Кримське бюро нерухомості», м. Сімферополь,

про стягнення 4 918,51 грн.

Суддя С. М. Альошина

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від позивача – Герасименко В.О. – юрисконсульт 1 категорії, довіреність серії ВЕЕ № 251322 від 15.02.2007 р. (к/копія довіреності у справі)

Від відповідача – не з’явився

Суть спору:

Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», м. Київ, в особі Кримської філії Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», м. Сімферополь, звернулось до господарського суду АР Крим із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральне Кримське бюро нерухомості», м. Сімферополь, про стягнення 4 918,51 грн., у тому числі 4 269,36 грн. основного боргу, 48,95 грн. пені, 3 % річних у сумі 132,95 грн. та 467,25 грн. індексу інфляції.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Відповідач явку свого представника у засідання суду не забезпечив, вимоги ухвал господарського суду від 10.01.2008 р. та від 04.02.2008 р. не виконав, письмового відзиву на позовну заяву, з документальним та правовим обґрунтуванням своїх заперечень, суду не надав, хоча про час та місце розгляду справи у судовому засіданні повідомлений належним чином – рекомендованою кореспонденцією, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розгляд справи відкладався відповідно до ст. 77 ГПК України, у зв’язку з неявкою відповідача та для надання сторонами додаткових документів і доказів у справі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд

В С Т А Н О В И В :

19.07.2005 р. між сторонами було укладено типовий договір № 4812 про надання послуг електрозв’язку.

Відповідно до Розділу 1 цього договору підприємство зв’язку (позивач) надає послуги електрозв’язку.

Згідно з п.п. 3.2.8. п. 3.2. Розділу 3 договору споживач (відповідач) зобов’язувався своєчасно вносити плату за користування телефоном, міжміські та міжнародні телефонні розмови, передані в кредит телеграми та інші послуги, надані по телефону.

Пунктом 4.3. Розділу 4 передбачалось, що споживач (відповідач) повинен своєчасно оплачувати надані послуги.

У відповідності з п. 4.5. Розділу 4 договору розрахунки за фактично отримані у кредит послуги електрозв’язку за кожний попередній місяць проводяться споживачем (відповідачем) протягом десяті днів з дня отримання рахунку, але не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

22.07.2005 р. між сторонами був укладений|ув'язнений| договір № 1524 про надання доступу до глобальної мережі INTERNET по виділених лініях.

Згідно з Розділом 1 цього договору «Укртелеком» (позивач) зобов’язувався надавати споживачу (відповідачу) доступ до глобальної мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет «Укртелекома», а споживач – підключитись до порту по виділеній лінії.

Пунктом 6.3. Розділу 6 цього договору передбачалось, що споживач здійснює щомісячно, до 20-го числа поточного місяця, попередню оплату вартості послуги у розмірі не менше вартості послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді з подальшим перерозрахунком, виходячи з фактично наданих послуг у розрахунковому періоді.

Позивач, на виконання умов вищевказаних договорів, свої зобов’язання виконав у повному обсязі.

Відповідач, у порушення умов зазначених договорів, свої зобов’язання виконував несвоєчасно та не у повному обсязі, у зв’язку з чим за ним, згідно довідки-розрахунку позивача № 12/06-126 від 17.12.2007 р. утворилась заборгованість: за договором № 4812 від 19.07.2005 р. за період з 01.06.2007 р. по 25.10.2007 р. у сумі 680,87 грн. та за договором № 1524 від 22.07.2005 р. за період з 01.01.2006 р. по 01.02.2007 р. у розмірі 3 588,49 грн., всього в сумі 4 269,36 грн.

Вищевикладене свідчить про наявність зобов’язання відповідача перед позивачем.

Статтею 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Відповідно до ст. ст. 526, 530 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем на адресу відповідача направлялись претензії № 06/8-113 від 29.05.2007 р. та № 06/8-113а від 10.12.2007 р., які, за даними позивача, залишені відповідачем без відповіді та виконання.

Таким чином, вимоги позивача про стягнення заборгованості по розрахунках є законними та обґрунтованими.

Статтею 36 Закону України “Про телекомунікації” та п. 5.8. договору № 4812 від 19.07.2005 р. передбачено, що у випадку несплати за надані послуги електрозв’язку понад встановлений строк (з 21 числа місяця, який настає після розрахункового періоду), споживач сплачує пеню, яка вираховується від вартості несплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми затриманих платежів за кожну добу затримки згідно з чинним законодавством.

У відповідності з п. 5.9. договору № 1524 від 22.07.2005 р., при невиконанні п. 6.3. (у випадку затримки оплати) споживач сплачує пеню за кожну добу затримки, яка вираховується від вартості несплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який нараховується пеня.

Так, позивачем нараховано відповідачу 48,95 грн. пені, у тому числі 16,01 грн. за договором № 4812 від 19.07.2005 р. за період з 21.07.2007 р. по 14.12.2007 р. та 32,94 грн. за договором № 1524 від 22.07.2005 р. за період з 20.12.2006 р. по 20.07.2007 р., яка підлягає стягненню з відповідача.

Згідно зі ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу, з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотка річних від простроченої суми боргу, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

Тому, позивачем нараховано відповідачу 467,25 грн. індексу інфляції та 3 % річних у розмірі 132,95 грн., які також підлягають стягненню з відповідача.

Факт наявності заборгованості відповідача перед позивачем, на день розгляду справи, в сумі 4 918,51 грн., у тому числі 4 269,36 грн. основного боргу, 48,95 грн. пені, 3 % річних у сумі 132,95 грн. та 467,25 грн. індексу інфляції, документально встановлений, підтверджений матеріалами справи та не оспорювався відповідачем.

Контррозрахунків на розрахунки позивача щодо сум основного боргу, пені, 3 % річних та індексу інфляції відповідачем суду не представлено.

За таких обставин позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Витрати на державне мито та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають стягненню з відповідача відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

За згодою представника позивача, згідно зі ст. 85 ГПК України, у засіданні суду були оголошені вступна та резолютивна частини рішення.

Рішення оформлене у відповідності до ст. 84 ГПК України і підписане 11.03.2008 року

Керуючись ст. ст. 49, 75, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

1). Позов задовольнити.

2). Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральне Кримське бюро нерухомості» (95001, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Некрасова, 9, кв. 32, р/р 2600401012730 у КРФ «Кредитбанк (Україна)», МФО 324913, ідентифікаційний код 33581321, або з інших рахунків) на користь Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» (01030, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18) в особі Кримської філії Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» (95000, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 11, р/р 260002257 у КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Сімферополь, МФО 324021, ЗКПО 22236588) 4 918,51 грн., у тому числі 4 269,36 грн. основного боргу, 48,95 грн. пені, 3 % річних у сумі 132,95 грн. та 467,25 грн. індексу інфляції, а також 102,00 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням господарського суду АР Крим законної сили.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Альошина С.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 1631907 ?

Документ № 1631907 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 1631907 ?

Дата ухвалення - 04.03.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1631907 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 1631907 ?

В Господарський суд Автономної Республіки Крим
Попередній документ : 1631906
Наступний документ : 1631908