Ухвала суду № 155641, 03.10.2006, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
03.10.2006
Номер справи
б-24/89-06
Номер документу
155641
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________

УХВАЛА

"03" жовтня 2006 р. Справа № Б-24/89-06

вх. № 10735/2-24

Суддя господарського суду Плахов О.В.

при секретарі судового засідання Колесан Д.О.

за участю представників сторін:

представник кредитора: Білан Тетяна Василівна, дов. № 2-46д від 12.12.05 р., ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування";

представник боржника: не з'явився;

в присутності: Федорченко Андрій Володимирович, ліцензія арбітражного керуючого серія АА від 11.08.06 р.;

в присутності - Степаненко Вадим Іванович, паспорт серія МК № 427096, виданий Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 20.02.97р.

Розглянувши справу за заявою ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" с. Ч.Донець

до відкритого акціонерного товариства "Андріївський хлібзавод", Харківська область, Балаклійський район, с. Андріївка, код 00381918

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Харківської області звернувся кредитор - ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" із заявою про порушення справи про банкрутство ВАТ „Андріївський хлібозавод”, в якій просить визнати кредиторські вимоги в сумі 183590, 41 грн., які включити до реєстру вимог кредиторів, а також включити до реєстру суму витрат по сплаті державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 4 вересня 2006 року порушено провадження у справі за заявою ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" с. Ч.Донець про порушення провадження у справі про банкрутство ВАТ „Андріївський хлібозавод”, призначено проведення підготовчого засідання суду на 18 вересня 2006 року об 11:00 год.

Цією ж ухвалою зобов’язано кредитора надати суду до підготовчого засідання:

- кандидатуру розпорядника майна, з числа осіб, зареєстрованих державним органом як арбітражні керуючи;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (від державного реєстратора) щодо боржника зі всіма даними що маються в реєстрі, а також виписку щодо кредитора з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- правове та документальне обґрунтування заявлених вимог;

- оригінали документів доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні);

- виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, в тому числі розрахунок суми безспірних вимог до боржника із врахуванням сум погашених вимог (сплачених боржником та припинених зарахуванням зустрічних однорідних вимог), стягнутих згідно рішення господарського суду від 01.02.06р. по справі №33/297-05, із врахуванням строків погашення, встановлених ухвалою суду по справі № 33/297-05 від 20.04.06р. із зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання.

Боржника зобов’язано надати суду:

- відзив на заяву кредитора, в якому викласти заперечення або визнання боргу кредитора;

- докази, що підтверджують обставини викладені у відзиві на заяву;

- дані про загальну суму заборгованості перед усіма кредиторами з розшифровкою усіх сум боргу по кожному кредитору окремо, також окремо по кожному дебітору;

- дані про заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства, а також по податкам і зборам (обов’язковим платежам);

- дані про майнові активи боржника, у тому числі дані про грошові кошти, які знаходяться на рахунках боржника;

- поштові адреси банків і інших фінансових установ, що обслуговують боржника;

- установчий договір і статут підприємства;

- баланси підприємства за 2004-2006рр., інші дані про фінансовий стан підприємства;

- довідки з установ банку про рух грошових коштів по поточним розрахункам в установах банку за період останнього року;

- висновок незалежної аудиторської фірми про фінансовий стан підприємства;

- перелік та повний опис заставленого майна;

- довідку про наявність філій та дочірніх підприємств.

У судове засідання 18 вересня 2006 року боржник не з’явився, витребуваних ухвалою суду від 4 вересня 2006 року доказів не надав. Про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

За таких обставин, суд відклав слухання справи до 2 жовтня 2006 року, зобов’язав боржника виконати в повному обсязі ухвалу суду від 4 вересня 2006 року та надати витребувані докази. Явку кредитора, боржника, арбітражних керуючих визнано обов’язковою.

Після проведення судового засідання 18 вересня 2006 року до господарського суду разом із супроводжувальним листом (вх. № 17404 від 18.09.06р.) від боржника надійшли наступні докази: копії статуту ВАТ „Андріївський хлібозавод”, копії балансів на 01.01.05р., 01.01.06р., на 30.06.06р., копії звітів про фінансові результати за 12 місяців 2005р., за 12 місяців 2004р. за 1 півріччя 2006р., копі копія договору іпотекі від 10.03.05р., копія свідоцтва про держреєстрацію, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна довідку відділу статисики у Балаклійському районі про знаходження боржника у єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

У судове засідання 2 вересня 2006 року боржник не з’явився, інших доказів, витребуваних ухвалою суду від 4 вересня 2006 року не надав. Про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Представник кредитора до початку судового засідання звернувся до суду з заявою про розгляд справи з фіксацією судового процесу за допомогою ведення протоколу судового засідання в паперовій формі, з відображенням в ньому інформації відповідно до частини 2 статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому заявив, що фіксація судового процесу шляхом ведення протоколу в паперові формі не завадить йому в реалізації процесуальних прав, передбачених господарським процесуальним кодексом України.

На фіксації судового процесу шляхом запису на технічні засоби не наполягав.

Представник кредитора у судовому засіданні наполягав на задоволенні заявлених вимог, та підтвердив, що 10 березня 2005 року між ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" с. Ч.Донець та ВАТ „Андріївський хлібозавод” у виконання боржником умов договору № 268 від 23.02.05р. було укладено договір іпотеки, предметом якого є цілісний майновий комплекс ВАТ „Андріївський хлібозавод”, вартість якого складає 1547700 грн.

Також, представник кредитора надав суду додаткові пояснення (вх. № 29232 від 02.10.06р.) про те, що 29.09.06р. боржником погашено суму основного боргу 146080,88 грн. за договором № 268 від 23.02.05р. згідно квитанцій № FL-713915 та № FL-713654 від 29.09.06р.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив, що кредитор - ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" із заявою про порушення справи про банкрутство ВАТ „Андріївський хлібозавод”, в якій просить суд порушити провадження у справі про банкрутство ВАТ „Андріївський хлібозавод,” визнати кредиторські вимоги до боржника в сумі 183590, 41 грн., які включити до реєстру вимог кредиторів, а також включити до реєстру суму витрат по сплаті державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Сума боргу складається з частини суми несплаченої боржником заборгованості за договором № 268 від 23.02.05р., сум пені, 3% річних, суми державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу стягнутих на користь кредитора рішенням господарського суду від 01.02.06р. по справі № 33/297-05, а також суми штрафних санкцій, пені, інфляційних, 3% річних, витрат по сплаті держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, стягнутих рішенням господарського суду Харківської області від 25.04.06р. по справі № 08/434-05 у зв’язку із невиконанням ВАТ „Андріївський хлібозавод” зобов’язань за договором № 36 від 29.03.04р.

Статтєю 6 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено, що право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. До конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство. Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Кредитором – ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" було подано до суду заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ВАТ „Андріївський хлібозавод” при наявності договору іпотеки від 10.03.05р., укладеного між ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" та ВАТ „Андріївський хлібозавод” у виконання боржником умов договору № 268 від 23.02.05р., предметом якого є цілісний майновий комплекс ВАТ „Андріївський хлібозавод”, вартість якого складає 1547700 грн., тобто вартість цілісного майнового комплексу згідно наданих доказів повністю покриває суму кредиторської заборгованості ВАТ „Андріївський хлібозавод” перед кредитором.

Згідно ст. 575 ЦК України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

Також, кредитором надано докази зменшення суми боргу ВАТ „Андріївський хлібозавод” перед ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" на суму 146080,88 грн. шляхом перерахування грошових коштів на рахунок кредитора згідно квитанцій № FL-713915 та № FL-713654 від 29.09.06р.

Таким чином, судом встановлено, що на дату розгляду справи сума кредиторської заборгованості ВАТ „Андріївський хлібозавод” перед ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" є меншою, ніж 300 мінімальних розмірів заробітної плати. Також, судом встановлено, що вимоги кредитора повістю забезпечені заставою майна боржника (цілісний майновий комплекс).

Керуючись ст.ст. 1, 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, п. 1 ст. 80, ст.. 86 ГПК України

УХВАЛИВ:

1. Припинити провадження у справі № Б-24/89-06 про банкрутство ВАТ "Андріївський хлібозавод".

2. Дану ухвалу направити: кредитору, боржнику, ДВС Харківської області, ДВС у Балаклійському районі Харківської області, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.

Суддя Плахов О.В.

Попередній документ : 155639
Наступний документ : 155642