Рішення № 1542330, 08.04.2008, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
08.04.2008
Номер справи
16/112-о-08
Номер документу
1542330
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2008 Справа № 16/112-О-08

Господарський суд Херсонської області у складі судді Немченко Л.М. при секретарі Горголь О. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Селянського (фермерського ) господарства "Владислава", с. Новофедорівка Голопристанського району Херсонської області

до Новофедорівської сільської Ради, с. Новофедорівка Голопристанськогорайону Херсонської області

про визнання нечинним та скасування рішення

за участю

представників сторін:

від позивача: Пукеца В. І. дов. № б/н від 03.01.2008р., представник;

від відповідача: не прибув

Селянське (фермерське) господарство "Владислава" (позивач) звернулося до суду про визнання нечинним та скасувати рішення Новофедорівської сільської Ради (відповідач) № 225 від 14.09.07 " Про відмову на подані заяви" та № 405 від 14.09.07 "Про відмову на подані заяви"

В ході розгляду справи, позивач уточнив позовні вимоги та просив спірні рішення визнати недійсними.

Відповідач повторно в судове засідання не направив свого представника, хоча у відповідності до ст.64,77 ГПК України належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд

в с т а н о в и в:

Рішенням Новофедорівської сільської ради від 15.04.05 № 547 "Про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єктів", позивачу було надано дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкту під розміщення торгової точки для реалізації сільськогосподарської продукції орієнтованою площею 0.002 га в с. Залізний Порт біля бази відпочинку "Вогні Москви".

Судом встановлено, що фермерське господарство провело збір матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкту, які були представлені сільській раді на розгляд а погодження.

На підставі зібраних та переданих відповідачу матеріалів Новофедорівською сільською радою приймаються рішення від 23.09.05 № 682 "Про надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок в оренду", яким позивачу затверджені матеріали попереднього погодження розташування земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,002 га в с. Залізний Порт біля бази відпочинку "Вогні Москви" під розміщення торгової точки із земель запасу сільської ради та надано дозвіл фермерському господарству дозвіл на виготовлення проекту відводу земельних ділянок в оренду.

Позивачем проведенні певні матеріальні витрати на виготовлення проекту відводу земельної ділянки.

Після виготовлення проекту із землеустрою, 20.03.07 позивач звернувся до відповідача з заявою про затвердження проекту відведення земельної ділянки.

Рішенням Новофедорівської сільської Ради № 225 від 18.04.07 "Про відмову на подані заяви" визначено: "Відмовити на подані заяви в зв'язку з відсутністю генерального плану забудови, відсутністю вказаних земель запасу, необґрунтованістю поданих заяв слідкуючим громадянам та приватним підприємцям: фермерському господарству "Владислава" –заява № 252/2-11 від 20.03.07 згідно генерального плану забудови біля б/в "Огні Москви" проходить зелена паркова зона.

Позивач повторно звернувся до відповідача 20.08.07 з заявою про затвердження проекту відводу земельної ділянки.

Рішенням Новофедорорвської сільської ради від 14.09.07 ; 405 "Про відмову на подані зави" позивачеві повторно відмовлено у затвердженні проекту відводу земельної ділянки у зв'язку з невідповідністю вказаної земельної ділянки генеральному плану забудови села Залізний Порт організації на вказаній території зеленої зони та пішохідного проходу.

Позивач не погодився з зазначеними рішенням і вважає їх таким, що не відповідає чинному законодавству, в зв'язку з цим його оскаржує у судовому порядку.

Відповідно до Роз'яснень ВАС України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" акт державного чи іншого органу –це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/ або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт.

Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення, в зв'язку з прийняттям відповідного акту прав та охоронюваних законом інтересів позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту порушення такого права не встановлено, у суду немає правових підстав задовольняти позовні вимоги.

При розгляді зазначеної справи суд досліджував вище перераховані підстави при наявності яких може бути визнано недійсним (скасованим) акт ненормативного характеру.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.129 Конституції України та ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини на яких ґрунтуються її позовні вимоги.

Відповідно до ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено, що міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради. Повноваження сільських, селищних, міських Рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст встановлено ст.12 Земельного кодексу України (чинного з 01.01.02), відповідно до вимог якої, радам надано право розпорядження землями територіальних громад, зокрема, передачу земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу.

Відповідно до ст.19 Конституції України п.3 ст.24 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні” органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Система, засади організації та діяльності органів місцевого самоврядування в Україні визначені законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". За змістом статті 2 вказаного Закону місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Із огляду на наведені приписи чинного законодавство суд дійшов до висновку, що спірні рішення прийняті відповідачем у межах своєї компетенції.

Відповідно до ст. 16 ЗУ 2 "Про оренду землі" особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель державної або комунальної власності, подає до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки заяву. Розгляд заяви проводиться у порядку передбаченому Земельним кодексом України.

Відповідно до ст.124 ЗК України передача в оренду земельних ділянок проводиться за проектом відведення у порядку визначеному ст.118, 123 ЗК України.

Відповідно до ч.6 ст.123 ЗК України проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачами, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічними органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк і в межах своєї компетенції приймають рішення про надання орендної ділянки.

Відповідно до ч.9 ст.123 ЗК України рішення про відмову у наданні земельної ділянки в користування має містити мотивоване пояснення з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

Суд дійшов до висновку, що із наведеної норми витікає, що проект відведення земельної ділянки після всіх погоджень та позитивного висновку землевпорядної експертизи передається органам самоврядування та органам влади для вирішення питання щодо надання земельної ділянки в оренду, при цьому зазначені органи його не затверджують. Відмовити в наданні земельної ділянки в оренду можливо лише при встановлені порушень чинного законодавства або відсутності погоджень проекту із землеустрою з органом, який є обов'язковим за ст.123 ЗК України чи відсутності позитивного висновку землевпорядної експертизи.

Як витікає із спірних рішень, то відповідачем відмовлено в виділення земельної ділянки, оскільки, на його думку, згідно генерального плану забудови біля б/в "Огні Москви" проходить паркова зона. При цьому відповідач, зробивши зазначений висновок, не послався ні на нормативно-правовий акт, який забороняє в парковій зоні виділити земельну ділянку для торгівельної діяльності, ні на затверджену містобудівну документацію.

Судом встановлено, що згідно висновку відділу містобудування та архітектури Голопристанської райдержадміністрації № 78 від 25.05.05 будь-яких заперечень щодо виділення позивачу земельної ділянки під розміщення торгової точки не зазначено. Позитивний висновок щодо виділення земельної ділянки позивачу на умовах оренди надано і Голопристанським райвідділом земельних ресурсів № 590/01-10 від 10.08.05.

При таких обставинах, суд дійшов до висновку, що спірні рішення прийнятті відповідачем з порушенням приписів ст.123, 125 ЗК України.

Керуючись ст.ст.82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в:

1.Позов задовольнити.

2.Визнати недійсними рішення Новофедорівської сільської ради № 225 від 14.09.07 "Про відмову на подані заяви" та № 405 від 14.09.07 "Про відмову на подані заяви".

3 Стягнути з Новофедорівської сільської ради (с. Новофедорівка Голоприснського району Херсонської області, вул. Леніна,1, р/рахунки в установах банків суду не відомі, код. 26518272) :

а) на користь фермерського господарства "Владислава" (с. Новофедорівка Голопристанського району Херсонської області, вул. Леніна,45, р/рахунки в установах банків суду не відомі, код 31657372 ) витрати зі сплати держмита 3 грн.40 коп.;

б) на користь держави до Держбюджету на рахунок (р/р 31119095700002 банк ГУ ДКУ в Херсонській області, МФО 852010, ЄДРПОУ 24104230 отримувач платежу УДК м. Херсона, призначення платежу код 22090200 символ звітності банку 095) - 166 грн. 60 коп. державного мита

в) на користь держави до Держбюджету на рахунок ( р/р 31212259700002 банк ГУ ДКУ в Херсонській області МФО 852010 код ЄДРПОУ 24104230 отримувач платежу УДК м. Херсона, призначення платежу код 22090200 символ звітності банку 259) –118 грн.00 коп. за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Л.М. Немченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 1542330 ?

Документ № 1542330 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 1542330 ?

Дата ухвалення - 08.04.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1542330 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 1542330 ?

В Господарський суд Херсонської області
Попередній документ : 1542261
Наступний документ : 1542356