Постанова № 153527, 18.09.2006, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
18.09.2006
Номер справи
6/214
Номер документу
153527
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

"18" вересня 2006 р.

Справа № 6/214

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Баранця О.М., розглянувши матеріали справи № 6/214

за позовом: Товарної біржі "Універсал-С", м. Долинська Кіровоградської області

до відповідача: Долинської міжрайонної державної податкової інспекції, м. Долинська Кіровоградської області

про скасування акта та зобов"язання вчинити певні дії

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

від позивача -Сааді Р.М., довіреність № б/н від 31.07.06;

від відповідача - участі не брав;

Час прийняття постанови - 14 : 32

Товарна біржа «Універсал – С» подано позовну заяву про скасування рішення начальника Долинської міжрайонної державної податкової інспекції від 03.06.2004 року № 5 про виключення позивача з реєстру неприбуткових організацій та установ та спонукання Долинської міжрайонної державної податкової інспекції поновити у реєстрі неприбуткових організацій та установ дані про ознаку неприбутковості товарної біржі «Універсал – С» «011» («Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку»).

Позивач вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статут товарної біржі «Універсал – С» відповідає вимогам п.п. 7.11.8, 7.11.11 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та не передбачає отримання засновниками чи членами товарної біржі доходу від діяльності біржі, що є головною умовою визначення організації неприбутковою. Мета створення і діяльності організації і визначає її статус, як прибуткової чи неприбуткової, а не види діяльності за КВЕД визначені відділом статистики у Долинському районі в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

У запереченні на позов відповідач вважає позов таким, що не підлягає задоволенню. Види діяльності визначені в п.п. 7.11.5, 7.11.13 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» не співпадають з видами діяльності які визначені в п. 5.3 статуту позивача. П. 13.5 статуту позивача суперечить п.п. 7.11.11, 7.11. ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо використання майна яке залишилось після ліквідації. Згідно стр. 5 акта документальної перевірки відповідача від 15.06.2006 року № 326-2310-31885419 в 2004 – 2005 роках позивач мав прибуток, що засвідчує сплата податку на прибуток. Фактична діяльність позивача спрямована на отримання прибутку. Діяльність позивача не здійснюється у відповідності до положень п.п. 7.11.5, 7.11.11, 7.11.3 п. 7.11. ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в зв'язку з чим Товарна біржа "Універсал-С" не може вважатися неприбутковою організацією.

Відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду. В матеріалах справи є заперечення відповідача на позов. Враховуючи вказані обставини, а також вимоги ч. 1 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України господарський суд вважає за можливе розглядати справу без участі представника відповідача.

18.09.2006 року проголошена вступна та резолютивна частина постанови, яка виготовлена в повному обсязі 20.09.2006 року.

Розглянувши матеріали даної справи, заслухавши пояснення представника позивача, здійснивши оцінку наявних в матеріалах справи доказів, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Долинської міжрайонної державної податкової інспекції Легун П.В. рішенням № 1 від 26.06.2002 року на підставі ст. 7.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», наказу Державної податкової адміністрації України від 11.07.1997 року «Про затвердження Положення неприбуткових організацій та установ» за № 323 вирішив внести товарну біржу «Універсал – С» (код за ЄДРПОУ - 31885419) до Реєстру неприбуткових організацій та установ з ознакою неприбутковості «0011» («Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку).

Начальник Долинської міжрайонної державної податкової інспекції Кузьменко О.Г. рішенням № 5 від 03.06.2004 року за порушення п.п. 7.11.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» прийшов до висновку, що товарна біржа «Універсал – С» підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових організацій (установ).

Господарський суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову (ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України).

Долинська міжрайонна державна податкова інспекція заперечує проти позову, а тому зобов'язана доказати правомірність свого рішення.

Єдиною підставою для виключення товарної біржі «Універсал – С» з Реєстру неприбуткових організацій (установ) з ознакою неприбутковості «0011», яка визначена в рішенні № 5 від 03.06.2004 року начальник Долинської міжрайонної державної податкової інспекції Кузьменко О.Г., визначив порушення товарною біржею «Універсал – С» вимог п.п. 7.11.11 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Відповідно до абз. 1 п.п. 7.11.11 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

В п. 13.5 Статуту товарної біржі «Універсал – С» визначено, що майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, передається особам визначеним чинним законодавством та Статутом.

Господарський суд вважає, що п. 13.5 Статуту товарної біржі «Універсал – С» не суперечить абз. 1 п.п. 7.11.11 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», оскільки Статутом не визначено осіб яким передається майно після ліквідації позивача, а тому ліквідація буде здійснюватись з дотриманням норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» не зобов'язує неприбуткову організацію включати до свого статуту положення абз. 1 п.п. 7.11.11 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Долинська міжрайонна державна податкова інспекція зобов'язана надати докази порушення товарною біржею «Універсал – С» Закону України «Про оприбуткування прибутку підприємств» та/або інших законодавчих актів про неприбуткові організації після внесення товарної біржі «Універсал – С» до реєстру неприбуткових організацій (установ), до моменту прийняття рішення № 5 від 03.06.2004 року, а не після.

Тому Долинська міжрайонна державна податкова інспекція не може обгрунтовувати правомірність свого рішення прийнятого 03.05.2004 року доказами отриманими в результаті виїзної планової перевірки товарної біржі «Універсал – С» яка була проведена 29.05.2006 року по 09.06.2006 року. Крім того, з акту перевірки № 326-2310-31885419 від 15.06.2006 року (ст. 50) неможливо зрозуміти коли і за які дії позивач перерахував до бюджету податок на прибуток. Вказана перевірка не виявила жодної операції, окрім декількох сотень реєстрацій біржових угод з отриманням біржею плати за реєстрацію цих угод та вступних внесків від членів біржі. Дані операції і отримання коштів від них, передбачені Статутом біржі та Законом України "Про товарну біржу", який визначає біржову діяльність, як неприбуткову, тобто таку, що не має на меті отримання прибутку, і яка здійснюється для надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. Закон України "Про товарну біржу" статут товарної біржі «Універсал – С» не передбачають отримання засновниками чи членами товарної біржі доходу від діяльності біржі.

Крім того, господарський суд звертає увагу на наступне.

Відповідно до п.п. 2.2, 2.3 Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.1997 року № 232, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.1997 року за № 291/2095, для внесення до Реєстру неприбуткова організація або установа повинні подати (надіслати) до податкового органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-РН згідно з додатком 1 до цього Положення, а також копію статутних і установчих документів органи державної податкової служби можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

В момент прийняття рішення № 1 від 26.06.2002 року про внесення товарної біржі «Універсал – С» до реєстру неприбуткових організацій та установ Долинська міжрайонна державна податкова інспекція повинна була здійснити перевірку відомостей в статуті товарної біржі «Універсал – С». Внесення позивача до реєстру неприбуткових організацій свідчить про відповідність поданого статуту вимогам Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

П. 5.1 Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.1997 року № 232, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.1997 року за № 291/2095 передбачено, що виключення неприбуткової організації або установи з Реєстру відбувається на підставі рішення за формою згідно з додатком 2 органу державної податкової служби у разі порушення неприбутковою організацією або установою Закону та/або інших законодавчих актів про неприбуткові організації.

Долинська міжрайонна державна податкова інспекція не надала доказів, про порушення товарною біржею "Універсал - С" Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та або інших законодавчих актів про неприбуткові організації, які б стали підставою для виключення позивача з реєстру неприбуткових організацій. Положення статуту товарної біржі "Універсал - С" які фактично були визнані такими, що відповідають Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в момент прийняття рішення № 1 від 26.06.2002 року, не визнані недійсними в установленому законом порядку.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України).

Пропущення строку звернення до адміністративного суду є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за умови, якщо на цьому наполягає одна із сторін (ч. 1 ст. 100 Кодексу адміністративного судочинства України).

Представник товарної біржі "Універсал - С" підтвердив отримання рішення № 5 від 03.06.2004 року 17.09.2004 року саме 17.09.2004 року але Долинська міжрайонна державна податкова не наполягала на необхідності застосування судом строку визначеного ч. 2 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України.

З Державного бюджету на користь позивача необхідно стягнути 3,40 грн.

Керуючись ст. ст. 71, 160, 163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України , господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Скасування рішення начальника Долинської міжрайонної державної податкової інспекції від 03.06.2004 року № 5 про виключення товарної біржі «Універсал – С» з реєстру неприбуткових організацій та установ.

3. Спонукати Долинську міжрайонну державну податкову інспекцію поновити у реєстрі неприбуткових організацій та установ дані про ознаку неприбутковості товарної біржі «Універсал – С» «011» («Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку»).

4. Стягнути з Державного бюджету України (рахунок № 31118095600002, УДК у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329) на користь товарної біржі «Універсал – С» (28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Леніна, 22, кв. 3, код ЄДРПОУ 31885419, п/р № 26002415224001 в Долинському відділенні Кіровоградської філії КБ «Приватбанк», МФО 323583), - судовий збір в сумі 3,40 грн.

5. Після набрання судовим рішенням законної сили, за заявою стягувача, буде виданий виконавчий лист.

6. Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений Кодексом адміністративного судочинства України, постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області. Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складання постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України з дня складання в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження, і копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя

О.М.Баранець

Часті запитання

Який тип судового документу № 153527 ?

Документ № 153527 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 153527 ?

Дата ухвалення - 18.09.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 153527 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 153527 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 153527, Господарський суд Кіровоградської області

Судове рішення № 153527, Господарський суд Кіровоградської області було прийнято 18.09.2006. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 153527 відноситься до справи № 6/214

Це рішення відноситься до справи № 6/214. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 153519
Наступний документ : 153529