Постанова № 15127091, 03.03.2011, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
03.03.2011
Номер справи
2а-8019/10/13/0170
Номер документу
15127091
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

03 березня 2011 р. Справа №2а-8019/10/13/0170 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Ольшанської Т.С., при секретарі Барабановій А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримігросервіс"

до Державної податкової інспекції в м. Судак

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

за участю представників сторін:

від позивача - ОСОБА_1, довіреність № 03/2010 від 14.06.20101,

від відповідача - ОСОБА_2, довіреність № 1448/10/10-007 від 23.06.2010,

ОСОБА_3, довіреність № 2443/10/10-007 від 13.10.2010.

Обставини справи: Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду АР Крим з позовними вимогами про протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень до Державної податкової інспекції в м. Судак..

Ухвалами Окружного адміністративного суду АР Крим від 22.06.2010 відкрите провадження в адміністративній справі, закінчено підготовче провадження і призначено справу до судового розгляду.

Представник позивача у судовому засіданні наполягав на задоволенні позовних вимог з підстав, викладених у позові.

Представник відповідача заперечував проти позову.

Розглянув матеріали справи, дослідив докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно з частиною 1 статтю 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.3 КАС України справою адміністративної юрисдикції є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Пунктом 7 ч.1 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України визначено коло суб'єктів владних повноважень, до яких віднесено орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Частиною 1,3 статті 4 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 року № 509-ХІІ Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Отже, враховуючи вищезазначене, державна податкова інспекція в м.Судак АРК у відносинах з товариством з обмеженою відповідальністю «Кримігросервіс», під час реалізації своїх завдань та функцій, встановлених законодавством України, являється субєктом владних повноважень.

Відповідно до частини 1 статті 55 Господарського кодексу України субєктом господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обовязків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобовязаннями в межах цього майна, крім випадків встановлених законом. Згідно з п. 1 частини 2 статті 55 ГК України юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України та зареєстровані в установленому законом порядку визнаються субєктами господарювання.

Судом встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Кримігросервіс» є юридичною особою та має філію товариства з обмеженою відповідальністю «Кримігросервіс» у м.Судак, що зареєстровано виконавчим комітетом м.Сімферополя 24.03.2006 за №1882103000200 та є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Судом встановлено, що 19.11.2009 Держаною податковою інспекцією в м.Судак проводилась невиїзна документальна перевірка податкової звітності з податку на прибуток підприємства за 9 місяців 2009 року. За результатами перевірки відповідачем складений акт від 19.11.2009 №794/15-1. За висновками акту встановлено, що позивачем при складенні декларації з податку на прибуток підприємства за 9 місяців 2009 року допущено помилку при заповненні стр.13, що привело до заниження податку на прибуток підприємства за 9 місяців 2009 року у сумі 34661,00 грн.

На підставі висновків акту перевірки 19.11.2009 позивачу винесено податкове повідомлення-рішення від 24.11.2009 №0000831501/0 про визначення суми податкового зобовязання з податку на прибуток на суму 38127,10 грн., у тому числі за основним платежем 34661,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 3466,10 грн.

Суд не погоджується з визначенням позивачу податкового зобовязання за наступними підставами.

Відповідно до статті 5 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Судом встановлено, що на момент певних обставин, що є предметом судового розгляду, діяв закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 №98/96-ВР (далі Закон про патентування). Вказаний Закон втратив чинність з моменту набрання чинності Податковим кодексом України з 01.01.2011. У звязку з чим суд робить висновок, що він підлягає застосування до правовіношень, що є предметом судового розгляду.

Податок як обовязковий внесок сплачується до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду платником у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Відповідно до статті 11 Закону України “Про систему оподаткування” відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України. Згідно із пунктом 18 статті 14 Закону, до загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), віднесено плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Згідно зі статтею 2 Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N334) платниками цього податку, зокрема, є суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку, та їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної громади.

Пунктом 16.3. статті 16 закону №334 визначено, що платник податку, який здійснює діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", зобов'язаний окремо визначати податок на прибуток від кожного окремого виду такої діяльності та окремо визначати податок на прибуток від іншої діяльності.

Відповідно до статті 5 Закону про патентування патентуванню підлягають операції з надання послуг у сфері грального бізнесу, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами. У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (грального місця). Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців. Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу провадиться щоквартально до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу. Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії. Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

Судом встановлено, що у 1-2 кварталі 2009 року у філії ТОВ «Кримігросервіс» в м.Судак було застосовано 54 торгових патентів, що були придбані з 2006 по 2008 роки на суму 56700,00 грн. Додатково у 2 кварталі 2009 року позивачем були придбані ще 13 патентів: 27.04.2009 12 патентів на суму 9000,00 грн., 30.04.2009 1 патент на суму 715,00 грн. У момент придбання таких патентів був сплачений аванс за останній квартал роботи патентів 13650,00 грн.

25.06.2009 набув чинність Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-УІ. Як передбачено у частині 2 статті 4 цього Закону з дня набрання чинності цим Законом видача ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб'єктам підприємницької діяльності до дня набрання чинності цим Законом, скасовуються. У звязку з чим у 3 кварталі 2009 року позивачу було повернуто 73987,00 грн. (аванс за останній квартал дії 67 патентів 70350,00 грн., і 3637,00 грн. надмірно сплачених).

Згідно частини першої пункту 16.3. статті 16 Закону №334 податку ведуть окремий облік:

валових доходів, отриманих від здійснення діяльності, що підлягає патентуванню;

валових витрат, понесених у зв'язку із здійсненням такої діяльності;

балансової вартості товарів;

амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню.

Судом встановлено, що 20.10.2009 позивачем була податна декларації з податку на прибуток підприємства за 3 квартал 2009 року, де у додатку К6 до рядку 13 декларації визначена сума валового доходу від здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу 549512,00 грн., валові витрати 361637,00 грн., сума амортизаційних відрахувань 7379,00 грн., вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді 123115,00 грн., обєкт оподаткування 180496,00 грн., вартість торгових патентів, що враховується у зменшення податкових зобовязань 45124,00 грн. Окремо в рядку 13.1. таблиці 1 та таблиці 3 позивачем визначена вартість торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобовязання у сумі 44376,00 грн.

Згідно до частини 3 пункту 16.3 статті 3 Закону №334 податок з прибутку, отриманого від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", підлягає сплаті до бюджету у сумі, визначеній відповідно до цього Закону, зменшений на вартість придбаних торгових патентів для здійснення цього виду діяльності.

Користуючись вказаною нормою позивачем у податковій декларації з податку на прибуток за 3 квартал 2009 року зазначено зменшення суми нарахованого податку на вартість торгових патентів у сумі 44376,00 грн.

Як вказує відповідач, за даними карток особового рахунку філії по сплаті за торгові патенти, сума зменшення нарахованого податку на прибуток за 9 місяців 2009 року складає 9715,00 грн., коли за даними платника 44376,00 грн. Розбіжність дорівнює 34661,00 грн.

Суд не погоджується з думкою відповідача у звязку з наступним. Відповідно до частини 3 статті 6 закону про патентування порядок зарахування коштів, одержаних від продажу торгових патентів, визначається Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N1077 було затверджено Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів. У пункті 18 Положення зазначено, що щомісячне (щоквартальне) внесення плати за торговий патент відображається органом державної податкової служби за місцем його придбання в особовому рахунку платника. Наказом Державної податкової адміністрації України від 18 липня 2005 року N276, зареєстрованим Мін'юстом України 2 серпня 2005 року за N 843/11123, затверджено Інструкцію про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України. Відповідно до пункту 5.3. Інструкції дані про надходження платежів до бюджету відображаються органом державної податкової служби в особових рахунках платників і в реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів Державного казначейства України відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Таким чином суд робить висновок про те, що ведення оперативного обліку платежі за торгові патенти не передбачає окремого відображення строку використання торгового патенту, що й послугувало виникненню невідповідності облікових данних податкового органу та платника податку.

Відповідно до пункту 16.4. статті 16 Закону №334 платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності відповідно до пункту 6.1 статті 6 цього Закону. Судом встановлено, що у декларації за перше півріччя 2009 року позивачем за рядком Г6 додатку К6 було зазначено про 123115,00 грн. оплати за фактично використані торгові патенти, тотожна сума була зазначена й в декларації за 9 місяців 2009 року.

З урахуванням наведеного суд вказує, що в матеріалах справи є достатні докази на підтвердження правомірності зменшення податкового зобовязання з податку на прибуток на суму вартості використаних торгових патентів у першому півріччі 2009 року, а тому суд вважає безпідставним визначення позивачу податкового зобовязання та нарахування штрафних (фінансових) санкцій.

Відповідно до ст.94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

У судовому засіданні, що відбулося 03.03.2010 проголошена вступна та резолютивна частина постанови. У повному обсязі постанова складена 12.03.2010.

На підставі викладеного, керуючись статтями 158, 159, 160, 163 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Адміністративний позов задовольнити.

2.Скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції в м. Судак АР Крим від 24.11.2009 №0000831501/0, від 09.03.2010 № 0000831501/2, від 12.05.2010 № 0000831501/3.

3.Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримігросервіс" (ЄДРПОУ 20740897) з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 3,40 грн.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Ольшанська Т.С.

Попередній документ : 15127086
Наступний документ : 15127094