Рішення № 14046869, 28.02.2011, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.02.2011
Номер справи
2-982/11
Номер документу
14046869
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 2-982/11

Категорія 26

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2011 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді –          Цокол Л. І. ,

при секретарі –                    Шарапа М. О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", ОСОБА_2 про визнання недійсним договору поруки,

В С Т А Н О В И В :

Позивач ОСОБА_1 звернулась до суду і просить визнати недійсним договір поруки №П-2001750/4 від 15.09.2009р. укладений її чоловіком ОСОБА_2 з ПАТ "Дельта Банк" без її згоди. Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що вказаний договір було укладено в порушення ст. 65 Сімейного кодексу України.

Під час судового розгляду представник позивача ОСОБА_3 підтримала вимоги позивача, просила їх задовольнити, в своїх поясненнях посилалась на обставини викладені в позові.

Представник відповідача ОСОБА_4 заперечувавла проти вимог позивача, вказуючи на те, що отримувати згоду при укладенні договору поруки не було необхідним, оскільки поручитель зобов’язався відповідати лише своїм майном.

Відповідач ОСОБА_2 будучі повідомленим про час і місце судового розгляду в судове засідання не з»явився, поважних причин не повідомив, письмових заперечень не подав.

Суд вислухавши пояснення представника позивача , представника відповідача, дослідивши письмові докази по справі, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов"язання боржником.

Відповідно до ст.. 65 ЦК України дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо це договір виходить за межі дрібного побутового. Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або)державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації має бути нотаріально засвідчена.

Під час судового розгляду встановлено наступне. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 знаходяться в зареєстрованому шлюбу з 19 листопада 1988 року.

15 вересня 2009 року між ТОВ «КБ «Дельта» та ОСОБА_2 було укладено договір поруки №П-20011750/4, відповідно до якого ОСОБА_2 зобов’язався перед ТОВ «КБ «Дельта» відповідати за виконання ТОВ «Синявські граніти» умов щодо сплати останнім банку частини кредиту в розмірі до 4000000(чотирьох мільйонів)гривень ( пропорційно долі поручителя в Статутному капіталі ТОВ «Синявські граніти»), включаючи проценти за користування кредитом, а також можливі штрафні санкції, у розмірі та у випадках, передбачених п.п. 1.1.1 Договором кредитної лінії №ВКЛ-2001750, що укладений 15 вересня 2009 року між ТОВ «Комерційний банк «Дельта» та позичальником , за умовами якого позичальник зобов’язаний повернути кредитору отриманий кредит в розмірі заборгованості 20000000 (двадцять мільйонів) гривень, зі сплатою процентів у розмірі у строки (терміни) та на умовах, визначених у договорі кредиту та додаткових договорах до договору кредиту, що можуть бути укладені в майбутньому , з кінцевим терміном повернення кредиту до 19 листопада 2010 року, сплачувати можливі штрафні санкції у розмірі та у випадках, передбачених Договору кредиту №1 та цим Договором,а також інші витрати на здійснення забезпеченої порукою вимоги;

Суд оцінивши встановлені обставини та відповідні їм норми закону, прийшов до переконання що вимоги позивача необґрунтовані і задоволенню не підлягають.

Зі змісту ст.. 553 ЦК України випливає, що порука є угодою щодо прийняття перед третьою особою на себе обов’язку поручитися перед кредитором за виконання боржником свого зобов’язання та нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язання боржником шляхом відшкодування в грошові формі того, що не було виконане боржником.

Таким чином, порука є способом забезпечення виконання зобов’язання( як правило грошового), а не угодою щодо розпорядження майном, належним поручителю; договір не створює обов’язків для будь-яких інших осіб, крім сторін за договором, а тому суд відхиляє посилання представника на порушення відповідачами норм ст.. 65 Сімейного кодексу України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 16,553 ЦК України, ст.ст. 8,10,11,60,88,208,212,213,214, 215 ЦПК України, суд –

В И Р І Ш И В :

В задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", ОСОБА_2 про визнання недійсним договору поруки, відмовити. Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом десяти діб з дня його проголошення, а особами, що брали участь у розгляді справи, але не були присутніми під час його проголошення - в той же строк з дня отримання його копії.

Суддя                                                                                 Л. І. Цокол

Попередній документ : 14046756
Наступний документ : 14046872