Рішення № 138832, 08.08.2006, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
08.08.2006
Номер справи
40/255пн
Номер документу
138832
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

08.08.06 р. Справа № 40/255пн

Суддя господарського суду Донецької області Підченко Ю.О.

При секретарі судового засідання Доценко О.О.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю " ВМП" м. Донецьк

до першого відповідача відкритого акціонерного товариства "Дебальцівський завод металургійного машинобудуванням. Дебальцеве

до другого відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Укренерговугілля" м. Донецьк

про визнання недійсним протоколу зборів засновників

за участю:

представників сторін:

від позивача Зайцев Д.С.- представник

від першого відповідача Дюндік О.Г – представник

від другого відповідача Булатова Т.А. - представник

Сторони не наполягають на здійсненні фіксування судового процесу технічними засобами, тому у судових засіданнях були складені протоколи згідно ст. 811 ГПК України.

СУТЬ СПОРУ:

Заявлені вимоги про визнання зборів засновників ЗАТ "Спецметмаш", проведених 10.07.06р.за участю відповідачів такими що не відбулися, а протокол цих зборів від 10.07.06р. недійсним.

Сторін було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст.ст. 42, 43 ГПК України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

Перший та другий відповідачі позов не визнали мотивуючи свої заперечення наступними обставинами:

- після скасування реєстрації випуску акцій ТОВ "Укренерговугілля" перестало бути акціонерним товариством у розумінні Закону України "Про господарські товариства", Цивільного та Господарського кодексу України;

- об’єктом права власності акціонерного товариства є майно, придбане за рахунок продажу акцій, та придбане за наслідками його господарської діяльності, тому акції ЗАТ "Спецметмаш" були власністю ТОВ "Укренерговугілля";

- на час створення та державної реєстрації ЗАТ "Спецметмаш" були допущені порушення законодавства які не можуть бути усуненні;

- вважають, що збори засновників (учасників) ЗАТ "Спецметмаш" проведені 12.07.06р. правомірними, скликаними з поважних причин, а саме такими що відбулися, а рішення прийняті у протоколі відповідає тим обставинам, за яких його було прийнято.

До прийняття рішення по справі, перший відповідач – ВАТ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" подав до суду зустрічний позов предметом якого є відновлення становища ЗАТ "Спецметмаш" яке існувало до порушення законодавства, тобто станом на дату державної реєстрації та визнати збори засновників (учасників) товариства проведені 12.0706р. за участю ВАТ"Дебальцівський завод металургійного машинобудування" та ТОВ "Укренерговугілля", а затверджені ними рішення дійсними, як такі, що відповідають чинному законодавству.

Позивач зустрічний позов не визнав, мотивуючи свої заперечення наступними обставинами:

- зустрічний позов не відповідає вимогам закону, а рішення по справі повинно відбутися на розсуд суду;

- другий відповідач підтримує зустрічний позов посилаючись на те, що ТОВ "ВМП" не є акціонером товариства та не може підтвердити свої права на участь в управлінні товариством;

Свої зустрічні вимоги перший відповідач обґрунтовує наявністю вимог передбачених у ст. ст. 24, 28 Закону України "Про господарські товариства", ст. ст. 25, 48 закону України "Про власність",п.4 ст.16 ЦК України.

З’ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, надавши правову кваліфікацію відносинам сторін і виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню, приймаючи до уваги доводи сторін, суд встановив:

Судом встановлено ,що сторонами судового процесу є суб’єкти господарювання згідно ст.55 ГК України.

Позов обґрунтовано тим, 04.01.05р. проведена державна реєстрація Закритого акціонерного товариства "Спецметмаш" зі статутним фондом 3404000 грн, який поділений на 100000 простих іменних акцій, вартістю 34 грн.07 коп. кожна.

Протоколом установчих зборів Товариства від 10.12.04р. затверджено Статут, а 04.01.05р. здійснено його державну реєстрацію.

За статутними документами засновниками Товариства є відкрите акціонерне товариство "Дебальцівський завод металургійного машинобудування", далі Завод, який володіє 74000 акціями та товариство з обмеженою відповідальністю "Укренерговугілля", далі Укренерговугілля, якому належить 26000 акцій.

На підставі заяви ЗАТ "Спецметмаш" від 24.03.05р. Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку, далі Комісія, було прийнято рішення про реєстрацію випуску акцій та видане свідоцтво за №138/1/05 від 24.03.05р.

ТОВ "ВМП" на підставі договору придбало у ТОВ "Метал-Торг" 32000 простих іменних акцій ЗАТ "Спецметмаш", далі Товариство, на загальну суму 1 260 590 грн.

Постановою Дніпровського районного суду м. Києва від 22.03.06р. у справі №2-а-164/1-06р. позов Заводу до Комісії про визнання неправомірними дій органу державної влади та зобов’язання останнього вчинити певні дії був задоволено.

У зв’язку з чим випуск акцій Товариства визнано неправомірним, постановою суду було визначено скасувати випуск акцій, анулювати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 24.03.05р. за №138/1/05 Товариства, виключити із загального реєстру випуску цінних паперів, що ведеться комісією випуск акцій Товариства.

На виконання постанови суду комісія розпорядженням №43-С-А від 14.04.06р. скасувала реєстрацію випуску акцій Товариства та анулювала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій цього Товариства від 24.03.05р. за №138/1/05 видане комісією.

12.07.06р. було проведено збори засновників ( учасників ) де на порядку денному зазначені заходи щодо вдосконалення діяльності Товариства ,організаційно-кадрові питання, у тому числі призначення керівника Товариства та застосування заходів щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Позивач вважає збори засновників( учасників ) Товариства незаконними, а протокол цих зборів від 12.07.06р., (з урахуванням уточнень позивача згідно ст.22 ГПК України), недійсним за тими обставинами:

- позивач є акціонером Товариства і тому мав право брати участь в управлінні товариством;

- за приписами ст.4 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" акція підтверджує дольову участь у статутному фонді Товариства, право на участь в управлінні їм, та можливість одержання дивідендів за наслідками його господарської діяльності;

- на час проведення зборів були порушені права позивача, стосовно прийняття участі в управлінні Товариством;

- порушено порядок скликання зборів акціонерів визначеного у статуті Товариства.

Суд вважає доводи позивача необґрунтовані за наступними обставинами:

Згідно розділу 7 Статуту Товариства визначені органи управління та контролюючи органи до яких належать загальні збори акціонерів як вищий орган Товариства, його правління як виконавчий орган та ревізійна комісія виконуюча обов’язку контролю за діяльністю підприємства.

На підставі п. п. 7.3.1,7.3.6 п.п.7.3 Статуту Товариства визначені умови участі акціонерів у проведенні зборів, компетенція загальних зборів акціонерів, їх правомочність та порядок прийняття рішень та оформлення результатів роботи вищого органу Товариства.

Слід звернути увагу на те, що порядок створення та діяльності господарських товариств регулюється ЦК України, ГК України 2003р. та Законом України "Про господарські товариства".

Відповідно до частини четвертої Прикінцевих та Перехідних положень ЦК України 2003р., Прикінцевих положень ГК України вимоги цих кодексів застосовується до господарських правовідносин, що виникли після набрання ним чинності. Тобто на створені суб’єкти господарювання, зокрема, господарські товариства, поширюється дія вищевказаних кодексів, а на неврегульовані ними відносини поширюється дія положень діючого Закону України "Про господарські товариства".

Будь-яких порушень вимог ст. ст. 23, 28, 41, 42 Закону України "Про господарські товариства" на підставі досліджених доказів по справі на час слухання судом не встановлено.

Позивач посилається на порушення порядку скликання зборів акціонерів, хоча у розумінні ст. 33 ГПК України не надає жодного доказу порушення Правлінням як виконавчим органом Статуту Товариства та неналежне оформлення протоколу цих зборів.

Це є одне з найбільш складних питань, що виникає у спорах з приводу корпоративного управління, - правова оцінка порушень процедури прийняття певних рішень та визначення можливих наслідків.

Фактично йдеться про рішення ( юридичні акти) органів господарських товариств, що породжують певні правові наслідки та обов’язки для виконання суб’єктами корпоративних відносин.

Окремі порушення процедури прийняття таких рішень не можуть бути підставою для визнання їх недійсними. Втім для цього мають бути виконані такі умови:

- рішення має відповідати вимогам чинного законодавства;

- рішення має відповідати тим обставинам, за яких його було прийнято;

- чинне законодавство не передбачає відповідне порушення процедури як підставу для визнання рішення недійсним (незаконним);

- порушення процедури повинно бути суттєвими та несуттєвими.

Корпоративне законодавство ніде прямо не визначає наслідки порушення процедури прийняття рішень до яких відноситься і протокол зборів засновників (учасників) Товариства.

Крім того, посилання позивача на те, що він є акціонером товариства приймається до уваги, однак доказів позбавлення його дольової участі у статутному фонді Товариства, в управлінні та одержання прибутку від діяльності підприємства не надано.

Позивач не довів підстави для визнання акту – зборів засновників ( учасників ) недійсними, та визначений законом компетенції органу, який видав цей акт невідповідність його вимогам чинного законодавства. Відсутні обов’язкові умови порушення у зв’язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів Товариства.

За такими обставинами суд вважає первісний позов необґрунтованим та не підлягаючим задоволенню. Відсутні правові підстави для визнання недійсними актів господарського товариства: у вигляді зборів засновників ( учасників ) закритого акціонерного товариства "Спецметмаш" проведені 12.07.06р. за участю відкритого акціонерного товариства "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" та товариства з обмеженою відповідальністю "Укренерговугілля" такими що не відбулися. Підстав для визнання недійсними акту господарського Товариства - протоколу за наслідками цих зборів від 12.07.06р.,судщ не вбачає.

Витрати по державному миту та забезпечення судового процесу по первісному позову покладаються на позивача згідно ст.ст. 44,49 ГПК України.

Щодо зустрічного позову, то його зміст, посилання на фактичні обставини та докази на їх підтвердження свідчить про правильний вибір позивачем способу захисту та відновлення свого порушеного особистого немайнового права та інтересу за наступними обставинами:

- оскільки зустрічний позов подається за загальними правилами подання позовів,то має додержуватися вимоги до позовної заяви передбачені статтею 54 ГПК України;

- зв’язок зустрічного позову з первісним можливо в різних формах, зокрема: зустрічний позов може бути надіслано на той же матеріальний об’єкт, що і первісний;

- предмет спору - матеріальна-правова вимога до відповідача, щодо якої суд повинен винести рішення . Ця вимога повинна нести правовий характер, тобто бути урегульована нормами матеріального права, а також підвідомчою суду. В процесі розгляду справи по суті позивач має право змінити предмет позову. Матеріально-правова вимога позивача повинна опиратися на підставу позову;

- підстава позову – чим обґрунтовує позивач свої позовні вимоги;

- предмет зустрічного позову обґрунтовано вимогами ст.164 ГК України щодо права на випуск акцій Товариством як емітентом цінних паперів та існуванням з цього приводу обов’язків по виконання умов їх випуску, ст.ст. 24, 27, 28 Закону України "Про господарські товариства" відносно відповідальності за зобов’язанням щодо майна Товариства, ст.ст. 25, 48 Закону України "Про власність" щодо права власності на майно придбане за рахунок продажу акцій та усунення порушень його права поєднаних з позбавленням володіння та відшкодуванням завданих збитків.

Як свідчать докази по справі згідно ст.35 ГПК України рішення Дніпропетровського суду м. Києва від 22.03.06р. у справі №2-а-164/1-06р.яке набрало законної сили, є обов’язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

Право на випуск акцій та облігацій підприємства виникає у суб’єкта господарювання на час його державної реєстрації. Випускати цінні папери він має право відповідно до умов встановлених Комісією.

Формування статутного фонду товариства є обов’язковістю товариства. Таким чином після скасування реєстрації випуску акцій, Завод перестав бути власником акцій ЗАТ "Машінвест", а саме господарське товариство перестало бути акціонерним товариством у розумінні вимог законодавства.

Акції ЗАТ "Спецметмаш" були власністю Заводу, оскільки останній оплатив ці акції за рахунок належного йому на підставі права власності майна, яке було внесено до статутного фонду товариства що відповідає вимогам ст. 16 Закону України "Про господарські товариства" та п.5 ст.89 ЦК України 2003р.

Тобто, відміна реєстрації випуску акцій позбавила ВАТ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" права власності на прості іменні акції ЗАТ "Спецметмаш" у кількості 74000 шт. номінальною вартістю 37,07грн.

За суб’єктами визнається право на захист права, яке порушене, не визнається чи оспорюється. Зазвичай захист права здійснюється судом ( ст.16 ЦК України ) у ому числі відновлення становища, яке існувало до порушення.

Засновники підприємства мають право вирішувати питання діяльності товариства та корпоративне право про державну реєстрацію та перереєстрацію Товариства.

На підставі викладеного закрите акціонере товариство "Спецметмаш" не може існувати і виконувати функції господарського товариства у розумінні законодавства, оскільки воно не є господарським товариством.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВМП" не є акціонерним товариством та не може іншим чином підтвердити свої права в управлінні товариством.

Прийняті акти закритого акціонерного товариства "Спецмемаш" які затверджені протоколом зборів засновників (учасників) від 12.07.06р. узгоджуються з вимогами законодавства і прийняті відповідно до обставин, що склалися, тобто є вірними по суті і породжують права і обов’язки тільки у того суб’єкта, якому вони адресовані.

Форма, найменування і порядок прийняття актів господарських товариств залежить від місця, компетенції органів товариства і регламентуються відповідними законами та Статутом про такий орган.

Оскільки відсутні порушення прав та охоронюваних законом інтересів Товариства і судом не встановлено фактів такого порушення ,зустрічний позов обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Таким чином позов щодо відновлення становища товариства "Спецметмаш” яке існувало до порушення законодавства , тобто станом на дату державної реєстрації Товариства обґрунтовано і підлягає задоволення.

Обґрунтовані також вимоги про визнання зборів засновників ( учасників ) закритого акціонерного товариства "Спецметмаш" проведені 12.07.06р. за участю відкритого акціонерного товариства "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" та товариства з обмеженою відповідальністю "Укенерговугілля" та затверджені ними рішення згідно протоколу від 12.07.06р. дійсними, як такі, що відбулися та відповідають вимогам чинного законодавства.

Витрати по державному миту та забезпеченню судового процесу по зустрічному позову незалежно від результатів розгляду спору покладаються судом на позивача згідно вимог ст.ст.44,49 ГПК України оскільки спір виник у зв’язку з неправильними його діями.

Позивач зайво перерахував до державного бюджету державне мито в сумі 17 грн. яке на підставі ст.47 та п.1 ст.8 Декрету Кабінету Міністрів " Про державне мито від 21.01.93р. за №7-93 підлягає поверненню на його розрахунковий рахунок.

У зв’язку з тим, що у судовому засіданні за згодою сторін було оголошено лише вступну а резолютивну частини рішення згідно частини третьої ст.85 ГПК України, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого згідно статті 84 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16, 24, 27, 28 Закону України " Про господарські товариства ", ст.ст. 25, 48 Закону України " Про власність ", ст.ст. 15, 16, п.5.ст.89 ЦК України, ст.ст.55, 164 ГК України, п.1 ст.8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93р. №7-93, ст.ст. 12, 22, 33, 35, 44, 47, 49,60, 811, 82, 84, частиною третьою ст.85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1.У задоволенні первісного позову товариства з обмеженою відповідальність "ВМП" відмовити.

2.Витрати по державному миту та забезпеченню судового процесу покладаються на товариство з обмеженою відповідальністю "ВМП".

3.Зустрічний позов першого відповідача відкритого акціонерного товариства "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" задовольнити.

4.Відновити становище товариства "Спецметмаш” яке існувало до порушення законодавства, тобто станом на дату державної реєстрації Товариства.

5.Визнати збори засновників ( учасників ) закритого акціонерного товариства "Спецметмаш" проведені 12.07.06р. за участю відкритого акціонерного товариства "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" та товариства з обмеженою відповідальністю "Укенерговугілля" та затверджені ними рішення згідно протоколу від 12.07.06р. дійсними, як такі, що відбулися та відповідають вимогам чинного законодавства.

6.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ВМП", 83037, м. Донецьк,вул.Л.Чайкіної,10/5,ід.код 31858688, на користь:

- відкритого акціонерного товариства "Дебальцівський завод металургійного машинобудування",84700,Донецька обл.,м. Дебальцеве, вул. Октябрська, 84, ід.код 00187381, витрати по держмиту в сумі 85 грн. та витрати по забезпеченню судового процесу в сумі 118 грн., видавши наказ.

7. Повернути на р/р товариства з обмеженою відповідальністю "ВМП" державне мито в сумі 17 грн. зайво перераховане до державного бюджету згідно квитанції №38/82 від 26.07.06р. оригінал якої знаходиться у матеріалах справи № 40/255пн. Підставою повернення держмита є дане рішення, яке затверджено гербовою печаткою господарського суду Донецької області.

8.Рішення суду набирає законної сили після десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя Підченко Ю.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 138832 ?

Документ № 138832 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 138832 ?

Дата ухвалення - 08.08.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 138832 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 138832 ?

В Господарський суд Донецької області
Попередній документ : 138827
Наступний документ : 138836