Рішення № 13543549, 20.01.2011, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
20.01.2011
Номер справи
15/141
Номер документу
13543549
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"20" січня 2011 р.

Справа № 15/141

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Мохонько К.М. розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Малого приватного підприємства Фірми "Ерідон" с. Княжичі, Києво - Святошинський район, Київської області

до відповідача: ТОВ "Фенікс-2000" м. Кіровоград

про стягнення 28067 грн. 22 коп.

Представники сторін:

від позивача - Хлевицький Р.В. довіреність № 03/01-56 від 03.01.11р.

від відповідача - не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з позовом про стягнення з відповідача 13028 грн. 74 коп. боргу, 3611 грн. 57 коп. інфляційних втрат, 5589 грн. 86 коп. 20 % річних та 5837 грн. 05 коп. пені. В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги повністю підтримав. Відповідач до суду двічі поспіль не з’явився, про причини неявки не повідомив, ніяких клопотань не подавав. Ухвали суду надсилались відповідачу за адресами вказаними в позові, в договорі та в довідці головного управління статистики в Кіровоградській області від 10.12.10р., іншої адреси в матеріалах справи немає. Відповідач відзив не подав, позов не заперечив.

На підставі ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній документами та при даній явці сторін.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача господарський суд з’ясував наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Між сторонами укладений договір поставки № 245/08/53 від 27.03.08р. За умовами договору постачальник /позивач/ зобов'язується передати у власність покупця /відповідача/ продукцію виробничо-технічного призначення (надалі - товар), а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього грошову суму визначену договором. Умови поставки та оплати товару визначаються в Додатках, що є невід'ємною частиною цього договору. Договір набуває чинності з дня його підписання представниками обох сторін і діє до повних розрахунків. Договір підписаний представниками сторін та посвідчений печатками підприємств.

В додатках від 27.03.08р., від 03.09.08р., від 10.09.08р. сторони обумовили найменування товару, умови його поставки, кількість та вартість. Всі додатки підписані представниками сторін та посвідчені печатками підприємств.

Відповідно до ч. 1 ст. 193, ст. 265 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

За договором поставки одна сторона – постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні – покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

До відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

Відповідно до ст. ст. 655, 692 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона /продавець/ передає або зобов’язується передати майно /товар/ у власність другій стороні /покупцеві/, а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно /товар/ і сплатити за нього певну грошову суму.

Покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов’язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

На виконання умов договору та додатку до нього № 245/08/53/4-Н від 10.09.08р. по видатковій накладній № 26381 від 10.09.08р. на підставі довіреності № 760117 від 10.09.08р. позивач поставив відповідачу насіння озимого ріпаку "Ексагон" на суму 13028 грн. 74 коп.

Відповідач в порушення пункту 2.1 додатку не оплатив вартість поставленого йому товару до 01.10.08р.

Борг відповідача перед позивачем за поставлений, але не оплачений товар становить 13028 грн. 74 коп., доказів погашення якого сторони, в тому числі і відповідач суду не подали.

Згідно зі ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Сума інфляційних втрат за період з жовтня 2008 року по жовтень 2010 року включно становить 3611 грн. 57 коп.

Згідно п. 2.2 додатку № 245/08/53/4-Н від 10.09.08р. у випадку прострочення терміну оплати вартості товару зазначеного у п. 2.1 цього додатку покупець сплачує на користь постачальника 20% річних нарахованих на загальну суму простроченої оплати. Строк нарахування відсотків діє до повного виконання покупцем оплати заборгованості за поставлений товар та сплати всіх штрафних санкцій в повному обсязі.

Сума 20 % річних за період з 01.10.08р. по 22.11.10р. становить 5589 грн. 86 грн.

Згідно зі ст. ст. 546, 547, 549 ЦК України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.

Неустойкою /штрафом, пенею/ є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Аналогічні положення стосовно стягнення пені передбачені ст. ст. 230, 231 ГК України.

Пунктом 7.1.1. договору визначено, що покупець за несвоєчасну оплату продукції сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожний день прострочення. Пунктом 7.8 договору строк для нарахування та стягнення пені збільшений до трьох років.

Сума пені становить 5837 грн. 05 коп.

Відповідач не надав власний розрахунок пені, інфляційних втрат та 20 % річних.

Позовні вимоги підлягають повному задоволенню.

На підставі ст. ст. 47-1, 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 193, 230, 231, 265 ГК України, ст. ст. 526, 546, 547, 549, 655, 692 ЦК України, ст. ст. 32-34, 43, 44, 47-1, 49, 75, 82 - 85, 116, 117 ГПК України господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з ТОВ “Фенікс-2000” м. Кіровоград вул. Пашутіна 17 код ЄДРПОУ 31204035 р/р 26005420182470 в АКБ “Укрсоцбанк” м. Кіровоград МФО 323293 на користь малого приватного підприємства Фірми “Ерідон” с. Княжичі вул. Леніна 46, Києво-Святошинського району, Київської області код ЄДРПОУ 19420704 рахунок № 26009012714230 в філії АТ “Укрексімбанк” м. Київ МФО 380333 – 13028 грн. 74 коп. боргу, 3611 грн. 57 коп. інфляційних втрат, 5589 грн. 86 коп. 20 % річних, 5837 грн. 05 коп. пені, 280 грн. 67 коп. сплаченого державного мита, 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку визначеному ГПК України.

Суддя К.М.Мохонько

повний текст рішення

складено - 25.01.11р.

Попередній документ : 13543548
Наступний документ : 13543551