Рішення № 1342378, 05.02.2008, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
05.02.2008
Номер справи
9/177/06-зн(07)
Номер документу
1342378
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

Справа №

За заявою відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю „Вознесенська протиерозійна станція”, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Нахімова, 12, код ЄДРПОУ 05410470

Позивач: Приватне підприємство „Імпреза”, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул Виноградна, 1, код ЄДРПОУ 30125094

Суддя Філінюк І. Г.

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від заявника (відповідача): Щербатєй В.М.

Від позивача: Кожокар С.В., Кожокар С.А.

Суть спору:

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 30 травня 2006року по справі №9/177/06 позовні вимоги ПП „Імпреза” задоволенні, за останнім визнано договір №14 від 10.04.2005р. дійсним та визнано право власності на майно: незавершеного будівництва опорної стіни, незавершеного будівництва майданчика №1, незавершеного будівництва майданчика №2, яке розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Виноградна, 1.

Відповідач по справі звернувся до суду із заявою про перегляд вказаного рішення за нововиявленими обставинами, просить скасувати рішення господарського суду Миколаївської області від 30 травня 2006року по справі №9/177/06 та прийняти нове рішення, яким в задоволені позову ПП „Імпреза” відмовити.

ПП „Імпреза” вимоги заявника не визнало в повному обсязі.

Ухвалою суду від 15.11.2007р. провадження по справі було зупинено до вирішення кримінальної справи, яка порушена Вознесенським МРВ УМВС України за фактом підроблення підписів голови та секретаря зборів ТОВ «Вознесенська протиерозійнак станція»за ознаками ч.1 ст.358 КК України.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Миколаївської області від 15.11.2007р. у справі № 9/177/06-зн(07) скасувано, справу повернути до господарського суду Миколаївської області для розгляду по суті заявлених вимог. Підставою скасування, на думку Одеського апеляційного господарського суду, є відсутність суттєвих обставин, які б перешкоджали розгляду заяви по суті.

В судовому засіданні 29.01.2008р. оголошено перерву до 05.02.2008р. для оголошення повного тексту рішення.

Розглянувши матеріали справи, господарський суд, -

Встановив:

28.03.2006р. ПП „Імпреза” звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” про визнання права власності на майно.

Судом при вирішені спору по справі №9/177/06 було встановлено, що між ПП „Імпреза” та ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” укладено договір №14 від 10.04.2005р. купівлі-продажу майна: незавершеного будівництва опорної стіни, незавершеного будівництва майданчика №1, незавершеного будівництва майданчика №2, яке розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Виноградна, 1, на земельній ділянці, яка надана відповідачу в користування, відповідно до державного акту на право користування землею Б №030852 від 1978р.

ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” на виконання умови договору, передав позивачу об’єкт купівлі-продажу за актом від 10.04.2005р., а ПП „Імпреза” розрахувалось з товариством, згідно до умов договору купівлі-продажу в розмірі 30427,00грн., оплата була проведена позивачем шляхом внесення в касу відповідача грошових коштів, про що свідчать надані квитанції (а.с.10-12).

В обгрунтування своїх вимог ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” посилається на те, що договір купівлі-продажу №14 від 10.04.2005р. з боку ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” підписаний директором –Кожокар С.В., яка не мала відповідних повноважень діяти від імені директора товариства. Тобто, заявник вважає, що спірний договір є недійсним, оскільки підписаний неуповноважною особою.

Крім того, відповідач по справі (ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція”) зазначив, що ним не було отримано ухвал та рішення суду, оскільки позивачем (ПП „Імпреза”) навмисно в позовній заяві зазначено невірну адресу підприємства відповідача. Таким чином, відповідач не знав та не міг знати про судовий спір між вказиними підприємствами.

ПП „Імпреза” проти заявлених товариством вимог заперечує та зазначає, що відповідно до рішення загальних зборів засновників товариства від 23.05.2005р. Щербатей В.М. звільнений з посади директора підприємства, таким чином заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та додані до неї матеріали подані невідомою особою та не засвідчені печаткою підприємства.

Проте, заявник зазначив, що печатка підприємства була викрадена Кожокар С.А. та відповідно за заявою ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” Вознесенським МРВ УМВС у Миколаївській області порушено кримінальну справу.

Відповідно до наявних у справі матеріалів, суд вважає, що вимоги ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” обгрунтовані та підлягають задоволенню, з наступних підстав:

- Відповідно до розділу 9 Статуту ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” (в редакції від 28.08.2003р.) одноособовим виконавчим органом товариства є директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і до компетенції якого належать всі питання діяльності товариства, крім тих,т що згідно з чинним законодавством та статутом віднесені виключно до компетенції загальних зборів учасників. Причому директор дії від імені товариства без довіреності в межах, встановленим цим статутом та внутрішніми нормативними актами товариства здійснювати дії від імені товариства, керувати поточними с правами, представляти товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені товариства.

- Протоколом зборів учасників ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” від 28.08.2003р. №2 та Довідка про включення до ЄДРПОУ свідчать, що з 28.08.2003р. директором ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” є Щербатей Віктор Миколайович, тобто, при укладанні спірного договору Кожокарь С.А. не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності.

Також, з наявних в матеріалах справи доказів вбачається, що рішенням загальних зборів засновників ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція”, оформленого протоколом №13 (присутні: засновник - Кожкарь С.А та головний економіст - Кожокар І.І.) звільнено директора товариства Щербатея В.М. з займанної посади –23 травня 2005 року. (після укладення спірного договору) та згідно до постанови старшого слідчого Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області про відсторонення обвинуваченого Щербатєя В.М. від посади –11 травня 2005р. (після укладення спірного договору - 10.04.2005р.), що свідчить про те, що на момент укладання договору купівлі-продажу директором ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” був Щербатєй В.М., який спірний договір не укладав та не підписував.

За приписами статті 241 Цивільного кодексу України правочин, вчинений, представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє лише уразі наступного його схвалення цією особою. Правочин вважається схваленим, зокрема, у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

Зокрема, додані до позову матеріали свідчать, що акт приймання-передачі об’єктів нерухомості та квитанції до прибуткового касового ордеру, які свідчать про оплату вартості майна в розмірі 30427,00грн. підписані теж Кожокарь С.А., яка не мала відповідних повноважень.

Відповідно до статті 658 Цивільного кодексу України право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару.

На час укладення договору купівлі-продажу №14 від 10.04.2005р. та на час розгляду справи –29 січня 2008року, керівником ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” є Щербатєй В.М., про що свідчить надані довідки ЄДРПОУ видані станом на 05.04.2007р. та 23.10.2007р.

За правилами статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

Відповідно до п.9 ч.2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців»в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо

юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори. Статтею 18 вказаного закону передбачено: якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 75, 82, 84, 85, 112, 114, 122 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Заяву ТОВ „Вознесенська протиерозійна станція” про перегляд рішення господарського суду Миколаївської області від 30 травня 2006року по справі №9/177/06 за нововиявленими обставинами - задовольнити.

Скасувати рішення господарського суду Миколаївської області від 30 травня 2006року по справі №9/177/06.

В задоволені позову Приватного підприємства „Імпреза” (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул Виноградна, 1, код ЄДРПОУ 30125094) відмовити.

Наказ від 20 червня 2006р. по справі №9/177/06 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Вознесенська протиерозійна станція” (Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул.Кірова, 11/60, р/р2600801805105 у ВВ Укрсимбанк, МФО 326739, код ЄДРПОУ 05410470) на користь Приватного підприємства „Імпреза” (Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул.Виноградна, 1, р/р 26007301151922 у ВВ Промінвестбанк, МФО 326289, код ЄДРПОУ 30125094) - 304,27грн. держмита та 118,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - визнати таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Приватного підприємства „Імпреза” (Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул.Виноградна, 1, код ЄДРПОУ 30125094) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Вознесенська протиерозійна станція” (Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул. Нахімова, 12, код ЄДРПОУ 05410470) - 152,14грн. держмита.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Попередній документ : 1342360
Наступний документ : 1342379