Рішення № 12985609, 21.12.2010, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
21.12.2010
Номер справи
40/495
Номер документу
12985609
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 40/49521.12.10 За позовом Комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"

до Кредитної спілки "Турбота" при Міжнародній організації "ЖІНОЧА ГРОМАДА"

про стягнення 186 560,38 грн,

Суддя Пукшин Л.Г.

Представники сторін:

від позивача: Харченко С.Л. - за довіреністю №155/1/11-1875 від 21.05.10.

від відповідача: не з'явився.

21.12.10. в порядку ч. 1 ст. 85 ГПК України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

На розгляд Господарського суду м. Києва передані позовні вимоги Комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" до Кредитної спілки "Турбота" при Міжнародній організації "Жіноча громада" про стягнення 186 560,38 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що відповідач систематично не виконує своїх обов'язків у частині внесення плати за оренду нежитлового приміщення відповідно до договору № 10/2981 про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Києва, яке передається в оренду від 12.07.07 р. Внаслідок чого у Відповідача виникла заборгованість за період з 01.01.09 р. по 31.03.10 р. у розмірі 186 560,38 грн.

Ухвалою суду від 05.11.10 порушено провадження у справі № 40/495 та призначено справу до розгляду у судовому засіданні на 02.12.10.

У судове засідання, призначене на 02.12.10, представник позивача з'явився, вимоги ухвали суду виконав.

Представник Відповідача через службу діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що представники відповідача перебувають у відрядженні.

Суд задовольнив клопотання відповідача та, керуючись ст. 77, 86 ГПК України, відклав розгляд справи на 21.12.10.

20.12.10 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 21.12.10 представник позивача з’явився.

Відповідач не забезпечив явку свого представник в судове засідання 21.12.10.

Представник позивача проти клопотання відповідача заперечував, та зазначив, що відповідач не добросовісно користується правами передбачені ст. 22 ГПК України й просив суд розглядати справу по суті.

Приймаючи до уваги, що чинне законодавство України не обмежує коло осіб, які можуть представляти інтереси юридичної особи, в той час як процесуальні строки, встановлені ст. 69 ГПК України, обмежені суд не вбачає підстав для задоволення поданої Відповідачем заяви.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. Проаналізувавши зібрані по справі докази, суд дійшов висновку про достатність матеріалів справи для її розгляду по суті за відсутності представника відповідача та його відзиву на позовну заяву.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Судом заслухані пояснення представника позивача, досліджені надані суду докази та матеріали. В результаті дослідження наданих суду доказів та матеріалів, суд встановив:

Між Комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» (позивач) та Кредитною спілкою "Турбота" при Міжнародній організації "Жіноча громада" (відповідач) було укладено договір оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Києва № 10/2981 від 12.07.2007р. (надалі – Договір).

Відповідно до умов Договору позивач на підставі рішення Київської міської ради від 12.07.07 № 1165/1826 додаток 1 п. 11 передає, а відповідач приймає в оренду нерухоме майно (нежилі приміщення) загальною площею 98,40 кв.м. в будинку № 14 літ. А по вул. Михайлівській для розміщення офісів..

Строк дії Договору встановлено з 12.07.07 по 12.07.2008р. (пункт 9.1 договору).

Відповідно до п. 4.2. договору оренди № 10/2981 орендар зобов’язується своєчасно і в повному обсязі вносити орендну оплату.

Згідно з п. 3.1 договору оренди № 10/2981 за користування об’єктом оренди орендар сплачує орендодавцю орендну плату, розрахунок якої здійснюється на підставі Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва, затвердженої рішенням Київради від 28.09.2006 № 34/91 та на дату підписання договору становить 105.54 грн за 1 кв.м., що в цілому складає: 10385,63 грн.

Відповідно до п.3.2 договору розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

Пунктом 3.6 договору передбачено, що орендна плата сплачується орендарем незалежно від результатів господарської діяльності щомісячно не пізніше числа поточного місяця на рахунок орендодавця.

12.07.07 орендодавець на виконання зобов’язань за договором оренди № 10/2981 за актом прийому-передачі передав орендарю зазначене нежитлове приміщення.

Відповідно до умов Договору, даний договір припиняє свою дію в разі закінчення строку на який його було укладено; після закінчення строку дії договору Відповідач зобов’язаний звільнити орендоване приміщення та передати його позивачеві за актом (п. 7.5 Договору).

Орендна плата сплачується орендарем, починаючи з дати підписання акту приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання сторонами акту приймання-передачі при поверненні об’єкта оренди орендодавцеві (п.3.5 договору).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» позивач листом № 155/1/05-3787 від 21.07.2008р. повідомив відповідача про закінчення строку договору оренди, про припинення його дії, а також про вимогу звільнити вказане нежиле приміщення та передати його позивачу.

Але, як свідчать матеріали справи, відповідач належним чином не виконав зобов’язання за договором № 10/2981 від 12.07.2007 року щодо звільнення орендованого приміщення, крім того відповідачем не сплачувались кошти за користування орендованим приміщенням після закінчення терміну дії договору оренди, внаслідок чого у відповідача станом на момент розгляду справи виникла заборгованість з плати за користування майном після закінчення терміну дії договору за період з 01.01.09 по 31.03.10 у розмірі 186560,38 грн.

Факт наявності заборгованості підтверджується наявними в матеріалах справи довідками про нарахування коштів та надходження платежів за фактичне користування нежилим приміщенням Кредитною спілкою "Турбота" при Міжнародній організації "Жіноча громада", що надані позивачем.

Частина 1 статті 202 ЦК України передбачає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно ч.1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч. 2 статті 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ч. 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до вимог статті 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідні положення також визначаються у ч.1 статті 193 ГК України.

Згідно зі статтею 525 ЦК України та ч.7 статті 193 ГК України одностороння відмова від зобов’язання не допускається, крім випадку коли право такої відмови встановлено договором або законом.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

На підставі доказів, що забезпечені позивачем, суд прийшов до висновку, що позивач належним чином виконав зобов’язання за договором оренди № 10/2981 від 12.07.2007 року, а відповідач порушив зобов’язання щодо своєчасності та повноти здійснення орендних платежів за весь час користування нежилими приміщеннями.

Факт наявності заборгованості зі сплати орендних платежів відповідачем не спростовано, доказів сплати вказаних платежів відповідачем суду не надано.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача про стягнення заборгованості з плати за користування приміщенням в сумі 186 560,38 грн підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Згідно ч. 5 статті 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 33, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва,-

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Кредитної спілки "Турбота" при Міжнародній організації "Жіноча громада" (01001 м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 14-А, код ЄДРПОУ 24369359) на користь Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (01034 м. Київ, вул. Володимирська, 51-а; код ЄДРПОУ 03366500) 186 560 (сто вісімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят) грн 38 коп. заборгованості, 1 865 (одну тисячу вісімсот шістдесят п’ять) грн 61 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Наказ видати відповідно до ст.116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя Пукшин Л.Г.

дата підписання рішення 22.12.2010р.

Попередній документ : 12985607
Наступний документ : 12985612