Ухвала суду № 120242, 07.09.2006, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
07.09.2006
Номер справи
4/177-2675
Номер документу
120242
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"07" вересня 2006 р.

Справа № 4/177-2675

УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Бурди Н.М.

Позивач Відкрите акціонерне товариство "Тернопільбуд", вул. Степана Бандери, 38, м. Тернопіль, 46000

Відповідач Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник", вул. Опільського, 6, м. Тернопіль, 46000

про стягнення 508913 грн. 30 коп.

за участю представників сторін:

позивача: Сінькевич А.І., довіреність №без номера від 21.04.06 р.

Печений О.П., довіреність № без номера від 06.09.06 р.

відповідача: Питель Т.І., довіреність №776/12 від 27.12.05 р.

За зустрічним позовом:

Позивач: Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник", вул. Опільського, 6, м. Тернопіль, 46000

Відповідач: Відкрите акціонерне товариство "Тернопільбуд", вул. Степана Бандери, 38, м. Тернопіль, 46000

Суть справи:

В розпочатому судовому засіданні представникам сторін процесуальні права та обов’язки, передбачені ст.ст. 20, 22, 81-1 ГПК України, роз’яснено.

Відкрите акціонерне товариство "Тернопільбуд", вул. Степана Бандери, 38, м. Тернопіль звернулось до господарського суду Тернопільської області з позовом про стягнення з відповідача –Комунального підприємства фірми "Тернопільбудінвестзамовник", 46000, м. Тернопіль, вул. Опільського, 6, м. Тернопіль 508913 грн. 30 коп., з яких 495527 грн. 25 коп. боргу за виконані роботи на підставі контракту від 04.02.2003р., 7928 грн. 44 коп. інфляційних та 5457 грн. 60 коп. річних.

Відповідач у відзиві на позов №392/12-8 від 20.07.2006р. позов не визнав, пояснивши, що ВАТ «Тернопільбуд»виконав будівельні роботи з недоліками, зазначеними в акті від 06.07.2006р. (долученому до матеріалів справи), а також з інших підстав, зазначених у ньому (відзиві).

Крім цього, 17.07.2006р. Комунальне підприємство фірма "Тернопільбудінвестзамовник", м. Тернопіль подало зустрічну позовну заяву №387/12-8 від 17.07.2006р. до Відкритого акціонерного товариства "Тернопільбуд", м. Тернопіль про стягнення з останнього 145 760 грн. неустойки за порушення строків виконання робіт при будівництві об’єкту, передбачені п. 4.1 Контракту №1 від 04.02.2003р., яку суд прийняв до провадження у справі №4/177-2675, відповідно до вимог ст. 60 ГПК України, для спільного розгляду з первісним позовом по причині їхньої взаємопов’язаності.

Відкрите акціонерне товариство «Тернопільбуд»у відзиві на зустрічну позовну заяву №01-975 від 01.08.2006р. та в доповненні до відзиву №01-1073 від 23.08.2006р. вимоги КПФ "Тернопільбудінвестзамовник" не визнав, зазначивши наступне: - позивач по зустрічному позову зобов’язання згідно Контракту вчасно не виконував, що призвело до відстрочки виконання будівельних робіт на більш тривалий термін - до листопада місяця 2005 року (Акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, підписані сторонами); - Замовник в добровільному порядку надав згоду на продовження дії Контракту, а відтак і продовження термінів будівництва об’єкта та здачі його в експлуатацію; - КПФ "Тернопільбудінвестзамовник" вносить зміни в проектну документацію, що призводить до продовження термінів будівництва 84-х квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями за адресою: пр-т Злуки в м. Тернополі (інвестиційна угода №1 від 04.02.2003р. по будівництву 84-х квартирного житлового будинку та додаткові угоди до неї №2 від 2.06.2004р., №3 від 04.01.2006р.);

Технічна фіксація (звукозапис) судового процесу, у відповідності до ст. 81-1 ГПК України, не здійснювалась за відсутності відповідного клопотання представників сторін.

В судовому засіданні оголошувалась перерва до 07.09.2006р. до 12 год. 20 хв., у відповідності до ст. 77 ГПК України.

В процесі судового дослідження матеріалів справи, сторонами подано заяву №477/12-8 від 01.09.2006р. про затвердження мирової угоди, досягнутої між ними.

Господарський суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення та доводи представників сторін, проаналізувавши подану ними мирову угоду на предмет її відповідності фактичним обставинам і матеріалам справи, встановив таке:

- 04.02.2003р. між Відкритим акціонерним товариством "Тернопільбуд", вул. Степана Бандери, 38, м. Тернопіль (Підрядник) та Комунальним підприємством "Тернопільбудінвестзамовник", вул. Опільського, 6, м. Тернопіль (Замовник) укладено Контракт на виконання робіт при будівництві 84-х квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями за адресою: проспект Злуки в м. Тернополі, згідно з умовами якого Підрядник зобов’язався в межах договірної ціни, яка становить 7288 тис. грн. 88 коп. (п.3.1), виконати власними і залученими силами і засобами, у відповідності до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, всі передбачені замовником роботи, здати в обумовлені строки об’єкт в експлуатацію Замовнику, а останній зобов’язався прийняти об’єкт в експлуатацію та забезпечити безперервне фінансування будівництва об’єкту;

- згідно розділу 5 «Розрахунки і платежі»Контракту Замовник зобов’язався щомісячно здійснювати проміжні платежі за виконані роботи на підставі актів (форма №3 і форма №2в), підписаних уповноваженими представниками сторін. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником передбачені через 20 днів після підписання акту здавання об’єкту в експлуатацію.

Відповідно до ст.ст. 509, 526 Цивільного кодексу України, в силу зобов’язання одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов’язання, що виникають з договору або з інших підстав, визначених ст. 11 ЦК України, повинні виконуватися належним чином і в установлений строк, відповідно до вказівок закону, акту планування, договору, а при відсутності таких вказівок –відповідно до вимог, що звичайно ставляться.

Матеріали справи свідчать, що між сторонами у справі виникли зобов’язання по договору будівельного підряду, згідно якого та в силу ст. 875 Цивільного кодексу України, підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

(Згідно вимог по основному позову) Із Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта від 29.11.2005р., затвердженого рішенням міськвиконкому №1736 від 28.12.2005р. та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт за 2003р., 2004р., 2005р. (форми КБ-3) випливає, що Відкрите акціонерне товариство "Тернопільбуд" зобов’язання згідно Контракту від 04.02.2003р. виконало.

Відповідач - Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник", вул. Опільського, 6, м. Тернопіль зобов’язання, передбачені Контрактом від 04.02.2003р. вчасно не виконував, допустивши перед позивачем - Відкритим акціонерним товариством "Тернопільбуд" заборгованість станом на 01.06.2006р. в сумі 495527 грн. 25 коп.;

- крім того, згідно п. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, що за період з 01.02.2006р. по 01.06.2006р. становить 7928 грн. 44 коп., а також три відсотки річних від простроченої суми, що за період з 18.01.2006р. по 01.06.2006р. складають 5457 грн. 60 коп.

(Згідно вимог по зустрічному позову) Відкритим акціонерним товариством "Тернопільбуд" не дотримано строку виконання робіт по будівництву зазначеного об’єкту, що згідно п. 4.1 Контракту складає двадцять чотири місяці з дати підписання цього договору Замовником та Підрядником, тобто до 03.02.2005р., а завершено будівельні роботи лише в листопаді 2005р. (Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта від 28.12.2005р.), а тому відповідачу по зустрічному позову, відповідно до п.17.2 Контракту, нараховано пеню за період з 17.07.2005р. по 29.11.2005р. в розмірі 145760 грн.

01 вересня 2006р. сторонами подано заяву від 01.09.2006р. №477/12-8 за підписами їх повноважних представників та з відтисками їх круглих печаток про укладення та затвердження мирової угоди, згідно з умовами якої сторони домовились про слідуюче:

1. Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник", вул. Опільського, 6, м. Тернопіль зобов’язується у місячний строк з дня затвердження мирової угоди оплатити Відкритому акціонерному товариству "Тернопільбуд", вул. Степана Бандери, 38, м. Тернопіль суму заборгованості у розмірі 495527 грн. 26 коп.

2.Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник" відмовляється від зустрічного позову про стягнення неустойки.

3. Судові витрати за основним позовом несе позивач.

4. Судові витрати за зустрічним позовом несе відповідач.

5. Якщо Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник" порушує строки виконання п.1 даної угоди, то Відкрите акціонерне товариство "Тернопільбуд" вправі ставити питання про примусове виконання даного пункту.

Проаналізувавши подану сторонами мирову угоду, господарський суд затверджує її як таку, що подана сторонами у відповідності до ст.ст. 20, 78 ГПК України, стосується прав і обов’язків сторін щодо предмету спору у даній справі, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи та не порушує прав і охоронюваних законом інтересів сторін, роз’яснивши при цьому сторонам наслідки її укладення та затвердження, перевіривши їхні повноваження на вчинення таких дій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 43, 49, 78, 80 п. 7, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Мирову угоду, укладену між Відкритим акціонерним товариством "Тернопільбуд", вул. Степана Бандери, 38, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 01268934 та Комунальним підприємством "Тернопільбудінвестзамовник", вул. Опільського, 6, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 14055223 про те, що:

- Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник", вул. Опільського, 6, м. Тернопіль зобов’язується у місячний строк з дня затвердження мирової угоди оплатити Відкритому акціонерному товариству "Тернопільбуд", вул. Степана Бандери, 38, м. Тернопіль суму заборгованості у розмірі 495527 грн. 26 коп.

- Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник" відмовляється від зустрічного позову про стягнення неустойки.

- Судові витрати за основним позовом несе позивач.

- Судові витрати за зустрічним позовом несе відповідач.

- Якщо Комунальне підприємство "Тернопільбудінвестзамовник" порушує строки виконання п.1 даної угоди, то Відкрите акціонерне товариство "Тернопільбуд" вправі ставити питання про примусове виконання даного пункту,

затвердити.

2. Провадження у справі припинити

Суддя Н.М. Бурда

Часті запитання

Який тип судового документу № 120242 ?

Документ № 120242 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 120242 ?

Дата ухвалення - 07.09.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 120242 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 120242 ?

В Господарський суд Тернопільської області
Попередній документ : 120241
Наступний документ : 120243