Ухвала суду № 119802987, 17.06.2024, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
17.06.2024
Номер справи
906/642/24
Номер документу
119802987
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

"17" червня 2024 р. м. Житомир Справа № 906/642/24

Господарський суд Житомирської області у складі судді Кудряшової Ю.В.,

перевіривши матеріали позовної заяви

Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк"

до Приватного підприємства "Владмар-Тех"

про стягнення 115932,85 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить:

- вважати договір № 13/10.23 на послуги з капітального ремонту від 13.10.2023, укладений між Приватним підприємством "Владмар-Тех" та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Укргазбанк", розірваним;

- стягнути з відповідача 115 932,85 грн. заборгованості за договором № 13/10.23 на послуги з капітального ремонту від 13.10.2023.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідач не виконав зобов`язання щодо виконання робіт з капітального ремонту орендованого приміщення в частині облаштування до потреб маломобільних груп населення за адресою: м. Радомишль, вул. Соборний Майдан, 4 (відділення 3 22), проте авансовий платіж позивачу не повернув.

Розглянувши матеріали даної позовної заяви, суд дійшов висновку про залишення її без руху, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

Згідно відповіді № 645961 від 17.06.2024 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням Приватного підприємства "Владмар-Тех" є: 10001, м. Житомир, пров. Крилова, 12 кв. 32.

Водночас, позивачем в позовній заяві вказано адресу місцезнаходження відповідача: АДРЕСА_1 .

За приписами ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються, зокрема, документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Частиною 1 статті 172 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Належним доказом відправлення учасникам справи копії позовної заяви та доданих до неї документів є опис вкладень у поштовий конверт та документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), надані в оригіналі.

Проте, як вбачається з наявного в матеріалах позову опису вкладення у цінний лист від 07.06.2024, копію позовної заяви та доданих до неї документів, позивачем надіслано за невірно вказаним місцезнаходженням відповідача: 10001, м. Житомир, пров. Крилова, 13 кв. 32.

З врахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що ПАТ АБ "Укргазбанк" не виконано вимоги ч. 3 ст. 162, ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України, позовна заява повинна містити зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.

Суд відзначає, що предмет позову, тобто певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення, повинен бути чітко визначений позивачем у прохальній частині позовної заяви, оскільки резолютивна частина рішення суду, по суті, відображає позовні вимоги, викладені у прохальній частині позовної заяви, та повинна викладатися чітко й безумовно.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Спосіб захисту суб`єктивних цивільних прав - це закріплені законом матеріально-правові засоби примусового характеру, за допомогою яких провадиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника.

За загальним правилом (ч. 1 ст. 5 ГПК України) суд, здійснюючи правосуддя, захищає права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Викладене слід розуміти так, що суд захищає права, свободи та інтереси осіб у спосіб, який прямо передбачено нормою матеріального права або договором.

При цьому позивач, обираючи спосіб захисту, який він просить суд застосувати для захисту його прав, свобод чи інтересів, може обирати між кількома способами захисту (передбаченими законом або договором), якщо це не заборонено законом.

Якщо ж законом або договором не передбачено способу захисту, який би ефективно захищав права, свободи чи інтереси позивача, суд може захистити їх у спосіб, що не суперечить закону (ч. 2 ст. 5 ГПК України).

Наведене з урахуванням положень ч. 1 ст. 2 ГПК України означає, що спосіб захисту, який позивач може обрати, а суд застосувати при здійсненні судочинства, у будь-якому випадку має бути ефективним, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням, і дає змогу забезпечити реальне поновлення у порушених правах.

Отже, обираючи спосіб захисту, позивач насамперед повинен перевірити, чи не передбачає закон або договір ефективного способу захисту.

Якщо такий спосіб захисту законом або договором передбачено, позивач повинен обрати саме цей спосіб.

Якщо у зазначеному випадку позивач обрав інший спосіб захисту, суд має відмовити у задоволенні позову, крім випадку, коли з урахуванням положень ч. 2 ст. 5 ГПК України дійде висновку, що обраний позивачем спосіб захисту спроможний більш ефективно захистити порушені права, свободи чи інтереси особи, але за умови, що такий спосіб захисту є адекватним обставинам справи.

Якщо ефективного способу захисту законом або договором не передбачено і позивач обирає інший ефективний спосіб захисту його прав, свобод чи інтересів, у позовній заяві має бути наведено відповідне обґрунтування необхідності застосування такого способу захисту, інакше суд залишає позовну заяву без руху на підставі ч. 1 ст. 174 ГПК України.

Суд не має права виходити за межі позовних вимог для визначення ефективного способу захисту права замість позивача.

Позивач звернувся до суду з вимогою, зокрема: вважати договір № 13/10.23 на послуги з капітального ремонту від 13.10.2023, укладений між Приватним підприємством "Владмар-Тех" та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Укргазбанк", розірваним.

Звертаючись з позовом до суду з вищенаведеними вимогами, обираючи відповідний спосіб захисту своїх прав, свобод чи інтересів позивач мав вказати, чи передбачено відповідний спосіб захисту законом або договором або позивачем обрано інший ефективний спосіб захисту його прав, свобод чи інтересів та у такому випадку навести у позовній заяві відповідне обґрунтування необхідності застосування такого способу захисту. Проте, позовна заява не містить таких зазначень та обґрунтувань.

Отже, зі змісту прохальної частини не вбачається визначення правового способу захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить визначити у рішенні, саме "вважати договір розірваним".

Крім того, у позовній заяви відсутні будь які обґрунтування щодо такого обраного позивачем способу захисту, який він просить суд застосувати для захисту його прав, свобод чи інтересів, зокрема, не вказано, чи передбачено обраний позивачем спосіб захисту законом або договором.

Крім цього, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно статті 4 Закону України "Про судовий збір", судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет 2024" визначено, що у 2024 році прожитковий мінімум на одну особу працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2043 року становить 3028,00 грн.

На даний час позовна заява містить майнову та немайнову вимоги:

- вважати договір розірваним;

- стягнути 115 932,85 грн. заборгованості.

Згідно ч. 3 ст. 6 Закону України "Про судовий збір" за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Отже розмір судового збору має становити: 3028,00 грн. (немайнова вимога) + 3028,00 грн. (майнова вимога) = 6056,00 грн.

Позивачем сплачено 3028,00 грн.

Тобто сума недоплаченого судового збору становить 3028,00 грн.

З урахуванням встановлених недоліків, на підставі ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення позовної заяви без руху із встановленням прокурору строку для усунення виявлених недоліків, шляхом: викладення редакції позовної заяви із зазначенням правильного місцезнаходження відповідача; надання доказів, що підтверджують відправлення відповідачу копій позовної заяви та доданих до неї документів листом із описом вкладення за правильною адресою; обирати відповідний спосіб захисту своїх прав, свобод чи інтересів, який передбачено законом або договором, або навести у позовній заяві відповідне обґрунтування необхідності застосування визначеного позивачем способу захисту; подати докази сплати судового збору в сумі 3028,00 грн.

Приписами ч.ч. 3, 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України передбачено, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому ст. 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162, 164, 172, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву залишити без руху.

2. Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк "Укргазбанк" протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви шляхом:

- викладення редакції позовної заяви із зазначенням правильного місцезнаходження відповідача;

- надання доказів, що підтверджують відправлення відповідачу копій позовної заяви та доданих до неї документів листом із описом вкладення за правильною адресою;

- обирати відповідний спосіб захисту своїх прав, свобод чи інтересів, який передбачено законом або договором, або навести у позовній заяві відповідне обґрунтування необхідності застосування визначеного позивачем способу захисту;

- подати докази сплати судового збору в сумі 3028,00 грн.

3. Роз`яснити Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк "Укргазбанк" , що в разі не усунення всіх недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась з позовною заявою, згідно з ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала суду підписана: 17.06.2024.

Суддя Кудряшова Ю.В.

Список розсилки:

1 - позивачу в Електронний кабінет

Часті запитання

Який тип судового документу № 119802987 ?

Документ № 119802987 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119802987 ?

Дата ухвалення - 17.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119802987 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119802987 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119802987, Господарський суд Житомирської області

Судове рішення № 119802987, Господарський суд Житомирської області було прийнято 17.06.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119802987 відноситься до справи № 906/642/24

Це рішення відноситься до справи № 906/642/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119802986
Наступний документ : 119802988