Ухвала суду № 119802958, 18.06.2024, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
18.06.2024
Номер справи
905/783/24
Номер документу
119802958
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_________________

У Х В А Л А

про повернення позовної заяви

18.06.2024 №905/783/24

Господарський суд Донецької області у складі судді Шилової О.М.,

розглянувши матеріали б/н від 02.05.2024 (вх.№4290/24 від 24.05.2024)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Володарський «Райагрохім», м.Дніпро

до відповідача держави Російська Федерація

про стягнення 1281491,00дол США реальних збитків, що еквівалентно 48550829,00грн, та 152000,00дол США упущеної вигоди, що еквівалентно 5758702,00грн,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Володарський «Райагрохім», м.Дніпро, звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до держави Російська Федерація про стягнення 1281491,00дол США реальних збитків, що еквівалентно 48550829,00грн, та 152000,00дол США упущеної вигоди, що еквівалентно 5758702,00грн (позов надійшов засобами поштового зв`язку).

За змістом ч.2 ст.162 Господарського процесуального кодексу (далі ГПК) України позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником.

Згідно з п.1 ч.5 ст.174 ГПК України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи, зокрема, у разі, якщо заяву не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано.

Відповідно до правил діловодства реквізит «підпис» містить три складові: посаду або посадове становище особи, що підписалась, розшифрування підпису (прізвище, ім`я) та безпосередньо особистий підпис. Отже, саме наявність трьох складових реквізиту «підпис» свідчить про те, що документ підписаний.

Реквізит «підпис» позовної заяви б/н від 02.05.2024 оформлений таким чином: «ТОВ «Володарський Райагрохім» /особистий підпис/ Олександр Яловий». Особистий підпис скріплений печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Володарський Райагрохім», але відомостей про посаду або посадове становище підписанта позовна заява не містить.

Отже, позовна заява б/н від 02.05.2024 і додані до неї документи підлягають поверненню на підставі п.1 ч.5 ст.174 ГПК України.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків (ч.8 ст.174 ГПК України).

Суд також вважає за необхідне звернути увагу позивача на таке.

1. Верховний Суд в п.п.6.21., 6.22. постанови від 06.11.2023 у справі №910/5699/23 виснував: «У спорах про відшкодування шкоди, завданої державою/іноземною державою (органом державної влади, їх посадовою особою або службовою особою/органом державної влади, їх посадовою особою або службовою особою іноземної держави), відповідачем є відповідна держава як учасник цивільних правовідносин, як правило, в особі органу, якого позивач зазначає порушником своїх прав. Держава Україна, як і іноземна держава, бере участь у справі у спорах про відшкодування шкоди, завданої державою (іноземною державою) як відповідач через відповідні органи державної влади, зазвичай, орган, діями якого завдано шкоду. Тому у спорах про відшкодування шкоди, завданої державою (іноземною державою) на позивача відповідно до вимог п.п.2, 4 ч.3 ст.162 ГПК України покладено обов`язок зазначити окрім безпосередньо держави, яка за його ствердженням завдала йому шкоди, також орган (органи) відповідної держави, якого (яких) позивач зазначає порушником своїх прав.»

У вступній і прохальній частинах позову позивач визначив відповідачем лише державу Російська Федерація, але не зазначив орган (органи) держави, який (які) позивач вважає порушником (порушниками) своїх прав, що не відповідає вимогам п.2 ч.3 ст.162 ГПК України.

2. Згідно зі ст.91 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Пункт 5.26. Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163:2020» визначає, що відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій». Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.

Постанови Верховного Суду від 01.10.2020 у справі №910/8794/17 та від 14.09.2021 у справі №916/2024/20 містять висновок, що у разі подання учасником справи до суду пакету документів у копіях, які прошиті із проставленням на останній його сторінці посвідчувального напису (який складається зі слів: «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії), із зазначенням кількості сторінок та проставленням підпису уповноваженої особи заявника та його печатки, такі процесуальні дії учасника справи свідчать про подання ним копій документів з дотриманням вимог щодо їх засвідчення відповідно до вимог національного стандарту щодо оформлення документів.

Позивач надіслав до суду засобами поштового зв`язку позовну заяву з двома додатками у прошитому вигляді копіями звітів №1-10.01/24 про оцінку реальних збитків та №2-10.01/24 про оцінку збитків.

На зворотному боці останнього аркушу прошитих копій звітів накладені скріплені підписом і відтиском печатки паперові пломби з написом: «Згідно з оригіналом, прошито, пронумеровано і скріплено печаткою» без зазначення дати засвідчення і кількості сторінок/аркушів у засвідчуваному документі, що не є належним засвідченням копій прошитих документів.

3. Згідно з п.1 ч.1 ст.164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів. За умовою ч.1 ст.172 ГПК України позивач зобов`язаний до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

За загальним правилом на підтвердження виконання вимог п.1 ч.1 ст.164 та ч.1 ст.172 ГПК України до позову мають бути додані оригінали чеку (квитанції) та опису вкладення, що в сукупності підтверджують факт оплати відправником та надання відділенням зв`язку послуг з пересилання листів з описом вкладення і перевірку працівником поштового зв`язку відповідності вкладення опису.

Оскільки правила оформлення міжнародних поштових відправлень регулюються Керівництвом з приймання міжнародних поштових відправлень (затв. наказом УДППЗ «Укрпошта» від 31.08.2006 №384, з подальшими змінами та доповненнями) і відрізняються від правил оформлення внутрішніх поштових відправлень, то у разі відправлення відповідачу-нерезиденту кореспонденції за межі України позивач на виконання вимог п.1 ч.1 ст.164 та ч.1 ст.172 ГПК України у будь-якому разі має надати оригінали документів про оплату відправником та надання оператором зв`язку послуг з пересилання міжнародного поштового відправлення з вкладенням документів із зазначенням змісту відправлених документів, а саме що відправлена позовна заява (має бути вказана дата її складення та номер (за наявності)) з додатками. Такими документами, зокрема, можуть бути оригінали чеку (квитанції) та митної декларації.

У переліку додатків до позовної заяви б/н від 02.05.2024 зазначено: « 32. Квитанція про оплату послуг міжнародного поштового відправлення для суду», яку до позову не додано, про що канцелярією суду складений акт від 24.05.2024 (акт наявний в електронному кабінеті позивача та додається до цієї ухвали).

До відома позивача суд також зазначає, що Правила надання послуг поштового зв`язку унормовують таке: міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання до країн, з якими встановлено поштовий обмін; реєстровані міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання лише до країн, перелік яких та умови приймання поштових відправлень визначені у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень, що формується операторами поштового зв`язку на підставі відомостей Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу (п.19); послуга повідомлення про вручення не застосовується для міжнародних реєстрованих поштових відправлень, що пересилаються за межі України (абз.2 п.20); для пересилання міжнародних поштових відправлень (дрібних пакетів, відправлень з оголошеною цінністю, посилок, відправлень «EMS») відправник у встановленому порядку заповнює митні декларації у кількості, що визначена країною призначення у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень (п.56).

Керуючись ст.ст.174 (п.1 ч.5, ч.8), 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Повернути позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Володарський «Райагрохім», м.Дніпро, до держави Російська Федерація про стягнення 1281491,00дол США реальних збитків, що еквівалентно 48550829,00грн, та 152000,00дол США упущеної вигоди, що еквівалентно 5758702,00грн, та додані до неї документи позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (18.06.2024) та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Додатки на адресу позивача:

- позовна заява б/н від 02.05.2024 на 10арк. та додані до неї документи на 378арк., конверт;

- акт канцелярії суду б/н від 24.05.2024 (оригінал) на 1арк.;

- доповідна записка від 05.06.2024 у справі №905/783/24 (копія) на 1арк.

Суддя О.М. Шилова

надр. 2прим.:

1 у справу, 1 позивачу

Часті запитання

Який тип судового документу № 119802958 ?

Документ № 119802958 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119802958 ?

Дата ухвалення - 18.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119802958 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119802958 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119802958, Господарський суд Донецької області

Судове рішення № 119802958, Господарський суд Донецької області було прийнято 18.06.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 119802958 відноситься до справи № 905/783/24

Це рішення відноситься до справи № 905/783/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119802957
Наступний документ : 119802959