Рішення № 119758104, 17.06.2024, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
17.06.2024
Номер справи
947/10966/24
Номер документу
119758104
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

______________________

Справа № 947/10966/24

Провадження № 2/947/3008/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2024 року Київський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Васильків Олени Василівни,

секретаря судового засідання - Бродецької Тетяни Вікторівни,

розглянувши в спрощеному позовномупровадженні безповідомлення (виклику)сторін в м. Одесі цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний»(код ЄДРПОУ 20953647, місце знаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості, -

встановив:

І. ПРОЦЕДУРА

01.04.2024 року позивач ПАТ АБ "Південний" звернулось до суду з позовом до відповідача, в якому просить стягнути з відповідача на користь позивача суму заборгованості за Кредитним договором № IS KP 1819003 В1 від 21.01.2022 року у розмірі 13784,83 грн., а також судові витрати.

Ухвалою від 08.04.2024 року провадження у справі відкрито та справу призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Матеріали справи містять заяву представника позивача щодо розгляду справи за його відсутності.

З рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення вбачається, що відповідач ОСОБА_1 поштову кореспонденцію за місцем проживання не отримує.

Відповідач ОСОБА_1 правом на подання відзиву не скористався, будь-яких інших заяв та клопотань до суду не надав.

Відповідно до ч. 5 ст. 274 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

На підставі викладеного суд вважає можливим розглянути справу по суті.

ІІ. АРГУМЕНТИ (ДОВОДИ) УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Представник позивачав позовізазначає,що відповідач ОСОБА_1 уклав кредитний договір № ISKP 1819003 В1 про відкриття відновлювальної кредитної лінії за поточним рахунком з використанням електронних платіжних засобів на суму 12600 грн., надалі все разом Кредитний договір, відповідно до умов якого Банк зобов`язався надати Позичальнику кредит шляхом відкриття відновлюваної кредитної лінії за поточним рахунком з використанням спеціальних платіжних засобів з максимальним лімітом в 100000,00 грн., а Позичальник зобов`язався повернути кредит не пізніше 16.01.2022 року та сплатити проценти за користування кредитом. Однак взяті на себе зобов`язання відповідач не виконує, в зв`язку з чим позивач змушений звернутись до суду.

Правом на подання відзиву або будь-якої іншої заяви відповідач ОСОБА_1 не скористався.

ІІІ. ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Відповідач ОСОБА_1 21.01.2022 року звернувся до ПАТ АБ «Південний» з Заявою-Кредитний договір № ISKP 1819003 В1. З вказаного документу вбачається, що в ньому зазначені персональні дані відповідача щодо дати народження, місця проживання, реквізитів паспорту громадянина України, дата та підпис. Окрім того вказано ліміт кредиту, строк погашення, орієнтовний розрахунок сукупної вартості кредиту та інші умови його надання.

При цьому в договорі вказано, що підписанням цього Договору Позичальник повністю та безумовно в цілому підтверджує факт прийняття ним пропозиції Банку укласти Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в порядку, в строки та на умовах, визначених Банком цим Договором та ДКБОФО та підтверджує, що перед підписанням цього Договору ознайомився з Тарифами Банку, всіма умовами цього Договору та ДКБОФО, оприлюднених на сайті Банку за електронною адресою: http://bank.com.ua, повністю з ними погоджується та зобов`язується їх виконувати.

Відповідача 21.01.2022 року було ознайомлено з вищезазначеною інформацією, про порядок та умови надання кредиту, про що свідчить його підпис.

На підтвердження позовних вимог суду надано Витяг з Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб Публічним Акціонерним Товариством Акціонерним Банком «Південний», а також виписка з рахунка приватного клієнта ОСОБА_1 за №090000-2024/0321 станом на 21.03.2024 року.

З розрахунку заборгованості, наданого позивачем до позову, станом на 21.03.2024 року вбачається, що заборгованість ОСОБА_1 становить 13784,83 грн., з яких 7636,52 грн. - залишок заборгованості, 6148,31 грн. - залишок заборгованості за процентами.

IV. ПРАВОВІ НОРМИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Згідно із ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно із ч.1 ст. 1048 ЦК України, у разі відсутності іншої домовленості сторін, проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно доч.1ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2ст.1054 ЦК України, встановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (стаття 1055 ЦК України).

V. ОЦІНКА ДОВОДІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ ТА ВИСНОВКИ СУДУ

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

На підтвердження заявлених позовних вимог ПАТ АБ «Південний» суду надано кредитний договір відповідача, який підписано сторонами; витяг з Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АБ «Південний»; відомості з ЄДРПОУ.

З вказаного кредитного договору відповідача ОСОБА_1 вбачається, що відповідач ознайомлений та згоден з тим, що за обслуговування рахунків та за інші послуги, що надаються Банком за ДКБОФО, Банк нараховує комісії та інші плати в порядку і розмірах передбачених Тарифами Банку, діючими на дату здійснення операції. Позичальник погоджується з тим, що Банк має право вносити зміни до Тарифів Банку в порядку зазначеному в ДКБОФО.

За таких обставин, суд зазначає, що у кредитному договорі наявна домовленість сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, наданому банком.

Таким чином, суд приходить до висновку, що стороною позивача доведено факт укладення кредитного договору, на умовах зазначених в позовній заяві.

Згідно із ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVINANDOTHERS v. UKRAINE, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

За таких обставин, з урахуванням того, що відповідач ОСОБА_1 не скористався своїми процесуальними правами на надання відзиву на позов та доказів на спростування заявлених позовних вимог, проаналізувавши та оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вимоги позивача підлягають задоволенню, так як обґрунтовані та доведені.

VI. РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ

Згідно із ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З урахуванням задоволення позовних вимог сума сплаченого при поданні позовної заяви судового збору підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

В позовних вимогах позивач просить стягнути з відповідача суму витрат на правничу допомогу.

Відповідно доп.1ч.2ст.141ЦПК України,інші судовівитрати,пов`язані зрозглядом справи,покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи, що на підтвердження понесення судових витрат у вказаному розмірі стороною позивача надані належні докази (договір про надання правової допомоги № 1/6-18 від 18.06.2018 року та додаткові угоди до нього, акт № 369 від 30.01.2024 року), суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вимог про стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу.

Керуючись ст. ст. 2, 76-83, 141, 158, 263-265, 273, 280-289, 354-355 ЦПК України ст. ст. 16, 526, 530, 536, 611, 612, 634, 1048, 1050, 1054 ЦК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647, місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості, - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ,місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний»(код ЄДРПОУ 20953647, місце знаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1)заборгованість закредитним договором№ ISKP1819003 B1 від 21.01.2022 року у сумі 13784,83 грн./тринадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 83 копійки/.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ,місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний»(код ЄДРПОУ 20953647, місце знаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) судовий збір у розмірі 3028,00 грн. /три тисячі двадцять вісім гривень 00 копійок/.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ,місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний»(код ЄДРПОУ 20953647, місце знаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1)суму витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 1000,00 грн./одна тисяча гривень 00 копійок/.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Васильків О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119758104 ?

Документ № 119758104 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119758104 ?

Дата ухвалення - 17.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119758104 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119758104 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119758104, Київський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 119758104, Київський районний суд м. Одеси було прийнято 17.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119758104 відноситься до справи № 947/10966/24

Це рішення відноситься до справи № 947/10966/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119758103
Наступний документ : 119768765