Ухвала суду № 119723241, 12.06.2024, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
12.06.2024
Номер справи
276/1358/24
Номер документу
119723241
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 276/1358/24

Провадження по справі № 2/276/451/24

У Х В А Л А

провідкриття провадження усправі

12 червня 2024 року смт. Хорошів

Суддя Володарсько - Волинського районного суду Житомирської області ЗБАРАЖСЬКИЙ А. М., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріс Полісся" про розірвання договору оренди землі,-

ВС Т А Н О В И В:

До суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріс Полісся" про розірвання договору оренди землі.

Позовна заява відповідає вимогам ст. ст. 175, 177 ЦПК України. Підстав для залишення даної заяви без руху або її повернення не вбачається.

Відповідно до вимог ст.27 ЦПК України, справа підсудна Володарсько - Волинському районному суду Житомирської області.

При цьому суд враховує положення ч. 3-4 ст. 274 ЦПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження, та з огляду на викладене вважає, що дана справа підпадає під ознаки малозначної справи та не віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження. Обставини справи, що згідно частини третьої статті 274 ЦПК України, мають значення для вирішення питання про можливість розгляду справи в порядку спрощеного провадження, також свідчать про наявність підстав для розгляду цієї справи в спрощеному порядку, тому суд приходить до висновку про те, що справа підлягає подальшому розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, оскільки відповідно до положень ч. 6 ст. 19 ЦПК України даний спір є малозначним.

Позовна заява підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Позивач до суду подав клопотання про витребування інформації від Головного управління ДПС в Житомирській області ( 10003,м. Житомир, вул. Ю.Тютюнника, буд.7) про те, чи подавалися ТОВ «Агріс Полісся» ЄДРПОУ: 38580846, відомості про нарахування та виплату ОСОБА_1 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ) орендної плати в період з 2022 по 2023 рік включно і в якому розмірі та чи було утримано і перераховано до бюджету відповідні податки в період з 2022 по 2023 рік включно при сплаті вказаної орендної плати за договором оренди землі, а саме договором який укладено 27 травня 2020 року щодо оренди землі площею 2,9283 га кадастровий номер 1821184000:09:003:0053.

Згідно із ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Статтею 84 ЦПК України визначено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи, що для об`єктивного з`ясування обставин справи та прийняття законного і обгрунтованого рішення виникла необхідність у витребуванні вказаних документів, а тому клопотання позивача про витребування доказів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 175-177, 187,274,277-279 ЦПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріс Полісся" про розірвання договору оренди землі.

Справу розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін.

Зобов`язати Головне управління ДПС в Житомирській області ( 10003,м. Житомир, вул. Ю.Тютюнника, буд.7) надати суду інформацію про те, чи подавалися ТОВ «Агріс Полісся» ЄДРПОУ: 38580846, відомості про нарахування та виплату ОСОБА_1 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ) орендної плати в період з 2022 по 2023 рік включно і в якому розмірі та чи було утримано і перераховано до бюджету відповідні податки в період з 2022 по 2023 рік включно при сплаті вказаної орендної плати за договором оренди землі, а саме договором який укладено 27 травня 2020 року щодо оренди землі площею 2,9283 га кадастровий номер 1821184000:09:003:0053, в строк до 03.07.2024 року.

Учасникам справи надіслати копію ухвали про відкриття провадження у справі.

Згідно ч.7 ст.279 ЦПК України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Відповідно до вимог ч. 1, 2ст. 174 ЦПК Українипри розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладаютьписьмовосвої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Відповідач має правоподати до суду відзив на позовну заяву. Вимоги до відзиву на позовну заяву встановленіст. 178 ЦПК України.

Відповідно до ч. 3-6ст. 178 ЦПК Українивідзив повинен містити:

1) найменування (ім`я) позивача і номер справи;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності;

3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, які визнаються відповідачем;

4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується;

5) заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;

6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання;

7) заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті;

8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

До відзиву додаються:

1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;

2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Встановити відповідачу строк 15 днівз дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі для подачі відзиву на позов та надання доказів в обгрунтування заперечень, якщо такі докази не надані позивачем.

В разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Позивач має правонадати відповідь на відзив протягом 5 днів з моменту отримання відзиву. Згідно ч. 3ст. 179 ЦПК Українидо відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - п`ятоюстатті 178 цього Кодексу.

Відповідач має правоподати заперечення на відповідь на відзив протягом 5 днів з моменту отримання відповіді на відзив. Частиною 3статті 180 ЦПК Українидо заперечення застосовуються правила, встановлені частинами третьою - п`ятоюстатті 178 цього Кодексу.

Відповідно дост. 83 ЦПК Українисторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач повинен подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву.

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя: А. М. ЗБАРАЖСЬКИЙ

Часті запитання

Який тип судового документу № 119723241 ?

Документ № 119723241 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119723241 ?

Дата ухвалення - 12.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119723241 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119723241 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119723241, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Судове рішення № 119723241, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області було прийнято 12.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 119723241 відноситься до справи № 276/1358/24

Це рішення відноситься до справи № 276/1358/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119723239
Наступний документ : 119723243