Рішення № 119575532, 07.06.2024, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
07.06.2024
Номер справи
913/221/24
Номер документу
119575532
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м.Харків Справа №913/221/24

Провадження №19/913/221/24

За позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001)

до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

про стягнення 96 259 грн 92 коп.

Суддя Косенко Т.В.

Без повідомлення (виклику) представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" (далі - АТ КБ "ПриватБанк") 05.04.2024 через систему "Електронний суд" звернулося до Господарського суду Луганської області з позовом до ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 ) про стягнення заборгованості за кредитним договором від 04.12.2019 у сумі 96 259 грн 92 коп., яка складається із заборгованості по кредиту в сумі 78 627 грн 34 коп., по процентах за користування кредитом за період з 01.05.2022 по 01.04.2024 у сумі 14 703 грн 31 коп., по комісії за користування кредитом за період з 01.03.2022 по 01.04.2024 у сумі 2 929 грн 27 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань з повернення сум кредиту, сплати процентів та комісії за кредитним договором від 04.12.2019.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.04.2024 справа передана на розгляд судді Косенко Т.В.

Ухвалою від 11.04.2024 зобов`язано Міністерство соціальної політики України надати суду наступні відомості із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 : дані про фактичне місце проживання на дату звернення; адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції; номер телефону.

Ухвалою від 15.04.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; визначено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

23.04.2024 від Міністерства соціальної політики України на адресу електронної пошти суду надійшов лист від 22.04.2024 №9688/0/2-24/3, яким повідомлено, що станом на 11.04.2024 в ЄІБД ВПО про ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , наявна інформація щодо адреси листування та фактичного проживання з 27.02.2023: АДРЕСА_2 .

31.05.2024 від позивача через систему "Електронний суд" надійшли додаткові пояснення у справі від 30.05.2024, в яких він зазначив, що у відповідності до умов п.п.3.2.6.1.6, 3.2.6.2.3.3 кредитного договору від 04.12.2019 з 13.02.2020 розмір відсоткової ставки був зменшений до 27% річних, а з 17.06.2020 розмір відсоткової ставки був зменшений до 25,5% річних.

Відповідач відзив на позовну заяву не подав, хоча про розгляд справи був повідомлений належним чином, зокрема шляхом направлення електронного примірника ухвали суду про відкриття провадження у справі від 15.04.2024 на адресу електронної пошти відповідача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується довідкою Господарського суду Луганської області про доставку електронного листа від 15.04.2024 та шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті судової влади, що підтверджується відповідними роздруківками.

Відповідно до ч.2 ст.121 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" учасники справи, остання відома адреса місця проживання (перебування) чи місцезнаходження яких знаходиться на тимчасово окупованій території і які не мають офіційної електронної адреси, повідомляються про ухвалення відповідного судового рішення шляхом розміщення інформації на офіційному веб-порталі судової влади з посиланням на веб-адресу такого судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень або шляхом розміщення тексту відповідного судового рішення на офіційному веб-порталі судової влади України, з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про доступ до судових рішень", у разі обмеження доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень. З моменту розміщення такої інформації вважається, що особа отримала судове рішення.

Суд зауважує, що відповідачем у справі є фізична особа ОСОБА_1 , останнє місце проживання якої відповідно до інформації з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 .

Водночас, за інформацією Акціонерного товариства "Укрпошта", розміщеній на офіційному вебсайті (https://offices.ukrposhta.ua) відділення в м. Рубіжне Луганської області тимчасово не функціонують, а тому пересилання поштової кореспонденції до м. Рубіжне Луганської області наразі є неможливим.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією" затверджений відповідний Перелік, відповідно до якого територія Рубіжанської міської територіальної громади Луганської області з 13.05.2022 і по теперішній час належить до тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

Суд зазначає, що належним чином засвідчену копію ухвали від 15.04.2024 про відкриття провадження у справі судом було направлено засобами поштового зв`язку на адресу відповідача: АДРЕСА_2 , вказану у листі Міністерства соціальної політики України від 22.04.2024 №9688/0/2-24/3, проте, поштове відправлення повернулось на адресу суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Ураховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи.

Відповідно до ч.4 ст.13 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Частиною 8 ст.252 ГПК України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи -також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

29.08.2018 Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (далі - ФОП ОСОБА_1 ) підписала заяву на відкриття рахунку та анкету про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, та, відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України у повному обсязі приєдналась до Умов і правил надання банківських послуг АТ "КБ "ПриватБанк" (далі - Умови та правила), які розміщено на офіційному сайті банку в мережі Інтернет за адресою privatbank.ua, та які разом із пам`яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування.

04.12.2019 ФОП ОСОБА_1 через систему інтернет-клієнт-банкінг підписано із використанням кваліфікованого електронного підпису заявку на отримання послуг "Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця "Підприємницький" шляхом встановлення кредитного ліміту на рахунку № НОМЕР_2 на наступних умовах:

- мета кредиту: поповнення оборотних коштів і здійснення поточних платежів клієнта;

- вид кредиту: овердрафтовий кредит;

- мінімальний розмір ліміту: 10 000 UAН;

- максимальний розмір кредиту: 100 000 UAН;

- розмір відсоткової ставки: 30 %;

- розмір щомісячної комісії (в т.ч. пільговий період): 0,5% від суми максимального сальдо кредиту, що існувало на кінець банківського дня, в будь-який з днів за попередній місяць;

- пільговий період: 55 днів;

- термін користування кредитом: 12 місяців.

Підписанням цієї заявки клієнт на підставі статті 634 Цивільного кодексу України у повному обсязі приєднується до розділу "1.1. Загальні положення" та підрозділу "3.2.6. Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця "Підприємницький" Умов та Правил надання банківських послуг, що розміщені на офіційному сайті АТ "КБ "ПриватБанк" у мережі Інтернет за адресою: https://privatbank.ua/terms, та які разом із заявою на відкриття рахунку та анкетою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг (далі - Умови), цією заявкою становлять кредитний договір між банком та клієнтом, примірник якого клієнт отримав шляхом самостійного роздрукування. Підписанням цієї заявки клієнт висловлює свою пряму і безумовну згоду на встановлення банком будь-якого розміру кредитного ліміту за послугою "Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця "Підприємницький". Розмір ліміту може бути змінений банком в односторонньому порядку, передбаченому умовами, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами банку. Кредитний договір вступає в силу з моменту підписання клієнтом цієї заявки шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису в Приват24 для бізнесу. Клієнт підтверджує ознайомлення із розділом "1.1. Загальні положення", а також підрозділом "3.2.6. Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця "Підприємницький" Умов та Правил надання банківських послуг, що розміщені на офіційному сайті банку за адресою: https://privatbank.ua/terms, у редакції, чинній на дату підписання цієї заяви, а саме 3.2.6 Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця "Підприємницький".

Відповідно до п.3.2.6.1 кредитного договору банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту овердрафтовий кредит шляхом встановлення кредитного ліміту (далі - ліміт) на поточний рахунок клієнта (далі - кредит) в порядку та на умовах, визначених даними Умовами та Правилами (далі - Умови). Техніко-економічне обґрунтування кредиту - фінансування поточної діяльності фізичної особи-підприємця (далі - ФОП). Розмір кредиту від 10 000 грн. до 100 000 грн.

Пунктом 3.2.6.1.2 кредитного договору встановлено, що кредит надається на поповнення оборотних коштів і здійснення поточних платежів клієнта в межах ліміту. Банк здійснює обслуговування ліміту клієнта, що полягає у проведенні його платежів понад залишок коштів на поточному рахунку клієнта, за наявності вільних грошових ресурсів за рахунок кредитних коштів в межах ліміту шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо. Кредит надається в обмін на зобов`язання клієнта з повернення кредиту, сплаті відсотків та інших платежів за цим договором.

Згідно з п.3.2.6.1.3 клієнт приєднується до договору шляхом підписання Заяви на відкриття рахунку та анкети про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг та Заявки на отримання кредиту в Приват24 для бізнесу із використанням ЕЦП/КЕП, що разом з цими Умовами та Правилами становлять кредитний договір. Клієнт банку, який приєднався до Умов та Правил надання банківських послуг в повному обсязі шляхом підписання іншої заяви або документа та має відкритий поточний рахунок в банку, приєднується до послуги шляхом підписання Заявки на отримання кредиту в Приват24 для бізнесу із використанням ЕЦП/КЕП. Приєднання до цього договору є прямою і безумовною згодою клієнта щодо встановлення банком будь-якого розміру кредитного ліміту.

Відповідно до п.3.2.6.1.6 кредитного договору сторони узгодили, що для повідомлення клієнта про розмір ліміту за цим договором, банк на свій вибір здійснює повідомлення клієнта: в письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв`язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет-банку "Приват24", мобільний додаток Приват24, SMS - повідомлення або інших). Сторони узгодили, що банк має право на свій розсуд обирати та використовувати будь-який із способів, визначених цим пунктом, для будь-яких повідомлень, що повинні бути здійснені банком згідно цього договору.

Проведення платежів клієнта у порядку обслуговування ліміту проводиться банком протягом одного року з моменту приєднання клієнта до договору. При порушенні клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених цими умовами, банк на свій розсуд має право змінити умови кредитування, встановити інший термін повернення кредиту. При належному виконанні клієнтом зобов`язань, передбачених цим договором, за відсутності заперечень клієнта, проведення платежів клієнта у порядку обслуговування ліміту може бути продовжено банком на той самий строк. Продовження обслуговування ліміту відповідно до цього пункту можливе за умови наявності дня, по закінченні якого на поточному рахунку зафіксовано нульове або позитивне дебетове сальдо та погашено відсотки та комісія (п.3.2.6.1.8 кредитного договору).

Банк має право на свій розсуд зменшити розмір процентної ставки за кредитом до рівня, встановленого чинним законодавством. При цьому банк направляє повідомлення клієнту про свій вибір у спосіб, визначений п.3.2.6.1.6 цих умов, із зазначенням зменшеного розміру процентної ставки і дати, з якої вона встановлюється (п.3.2.6.2.3.3 кредитного договору).

Згідно з п.3.2.6.3.1 кредитного договору за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт сплачує відсотки від розміру усієї заборгованості за договором. Розмір відсотків визначено тарифами банку, що є невід`ємною частиною договору.

За управління фінансовим інструментом за звітний період клієнт сплачує банку комісію, яка розраховується в розмірі 0,5% від суми максимального сальдо кредиту, що існувало на кінець банківського дня за попередній місяць, в порядку, передбаченому Умовами та правилами надання банківських послуг. Банк може на свій розсуд не стягувати зазначені відсотки в разі, якщо максимальне сальдо кредиту, що існувало на кінець банківського дня за попередній календарний місяць, не перевищувало 100 гривень. За звітний період комісія за управління фінансовим інструментом виставляється до сплати 1-го числа місяця із строком сплати з 1 по останнє число місяця, що слідує за звітним. Кредитовий оборот по поточному рахунку клієнта - сума грошових коштів, зарахованих банком на поточний рахунок клієнта протягом банківського дня, крім надходжень коштів вечірньої каси. Дебетове сальдо по поточному рахунку клієнта - сума грошових коштів, перерахованих банком на підставі розрахункових документів клієнта з його поточного рахунку протягом операційного дня понад його залишку з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня (п.3.2.6.3.6 кредитного договору).

Пунктом 3.2.6.4.6 кредитного договору передбачено, що терміни позовної давності щодо вимог про повернення кредиту, стягнення відсотків за користування кредитом, неустойки - пені, штрафів встановлюються сторонами тривалістю 10 років.

Строк користування кредитом становить 12 місяців. Сторони узгодили, що банк має право пролонгувати строк користування кредитом на аналогічний строк за умови наявності дня, по закінченні якого на поточному рахунку зафіксовано нульове або позитивне дебетове сальдо та погашено відсотки та комісія (п.3.2.6.5.1 кредитного договору).

Цей договір набирає чинності з моменту надання клієнтом розрахункових документів на використання ліміту у межах зазначених у них сум, та діє в обсязі перерахованих коштів до повного виконання зобов`язань сторонами за цим договором (п.3.2.6.5.2 кредитного договору).

Позичальнику банком були встановлені наступні кредитні ліміти на поточний рахунок: з 12.12.2019 - 25 000 грн 00 коп., з 20.02.2020 - 30 000 грн 00 коп., з 04.08.2020 - 35 000 грн 00 коп., з 13.08.2020 - 40 000 грн 00 коп., з 24.09.2020 - 55 000 грн 00 коп., з 21.12.2020 - 100 000 грн 00 коп., з 21.04.2021 - 100 000 грн 00 коп., з 30.08.2021 - 100 000 грн 00 коп., з 25.01.2022 - 10 000 грн 00 коп., з 05.02.2022 - 100 000 грн 00 коп., з 01.03.2022 - 87 730 грн 34 коп., з 07.03.2022 - 0 грн 00 коп.

Крім того, 04.04.2022 відповідач підписала заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ "ПриватБанк", у якій закріплено що згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України, підписанням цієї заяви вона приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів «Кредитні картки», «Поточні рахунки», «Використання картки», «Віддалені канали обслуговування», «Оплата частинами та Миттєва розстрочка», Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» (далі - Умови та Правила), що розміщені в мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua /terms, в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, які разом становлять Договір банківського рахунка (далі - Договір), приймає всі права та обов`язки, встановлені в цьому Договорі та зобов`язується їх належним чином виконувати.

На виконання умов кредитного договору банком надавались позичальнику кошти з кредитним лімітом з 01.03.2022 - 87 730 грн 34 коп.

У порушення умов кредитного договору ФОП ОСОБА_1 кредитні кошти вчасно та у повному обсязі не повернула. Проценти та комісія за користування кредитом також не сплачені.

Указані обставини стали підставою для звернення позивача з даним позовом до суду.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.173 ГК України передбачено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно зі ст.11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань) є, зокрема, договір.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частинами 1, 2 ст.634 ЦК України передбачено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов`язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.

Як уже зазначалося судом, 29.08.2018 ФОП ОСОБА_1 підписала заяву на відкриття рахунку та анкету про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг.

04.12.2019 ФОП ОСОБА_1 через систему інтернет-клієнт-банкінг підписала із використанням кваліфікованого електронного підпису заявку на отримання послуг "Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця "Підприємницький".

Частиною 1 ст.1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору (ч.2 ст.1054 ЦК України).

Частиною 1 ст.1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно з ч.3 ст.346 ГК України кредити надаються банком під відсоток. Надання безвідсоткових кредитів забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту овердрафтовий кредит шляхом встановлення кредитного ліміту (далі - ліміт) на поточний рахунок клієнта (далі - кредит) в порядку та на умовах, визначених даними Умовами та Правилами (далі - Умови). Техніко-економічне обґрунтування кредиту - фінансування поточної діяльності фізичної особи-підприємця (далі - ФОП). Розмір кредиту від 10 000 грн. до 100 000 грн. (п.3.2.6.1 кредитного договору).

Відповідно до п.3.2.6.1.2 кредитного договору кредит надається на поповнення оборотних коштів і здійснення поточних платежів клієнта в межах ліміту. Банк здійснює обслуговування ліміту клієнта, що полягає у проведенні його платежів понад залишок коштів на поточному рахунку клієнта, за наявності вільних грошових ресурсів за рахунок кредитних коштів в межах ліміту шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо. Кредит надається в обмін на зобов`язання клієнта з повернення кредиту, сплаті відсотків та інших платежів за цим договором.

Надання банком кредиту на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів клієнта підтверджується випискою по особовому рахунку ФОП ОСОБА_1 за період з 04.12.2019 по 01.04.2024.

З урахуванням вимог ст.41 Закону України "Про Національний банк України", Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого Постановою правління Національного банку України від 04.07.2018 №75, виписки з особових рахунків клієнтів є регістрами аналітичного обліку, вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня, та є підтвердженням виконаних операцій.

Виходячи із зазначеного, виписка по рахунках є належними доказом підтвердження видачі кредиту та наявності заборгованості.

Отже, позивачем доведений факт видачі ФОП ОСОБА_1 кредиту в межах встановленого кредитним договором кредитного ліміту.

Згідно зі ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст.525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства тощо. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Порушенням зобов`язання, у відповідності до ст.610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання, тобто неналежне виконання.

Згідно зі ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором. Позика, надана за договором безпроцентної позики, може бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Приписами ч.1 ст.530 ЦК України встановлено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Суд зауважує, що з огляду на дату підписання заявки на отримання послуг "Кредитний ліміт на поточний рахунок "Підприємницький" 04.12.2019, строк початку кредитування слід відраховувати саме з цієї дати.

Пунктом 3.2.6.5.1 кредитного договору передбачено, що cтрок користування кредитом становить 12 місяців. Cторони узгодили, що, банк має право пролонгувати строк користування кредитом на аналогічний строк за умови наявності дня, по закінченні якого на поточному рахунку зафіксовано нульове або позитивне дебетове сальдо та погашено відсотки та комісія.

У відповідності до умов п.3.2.6.5.1 кредитного договору, строк кредитування було продовжено до 04.12.2022, оскільки станом на 04.12.2021 від сторін не надходило заперечень щодо продовження строку користування кредитом та відповідач продовжила користуватися кредитним лімітом.

Водночас, як убачається із розрахунку позивача, станом на 04.12.2022 уже склалася прострочена заборгованість за кредитом у розмірі 78 627 грн 34 коп., тому у відповідності до умов п.3.2.6.5.1 кредитного договору строк кредитування закінчився.

Відтак, станом на 05.12.2022 у ФОП ОСОБА_1 виник обов`язок повернути кредит у повному обсязі.

Водночас, ФОП ОСОБА_1 використані кредитні кошти у межах наданого ліміту в загальній сумі 78 627 грн 34 коп. своєчасно не повернула.

Суд також бере до уваги, що ФОП ОСОБА_1 08.06.2022 припинила здійснювати підприємницьку діяльність та втратила статус фізичної особи-підприємця, про що вчинено запис від 08.06.2022 №2003900060001007724.

Водночас суд зауважує, що обов`язок ОСОБА_1 повернути отримані від позивача кредитні кошти, сплатити проценти за користування кредитом та комісії у зв`язку із втратою статусу фізичної особи-підприємця не припинився.

Підсумовуючи наведене, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за кредитним договором від 04.12.2019 за кредитом у сумі 78 627 грн 34 коп.

Відповідно до ч.1 ст.1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 2 ст.10561 ЦК України встановлено, що розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Як уже зазначалось, згідно з п.3.2.6.3.1 кредитного договору за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт сплачує відсотки від розміру усієї заборгованості за договором. Розмір відсотків визначено тарифами банку, що є невід`ємною частиною договору.

ФОП ОСОБА_1 у порушення умов кредитного договору проценти за користування кредитом з 01.05.2022 не сплачувала.

Відповідно до розрахунку позивача заборгованість за процентами за користування кредитом за період з 01.05.2022 до 18.01.2023 складає 14 703 грн 31 коп.

Перевіривши указаний розрахунок, суд уважає його неправильним, оскільки АТ КБ "ПриватБанк" не враховано, що строк користування кредитом за умовами кредитного договору від 04.12.2019 з огляду на встановлені судом вище обставини закінчився 04.12.2022, а тому нарахування процентів за користування кредитом після цієї дати є необґрунтованим.

За розрахунком суду розмір процентів за користування кредитом за період з 01.05.2022 до 04.12.2022 (включно) становить 12 252 грн 76 коп.

За умовами п.3.2.6.3.6 кредитного договору за управління фінансовим інструментом за звітний період клієнт сплачує банку комісію, яка розраховується в розмірі 0,5% від суми максимального сальдо кредиту, що існувало на кінець банківського дня за попередній місяць, в порядку, передбаченому Умовами та правилами надання банківських послуг.

ФОП ОСОБА_1 у порушення умов кредитного договору комісію з 01.03.2022 не сплачувала.

Відповідно до розрахунку позивача заборгованість за комісією за період з 01.03.2022 до 18.01.2023 складає 2 929 грн 27 коп.

Перевіривши указаний розрахунок, суд уважає його неправильним, оскільки АТ КБ "ПриватБанк" не враховано, що строк користування кредитом за умовами кредитного договору від 04.12.2019 з огляду на встановлені судом обставини закінчився 04.12.2022, а тому нарахування комісії після цієї дати є необґрунтованим.

За розрахунком суду розмір комісії за період з 01.03.2022 до 04.12.2022 становить 2 487 грн 00 коп.

Підсумовуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню та стягненню з ОСОБА_1 є проценти за користування кредитом за період з 01.05.2022 до 04.12.2022 у сумі 12 252 грн 76 коп. та комісія за період з 01.03.2022 до 04.12.2022 у сумі 2487 грн 00 коп.

Відповідач позов не оспорив, доказів відсутності заборгованості суду не надав.

Підсумовуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення позовних вимог, стягненню з відповідача на користь позивача підлягають: заборгованість за кредитом у сумі 78 627 грн 32 коп., проценти за користування кредитом за період з 01.05.2022 до 04.12.2022 у сумі 12 252 грн 76 коп. та комісія за період з 01.03.2022 до 04.12.2022 у сумі 2487 грн 00 коп.

Розв`язуючи питання розподілу судових витрат, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

При зверненні з позовом до суду позивачем за заявленими вимогами було сплачено судовий збір у сумі 3 028 грн 00 коп., що підтверджується платіжною інструкцією від 05.04.2024 №ZZ425B1YXD.

Відповідно до ч.3 ст.4 Закону України "Про судовий збір" при поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.

Суд зауважує, що в даному випадку позивач звернувся з позовом до суду через систему "Електронний суд", тобто в електронній формі, а тому підлягає застосуванню коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.

Отже в даному випадку підлягав сплаті судовий збір у сумі 2 422 грн 40 коп. Переплата складає 605 грн 60 коп.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Відтак, з огляду на сплату позивачем судового збору у більшому розмірі, ніж встановлено законом, судовий збір у сумі 605 грн 60 коп. може бути повернутий платнику за його клопотанням.

Судовий збір у сумі 2 422 грн 40 коп. покладається на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог згідно ст.129 ГПК України.

Згідно з ч.ч.4, 5 ст.240 ГПК України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення. Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Керуючись ст.ст.129, 232, 233, 236 - 238, 240, 252 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" до ОСОБА_1 задовольнити частково.

2. Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, ідентифікаційний код 14360570) заборгованість за кредитом у сумі 78 627 грн 34 коп., заборгованість за процентами за користування кредитом у сумі 12 252 грн 76 коп., заборгованість по комісії у сумі 2 487 грн 00 коп., судовий збір у сумі 2 349 грн 60 коп., про що видати наказ після набрання рішенням законної сили.

3. У решті позову відмовити.

4. Учасники справи:

Позивач: Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк", вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, ідентифікаційний код 14360570.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст.256 ГПК України та порядку, визначеному ст.257 ГПК України.

Повне рішення складено 07.06.2024.

Суддя Тетяна КОСЕНКО

Часті запитання

Який тип судового документу № 119575532 ?

Документ № 119575532 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119575532 ?

Дата ухвалення - 07.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119575532 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119575532 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119575532, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 119575532, Господарський суд Луганської області було прийнято 07.06.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 119575532 відноситься до справи № 913/221/24

Це рішення відноситься до справи № 913/221/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119575531
Наступний документ : 119575533