Рішення № 119520603, 05.06.2024, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
05.06.2024
Номер справи
913/237/24
Номер документу
119520603
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м.Харків Справа № 913/237/24

Провадження №10/913/237/24

Господарський суд Луганської області у складі судді Масловського С.В., розглянувши матеріали справи № 913/237/24 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001)

до відповідача-1 - Фермерського господарства «Бутир» (місцезнаходження: вул. Космічна, буд. 10, кв. 2, село Золотарівка, Сєвєродонецький р-н, Луганська область, 93312),

відповідача-2 - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

про стягнення 444557 грн 97 коп.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» звернулося до Господарського суду Луганської області з позовом до Фермерського господарства «Бутир» та ОСОБА_1 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором №33430516-КД-1 від 30.03.2021 в розмірі 444557 грн 97 коп., з яких: 320421 грн 25 коп. - заборгованість за тілом кредиту, 124136 грн 72 коп. - заборгованість за процентами.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачами умов кредитного договору від 30.03.2021, та договору поруки №33430516-ДП-1/1 від 30.03.2021, внаслідок чого утворилася заборгованість у загальному розмірі 444557 грн 97 коп., з яких: 320421 грн 25 коп. - заборгованість за тілом кредиту, 124136 грн 72 коп. - заборгованість за процентами.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.04.2024 позовну заяву передано на розгляд судді Масловському С. В.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 18.04.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №913/237/24. Справу №913/237/24 вирішено розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без виклику представників сторін (без проведення судового засідання).

Відповідно до ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Враховуючи, що відповідачами не подано відзиву на позовну заяву у встановлений судом строк, суд розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши наявні матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд Луганської області, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2021 між Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» (далі - Банк) та Фермерським господарством «Бутир» (далі - позичальник) було укладено кредитний договір № 33430516-КД-1 (далі - договір), відповідно до умов якого банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати позичальнику кредит у вигляді згідно п.А.1. договору, з лімітом та на цілі, зазначені у п. А.2 договору, не пізніше 5 днів з моменту, зазначеного у абз.3 п.2.1.2 договору, в обмін на зобов`язання позичальника щодо повернення кредиту, сплати процентів, винагороди, в обумовлені цим договором терміни.

Невідновлювальна кредитна лінія надається банком для придбання позичальником основних засобів, шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок постачальника: ТОВ «РІЧ ЛЄНД» (код ЄДРПОУ 36782740).

Розділом «А» кредитного договору, сторони погодили істотні умови кредитного договору, зокрема пунктом А.1., А.2. договору передбачено вид кредиту - невідновлювальна кредитна лінія, надається у вигляді не відновлювальної кредитної лінії в формі одноразового надання повної суми кредиту ліміту. Ліміт договору складає 393318 грн 72 коп., у тому числі на наступні цілі: у розмірі 386328 грн 00 коп. на придбання культиватора Rich Land 801; у розмірі 6990 грн 72 коп. на сплату страхових платежів у випадках та у порядку, передбачених п.п. 2.1.5., 2.2.12 договору.

Відповідно до пункту А.3. кредитного договору термін повернення кредиту становить 01.03.2026.

Пунктом А.4. кредитного договору визначено рахунок для обслуговування кредиту 29098000600708 (у гривні), отримувач: АТ КБ «Приватбанк», МФО 304795, код ЄДРПОУ 33430516 (IBAN - НОМЕР_1 ).

Згідно з п. А.5. кредитного договору зобов`язання позичальника забезпечуються:

- договором застави сільськогосподарської техніки № 33430516-ДЗ-1/1 від 30.03.2021;

- договором поруки № 33430516-ДП-1/1.

Відповідно до пункту А.6. кредитного договору за користування кредитом позичальник сплачує проценти у розмірі 14,3 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Пунктом А.6.1. кредитного договору сторонами погоджено, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання позичальником зобов`язань, передбачених п. 2.2.13 договору, банк за користування кредитом встановлює позичальнику проценти у розмірі 19,3 % річних. При цьому банк направляє позичальнику письмове повідомлення із зазначенням підстави - порушення зобов`язань, передбачених пунктом 2.2.13 договору та дати початку нарахування підвищених процентів, без внесення змін до договору. За умови відновлення виконання позичальником зобов`язань, передбачених пунктом 2.2.13 договору, позичальник за користування кредитом сплачує проценти у розмірі, зазначеному в пункті А.6. договору. При цьому банк направляє письмове повідомлення позичальнику із зазначенням процентної ставки у розмірі, зазначеному в пункті А.6. договору та дати початку її нарахування.

Згідно з пунктом А.7. кредитного договору у випадку порушення позичальником грошового зобов`язання по сплаті кредиту позичальник сплачує банку проценти за користування кредитом у розмірі 28,6 % річних від суми простроченої заборгованості за кредитом.

Умовами пункту А.8. кредитного договору передбачено, що проценти, встановлені п.п. А.6, А.6.1 договору, нараховуються та сплачуються щомісячно, датою сплати процентів є 1-е число кожного поточного місяця, починаючи з дати підписання договору, якщо інше не передбачене пунктом 7.3. договору. У випадку несплати процентів вони вважаються простроченими (крім випадків розірвання договору згідно з п. 2.3.2. договору). Платежі по кредиту сплачуються відповідно до графіку, який є невід`ємною частиною договору.

Згідно із п. А.11 кредитного договору будь-які повідомлення, запити та кореспонденція за цим договором або у зв`язку з ним повинні бути в письмовій формі або можуть передаватися по електронній пошті, за умови, що оригінали юридично важливої кореспонденції і документації повинні передаватися визнаною в Україні кур`єрською службою або вручатися особисто. Будь-яке таке повідомлення повинно бути адресоване одержувачу на його адресу, що вказана нижче, або за іншою адресою, яка може час від часу повідомлятися в письмовій формі одержувачем відправнику як адреса одержувача. Для доказу вручення повідомлення або документа буде достатнім довести, що доставка була здійснена особисто або що конверт, що містить повідомлення або документ, мав вірно вказану адресу і був відправлений (відповідно до вимог даного пункту, і всі поштові витрати були повністю оплачені), або що повідомлення електронною поштою було відправлено на адресу електронної пошти відповідної сторони. Адреса, згадана для обміну повідомленнями така: адреса банку: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса позичальника: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2

Підпунктом 2.2.6. пункту 2 кредитного договору передбачено, що позичальник доручає банку списувати грошові кошти з усіх своїх поточних рахунків у валюті кредиту, зокрема з наступних рахунків, для виконання зобов`язання з погашення кредиту, а також процентів за його користування: № 26002053723944 у гривні, отримувач: АТ КБ «Приватбанк», МФО 304795 (IBAN - НОМЕР_2 ), а також з усіх своїх поточних рахунків у гривні, зокрема з наступних рахунків, для виконання зобов`язань з погашення неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті відповідно до п.п. 2.2.15, 5.7. договору; витрат на отримання витягів, внесення записів/змін до записів до ДРОРМ відповідно до п. 2.3.13. договору: № 26002053723944 у гривні, отримувач: АТ КБ «Приватбанк», МФО 304795 (IBAN - НОМЕР_2 ); у межах сум, що підлягають сплаті банку за договором, при настанні термінів платежів (здійснювати договірне списання). Списання грошових сум здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, при цьому оформляється меморіальний ордер, у реквізиті «Призначення платежу» якого зазначаються номер, дата та посилання на пункт 2.2.6. договору.

Відповідно до підпункту «г» пункту 2.3.2. кредитного договору при настанні будь-якої з подій, зокрема, порушення позичальником будь-якого із зобов`язань, передбачених умовами договору, банк має право згідно з статтею 651 ЦК України та статті 188 ГК України здійснити одностороннє розірвання договору з відправленням позичальнику повідомлення. У зазначену в повідомленні дату цей договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії договору позичальник зобов`язується повернути банку суму кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов`язання за договором. Одностороння відмова від договору не звільняє позичальника від відповідальності за порушення зобов`язань за договором.

Відповідно до п.4.1. кредитного договору за користування кредитом у період з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту згідно з п.п.1., 2.2.3, 2.2.16, 2.3.2, 2.4.1 договору позичальник сплачує проценти у розмірі, зазначеному в п.п. А.6, А.6.1 договору. У випадку встановлення банком у порядку, передбаченому п. 2.3.12 договору, зменшеної процентної ставки, умови цього пункту вважаються скасованими з дати встановлення зменшеної процентної ставки.

В разі порушення строків повернення кредиту позичальник сплачує банку проценти у розмірі, встановленому у п.А.7 договору (п.4.2 кредитного договору).

Сплата процентів за користування кредитом, передбачених п.4.1 договору, здійснюється у дату сплати процентів. Дата сплати процентів зазначена у п.А.8 договору.

Якщо повне погашення кредиту здійснюється у дату, відмінну від зазначеної в цьому пункті, то останньою датою погашення процентів, розрахованих від попередньої дати погашення до дня фактичного повного погашення кредиту, є дата фактичного погашення кредиту (п.4.3 кредитного договору).

Розрахунок процентів за користування кредитом здійснюється щоденно з дати списання коштів з позичкового рахунку до майбутньої дати сплати процентів та/або за період, який починається з попередньої дати сплати процентів до поточної дати сплати процентів. Розрахунок процентів здійснюється до повного погашення заборгованості по кредиту на суму залишку заборгованості по кредиту (п.4.7 кредитного договору).

Нарахування процентів та комісій здійснюється на дату сплати процентів, при цьому проценти розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів на рік, а також комісія та пеня розраховується виходячи з 360 днів на рік. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів, не враховується (п.4.8 кредитного договору).

Пунктом 6.1. кредитного договору передбачено, що договір вважається укладеним з моменту його підписання шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису усіма його сторонами.

Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання зобов`язань (п. 6.2 договору).

Додатком №1 до кредитного договору № 33430516-КД-1 від 30.03.2021 визначено графік платежів, а саме: погашення суми кредиту та суми страхового платежу.

30.03.2021 між Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» та Фермерським господарством «Бутир» було укладено додаткову угоду №1 до договору №33430516-КД-1 від 30.03.2021, відповідно до підпункту «а» пункту 1 якої сторони узгодили, що протягом строку кредиту, зазначеного в п. А.3. кредитного договору, за умови належного виконання позичальником положень Порядку програми фінансової державної підтримки суб`єктів малого та середнього підприємства та умов додаткової угоди, позичальник має право на отримання фінансової державної підтримки.

У підпункті «б» пункту 1 додаткової угоди передбачено, що позичальник обізнаний про умови фінансової державної підтримки згідно Порядку, які йому повністю зрозумілі й зобов`язується дотримуватися умов Порядку та нести відповідальність передбачені умовами Порядку та Договором.

Пунктом 2.1. додаткової угоди передбачено, що за користування кредитом на умовах та в порядку визначених додатковою угодою, позичальник сплачує банку базову процентну ставку. Базова процентна ставка за кредитом змінювана, та становить на дату укладання додаткової угоди розмір 14,30 % річних. Розмір базової процентної ставки визначений за формулою: Індекс UIRD (3 місяці) + 7 %, де UIRD - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. На дату укладання додаткової угоди значення індексу береться на дату, що передує даті підписання додаткової угоди, або остання, що опублікована на офіційному сайті Національного банку України.

Дані про величину UIRD є загальнодоступними в мережі інтернет на офіційному сайті Національного Банку України.

Банк щокварталу з урахуванням зміни зазначеного індексу переглядає розмір базової процентної ставки. При перегляді розміру базової процентної ставки банк використовує розмір індексу UIRD, що офіційно визначений на 14 число останнього місяця календарного кварталу або розміру, що є останнім до цієї дати та опублікованим на сайті Національного Банку України, надалі дата перегляду розміру базової процентної ставки. Датою зміни розміру базової процентної ставки за користування кредитом є 1-е число першого місяця календарного кварталу, що слідує за кварталом, в якому банк визначив розмір індексу UIRD для розрахунку базової процентної ставки на наступний календарний квартал.

Умовами пункту 2.2. додаткової угоди передбачено, що у випадку прострочення понад 15 днів позичальником своїх зобов`язань по погашенню кредиту і/або процентів в розмірі, зазначеному в пунктах 2.3., 2.7. додаткової угоди, позичальник сплачує банку проценти за користування кредитом в порядку та розмірі: в період прострочення з 1-го до 15-го включно - в розмірі базової процентної ставки, що діяла на період прострочення; в період з 16 числа місяця, в якому виникла прострочена заборгованість до дати її погашення - в розмірі, визначеному за формулою: розмір базової процентної ставки з урахуванням її зміни згідно п. 2.1. додаткової угоди + 5% річних; в період з дати погашення заборгованості до кінця місяця, в якому існувала заборгованість - в розмірі базової процентної ставки, що діяла на дату сплати.

Відповідно до п. 2.4 додаткової угоди позичальник щомісяця 1 числа місяця, що слідує за звітним місяцем, здійснює сплату процентів за користування кредитом у розмірі, з урахуванням вимог, що зазначені а п.п.2.1 - 2.3. додаткової угоди.

Відповідно до пункту 2.7. додаткової угоди погашення кредиту (тіла) позичальник здійснює рівними частинами в строки і розмірах, що зазначені в додатку 1 (графік погашення кредиту), що є невід`ємною частиною додаткової угоди.

Умовами пункту 2.10. додаткової угоди передбачено, що у випадку порушення позичальником строку повернення кредиту, зазначеного в пункті А.3. Договору позичальник зобов`язується сплатити банку заборгованість за кредитом, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до статті 625 ЦК України встановлюються за домовленістю сторін у розмірі, визначеному за формулою: розмір базової процентної ставки з урахуванням її зміни згідно пункту 2.1. Додаткової угоди + 5% річних.

30.03.2021 з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між Акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» (далі - кредитор) та ОСОБА_1 (далі - поручитель), укладено договір поруки №33430516-ДП-1/1 (далі - договір поруки), предметом якого є надання поруки поручителем перед кредитором за виконання зобов`язань Фермерським господарством «Бутир» (далі - боржник) за кредитним договором №33430516-ДП-1 від 30.03.2021, невідновлювальної кредитної лінії на суму 393318 грн 72 коп. з терміном дії до 01.03.2026, в тому числі на наступні цілі: у розмірі 386328 грн 00 коп. на придбання культиватора Rich Land 801; у розмірі 6990 грн 72 коп. на сплату страхових платежів у випадках та у порядку, передбачених п.п. 2.1.5., 2.2.12 договору.

Відповідно до пункту А.3. договору поруки термін повернення кредиту - 01.03.2026.

Пунктом А.4. договору поруки визначено рахунок для обслуговування кредиту 29098000600708 (у гривні), отримувач: АТ КБ «Приватбанк», МФО 304795, код ЄДРПОУ 33430516 (IBAN - НОМЕР_1 ).

Згідно з п. А.5. договору поруки зобов`язання позичальника забезпечуються:

- договором застави сільськогосподарської техніки № 33430516-ДЗ-1/1 від 30.03.2021;

- договором поруки № 33430516-ДП-1/1.

Відповідно до пункту А.6. договору поруки за користування кредитом позичальник сплачує проценти у розмірі 14,3 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Пунктом А.6.1. договору поруки погоджено, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання позичальником зобов`язань, передбачених п. 2.2.13 договору, банк за користування кредитом встановлює позичальнику проценти у розмірі 19,3 % річних. При цьому банк направляє позичальнику письмове повідомлення із зазначенням підстави - порушення зобов`язань, передбачених пунктом 2.2.13 договору та дати початку нарахування підвищених процентів, без внесення змін до договору. За умови відновлення виконання позичальником зобов`язань, передбачених пунктом 2.2.13 договору, позичальник за користування кредитом сплачує проценти у розмірі, зазначеному в пункті А.6. договору. При цьому банк направляє письмове повідомлення позичальнику із зазначенням процентної ставки у розмірі, зазначеному в пункті А.6. договору та дати початку її нарахування.

Згідно з пунктом А.7. договору поруки у випадку порушення позичальником грошового зобов`язання по сплаті кредиту позичальник сплачує банку проценти за користування кредитом у розмірі 28,6% річних від суми простроченої заборгованості за кредитом.

Умовами пункту А.8. договору поруки передбачено, що проценти, встановлені п.п. А.6, А.6.1 договору, нараховуються та сплачуються щомісячно, датою сплати процентів є 1-е число кожного поточного місяця, починаючи з дати підписання договору, якщо інше не передбачене пунктом 7.3. договору. У випадку несплати процентів вони вважаються простроченими (крім випадків розірвання договору згідно з п. 2.3.2. договору). Платежі по кредиту сплачуються відповідно до графіку, який є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 1.2 договору поруки, поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань за кредитним договором в тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом, винагород, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків. Згідно цього пункту поручитель відповідає перед кредитором всіма власними коштами та майном, яке належить йому на праві власності.

Згідно п. 1.5. договору, у випадку невиконання боржником зобов`язань за кредитним договором, боржник та поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Згідно із п. 2.1.2 договору поруки у випадку невиконання боржником якого-небудь зобов`язання, передбаченого п. 1.1 цього договору, кредитор має право направити поручителю вимогу із зазначенням невиконаного зобов`язання. Не направлення кредитором вказаної вимоги не є перешкодою та не позбавляє права кредитора звернутися до суду з вимогою виконати взяті на себе поручителем зобов`язання або вимагати від поручителя виконання взятих на себе зобов`язань іншими способами. Поручитель відповідає перед кредитором як солідарний боржник у випадку невиконання боржником зобов`язань за кредитним договором, незалежно від факту направлення чи не направлення кредитором поручителю передбаченої даним пунктом вимоги.

Поручитель зобов`язаний виконати зобов`язання боржника, зазначені в направленій кредитором вимозі згідно п.п. 2.1.2 п. 2.1 цього договору (п. 2.4.1 договору поруки).

Відповідно до п. 3.1 договору поруки у випадку невиконання поручителем зобов`язань боржника за кредитним договором, згідно вимоги кредитора зазначеної в п. п. 2.1.2 п 2.1. цього договору, поручитель сплачує на користь кредитора пеню в розмірі 1 % від суми заборгованості в зазначеній письмовій вимозі, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочки. Сплата пені не звільняє поручителя від виконання зобов`язань за договором поруки.

Сторони взаємно домовились, що порука за цим договором припиняється через 15 років після укладення цього договору (п. 4.1 договору поруки).

Будь-які повідомлення, запити та кореспонденція за цим договором або у зв`язку з ним повинні бути в письмовій формі або можуть передаватися по електронній пошті, за умови, що оригінали юридично важливої кореспонденції і документації повинні передаватися визнаною в Україні кур`єрською службою або вручатися особисто. Будь-яке таке повідомлення повинно бути адресоване одержувачу на його адресу, що вказана нижче, або за іншою адресою, яка може час від часу повідомлятися в письмовій формі одержувачем відправнику як адреса одержувача. Для доказу вручення повідомлення або документа буде достатнім довести, що доставка була здійснена особисто або що конверт, що містить повідомлення або документ, мав вірно вказану адресу і був відправлений (відповідно до вимог даного пункту, і всі поштові витрати були повністю оплачені), або що повідомлення електронною поштою було відправлено на адресу електронної пошти відповідної сторони. Адреса, згадана для обміну повідомленнями така: адреса кредитора - АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса поручителя: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 (п. 4.2 договору поруки).

Згідно із п. 5.1 договору поруки сторони домовились збільшити встановлену законом позовну давність - 15 років щодо вимог кредитора до поручителя.

Сторони підписали кредитний договір 33430516-КД-1 від 30.03.2021, додаткову угоду до кредитного договору від 30.03.2021, та договір поруки №33430516-ДП-1/1 від 30.03.2021, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису, що підтверджується протоколами перевірки кваліфікованого електронного підпису.

На виконання умов кредитного договору позивачем було відкрито відповідачу-1 невідновлювальну кредитну лінію з кредитним лімітом та 01.04.2021 відповідно до меморіального ордеру № 170550311 від 01.04.2021 та виписки з рахунку відповідача-1 за період з 30.03.2021 по 18.03.2024, перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ «РІЧ ЛЄНД» у розмірі 386328 грн 00 коп., проте, Фермерське господарство «Бутир», як позичальник та ОСОБА_1 , як поручитель за договором поруки, взяті на себе зобов`язання щодо повернення суми кредиту здійснювали несвоєчасно та не в повному обсязі, повернувши кредит частково на суму 65906 грн 75 коп.

У зв`язку з цим, 09.02.2024 позивачем на електронну адресу відповідача -1 - 099901009N@GMAIL.COM, яку було зазначено відповідачем -1 у кредитному договорі, направлено повідомлення-вимогу № 10330LGY0S0Y5 від 09.02.2024 про сплату у термін до 09.03.2024 простроченої заборгованості, на умовах та порядку, що встановлені кредитним договором, достроково повернути кредит разом із нарахованими відсотками за користування кредитом та неустойкою, яка станом на 09.02.2024 складає в загальному розмірі 438860 грн 27 коп., з яких: кредит - 320421 грн 25 коп.; прострочений кредит - 156722 грн 87 коп.; проценти - 118439 грн 02 коп.; прострочені проценти - 64150 грн 84 коп. Однак вказане повідомлення - вимога залишилось відповідачами без відповіді та виконання.

Як зазначає позивач, заборгованість відповідачів перед позивачем за кредитним договором станом на 15.03.2024 становить 444557 грн 97 коп., з яких 320421 грн 25 коп. - заборгованість за тілом кредиту та 124136 грн 72 коп. - заборгованість за процентами.

Враховуючи невиконання відповідачами своїх договірних зобов`язань, позивач звернувся до Господарського суду Луганської області з відповідним позовом

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

За змістом частин 1 та 2 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками (ст. 1046 ЦК України).

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 1049 ЦК України позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу (ч. 2 ст. 1050 ЦК України).

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За умовами статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з частиною 1 статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Статтею 188 ГК України передбачено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

За змістом статті 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Згідно з частиною 1 статті 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, гарантією.

За приписами статті 199 ГК України виконання господарських зобов`язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами; за погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов`язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу; до відносин щодо забезпечення виконання зобов`язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, порукою.

Порука є спеціальним додатковим заходом майнового характеру, спрямованим на забезпечення виконання основного зобов`язання.

Підставою для поруки є договір, що встановлює зобов`язальні правовідносини між особою, яка забезпечує виконання зобов`язання боржника, та кредитором боржника.

Згідно із ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

У ст. 554 ЦК України передбачено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно із ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється у разі виконання основного зобов`язання у повному обсязі або якщо кредитор протягом трьох років з дня настання строку (терміну) виконання основного зобов`язання не пред`явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов`язання не встановлений або встановлений моментом пред`явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред`явить позову до поручителя.

Відповідно до ст.ст. 13, 73, 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За положеннями ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Господарським судом встановлено, що 30.03.2021 між Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» та Фермерським господарством «Бутир» було укладено кредитний договір № 33430516-КД-1 від 30.03.2021, відповідно до умов якого відповідачу було надано кредит у розмірі 393318 грн 72 коп. із терміном повернення 01.03.2026 для придбання позичальником основних засобів: культиватор Rich Land 801, шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок постачальника ТОВ «РІЧ ЛЄНД» (код ЄДРПОУ 36782740), в обмін на зобов`язання позичальника щодо повернення кредиту, сплати процентів, винагороди.

На виконання умов кредитного договору позивачем було відкрито відповідачу-1 невідновлювальну кредитну лінію з кредитним лімітом та 01.04.2021 перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ «РІЧ ЛЄНД» у розмірі 386328 грн 00 коп., що підтверджується меморіальним ордером № 170550311 від 01.04.2021 та випискою з рахунку відповідача-1 за період з 30.03.2021 по 18.03.2024.

Також, судом встановлено, що у зв`язку з невиконанням відповідачами умов укладених договорів, 09.02.2024 позивачем на електронну адресу відповідача -1 - 099901009N@GMAIL.COM, яку було зазначено відповідачем -1 у кредитному договорі, направлено повідомлення-вимогу № 10330LGY0S0Y5 від 09.02.2024 про сплату у термін до 09.03.2024 простроченої заборгованості, на умовах та порядку, що встановлені кредитним договором, достроково повернути кредит разом із нарахованими відсотками за користування кредитом та неустойкою, яка станом на 09.02.2024 складає в загальному розмірі 438860 грн 27 коп., з яких: кредит - 320421 грн 25 коп; прострочений кредит - 156722 грн 87 коп.; проценти - 118439 грн 02 коп.; прострочені проценти - 64150 грн 84 коп. Однак вказане повідомлення - вимога залишилось відповідачами без відповіді та виконання.

Проте, відповідач 1 свої зобов`язання за укладеним кредитним договором, зі своєчасного та повного повернення кредитних коштів належним чином не виконав, оплативши заборгованість за кредитним договором частково на суму 65906 грн 75 коп., у зв`язку з чим виникла заборгованість за тілом кредиту в розмірі 320421 грн 25 коп. Станом на момент розгляду справи доказів протилежного суду надано не було.

Враховуючи вищевикладене, оскільки зобов`язання позивача щодо надання кредитних коштів були виконані належним чином, в свою чергу відповідачем 1 зобов`язання щодо повного та своєчасного повернення грошових коштів за кредитним договором належним чином виконані не були, суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача 1 заборгованості за тілом кредиту в розмірі 320421 грн 25 коп. є законною, обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами, та такою, що підлягає задоволенню.

Щодо позовної вимоги про стягнення заборгованості за процентами у розмірі 124136 грн 72 коп, суд зазначає наступне.

Положеннями частини 1 статті 1048 ЦК України унормовано, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Відповідно до частини 1 статті 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу, згідно з частиною 2 якої боржник, що прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частиною 2 статті 1056-1 ЦК України встановлено, що розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Відповідно до частини 2 статті 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок заборгованості за процентами за користування кредитом за період з 02.04.2021 по 15.03.2024 у розмірі 124136 грн 72 коп. суд встановив, що позивачем допущені помилки при визначені періоду нарахування процентів, а саме не враховано направлення 09.02.2024 на адресу відповідачів повідомлення - вимоги про дострокове повернення кредиту.

Відтак, судом встановлено, що відповідно до пункту А.6. кредитного договору за користування кредитом позичальник сплачує проценти у розмірі 14,3 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Пунктом А.6.1. кредитного договору погоджено, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання позичальником зобов`язань, передбачених п. 2.2.13 договору, банк за користування кредитом встановлює позичальнику проценти у розмірі 19,3 % річних. При цьому банк направляє позичальнику письмове повідомлення із зазначенням підстави - порушення зобов`язань, передбачених пунктом 2.2.13 договору та дати початку нарахування підвищених процентів, без внесення змін до договору. За умови відновлення виконання позичальником зобов`язань, передбачених пунктом 2.2.13 договору, позичальник за користування кредитом сплачує проценти у розмірі, зазначеному в пункті А.6. договору. При цьому банк направляє письмове повідомлення позичальнику із зазначенням процентної ставки у розмірі, зазначеному в пункті А.6. договору та дати початку її нарахування.

Згідно з пунктом А.7. кредитного договору у випадку порушення позичальником грошового зобов`язання по сплаті кредиту позичальник сплачує банку проценти за користування кредитом у розмірі 28,6% річних від суми простроченої заборгованості за кредитом.

Пунктом 2.1. додаткової угоди передбачено, що за користування кредитом на умовах та в порядку визначених додатковою угодою, позичальник сплачує банку базову процентну ставку. Базова процентна ставка за кредитом змінювана, та становить на дату укладання додаткової угоди розмір 14,30 % річних. Розмір базової процентної ставки визначений за формулою: Індекс UIRD (3 місяці) + 7 %, де UIRD - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 місяці. На дату укладання додаткової угоди значення індексу береться на дату, що передує даті підписання додаткової угоди, або остання, що опублікована на офіційному сайті Національного банку України.

Дані про величину UIRD є загальнодоступними в мережі інтернет на офіційному сайті Національного Банку України.

Банк щокварталу з урахуванням зміни зазначеного індексу переглядає розмір базової процентної ставки. При перегляді розміру базової процентної ставки банк використовує розмір індексу UIRD, що офіційно визначений на 14 число останнього місяця календарного кварталу або розміру, що є останнім до цієї дати та опублікованим на сайті Національного Банку України, надалі дата перегляду розміру базової процентної ставки. Датою зміни розміру базової процентної ставки за користування кредитом є 1-е число першого місяця календарного кварталу, що слідує за кварталом, в якому банк визначив розмір індексу UIRD для розрахунку базової процентної ставки на наступний календарний квартал.

Умовами пункту 2.2. додаткової угоди передбачено, що у випадку прострочення понад 15 днів позичальником своїх зобов`язань по погашенню кредиту і/або процентів в розмірі, зазначеному в пунктах 2.3., 2.7. додаткової угоди, позичальник сплачує банку проценти за користування кредитом в порядку та розмірі: в період прострочення з 1-го до 15-го включно - в розмірі базової процентної ставки, що діяла на період прострочення; в період з 16 числа місяця, в якому виникла прострочена заборгованість до дати її погашення - в розмірі, визначеному за формулою: розмір базової процентної ставки з урахуванням її зміни згідно п. 2.1. додаткової угоди + 5% річних; в період з дати погашення заборгованості до кінця місяця, в якому існувала заборгованість - в розмірі базової процентної ставки, що діяла на дату сплати.

При цьому, 09.02.2024 позивачем на електронну адресу відповідача -1 - 099901009N@GMAIL.COM, яку було зазначено відповідачем -1 у кредитному договорі, направлено повідомлення-вимогу № 10330LGY0S0Y5 від 09.02.2024 про сплату у термін до 09.03.2024 простроченої заборгованості, на умовах та порядку, що встановлені кредитним договором, достроково повернути кредит разом із нарахованими відсотками за користування кредитом та неустойкою, яка станом на 09.02.2024 складає в загальному розмірі 438860 грн 27 коп., з яких: кредит - 320421 грн 25 коп; прострочений кредит - 156722 грн 87 коп.; проценти - 118439 грн 02 коп.; прострочені проценти - 64150 грн 84 коп.

Таким чином, позивач використав право вимагати дострокового повернення усієї суми кредиту, що залишилася несплаченою, а також сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України, шляхом звернення до відповідачів з вимогою про дострокове повернення кредиту.

Такими діями кредитор на власний розсуд змінив умови основного зобов`язання щодо строку дії договору, періодичності платежів, порядку сплати процентів за користування кредитом. У такому випадку має застосовуватися вимога про сплату процентів від суми позики, передбачена частиною першою статті 1048 ЦК України, до дня, встановленого кредитором у вимозі про дострокове повернення кредиту.

Враховуючи вищевикладене, надіслання 09.02.2024 Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» на адресу відповідачів повідомлення - вимоги про дострокове повернення кредиту, змінило умови основного зобов`язання щодо строку дії кредитного договору та порядку сплати процентів за користування кредитом, у з`язку з чим кінцевим терміном повернення кредиту та, відповідно, нарахування процентів за користування кредитом є 09.03.2024.

За розрахунком суду розмір заборгованості за процентами за період з 02.04.2021 по 09.03.2024 складає 123769 грн 13 коп., у зв`язку з чим, позовна вимога про стягнення з відповідача -1 заборгованості за процентами за користування кредитом є законною, обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами, та підлягає частковому задоволенню.

В той же час, щодо вимог позивача до відповідача - 2 ОСОБА_1 про солідарне стягнення заборгованості, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, порукою.

Порука є спеціальним додатковим заходом майнового характеру, спрямованим на забезпечення виконання основного зобов`язання.

Підставою для поруки є договір, що встановлює зобов`язальні правовідносини між особою, яка забезпечує виконання зобов`язання боржника, та кредитором боржника.

За приписами ч. 1 ст. 548 ЦК України виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

У статті 553 ЦК України зазначено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Статтею 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Отже, обсяг зобов`язань поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов`язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель.

У відповідності до ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється у разі виконання основного зобов`язання у повному обсязі або якщо кредитор протягом трьох років з дня настання строку (терміну) виконання основного зобов`язання не пред`явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов`язання не встановлений або встановлений моментом пред`явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред`явить позову до поручителя. Для зобов`язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо за кожною частиною зобов`язання, починаючи з дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов`язання.

Частиною 1 ст. 543 ЦК України передбачено, що у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Судом встановлено, що з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, 30.03.2021 між Акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» та ОСОБА_1 , укладено договір поруки №33430516-ДП-1/1, предметом якого є надання поруки поручителем перед кредитором за виконання зобов`язань Фермерським господарством «Бутир» за кредитним договором №33430516-ДП-1 від 30.03.2021, не відновлювальної кредитної лінії на суму 393318 грн 72 коп. з терміном дії до 01.03.2026, в тому числі на наступні цілі: у розмірі 386328 грн 00 коп. на придбання культиватора Rich Land 801; у розмірі 6990 грн 72 коп. на сплату страхових платежів у випадках та у порядку, передбачених п.п. 2.1.5., 2.2.12 договору.

Пунктом 4.1 договору поруки сторони взаємно домовились, що порука за цим договором припиняється через 15 років після укладення цього договору.

З огляду на відсутність в матеріалах справи доказів виконання позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором щодо повернення кредитних коштів та сплати процентів у строк, встановлений у кредитному договорі, з урахуванням повідомлення - вимоги про дострокове повернення кредиту, суд дійшов висновку, що порука, встановлена договором поруки, як вид забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, не є припиненою, адже кредитор звернувся з вимогою про стягнення в межах п`ятнадцятирічного строку з дня настання строку виконання забезпеченого зобов`язання.

Враховуючи підписання договору поруки, відповідно до умов яких відповідач 2 взяв на себе зобов`язання за виконання відповідачем 1 умов кредитного договору, суд дійшов висновку, що у відповідача 2 виник солідарний обов`язок сплатити заявлену позивачем до стягнення заборгованість.

Враховуючи вищевикладене, оскільки порука має похідний характер від забезпеченого нею зобов`язання, а відповідачами не надано належних та допустимих доказів щодо виконання договірних зобов`язань, суд дійшов висновку про те, що вимога позивача про солідарне стягнення з відповідача -2 заборгованості за кредитним договором є законною, обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами та підлягає частковому задоволенню, а саме заборгованість за тілом кредиту в розмірі 320421 грн 25 коп. та заборгованість за процентами в розмірі 123769 грн 13 коп. В іншій частині позовних вимог слід відмовити.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідачів пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. 13, 73, 74, 76-80, 86, 129, 231, 232, 233, 236-238, 240, 241, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до відповідача-1 - Фермерського господарства «Бутир», відповідача-2 - ОСОБА_1 про стягнення 444557 грн 97 коп. - задовольнити частково.

2. Стягнути солідарно з Фермерського господарства «Бутир» та ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором №33430516-КД-1 від 30.03.2021 в розмірі 444190 грн 38 коп., з яких: 320421 грн 25 коп. - заборгованість за тілом кредиту, 123769 грн 13 коп. - заборгованість за процентами.

3. Стягнути з Фермерського господарства «Бутир» на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» витрати зі сплати судового збору в розмірі 2665 грн 14 коп.

4. Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» витрати зі сплати судового збору в розмірі 2665 грн 14 коп.

5. В іншій частині позову відмовити.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Позивач: Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570).

Відповідач-1: Фермерське господарство «Бутир» (місцезнаходження: вул. Космічна, буд. 10, кв. 2, село Золотарівка, Сєвєродонецький р-н, Луганська область, 93312, ідентифікаційний код юридичної особи 33430516).

Відповідач-2: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

Повний текст рішення складено та підписано 05.06.2024.

Суддя Сергій МАСЛОВСЬКИЙ

Часті запитання

Який тип судового документу № 119520603 ?

Документ № 119520603 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119520603 ?

Дата ухвалення - 05.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119520603 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119520603 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119520603, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 119520603, Господарський суд Луганської області було прийнято 05.06.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 119520603 відноситься до справи № 913/237/24

Це рішення відноситься до справи № 913/237/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119520602
Наступний документ : 119520604