Ухвала суду № 119409487, 30.05.2024, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
30.05.2024
Номер справи
276/620/24
Номер документу
119409487
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 276/620/24

Провадження по справі 2-п/276/2/24

У Х В А Л А

30 травня 2024 року смт. Хорошів

Суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Бобер Д.О., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» про перегляд заочного рішення Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 01.05.2024, -

в с т а н о в и в:

До Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області надійшла заява відповідача ТОВ «Агріс Полісся» (код ЄДРПОУ 38580846) про перегляд заочного рішення по цивільній справі №276/620/24 за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості за договором оренди.

В обґрунтування поданої заяви представник відповідача зазначив, що ТОВ «Агріс Полісся» із реєстру судових рішень випадково встановило, що заочним рішенням Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 01.05.2024 року розірвано договір оренди землі від 18 жовтня 2013 року №б/н, укладений між орендодавцем позивачем та орендарем Товариством з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» на земельну ділянку, кадастровий номер земельної ділянки 1821155100:05:001:0185, площею 2,5161, яка розташована на території Житомирської районної ради Житомирської області з підстав невиконання останнім взятих зобов`язань по виплаті орендної плати за два роки поспіль (2022-2023), виплата якої є істотною умовою зазначеного договору оренди, що свідчить про систематичність порушення вказаним товариством, як орендарем, умов договору та є підставою для його розірвання. Натомість у заяві зазначає, що позивач за весь час дії договору отримувала орендну плату як згідно відомості на виплату грошей, так і згідно акту приймання-передачі продукції (послуг) до договору оренди землі у натуральній формі за підписаною і поданою позивачем заявою про виплату орендної плати в натуральній формі, а тому починаючи з 2015 року, тобто за 9 років, позивач як орендодавець отримувала орендну плату згідно договору оренди землі, що засвідчувала своїм особистим підписом у фінансових документах.

Вирішуючи питання прийняття до розгляду поданої заяви суд приходить до висновку, що заяву слід залишити без руху, оскільки її подано з порушенням наступних вимог.

Відповідно до ст. 285 ЦПК України, до заяви про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено: 1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення; 2) ім`я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв`язку; 3) обставини,що свідчатьпро поважністьпричин неявкив судовезасідання та(або)неповідомлення їхсуду,а такожпричин неподаннявідзиву,і доказипро це; 4)посилання надокази,якими відповідачобґрунтовує своїзаперечення противимог позивача;5)клопотання проперегляд заочногорішення;6)перелік доданихдо заявиматеріалів.Заява проперегляд заочногорішення підписуєтьсяособою,яка їїподає.До заявипро переглядзаочного рішеннядодаються їїкопії закількістю учасниківсправи такопії всіхдоданих донеї матеріалів.До заявипро переглядзаочного рішення,поданої представникомвідповідача,додається довіреністьабо іншийдокумент,який підтверджуєйого повноваження.До заявипро переглядзаочного рішеннядодається документпро сплатусудового збору. До заяви про перегляд заочного рішення додаються докази, на які посилається заявник.

В порушення вимог ст.285 ЦПК України у заяві про перегляд заочного рішення заявником не зазначені причини неявки в судове засідання, про яке він був завчасно повідомлений, що підтверджується рекомендованим поштовим повідомленням, а також обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання та (або) неповідомлення їх суду, не зазначено причини неподання відзиву на позовну заяву, не надано доказів на обґрунтування вказаних обставин.

Оночасно, до заяви заявником не додано письмові докази (як-от: фінансові документи, відомості, акти приймання-передачі тощо), якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.14 ЦПК України суд направляє судові рішення, судові повістки, судові повістки - повідомлення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, в порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Електронний кабінет - це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Зміни доабзацу першогоч.6ст.14ЦПК України в частині обов`язкової реєстрації юридичними особами (приватної форми власності) електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, введено в дію20.02.2024 року.

Так, згідно ч.6 ст.14 ЦПК України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

В порушення вищезазначених норм, судом встановлено, що у заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» відсутній зареєстрований електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

Відповідно до ч. 8 ст. 285 ЦПК України до неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення, а також до заяви, поданої особою, яка відповідно до частини шостої статті 14 цього Кодексу зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються положення статті 185 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 185 ЦПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху також у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка відповідно до частини шостої статті 14 цього Кодексу зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його.

За таких обставин, заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» про перегляд заочного рішення слід залишити без руху та надати заявнику строк для усунення вказаних в ухвалі недоліків у строк протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 185, 284, 285 ЦПК України, суддя, -

п о с т а н о в и в:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» про перегляд заочного рішення Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 01.05.2024 року залишити без руху.

Надати заявнику строк для усунення вказаних в ухвалі недоліків протягом десяти днів з дня вручення копії даної ухвали.

Роз`яснити заявнику ТОВ ""Агріс Полісся" його обов`язок зареєструвати електронний кабінет відповідно до частини шостої статті 14 ЦПК України.

Попередити заявника, що у випадку, якщо в зазначений строк недоліки не будуть усунені, заява вважатиметься неподаною і буде повернута заявнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Д.О. Бобер

Часті запитання

Який тип судового документу № 119409487 ?

Документ № 119409487 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119409487 ?

Дата ухвалення - 30.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119409487 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119409487 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119409487, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Судове рішення № 119409487, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області було прийнято 30.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119409487 відноситься до справи № 276/620/24

Це рішення відноситься до справи № 276/620/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119409486
Наступний документ : 119455301