Рішення № 119211524, 22.05.2024, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
22.05.2024
Номер справи
916/1184/24
Номер документу
119211524
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/1184/24

Господарський суд Одеської області у складі судді Литвинової В.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Державного підприємства "Ренійський морський торговельний порт"

до відповідача: Приватного підприємства "РеніЛіс"

про стягнення 215392,07 грн

Державне підприємство "Ренійський морський торговельний порт" звернулось до суду з позовом до Приватного підприємства "РеніЛіс" про стягнення 215392,07 грн за договорами від 30.11.2021 № 301-005 про користування залізничними під`їздними коліями ( 99300,39 грн основного боргу, 140,30 грн інфляційних, 3665,41 грн пені, 367,53 грн 3% річних та 10% штрафу в сумі 9930,04грн) та за договором від 02.01.2023 № 101-121 про надання послуг (89122,40 грн основного боргу, 955,93 грн інфляційних, 6575,42 грн пені, 655,81 грн 3% річних та 4678,84 грн 5% штрафу).

Ухвалою від 25.03.2024 відкрито провадження в порядку спрощеного позовного провадження без призначення засідань. Встановлено відповідачу строк для подання відзиву 15 днів з моменту отримання ухвали.

Однак, позивач в резолютивній частині позовної заяви допустився помилки, зазначивши розмір штрафу за договором від 02.01.2023 в сумі 655,81 грн замість правильної суми 4678,84 грн, яка зазначена і в тексті позовної заяви і в розрахунку суми позову. Через цю помилку і суд помилково зазначив в ухвалі про відкриття ціну позову 211369,04 грн замість правильної 215392,07грн.

Відповідно до ст. 243 ГПК України суд з власної ініціативи виправляє цю помилку, через що правильною ціною позову є 215392,07 грн.

Відповідач отримав ухвалу 26.03.2024 в електронному кабінеті відповідно довідки.

Відзиву на позов відповідач не надав, тому справа розглядається за наявними матеріалами відповідно до ст. 178 ГПК України.

27.03.2024 позивач подав клопотання про залучення доказів до справи, яке судом задоволено.

Згідно з ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Враховуючи, що сторони належним чином повідомлені про розгляд справи, з метою дотримання процесуальних строків вирішення спору, справа може бути розглянута за наявними у ній документами.

Дослідивши матеріали справи, суд

встановив:

Між Державним підприємством «Ренійський морський торговельний порт» (Позивач) та Приватним підприємством «РеніЛіс» (Відповідач) укладено договір про користування залізничними під`їзними коліями № 301-005 від 30 листопада 2021 р. (далі Договір про користування коліями). В подальшому укладались додаткові угоди до цього договору.

Також між Позивачем та Відповідачем було укладено договір про надання послуг № 101-121 від 02 січня 2023 р. (далі Договір про надання послуг).

Згідно з п. 1.1 Договору про користування коліями в редакції Додаткової угоди №6 від 07 грудня 2022 р., предметом Договору є надання ПП «РеніЛіс» послуг з користування об`єктами портової інфраструктури, які закріплені за ДП «РМТП» та знаходяться на його балансі, а саме під`їзними залізничними коліями (надалі «Колії»):

- №№ 4, 4а та стрілочним переводом № 154 І вантажного терміналу Порту;

- №№ 3, 4 та стрілочним переводом № 136 ІI вантажного терміналу Порту;

- №№ 5, 6 та стрілочним переводом № 142 ІI вантажного терміналу Порту.

У відповідності до п.4.1 Договору про користування коліями Користувач (ПП «РеніЛіс») сплачує вартість послуги користування Коліями Порту на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг) при навантаженнях або вивантаженнях залізничних вагонів за вільним ринковим тарифом, затверджених Портом.

Пунктом 4.5 Договору про користування коліями передбачено, що рахунки виставляються на підставі щомісячних звітів Користувача (ПП «РеніЛіс»), до яких Користувач додає копії документів, підтверджуючих здійснення транзитних, експортних, імпортних або внутрішніх господарських операцій. Документом, підтверджуючим факт та надання послуг є Акт виконаних робіт (надання послуг), зазначається у п. 4.6 Договору про користування коліями.

Передача та оплата рахунків регламентується пунктом 4.7 Договору про користування коліями. Так, рахунки та акти виконаних робіт (наданих послуг), інші підтверджуючі документи вручаються Користувачу (ПП «РеніЛіс») у відділі комерційної роботи та маркетингу Порту під підпис. Оплата здійснюється Користувачем протягом п`яти банківських днів з дати виписки рахунку.

На виконання умов Договору про користування коліями Портом були надані відповідні Послуги, факт надання яких підтверджується наявністю Актів виконаних робіт (надання послуг), підписаних (погоджених) та скріплених печаткою Відповідача без жодних зауважень.

Факт існуючого боргу підтверджується несплатою Відповідачем наступних рахунків Позивача: № 4637 від 31.12.2023 р. на суму 35 074,32 грн., № 177 від 31.01.2024 р. на суму 51 157,98 грн., № 280 від 14.02.2024 р. на суму 5 604,58 грн., № 281 від 15.02.2024 р. на суму 7 463,51 грн.

Згідно пункту 5.4 Договору про користування коліями у разі порушення Користувачем (ПП «РеніЛіс») термінів оплати, Порт може нарахувати пеню, а Користувач зобов`язаний її сплатити відповідно до законодавства України, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, враховуючи день оплати. За порушення термінів оплати більше ніж на 15 банківських днів, Користувач на вимогу Порту зобов`язаний сплатити штраф у розмірі 10% від простроченого платежу. Оплата пені і штрафу не звільняє Користувача від обов`язку сплатити суму заборгованості.

З урахуванням несплати зазначених рахунків Позивачем було здійснено Розрахунок інфляційних витрат, 3% річних, пені та штрафу згідно виставлених рахунків за Договором про користування коліями, укладеним з ПП «РеніЛіс» від 02.01.2023 р.

Строк дії Договору визначено в п.8.2 термін дії Договору встановлюється до 31 грудня 2021 р. включно. Умови Договору зберігають силу протягом всього терміну дії Договору, а в частині зобов`язань Користувача щодо сплати належних Порту платежів до виконання цих зобов`язань.

В подальшому сторони дійшли згоди у продовженні терміну дії Договору, що закріплено у додаткових угодах до Договору.

З огляду на вищезазначене, заборгованість Відповідача перед Позивачем, за договором № 301-005 від 30 листопада 2021 р. станом на 06.03.2024 р. складає:

- основний борг 99 300,39 грн.,

- інфляційні витрати від прострочення платежів 140,30 грн.

- сума пені, виходячи з розміру подвійної облікової ставки НБУ за день прострочення платежів 3 665,41 грн.

- загальна сума 3% річних за період прострочення платежів 367,53грн.

- сума штрафу у розмірі 10% від простроченого платежу 9 930,04 грн.

Оригінали виставлених рахунків по Договору особисто вручалися представникові Відповідача безпосередньо у Відділі комерційної та договірної роботи ДП «РМТП» згідно п.4.7 Договору про надання послуг. Відповідач повернув Позивачу усі підписані та скріплені печаткою Акти наданих послуг без зауважень, але станом на час розгляду справи доказів сплати боргу відповідачем не надано.

Згідно з п.1.1 Договору про надання послуг, ним визначено взаємовідносини Порту (ДП «РМТП») та Клієнта (ПП «РеніЛіс»), що є власником вантажу, або виступає від імені вантажовласника, при перевантаженні вантажів в Порту, а також визначає порядок оплати послуг, що надаються Портом.

Взаємовідносини сторін при наданні Портом Послуг регламентуються Додатком № 1 до договору № 101-121 від 02 січня 2023 р. Так, у Додатку №1 визначаються тарифи на перевантаження, підстави розрахунків тощо.

Відповідно до п. 3.14 Договору про надання послуг Відповідач зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі здійснювати сплату попередніх (авансових) рахунків, поточних та остаточних розрахунків за надані Позивачем послуги за даним Договором.

Пунктом 4.4. Договору про надання послуг передбачено, що всі розрахунки проводяться між Позивачем та Відповідачем безпосередньо на підставі виставлених рахунків.

Передача рахунків регламентується пунктом 3.10 Договору про надання послуг. Так, обов`язком Відповідача є отримання у Порту (особисто або електронною поштою на електронну адресу Відповідача, вказану в цьому Договорі) попередніх (авансових) та остаточних рахунків для здійснення оплат. У відповідності до п. 4.4.1 Договору про надання послуг остаточні розрахунки за послуги Порту за даним Договором здійснюються Клієнтом протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання рахунку.

На виконання умов Договору про надання послуг Портом були надані відповідні Послуги, факт надання яких підтверджується наявністю Актів виконаних робіт (надання послуг), підписаних (погоджених) та скріплених печаткою Відповідача без жодних зауважень.

Факт існуючого боргу підтверджується несплатою та несвоєчасною сплатою Відповідачем наступних рахунків Позивача: № 4178 від 01.11.2023 р. на суму 4 454,32 грн. (дата виникнення боргу - 25.11.2023 р, дата оплати рахунку - 12.02.2024 р.), № 4354 від 30.11.2023 р. на суму 78 976,38 грн., № 4561 від 25.12.2023 р. на суму 4 956,94 грн., № 27 від 04.01.2024 р. на суму 4 008,58 грн., № 84 від 07.01.2024 р. на суму 1 180,50 грн.

Згідно пункту 7.1 Договору про надання послуг у разі порушення Клієнтом термінів/ строків оплат по даному Договору, Порт має право нарахувати пеню, а Клієнт зобов`язаний її сплатити відповідно до законодавства України, у розмірі подвійної облікової ставки .національного банку України, діючої в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, враховуючи день оплати. За порушення термінів/строків оплати більше ніж на 15 банківських днів, Клієнт на вимогу Порту зобов`язаний сплатити штраф у розмірі 5% від простроченого платежу. Оплата пені і штрафу не звільняє Клієнта від обов`язку сплатити суму заборгованості.

З урахуванням несплати та/або несвоєчасної сплати зазначених рахунків Позивачем було здійснено Розрахунок пені, 3% річних, інфляційних витрат та штрафу згідно виставлених рахунків за Договором, укладеним з ПП «РеніЛіс» від 02.01.2023 р.

Строк дії Договору визначено в п.9.1 - цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2023 р. включно. Умови Договору зберігають силу протягом всього терміну дії Договору, а в частині зобов`язань Клієнта щодо сплати Порту платежів до виконання цих зобов`язань.

З огляду на вищезазначене, заборгованість Відповідача перед Позивачем, за договором №101/121 станом на 06.03.2024 р. складає: - основний борг 89 122,40 грн. - інфляційні витрати від прострочення платежів 955,93 грн. - сума пені, виходячи з розміру подвійної облікової ставки НБУ за день прострочення платежів 6 575,42 грн. - загальна сума 3% річних за період прострочення платежів 655,81 грн. - сума штрафу у розмірі 5 % від простроченого платежу 4 678,84 грн.

Оригінали виставлених рахунків по Договору особисто вручалися представникові Відповідача безпосередньо у Відділі комерційної та договірної роботи ДП «РМТП» згідно п.3.10 Договору про надання послуг, про що свідчать підписи представника Відповідача у Журналі видачі рахунків та актів виконаних робіт за 2023-2024 рік. Відповідач повернув Позивачу усі підписані та скріплені печаткою Акти наданих послуг без зауважень, але станом на час розгляду справи доказів погашення боргу не надано.

У відповідності до ст.ст. 11, 202, 509 ЦК України між сторонами на підставі укладених договорів виникли зоб`язальні відносини.

Перебування сторін у договірних відносинах передбачає наявність у кожної із сторін прав і обов`язків. Так, згідно умов вищенаведених Договорів Відповідач:

- здійснює оплату на умовах, у порядку та у строки, встановлені Договором,

- оплачує рахунки протягом встановленого строку згідно з Актом наданих Послуг,

- у випадку несвоєчасної сплати Послуг має сплатити пеню у вигляді подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення до повної сплати заборгованості, включаючи день сплати.

Відповідно до ч.1, 2 ст.509 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі ст.11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

У відповідності до ст.6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст.627 ЦК України).

Частиною 1 ст. 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст.628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Спір виник у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договорами № 301-005 від 30 листопада 2021 р. та № 101-121 від 02 січня 2023 р. в частині оплати послуг.

Відповідно до ч.1 ст.901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

За період з 30 листопада 2023 року по 06 березня 2024 року згідно із актами виконаних робіт (наданих послуг) за договором № 301-005 від 30 листопада 2021 р.: № 4637 від 31.12.2023 р. на суму 35 074,32 грн., № 177 від 31.01.2024 р. на суму 51 157,98 грн., № 280 від 14.02.2024 р. на суму 5 604,58 грн., № 281 від 15.02.2024 р. на суму 7 463,51 грн. Позивачем надано Відповідачу послуги на загальну суму 99 300,39 грн (дев`яносто дев`ять тисяч триста гривень тридцять дев`ять копійок).

Крім того, за період з 01 листопада 2023 року по 06 березня 2024 року згідно із актами виконаних робіт (наданих послуг) за договором № 101-121 від 02 січня 2023 р.: № 4178 від 01.11.2023 р. на суму 4 454,32 грн., № 4354 від 30.11.2023 р. на суму 78 976,38 грн., № 4561 від 25.12.2023 р. на суму 4 956,94 грн., № 27 від 04.01.2024 р. на суму 4 008,58 грн., № 84 від 07.01.2024 р. на суму 1 180,50 грн. Позивачем надано Відповідачу послуги на загальну суму 93 576,72 грн (дев`яносто три тисячі п`ятсот сімдесят шість гривень сімдесят дві копійки).

Як вбачається з Оборотно-сальдової відомості по рахунку 36.1.1 за період з 30 листопада 2023 року по 06 березня 2024 року між державним підприємством «Ренійський морський торговельний порт» та ПП «РеніЛіс» станом на 06.03.2024 р., з них Відповідачем 12 лютого 2024 р. оплачено лише рахунок № 4178 від 01.11.2023 р. на суму 4 454,32 грн., що підтверджується бухгалтерською випискою зі сплати по банку виставлених ДП «РМТП» рахунків (Бухгалтерська виписка зі сплати по банку виставлених ДП «РМТП» рахунків контрагенту ПП «РеніЛіс» додана до справи).

Решта рахунків є неоплаченою Відповідачем. Отже, станом на 06.03.2024 р. заборгованість ПП «РеніЛіс» перед ДП «РМТП» складає суму основного боргу в розмірі 188 422,79 грн. , а саме - 99 300,39 грн. (по Договору №301-005 від 30.11.2021 р.) та 89 122,40 грн. (по Договору №101-121 від 02.01.2023 р.).

Усі вищезазначені акти виконаних робіт (наданих послуг) підписані представником Відповідача без заперечень на зауважень.

Згідно із ст. 73 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами як письмові, речові та електронні докази.

За змістом ч.1 ст.14 ГПК України суд розглядає справу не інакше як, зокрема, на підставі доказів поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

У відповідності до ч.3 ст.13, ч.1 ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Вищезазначені акти виконаних робіт (наданих послуг) є належними документами, що підтверджують факт надання Позивачем Відповідачу відповідних послуг у повному обсязі без зауважень.

Згідно з ч.1 ст.903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як зазначається у п. 4.7 Договору про користування коліями, оплата здійснюється Користувачем протягом п`яти банківських днів з дати виписки рахунку. Так само як і у відповідності до п. 4.4.1 Договору про надання послуг остаточні розрахунки за послуги Порту за даним Договором здійснюються Клієнтом протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання рахунку.

Обсяг виконаних робіт Позивач підтвердив наданими Актами виконаних робіт (наданих послуг).

Договір, відповідно до ст. 629 ЦК України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно із ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічна правова норма передбачена частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Зобов`язання припиняється виконанням проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідач, у порушення взятих на себе зобов`язань за договором, оплати наданих Позивачем послуг у повному обсязі не здійснив, у зв`язку із чим, заборгованість Відповідача перед Позивачем станом на час звернення до суду із позовом становить 188 422,79 грн., а з урахуванням інфляційних втрат, 3% річних та пені - 215 392,07 грн. (двісті п`ятнадцять тисяч триста дев`яносто дві гривні сім копійок).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України). У розумінні наведеної норми, яка надає визначення порушення зобов`язання, останнє може бути двох видів. По-перше, це невиконання зобов`язання, яке виникає якщо його сторони взагалі не виконують дій, що складають зміст зобов`язання (не передають річ, не виконують роботи, не надають послуги, не сплачують гроші тощо), або продовжують виконувати дії, від яких вони відповідно до зобов`язання мають утримуватися. По-друге, це неналежне виконання зобов`язання, тобто порушення умов, визначених змістом зобов`язання. У разі невідповідності виконання зобов`язання критеріям належності, можна говорити про неналежне виконання, а отже порушення зобов`язання (постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 01 квітня 2019 року у справі № 910/2693/18).

Отже неналежне виконання зобов`язання - це порушення умов, визначених змістом зобов`язання (виконання зобов`язання з певними недоліками, дефектами). При неналежному виконані боржник виконує обов`язок, але з порушенням певних умов, які складають зміст договору або визначені законом.

Відповідно до ст. 14 ЦК України цивільні обов`язки виконуються у межах, установлених договором або актом цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічні вимоги містить і стаття 193 Господарського кодексу України.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом або розірвання договору; 2) зміна умов зобов`язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків.

Виходячи зі змісту вказаної статті правові наслідки порушення зобов`язання поділяються на три групи: 1) загальні; 2) ті, що встановлені законом за порушення певних зобов`язань; 3) ті, що встановлені конкретним договором за його порушення.

Правовий аналіз статті 611 ЦК України свідчить, що остання не передбачає таких правових наслідків порушення зобов`язання як звільнення від оплати виконаного неналежним чином (з дефектами, недоліками, неякісно) зобов`язання.

Разом з тим у випадку встановлення судом обставин, які свідчать про фактичне надання виконавцем послуг за договором та відсутності у зазначеному договорі умов щодо звільнення замовника послуг від оплати неналежним чином наданих договірних послуг, підстави для звільнення замовника від оплати зазначених послуг відсутні. Саме така правова позиція викладена у Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 16 вересня 2021 року у справі № 902/502/20.

Аналогічні загальні висновки щодо застосування відповідних норм права викладені у постанові Верховного Суду від 27 серпня 2019 року у справі № 911/1867/18, яка ухвалена у подібних правовідносинах (стягнення заборгованості за договором про надання послуг).

Більш того, оскільки умови Договору вказують на обов`язок відповідача виконати свої господарські зобов`язання в частині оплати за виконані роботи, а факт виконання робіт підтверджено Актами виконаних робіт, предметом спору по суті справи є встановлення обставин, які підтверджують або спростовують підстави для оплати відповідачем залишку боргу за виконані позивачем роботи з урахуванням 3% річних, інфляційних втрат та господарських санкцій за неналежне виконання господарських зобов`язань.

В даному випадку є підтверджений факт наявності у відповідача боргу перед позивачем за надані послуги, що підтверджується підписаними Актами виконаних робіт. Відтак, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 75 ГПК України, яка визначає, що обставини, які визнаються учасниками справи та зазначені в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв`язку із примусом, зважаючи на те, що відповідачем визнається наявна за ним заборгованість за спірним договором, з останнього на користь позивача належить стягнути суму наявної заборгованості за спірним договором про надання послуг, оскільки дана обставина є встановленою та відповідачем підтверджується, тому не підлягає доказуванню відповідно до вищенаведених норм.

Отже, Відповідач в порушення вимог ст.ст. 11, 502, 509, 525, 530, 610, 626- 629, 901, 903, 905 ЦК України та ч.1 та ч.7 ст. 193 ГК України, безпідставно ухиляється від погашення вказаних вище боргових зобов`язань.

Згідно з ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

У зв`язку із порушенням відповідачем зобов`язання за договором в частині оплати за поставлений товар позивачем нараховані та заявлені до стягнення інфляційні втрати у сумі 1 096,23 грн., 3 % річних у сумі 1 023,34 грн., пені у сумі 10 240,83 грн. та штрафу у сумі 10 585,85 грн.

За змістом ч.2 ст.217 ГК України одним з видів господарських санкцій є штрафні санкції, до яких віднесено штраф та пеню (ч. 1 ст. 230 ГК України).

За приписами ч.1 ст.549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ч.3 ст.549 ЦК України).

Частиною 6 статті 232 ГК України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідальність у вигляді пені (подвійна облікова ставка НБУ від суми заборгованості) у випадку несвоєчасної сплати послуг передбачена пунктом 5.4 Договору про користування коліями та пунктом 7.1 Договору про надання послуг.

За порушення термінів оплати більше ніж на 15 банківських днів також передбачено штраф у розмірі 10% від простроченого платежу (п. 5.4 Договору про користування коліями) та штраф у розмірі 5% від простроченого платежу (п. 7.1 Договору про надання послуг). Оплата пені і штрафу не звільняє Відповідача від обов`язку сплатити суму заборгованості.

Частиною 1 статті 625 ЦК України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Згідно із ч. 2 ст. 625 ЦК України, за прострочення виконання грошового зобов`язання настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сплати трьох процентів річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже, у разі несвоєчасного виконання боржником грошового зобов`язання у нього в силу закону (ч. 2 ст. 625 ЦК України) виникає обов`язок сплатити кредитору, поряд із сумою основного боргу, суму інфляційних втрат, як компенсацію знецінення грошових коштів за основним зобов`язанням внаслідок інфляційних процесів у період прострочення їх оплати, та 3 % річних від простроченої суми.

З огляду на вищевикладене, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

За змістом ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Водночас обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, дійшов висновку задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, 9 ст. 129 ГПК України судові витрати в розмірі 3230,88 грн сплаченого судового збору покладаються на відповідача.

На підставі вищевикладених норм права, керуючись ст.ст. 129, 232-240, 243, Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Виправити помилку в ухвалі від 25.03.2024, у зв`язку з чим ціну позову слід читати 215392,07грн.

2. Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

3. Стягнути з Приватного підприємства "РеніЛіс" (код 31180381, м. Рені Одеської області вул. Дунайська 188Г) на користь Державного підприємства "Ренійський морський торговельний порт" (код 01125809, м. Рені Одеської області вул. Дунайська 188) 215392,07грн заборгованості та 3230,88грн витрат зі сплати судового збору.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 22 травня 2024 р.

Суддя В.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119211524 ?

Документ № 119211524 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119211524 ?

Дата ухвалення - 22.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119211524 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119211524 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119211524, Господарський суд Одеської області

Судове рішення № 119211524, Господарський суд Одеської області було прийнято 22.05.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 119211524 відноситься до справи № 916/1184/24

Це рішення відноситься до справи № 916/1184/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119211523
Наступний документ : 119211525