Ухвала суду № 119210991, 20.05.2024, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
20.05.2024
Номер справи
910/16611/23
Номер документу
119210991
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

20.05.2024Справа № 910/16611/23

Господарський суд міста Києва, у складі судді Чинчин О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Державної установи Українські гідромеліоративні системи (вул. Тургенєвська, буд. 82 А, м. Київ, 04053; ідентифікаційний код 23586474) до про1. Державного агентства водних ресурсів України (вул. Велика Васильківська, буд. 8, м. Київ 01004; ідентифікаційний код 37472104); 2. Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (вул. Коцюбинського, буд. 6, м. Полтава, 36039; ідентифікаційний код 01037488) стягнення 10 000 грн. 00 коп.

Представники сторін: не викликались

ВСТАНОВИВ:

Державна установа Українські гідромеліоративні системи (далі Установа) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення солідарно з Державного агентства водних ресурсів України (далі Агентство) та Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (далі Офіс) 10 000 грн упущеної вигоди за надання платних послуг за період з 07.02.2023 по 22.08.2023.

Позов мотивовано тим, що:

- відповідно до доручення Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економіки України від 14.04.2023 №11190/1/1-23 до звернення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики від 12.04.2023 №04-11/12-2023/76181 Агентство у місячний строк мало забезпечити приведення положення організацій, що належать до сфери його управління, у відповідність до вимог законодавства в частині відсутності повноважень у сфері гідротехнічної меліорації земель та здійснити передачу окремо визначеного майна, що використовується для здійснення функцій з гідротехнічної меліорації земель, до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України (далі Держрибагентство); станом на 25.10.2023 (дату подання реєстрації в суді позовної заяви) зазначене доручення Агентством не виконано;

- згідно зі статтею 24 Закону України Про меліорацію земель експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у державній власності, здійснюється підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує гідротехнічної меліорації земель; тобто позивач є тією установою, яка здійснює експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем; вказане створює умови для перевищення повноважень Держводагентством та Офісом, нецільового використання бюджетних коштів, а також блокує завершення передачі до сфери управління Держрибагентства цілісних майнових комплексів, нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна, що необхідне для здійснення функцій з меліорації, ускладнює планування сільгоспвиробниками своєї діяльності в частині меліорації земель та проведення підготовчих робіт до поливного сезону тощо;

- Офіс, що належать до сфери управління Агентства, незаконно використовуючи окреме індивідуально визначене майно, що має відношення до здійснення функцій з гідротехнічної меліорації земель (меліоративні системи та державне майно, що використовується для їх експлуатації) продовжує надавати платні послуги щодо: подачі (відведення) води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел; підготовки та видачі юридичним і фізичним особам технічних умов на проведення інженерних робіт на об`єктах меліоративних систем;

- отримані такими установами грошові кошти, зважаючи на відсутність повноважень, пов`язаних із обслуговуванням систем гідротехнічної меліорації земель, витрачаються на інші цілі, не пов`язані із підтримкою таких систем у належному стані;

- постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2021 №539 Деякі питання розподілу окремих повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері меліорації земель повноваження з гідротехнічної меліорації земель виключено з положення про Агентство, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №393, та передано Держрибагентству, яке в силу вимог Закону України Про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель мало б займатися його реалізацією;

- таким чином, незаконні дії (бездіяльність) відповідачів, які виступають учасником господарських відносин, реалізуючи повноваження власника майна, призводять до збитків позивача, який фактично позбавлений можливості надання господарських послуг особам, які уклали відповідні договори із відповідачами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2023 позовну заяву Установи залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

06.11.2023 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 02.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

20.11.2023 Агентство подало суду відзив на позовну заяву, в якому просило суд закрити провадження у справі, оскільки: стратегією зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №688, визначено, що Фінансування зрошення та дренажу в Україні проводиться через Держводагентство за рахунок двох джерел: коштів з державного бюджету та надходжень від оплати послуг водокористувачами. Загальний бюджет Держводагентства в 2017 році становив 2,2 млрд. гривень, з яких 80 відсотків припадає на зрошення та дренаж. Близько 50 відсотків цих витрат фінансується державою, решта водокористувачами.; зміст Положення про Офіс жодним чином не є доказом та підставою для наявності упущеної вигоди у позивача; вказане положення приведено у відповідність до вимог чинного законодавства України та затверджено наказом Агентства від 18.09.2023 №117, та розміщено на офіційному сайті Офісу; листом від 30.10.2023 №5320/10/11-23 Установі була надана копія вказаного положення; позивач не є органом фінансового контролю, а тому твердження останнього стосовно недоцільності використання бюджетних коштів Офісом є безпідставним та необґрунтованим, а також таким, що дискредитує орган державної влади (відповідач-1) та бюджетну організацію (відповідач-2); будь які посилання позивача на виконання чи невиконання відповідачами доручень Уряду, актів законодавства не стосується суті справи, оскільки не відноситься до сфери регулювання господарського судочинства та не стосується предмету даного позову (упущена вигода); право на управління об`єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі; наразі відповідні акти між Держрибагентством та Агентством не підписані; чинними нормативно-правовими актами України не передбачена пряма передача об`єктів державної власності від центрального органу виконавчої влади до підприємств, установ та організацій, що не відносяться до сфери його управління; для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди, необхідна наявність усіх елементів складу цивільного (господарського) правопорушення: протиправної поведінки особи (боржника); збитків, заподіяних такою особою; причинного зв`язку між протиправною поведінкою особи та збитками; вини особи, яка заподіяла збитки, у тому числі встановлення заходів, вжитих кредитором для одержання такої вигоди; за відсутності одного з елементів складу цивільного правопорушення не настає відповідальності з відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди.

28.11.2023 Офіс подав суду відзив на позов, в якому виклав аналогічні заперечення позову, як і Агентство та, зокрема, зазначив, що у Офісу відсутні протиправна поведінка і вина як обов`язкові елементи протиправної поведінки для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.

04.12.2023 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій зазначив, що Агентство та Офіс ігнорує виконання та грубо порушує нормативно правові акти щодо порядку передачі об`єктів державної власності, що призводить до нанесення збитків Установі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2023 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/16611/23 та відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16611/23 на 15.01.2024.

12.12.2023 відповідач-2 подав суду заперечення на відповідь на відзив, в яких зазначив, що:

- відповідно до пункту 1 положення Установи, затвердженого наказом Державного агентства меліорації та рибного господарства України (далі Держрибагентства) 25.01.2023 №39 (в новій редакції; далі Положення), Українські гідромеліоративні системи є державною неприбутковою установою;

- згідно з підпункту 14 пункту 4 Положення, Установа забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об`єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах; оскільки зазначена Установа зареєстрована у 2012 році, то, цей вид діяльності був передбачений ще з 2012 року, і ніщо не заважало реалізовувати свої завдання раніше;

- як вбачається з зареєстрованих видів економічної діяльності (вказаних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), Установа не має права здійснювати свою діяльність із експлуатації меліоративних систем;

- відповідно до переліку дозволів на спеціальне водокористування, які видаються Держводагентством, Установа не має такого дозволу, а тому позивачем не вжито заходів щодо забезпечення належної роботи меліоративних систем;

- правові підстави для надання платних послуг Установою відсутні;

- позивачем не надано обґрунтованих пояснень, чому саме ця Установа зазнала ймовірних збитків у вигляді упущеної вигоди, а не інші 10 юридичних осіб, які також знаходяться у сфері управління Держрибагентства;

- на запит щодо надання інформації про укладені та виконані договори, надавачами послуг/виконавцями робіт за якими була Установа протягом 2021, 2022, 2023 років, Установа повідомила, що вказані договори не укладалися, тобто позивачем не було вжито жодних дій для отримання надходжень.

13.12.2023 Офіс подав суду заперечення на відповідь на відзив, в яких зазначив, що твердження позивача у відповіді на відзив прямо суперечать позовним вимогам; позивачем не доведено наявності збитків та їх розміру, а також причинного зв`язку, внаслідок якого позивачу заподіяно такі збитки, а тому не підлягає стягненню з відповідачів упущена вигода; незрозумілим та необґрунтованим є також і період, який позивач вказує як такий, протягом якого його право нібито було порушено.

11.01.2024 Офіс подав суду клопотання про долучення доказів.

Протокольною ухвалою від 15.01.2024 суд відмовив позивачу у задоволенні клопотання про витребування доказів, а відповідачу відмовив у задоволенні клопотання про надання позивачу строку на усунення недоліків позову.

У підготовчому засіданні 15.01.2024 оголошено перерву до 19.02.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2024 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16611/23 на 11.03.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2024 задоволено клопотання Офісу про врегулювання спору за участю судді; призначено проведення процедури врегулювання спору у справі №910/16611/23 за участю судді; призначено спільну нараду сторін та судді у справі №910/16611/23 на 08.04.2024 та зупинено провадження у справі до припинення врегулювання спору за участю судді.

08.04.2024 Установа, Агентство і Офіс подали суду клопотання про відкладення (перенесення) розгляду справи та відкладення судового засідання, оскільки: представник позивача директор Установи Мишкін А.О. у відпустці; представник Агентства Козловцева О.А. повідомила, що сторонами ще не узгоджена позиція, а представник Офісу Перцьовий І.С. знаходиться на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2024 року припинено процедуру врегулювання спору за участю судді у справі №910/16611/23, поновлено провадження у справі № 910/16611/23, передано справу № 910/16611/23 на розгляд іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до автоматичного розподілу справ Господарського суду міста Києва, справу № 910/16611/23 передано до розгляду судді Чинчин О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2024 року прийнято до свого провадження справу №910/16611/23, підготовче засідання призначено на 22.05.2024 року.

17.05.2024 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Офісу надійшла заява про проведення судових засідань у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Щодо заяви Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області про проведення судових засідань у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, Суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

З огляду на зазначені положення чинного законодавства, винесення ухвали про розгляд справи в режимі відеоконференції є правом суду, яке реалізується за наявності технічної можливості для проведення судового засідання в режимі відеоконференції у справі, в якій дана сторона бере участь.

З огляду на вищевикладене, з метою недопущення порушення процесуальних прав сторін на участь у судовому засіданні, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, Суд вважає за можливе задовольнити заяву Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області про проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Керуючись ст. 42, 197, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області про проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів задовольнити.

2. Проведення судових засідань в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою системи відеоконференцзв`язку з судом за посиланням: https://vkz.court.gov.ua/.

3. Участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції братиме представник Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

4. Попередити сторін, що відповідно до ч. 5 ст. 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

5. Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції сторонам необхідно використовувати комп`ютерну техніку або смартфони з доступом в мережу Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення.

6. Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

7. Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та не підлягає оскарженню.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 20 травня 2024 року.

Суддя О.В. Чинчин

Часті запитання

Який тип судового документу № 119210991 ?

Документ № 119210991 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119210991 ?

Дата ухвалення - 20.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119210991 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119210991 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119210991, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 119210991, Господарський суд м. Києва було прийнято 20.05.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 119210991 відноситься до справи № 910/16611/23

Це рішення відноситься до справи № 910/16611/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119210990
Наступний документ : 119210992