Ухвала суду № 119149928, 20.05.2024, Летичівський районний суд Хмельницької області

Дата ухвалення
20.05.2024
Номер справи
678/12/21
Номер документу
119149928
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Копія Справа №678/12/21

Провадження №2-678-78/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого-судді Цибульського Д.В.,

при секретарі судового засідання Іськовій Т.Л.,

з участю: представника позивачки ОСОБА_1 адвоката Стасишина А.Л.,

представника відповідача ОСОБА_2 адвоката Пасічника В.С.,

представника третьої особи Меджибізької селищної ради

Хмельницького району Хмельницької області Духневич В.Б.,

розглядаючи у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів в порядку загального позовного провадження справу за позовом ОСОБА_1 , представник позивача адвокат: Стасишин Анатолій Леонтійович до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, ОСОБА_2 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог: ОСОБА_3 , Меджибізька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області про визнання незаконним та скасування наказу, скасування запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, витребування земельної ділянки у добросовісного набувача,

встановив:

06.12.2023 року ухвалою Летичівського районного суду Хмельницької області по даній справі було призначено експертизу з питань землеустрою, проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ (місцезнаходження м.Хмельницький, вул.Володимирська, 109, Хмельницької області, п.і.29013), на час проведення якої зупинено провадження у справі.

16.04.2024 року до Летичівського районного суду Хмельницької області відповідно до супровідного листа завідувача Хмельницького відділення КНІСЕ Поплавського А. від 10.04.2024 року, повернуто вищевказану цивільну справу, разом з повідомленням про неможливість надання висновку за результатами проведення експертизи з питань землеустрою №3227/23-26 від 10.04.2024 року, що є обставиною для поновлення провадження у справі.

19.04.2024 року ухвалою Летичівського районного суду Хмельницької області провадження у даній справі було поновлено та призначити її до підготовчого судового засідання, з викликом сторін.

20.05.2024 року під час проведення підготовчого судового засідання представник відповідача ОСОБА_2 адвокат Пасічник В.С. заявив письмове клопотання від 20.05.2024 року про призначення повторної судової земельно-технічної експертизи, посилаючись на те, що 18.10.2023 року до Летичівського районного суду Хмельницької області відповідно до супровідного листа завідувача Хмельницького відділення КНІСЕ Поплавського А. від 11.10.2023 року, повернуто вище вказану цивільну справу, разом з висновком експерта №2428/21-26 від 11.10.2023 року за результатами проведення земельно-технічної експертизи. У зазначеному висновку експерт Ляшкова Т. вказує, що в разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_4 , згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ХМ 1623, а саме для ведення особистого підсобного господарства площею 0,36 га, згідно координат поворотних точок меж визначених ПП «Діоріт плюс 1» буде існувати накладення (нашарування) земельної ділянки з кадастровим номером 6823087400:02:028:0068 для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населених пунктів Ярославської сільської ради Летичівського району Хмельницької області та земельної ділянки площею 0,36 га, що належить ОСОБА_4 відповідно до правовстановлюючих документів, яке становитиме 0,3431 га. Однак, як зазначила судовий експерт Ляшкова Т. у своєму висновку, для надання відповіді на поставлене питання необхідно співставити межі земельної ділянки 6823087400:02:028:0068 та межі земельної ділянки ОСОБА_4 площею 0,36 га згідно правостановлюючих документів. Тобто, необхідно спочатку встановити фактичне місцезнаходження земельної ділянки ОСОБА_4 площею 0,36 га, потім співставити її межі із межами земельної ділянки 6823087400:02:028:0068. Судовий експерт у своєму висновку вказує, що документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства площею 0,36 га на дослідження надано не було, тобто координати поворотних точок меж земельної ділянки ОСОБА_4 згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ХМ 1623 відсутні. В процесі дослідження судовий експерт 17.05.2023 року провів обстеження з геодезичною зйомкою земельних ділянок та встановив, що вказані земельні ділянки використовуються єдиним масивом та межові знаки і тверді межі ділянок на місцевості відсутні. Тобто, судовий експерт не міг встановити місцезнаходження земельної ділянки позивача та, відповідно, не міг встановити чи є накладка цієї земельної ділянки на земельну ділянку 6823087400:02:028:0068, оскільки: відсутня документація із землеустрою, на підставі якої видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0,36 га, серії ХМ №1623; на місцевості відсутні межові знаки і тверді межі земельної ділянки, площею 0,36 га. А тому таке співставлення меж земельної ділянки 6823087400:02:028:0068 та меж земельної ділянки ОСОБА_4 , площею 0,36 га, судовий експерт здійснив на підставі графічного матеріалу в паперовому вигляді під назвою «Інвентаризація земельних ділянок», який виготовило ПП «Діоріт Плюс 1». Звертає увагу суду, що відповідно до розділу II Інженерно-технічні експертизи п.6.1.3. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених вищезазначеним наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для вирішення питань земельно-технічної експертизи експерту необхідно надати оригінали або завірені якісні копії відповідної правовстановлювальної та технічної документації із землеустрою на земельну ділянку. Але в даному випадку для вирішення питання земельно-технічної експертизи експерт використав не оригінал або завірену якісну копію відповідної правовстановлюючої та технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, а лише графічний матеріал під назвою «Інвентаризація земельних ділянок». Відповідно до п.12 «Порядку проведенняінвентаризації земель»,затвердженого постановоюКабінету МіністрівУкраїни від05.06.2019року №476, роботи з інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок включають обстежувальні, топографо-геодезичні та проектно-вишукувальні роботи, складення і оформлення технічної документації в паперовій та електронній формі. Відповідно до п.26. «Порядку проведення інвентаризації земель», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року №476, за результатами проведення інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок виконавцями розробляється технічна документація відповідно до ст.57 Закону України «Про землеустрій». Тобто, ПП «Діоріт Плюс 1», у складі якого працюють відповідні сертифіковані інженери-землевпорядники, у разі проведення робіт з інвентаризації земельних ділянок, відповідно до вимог законодавства, мало виготовити технічну документацію в паперовій та електронній формі. Але в даному випадку ПП «Діоріт Плюс 1» виготовило не технічну документацію із землеустрою, а лише графічний матеріал, який має назву «Інвентаризація земельних ділянок» (у відповідь на адвокатський запит ПП «Діоріт Плюс 1» підтвердило, що технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки площею 0,36 га не виготовлялася). Крім того, зазначений графічний матеріал взагалі не передбачений законодавством, оскільки «Порядком проведення інвентаризації земель», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року №476 чітко встановлено вимоги до графічних матеріалів, які виготовляються під час проведення інвентаризації земель. Такими графічними матеріалами, зокрема, є робочий інвентаризаційний план, зведений інвентаризаційний план, кадастровий план, до оформлення яких законом встановлені чіткі вимоги. У даному випадку ПП «Діоріт Плюс 1», виготовляючи план інвентаризації, використало не передбачені законодавством вихідні дані та відомості, а лише скористалося документально не підтвердженим твердженням спадкоємця власника земельної ділянки про місцезнаходження земельної ділянки. А судовий експерт, в порушення вимог законодавства, здійснив таку земельно-технічну експертизу. На вирішення судової земельно-технічної експертизи було поставлене питання чи є накладання земельної ділянки з кадастровим номером 6823087400:02:028:0068 на земельну ділянку, площею 0,36 га, що належить ОСОБА_4 , відповідно до правовстановлюючих документів. В матеріалах цивільної справи, які Летичівський районний суд направив Хмельницькому відділенню КНДІСЕ, наявний проведений нами аналіз такого правостановлюючого документа, тобто державного акта на право приватної власності на землю серія ХМ №1623 від 11.08.1997 року. Відповідно до Поземельних книг, наявних у Державному земельному кадастрі, на вищезазначених земельних ділянках угіддями є лише малоповерхова забудова та рілля. Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про Держаний земельний кадастр» відомості Державного земельного кадастру є офіційними. Тобто, якщо (як стверджує позивач) земельна ділянка площею 0,36 га (0,85 га 0,25 га 0,24 га = 0,36 га) розташована саме в місці, яке було показане ініціатором проведення експертизи для ПП «Діоріт Плюс 1» (і на яке останній виготовив графічний матеріал), то саме на цьому місці мають бути 0,1730 га, багаторічних насаджень, які вказані у правостановлюючому документі (державному акті). Але фактично на цій земельній ділянці ніколи не було багаторічних насаджень, на даній місцевості виключно рілля. Тобто, судовий експерт навіть цей факт не взяв до уваги, хоча мав провести співставлення відповідно до правовстановлюючих документів. Відповідно до ст.25 Закону України «Про землеустрій» відповідність документації із землеустрою в паперовій формі положенням нормативно-технічних документів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. У ПП «Діоріт Плюс 1» сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які відповідають за якість робіт із землеустрою, є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Однак графічний матеріал, який має назву «Інвентаризація земельних ділянок», засвідчено підписом ОСОБА_7 , який не є сертифікованим інженером-землевпорядником та не засвідчено підписом та особистою печаткою відповідного сертифікованого інженера-землевпорядника ПП «Діоріт Плюс 1», що свідчить про те, що цей документ не відповідає положенням нормативно-технічних документів, норм і правил у сфері землеустрою. Тобто, судовий експерт Ляшкова Т. здійснила судову експертизу на підставі графічного матеріалу, який не підписаний посадовою особою, відповідальною на таке підписання. Судовий експерт сам особисто у наданому ним висновку підтвердив, що на дослідження надано не документацію із землеустрою, в розумінні Закону України «Про землеустрій», а план інвентаризації земельних ділянок, який на час досліджень не відповідає встановленим вимогам. Тобто, судовий експерт розумів, що на дослідження надано не документацію із землеустрою, яка передбачена Законом України «Про землеустрій». Крім того, судовий експерт навіть сам підтвердив у своєму висновку, що на час досліджень цей план інвентаризації не відповідав встановленим вимогам законодавства, але при цьому, він взяв до уваги цей графічний матеріал і здійснив на його підставі земельно-технічну експертизу. Судовий експерт зазначив, що незважаючи на те, що поданий на дослідження план інвентаризації земельних ділянок на час досліджень не відповідає встановленим вимогам, але він може бути використаний для включення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Але і таке твердження судового експерта є помилковим, оскільки, відповідно до вимог ч.1 ст.21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру виключно на підставі документації із землеустрою, а не на підставі плану (графічного матеріалу), який до того ж не відповідає вимогам законодавства (відповідь Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області була додана раніше). Незважаючи на вищезазначене, судовий експерт здійснив співставлення межі земельної ділянки 6823087400:02:028:0068 та межі земельної ділянки ОСОБА_4 площею 0,36 га згідно координат поворотних точок меж, визначених ПП «Діоріт Плюс 1» та прийшов до висновку, що буде існувати накладка земельної ділянки 6823087400:02:028:0068 на земельну ділянку, площею 0,36 га, що належить ОСОБА_4 . Разом з тим, керівник ПП «Діоріт Плюс 1» на мій адвокатський запит повідомив, що на виготовленому ним графічному матеріалі лише відображено факт перетину земельної ділянки, відомості про яку наявні в Державному земельному кадастрі (6823087400:02:028:0068) із земельною ділянкою, місцезнаходження якої вказав замовник при виїзді на місцевість. Оскільки крім державного акта на право приватної власності замовником не було надано інших документів чи матеріалів, які б ідентифікували місцезнаходження земельної ділянки площею 0,36 га, кадастрова зйомка земельної ділянки була здійснена в місці, конкретно вказаному замовником і працівниками ПП «Діоріт Плюс 1» не виявлялися додаткові документи та матеріали, які б підтверджували місцезнаходження земельної ділянки. Тобто, ПП «Діоріт Плюс 1» виготовило графічний матеріал виключно на те місце, на яке вказав замовник. Крім графічного матеріалу судовий експерт використовувала також наданий ПП «Діоріт Плюс 1» електронний носій з координатами поворотних точок земельної ділянки. Ухвалою Летичівського районного суду Хмельницької обалсті від 06.12.2023 року призначено по справі експертизу з питань землеустрою, проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ, тобто експертам тієї ж установи, яка проводила земельно-технічну експертизу. При цьому експерт Ляшкова Т., яка здійснювала земельно-технічну експертизу, видала свій висновок на підставі графічного матеріалу та електронного документу, які, на думку відповідача, не відповідають вимогам законодавства. А інший експерт цієї ж установи при проведені експертизи з питань землеустрою мав би або підтвердити або спростувати позицію відповідача щодо неправомірності дій судового експерта Ляшкової Т. при проведенні земельно-технічної експертизи. На ухвалу Летичівського районного суду Хмельницької області від 06.12.2023 року від Хмельницького відділення КНДІСЕ надійшов лист з клопотанням судового експерта Куклюк О. від 19.12.2023 року про уточнення питання та надання додаткових матеріалів. Тобто, ОСОБА_8 виявила, що їй надано графічний матеріал, але при цьому не надано відповідної документації, у складі якої цей графічний матеріал мав би бути виготовлений. А тому, у зазначеному клопотанні про уточнення питання та надання додаткових матеріалів від 19.12.2023 року судовий експерт Куклюк О. зазначила, що вказаний у питанні (що поставлене на вирішення судової експертизи з питань землеустрою) графічний матеріал «Інвентаризація земельних ділянок», який виготовлений ПП «Діоріт Плюс 1» не є об`єктом дослідження, але може бути як об`єкт дослідження у складі документації із землеустрою. І посилається при цьому судовий експерт ОСОБА_8 на р.II Інженерно-технічні експертизи «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених вищезазначеним наказом Міністерства юстиціїУкраїни від08.10.1998року №53/5(іззмінами ідоповненнями). Тобто,посилається самена тойсамий нормативно-правовийдокумент,який такожрегулює івимоги допроведення земельно-технічноїекспертизи,які проводилаексперт ОСОБА_9 тому судовий експерт Куклюк О. просила в питанні вказати вид документації із землеустрою, що підлягає дослідженню та надати в розпорядження експерта не лише графічний матеріал, а оригінал документації із землеустрою або чітку, в повному обсязі, завірену в установленому порядку копію. Але, отримавши відповідь на адвокатський запит від ПП «Діоріт Плюс 1», відомо про те, що ПП «Діоріт Плюс 1» не виготовляв жодної документації із землеустрою. Судовий експерт Ляшкова Т. у своєму висновку під час проведення судової земельно-технічної експертизи також підтвердила, що на дослідження надано не документацію із землеустрою, в розумінні Закону України «Про землеустрій», а план інвентаризації земельних ділянок, який на час досліджень не відповідає встановленим вимогам. Тобто, судовий експерт Ляшкова Т. розуміла та бачила, що на дослідження надано не документацію із землеустрою, яка передбачена Законом України «Про землеустрою», вона навіть сама підтвердила у своєму висновку, що на час досліджень цей план інвентаризації не відповідав встановленим вимогам законодавства. Але при цьому судовий експерт Ляшкова Т. взяла до уваги цей графічний матеріал і здійснила на його підставі земельно-технічну експертизу. Тобто, провела судову земельно-технічну експертизу не на підставі оригіналу документації із землеустрою або належним чином завіреної копії такої технічної документації, а на підставі лише графічного матеріалу, відповідність якого вимогам законодавства взагалі не посвідчено сертифікованим інженером-землевпорядником. Тобто, якщо ОСОБА_10 вважає, що лише по графічному матеріалу (який не відповідає вимогам законодавства) можна проводити судову земельно-технічну експертизу (як це вона і зробила), значить на підставі лише графічного матеріалу можна провести і судову експертизу з питань землеустрою. 16.04.2024 року до Летичівського районного суду Хмельницької області відповідно до супровідного листа завідувача Хмельницького відділення КНІСЕ Поплавського А. від 11.10.2023 року повернуто цивільну справу разом з повідомленням про неможливість надання висновку за результатами проведення експертизи з питань землеустрою №3227/23-26 від 10.04.2024 року, на підставі якого ухвалою Летичівського районного суду Хмельницької області від 19.04.2024 року поновлено провадження у справі. Тобто, судовий експерт Куклюк О. у «Клопотанні про уточнення питання та надання додаткових матеріалів від 19.12.2023 року» та у «Повідомленні про неможливість надання висновку за результатами проведення експертизи з питань землеустрою від 10.04.2024 року №3227/23-26» підтвердила, що графічний матеріал «Інвентаризація земельних ділянок», який виготовлений ПП «Діоріт Плюс 1», не може бути об`єктом дослідження. Але проведення і земельно-технічної експертизи, і експертизи з питань землеустрою регулюється одним і тим самим законодавчим актом. Значить один з експертів при проведені експертизи порушив норми законодавства. ОСОБА_8 повідомила про неможливість надання висновку, оскільки відповідно до законодавства, експертиза з питань землеустрою має бути проведена на підставі оригіналу документації із землеустрою або завіреної її копії, яка їй на розгляд так і не була направлена. Тобто предствник відповідача вважає, що ОСОБА_8 діяла виключно в межах повноважень та відповідно до вимог законодавства. А ОСОБА_10 , незважаючи на те, що відповідно до законодавства земельно-технічна експертиза (як і експертиза з питань землеустрою) також має бути проведена на підставі оригіналу документації із землеустрою або завіреної її копії, здійснила таку експертизу на підставі графічного матеріалу, який не є документацією із землеустрою та ще й який на час досліджень не відповідав встановленим вимогам законодавства, що вона сама і підтвердила у своєму висновку. Проте, судовий експерт Ляшкова Т. здійснила співставлення межі земельної ділянки 6823087400:02:028:0068 та межі земельної ділянки ОСОБА_4 площею 0,36 га не відповідно до правовстановлюючих документів, а згідно координат поворотних точок меж, визначених ПП «Діоріт Плюс 1». Висновок експерта Ляшкової Т. №2428/21-26 від 11.10.2023 року за результатами проведення земельно-технічної експертизи є необґрунтованим, таким, що суперечить іншим матеріалам справи та викликає сумніви в його правильності і тому представник відповідача просить призначити повторну судову земельно-технічну експертизу на вирішення якої поставити наступне питання: Чи є накладання земельної ділянки з кадастровим номером 6823087400:02:028:0068 для ведення особистого селянського господарства, розташованої за межами населеного пункту с.Ярославка, Хмельницького району Хмельницької області, на земельну ділянку, площею 0,36 га, що належить ОСОБА_4 відповідно до державного акта на право приватної власності на землю серія ХМ №1623 від 11.08.1997 року? Проведення експертизи з питань землеустрою доручити експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ (місцезнаходження м.Хмельницький, вул.Володимирська, 109, Хмельницької області, п.і.29013).

У підготовчому судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2 адвокат Пасічник В.С. подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник третьої особи Меджибізької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області Духневич В.Б. заперечує щодо задоволення даного клопотання та вважає його необґрунтованим.

Представник позивачки ОСОБА_1 адвокат Стасишин А.Л. вважає, що на даний час подане клопотання є передчасним тому просить відмовити у його задоволенні та продовжити розгляд справи.

Дослідивши подане клопотання та матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно доч.ч.1,2ст.103ЦПК України,суд призначаєекспертизу усправі засукупності такихумов: 1)для з`ясуванняобставин,що маютьзначення длясправи,необхідні спеціальнізнання усфері іншій,ніж право,без якихвстановити відповідніобставини неможливо; 2)сторонами (стороною)не наданівідповідні висновкиекспертів ізцих самихпитань абовисновки експертіввикликають сумнівищодо їхправильності. 2. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Згідно зіст.113ЦПК України,якщо висновокексперта будевизнано неповнимабо неясним,судом можебути призначенадодаткова експертиза,яка доручаєтьсятому самомуабо іншомуексперту (експертам). Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.252 ЦПК України, провадження в справі необхідно зупинити на час її проведення, оскільки проведення експертизи унеможливлює продовження судового розгляду справи.

За наведених обставин і для об`єктивного вирішення спору по суті, для з`ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у сфері іншій ніж право, а саме у сфері земельних відносин, відповідно є потреба у проведенні повторної судової земельно-технічної експертизи з поставленням питання викладеного у клопотанні та на період проведення експертизи зупинити провадження у справі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.103, 104, 252, 353 ЦПК України, суд

постановив:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_2 адвоката Пасічника В.С. - задовольнити.

Призначити по справі повторну судову земельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ (місцезнаходження м.Хмельницький, вул.Володимирська, 109, Хмельницької області, п.і.29013).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступне запитання:

- Чи є накладання земельної ділянки з кадастровим номером 6823087400:02:028:0068 для ведення особистого селянського господарства, розташованої за межами населеного пункту с.Ярославка, Хмельницького району Хмельницької області, на земельну ділянку, площею 0,36 га, що належить ОСОБА_4 відповідно до державного акта на право приватної власності на землю серія ХМ №1623 від 11.08.1997 року?

Експерта (експертів) попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385КК України.

Оплату за проведення експертизи покласти на відповідача ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

Для проведення експертизи направити експерту (експертам) Хмельницького відділення КНДІСЕ (місцезнаходження м.Хмельницький, вул.Володимирська, 109, Хмельницької області, п.і.29013) копію даної ухвали та матеріали цивільної справи №678/12/21, провадження №2-678-78/24.

Роз`яснити особам, які беруть участь у справі положення ст.109 ЦПК України про наслідки ухилення від участі в експертизі, що у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

На період проведення експертизи провадження по справі №678/12/21, - зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду області через суд першої інстанції протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали суду складено 20 травня 2024 року.

Суддя: підпис Д.В.Цибульський

Суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області Д.В.Цибульський

Часті запитання

Який тип судового документу № 119149928 ?

Документ № 119149928 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119149928 ?

Дата ухвалення - 20.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119149928 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119149928 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119149928, Летичівський районний суд Хмельницької області

Судове рішення № 119149928, Летичівський районний суд Хмельницької області було прийнято 20.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119149928 відноситься до справи № 678/12/21

Це рішення відноситься до справи № 678/12/21. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119114223
Наступний документ : 119149931