Ухвала суду № 119098039, 16.05.2024, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
16.05.2024
Номер справи
902/444/24
Номер документу
119098039
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"16" травня 2024 р.Cправа № 902/444/24

Господарський суд Вінницької області у складі судді Матвійчука В.В.,

за участю секретаря судового засідання Глоби А.С., за відсутності сторін, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю комерційно-виробничої фірми "Рома" (вул. Шевченка, буд. 24, м. Первомайський, Лозівський район, Харківська область, 64107)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "ВТ ДЕВЕЛОМПМЕНТ" (вул. Подільська, буд. 1В, с. Гришівці, Вінницький район, Вінницька область, 23337)

про стягнення 1 636 936,08 грн.

В С Т А Н О В И В :

На розгляд Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява № ИРС-820-05-04-2024 від 05.04.2024 Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Рома" з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" про стягнення боргу у розмірі 1 636 936,08 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за Договором поставки товару № ДВ 2203/23 від 19.03.2023 в частині проведення розрахунків за поставлений товар.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.04.2024 справу розподілено судді Матвійчуку В.В.

Суд, ухвалою від 22.04.2024, за вказаним позовом відкрив провадження у справі №902/444/24 за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання на 16.05.2024.

08.05.2024 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" надійшов відзив на позовну заяву № б/н від 08.05.2024 (вх. номер канц. суду 01-34/4796/24 від 08.05.2024) представника відповідача - адвоката Романюка І.М., в якому останній наводить заперечення проти позову. При цьому посилається на положення пунктів 3.4. та 3.6. Договору відповідно до яких, на кожну партію товару Покупець направляє Постачальнику окреме замовлення. Постачальник здійснює поставку кожної партії товару з додатком необхідної документації: видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, документ, що посвідчує якість товару. Тоді як надані позивачем документи, на переконання відповідача, не підтверджують факт поставки товару, позаяк останнім не надано заявок на поставку, видаткових накладних та документів про якість товару.

10.05.2024 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" надійшла відповідь на відзив № б/н від 10.05.2024 (вх. номер канц. суду 01-34/4925/24 від 10.05.2024) представника позивача - адвоката Цимбалова С.О., де позивач наводить свої заперечення щодо доводів відповідача, викладених у відзиві. Заперечення позивача ґрунтуються на тому, що оскільки Договором не визначено оформлення заявок виключно в письмовій формі, замовлення на кожну партію товару направлялись Покупцем Постачальнику за допомогою телефонного зв`язку. З приводу видаткових накладних на поставку товару, позивач зазначає, що останні на прохання Покупця були передані йому за допомогою послуг ТОВ "Нова Пошта" та ним отримані, на підтвердження чого надає експрес накладну та інформацію про посилку. Заперечує позивач і ненадання документів про якість товару, стверджуючи, що такі документи надавались Покупцеві за необхідності, і дублікати таких документів можуть бути надані до суду. Також позивач вказує на ту обставину, що згідно виставленого ТОВ КВФ "Рома" рахунку № 303 від 25.03.2024 Покупець надав Продавцю гарантійний лист № 19/03/24-2 від 19.03.2024 про обов`язок сплати боргу до кінця квітня 2024 року.

13.05.2024 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" надійшла заява № б/н від 13.05.2024 (вх. номер канц. суду 01-34/4925/24 від 10.05.2024) представника позивача - адвоката Цимбалова С.О. про розгляд справи за відсутності уповноваженого представника позивача.

16.05.2024 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" надійшла заява № б/н від 15.05.2024 (вх. номер канц. суду 01-34/5098/24 від 16.05.2024) представника відповідача - адвоката Романюка І.М. про відкладення підготовчого засідання на іншу дату.

На визначену судом дату представники сторін не з`явились. При цьому суд зважає, що про дату, час та місце слухання справи останні повідомлені належним чином ухвалою суду від 22.04.2024, яка відповідно до сформованих в КП "ДСС" довідок про доставку електронного листа була доставлена до електронних скриньок сторін - 22.04.2024 о 21:00 год., та у відповідності до положень ч. 6 ст. 242 ГПК України, вважається врученою 23.04.2024.

Дослідивши в судовому засіданні відзив на позовну заяву № б/н від 08.05.2024 (вх. номер канц. суду 01-34/4796/24 від 08.05.2024) та відповідь на відзив № б/н від 10.05.2024 (вх. номер канц. суду 01-34/4925/24 від 10.05.2024), судом встановлено, що останні подані до суду з дотримання строків, встановлених законом, відтак приймаються до розгляду.

Поряд з цим, надавши оцінку документам, що долучені позивачем до відзиву на позовну заяву, судом встановлено, що такі документи подані з порушенням положень ч. 2 ст. 80 ГПК України. До того ж, про складання видаткових накладних, документів про якість товару та оформлення заявок, позивач не вказує в позовній заяві та не долучає їх до матеріалів позову.

З огляду на наведене, виходячи з положень ч. 2 ст. 80 ГПК України, за відсутності клопотання про поновлення пропущеного строку на подання доказів, суд не приймає долучені позивачем до відповіді на відзив документи та залишає їх без розгляду.

За наслідками судового підготовчого засідання суд дійшов наступних висновків.

Згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

При цьому суд зауважує, що за приписами п.4 ч.2 ст. 42 ГПК України учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Вимогами ч.2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку.

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч.8 ч. 202 ГПК України).

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, у зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 80, 177, 182, 183, 202, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Відкласти підготовче засідання на 20.06.24 о 10:30 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, (3-й поверх зал. № 5 .

2. Явка учасників в судове засідання не є обов`язковою.

3. Документи, долучені позивачем до відповіді на відзив № б/н від 10.05.2024 (вх. номер канц. суду 01-34/4925/24 від 10.05.2024) залишити без розгляду.

4. Звернути увагу учасників справи щодо можливості брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

5. Зобов`язати учасників справи подати усі наявні у них докази, що стосуються предмету спору в даній справі, в порядку та строки, встановлені судом, не приховувати докази.

6. Запропонувати учасникам справи подати процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо, вчинити інші процесуальні дії, використовуючи засоби електронного зв`язку (підсистеми Електронний суд, офіційної електронної пошти суду), а також скористатись своїм правом та надати до суду клопотання про розгляд справи без їх участі.

7. Попередити учасників про те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов`язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадку невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

8. Примірник ухвали надіслати сторонам, представникам сторін адвокатам Цимбалову С.О. та Романюку І.М. - до електронних кабінетів в ЄСІТС.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://vn.arbitr.gov.ua.

Повний текст ухвали складено та підписано 17.05.2024.

Суддя Василь МАТВІЙЧУК

віддрук. прим.:

1 - до справи

Часті запитання

Який тип судового документу № 119098039 ?

Документ № 119098039 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119098039 ?

Дата ухвалення - 16.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119098039 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119098039 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119098039, Господарський суд Вінницької області

Судове рішення № 119098039, Господарський суд Вінницької області було прийнято 16.05.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 119098039 відноситься до справи № 902/444/24

Це рішення відноситься до справи № 902/444/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119098037
Наступний документ : 119098040