Рішення № 119095078, 16.05.2024, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
16.05.2024
Номер справи
520/37450/23
Номер документу
119095078
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 р. Справа № 520/37450/23

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Шевченко О.В., розглянувши в письмовому провадженні в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Державного агентства водних ресурсів України до Комунального підприємства "Водопровідно-каналізаційне господарство" Покотилівської селищної ради, третя особа: Головне управління ДПС у Харківській області про анулювання дозволу на спеціальне водокористування, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського окружного адміністративного суду звернувся позивач, Державне агентство водних ресурсів України, з адміністративним позовом до Комунального підприємства "Водопровідно-каналізаційне господарство" Покотилівської селищної ради, третя особа: Головне управління ДПС у Харківській області, в якому просить суд анулювати дозвіл на спеціальне водокористування від 21.02.2020 №23/ХР/49д-20, виданий Комунальному підприємству "Водопровідно-каналізаційне господарство" Покотилівської селищної ради.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що сектором у Харківській області Державного агентства водних ресурсів України видано Комунальному підприємству «Водопровідно-каналізаційне господарство» Покотилівської селищної ради дозвіл на спеціальне водокористування від 21.02.2020 № 23/ХР/49д-20 терміном дії по 20.02.2025. Головним управлінням ДПС у Харківській області направлено лист від 29.09.2023 №19222/5/20-40-044-01-10 на адресу Державного агентства водних ресурсів України із інформацією про несплату рентної плати комунальним підприємством «Водопровідно-каналізаційне господарство» Покотилівської селищної ради та вжиття заходів відповідно до законодавства. Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДЛС у Харківській області, станом на 01.09.2023 по Комунальному підприємству «Водопровідно-каналізаційне господарство» Покотилівської селищної ради рахується заборгованість по рентній платі за спеціальне використання води на загальну суму 3433,99 грн., дата виникнення податкового боргу - 17.09.2021. Таким чином, підставою для звернення Держводагентства з позовом до суду з позовом у цій справі є обставини отримання від контролюючого органу зазначеного листа з інформацією про несплату рентної плати суб`єктом господарювання протягом шести місяців та вжиття заходів відповідно до законодавства.

Ухвалою суду прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене провадження в адміністративній справі.

Копія ухвали про відкриття спрощеного провадження надсилалась відповідачу засобами поштового зв`язку за адресою, що відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та отримана уповноваженим представником 17.01.2024, що підтверджено підписом в повідомленні про вручення поштового відправлення.

Проте, представником відповідача відзиву на позов у встановлений судом строк до канцелярії суду не надходило, причин поважності його неподання відповідачем не повідомлено.

Суд звертає увагу, що представником відповідача також не надано до суду клопотання про продовження строку подання до суду відзиву на позов.

Згідно положень ч.4 ст. 159 КАС України, неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Відповідно до ч.6 ст. 162 КАС України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Також, копію ухвали про відкриття провадження було надіслано представнику третьої до її Електронного кабінету в системі "Електронний суд" та нею отримано, що підтверджено довідкою про доставку електронного листа.

Проте, представником третьої особи у встановлений судом строк пояснень не надано, причин поважності їх неподання також не повідомлено.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Як встановлено судом, сектором у Харківській області Державного агентства водних ресурсів України було видано Комунальному підприємству «Водопровідно-каналізаційне господарство» Покотилівської селищної ради дозвіл на спеціальне водокористування від 21.02.2020 № 23/ХР/49д-20 терміном дії по 20.02.2025.

На підставі зазначеного вище дозволу відповідачем здійснюється спеціальне водокористування з метою забезпечення питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб.

Згідно листа Головного управління ДПС у Харківській області від 29.09.2023 №19222/5/20-40-044-01-10 відповідач станом на 01.09.2023 має заборгованість з рентної плати за спеціальне використання води в сумі 3 433,99 грн., яка виникла 17.09.2021 та значиться більше ніж 6 місяців. Також Головне управління ДПС у Харківській області повідомило про те, що підприємство не надає звітність з рентної плати до Головного управління ДПС та відповідно не сплачує податок.

Зважаючи на надану Головним управлінням ДПС у Харківській області інформацію, з метою недопущення втрат бюджету в частині надходження рентної плати Державне агентство водних ресурсів України звернулось до суду з даним позовом про анулювання дозволу на спеціальне водокористування КП «Водопровідно-каналізаційне господарство» Покотилівської селищної ради.

По суті спірних правовідносин, суд зазначає наступне.

Згідно з пунктом 1 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393, Держводагентство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Статтею 42 Водного кодексу України визначено, що водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Згідно зі статтею 48 Водного кодексу України спеціальне водокористування - це забір води з водних об`єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об`єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.

Приписами ст. 49 Водного кодексу України визначено, що спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

Відповідно до статті 30 Водного кодексу України збори за спеціальне водокористування справляються з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включають рентну плату за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об`єкти, які встановлюються Податковим кодексом України.

При цьому, згідно з пунктом 11 частини першої статті 44 Водного кодексу України водокористувачі зобов`язані своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства.

Статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до підпункту 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з положеннями статті 36 Податкового кодексу України податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Податковий обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором. Податковий обов`язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов`язків платника податків, крім випадків, передбачених законом. Виконання податкового обов`язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Пунктом 38.1 статті 38 Податкового кодексу України визначено, що виконанням податкового обов`язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк.

Відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Положеннями пункту 255.1 статті 255 Податкового кодексу України визначено, що платниками рентної плати за спеціальне використання води є: первинні водокористувачі - суб`єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об`єктів; суб`єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Згідно із п.255.3 ст.255 Податкового кодексу України об`єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі.

Приписами підпункту 255.11.1 пункту 255.11 ст.255 Податкового кодексу України визначено, що водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

Відповідно до п.255.12 ст.255 Податкового кодексу України порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 257.1 статті 257 Податкового кодексу України базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу.

Згідно із п.257.2 ст.257 Податкового кодексу України платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов`язань з рентної плати.

Згідно із пунктом 257.5 статті 255 Податкового кодексу України сума податкових зобов`язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

Підпунктом 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 Податкового кодексу України визначено, що на платника рентної плати покладається відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання контролюючим органам відповідних податкових декларацій згідно із нормами цього Кодексу та інших законодавчих актів.

При цьому, підпунктом 258.2.5 пункту 258.2 статті 258 Податкового кодексу України передбачено, що у разі несплати рентної плати або сплати її не в повному обсязі протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про платників рентної плати до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття до них заходів згідно із законом.

Статтею 55 Водного кодексу України визначено підстави для припинення права спеціального водокористування.

Відповідно до вказаної статті припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

Згідно зі статтею 55 Водного кодексу України, припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування. Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав систематичної, протягом двох і більше податкових (звітних) періодів, несплати збору за спеціальне водокористування в установлені законом строки.

Згідно листа Головного управління ДПС у Харківській області від 29.09.2023 №19222/5/20-40-044-01-10 відповідач станом на 01.09.2023 має заборгованість з рентної плати за спеціальне використання води в сумі 3 433,99 грн., яка виникла 17.09.2021 та значиться більше ніж 6 місяців. Також Головне управління ДПС у Харківській області повідомило про те, що підприємство не надає звітність з рентної плати до Головного управління ДПС та відповідно не сплачує податок.

Доказів погашення вказаної заборгованості відповідачем до суду не надано.

З огляду на викладене, у зв`язку з несплатою суб`єктом господарювання у добровільному порядку суми заборгованості по рентній платі за спеціальне використання води, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову та анулювання дозволу на спеціальне водокористування від 21.02.2020 № 23/ХР/49д-20 (термін дії по 20.02.2025), виданому Комунальному підприємству "Водопровідно-каналізаційне господарство" Покотилівської селищної ради.

Отже, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог Державного агентства водних ресурсів України.

Розподіл судових витрат відповідно до положень статті 139 КАС України не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 2, 6-10, 13, 14, 77, 139, 205, 242-246, 250, 255, 257-262, 293, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Державного агентства водних ресурсів України (вул. Велика Васильківська, буд. 8, м. Київ, 01004, код ЄДРПОУ 37472104) до Комунального підприємства "Водопровідно-каналізаційне господарство" Покотилівської селищної ради (вул. Незалежності, 57, смт Покотилівка, Харківська обл., Харківський р-н, 62458, код ЄДРПОУ 37948607), третя особа: Головне управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд. 46, м. Харків, Харківська обл., Харківський р-н, 61057, код ЄДРПОУ 43983495) про анулювання дозволу на спеціальне водокористування - задовольнити.

Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування від 21.02.2020 № 23/ХР/49д-20, виданий Комунальному підприємству "Водопровідно-каналізаційне господарство" Покотилівської селищної ради.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Шевченко О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119095078 ?

Документ № 119095078 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119095078 ?

Дата ухвалення - 16.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119095078 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119095078 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119095078, Харківський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 119095078, Харківський окружний адміністративний суд було прийнято 16.05.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119095078 відноситься до справи № 520/37450/23

Це рішення відноситься до справи № 520/37450/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119095077
Наступний документ : 119095079