Рішення № 119057107, 15.05.2024, Дзержинський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
225/482/24
Номер документу
119057107
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Дзержинський міський суд Донецької області

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(з а о ч н е)

Справа №225/482/24

Провадження №2/225/161/2024

15 травня 2024 року

адреса приміщення суду: вул. Дружби, 4, м. Торецьк, 85200

Дзержинський міський суд Донецької області у складі:

головуючого - судді Геря О.Г.,

за участі секретаря судового засідання Савченко О.О.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом та звернення стягнення на заставне майно,

в с т а н о в и в:

У березні 2024 року до Дзержинського міського суду Донецької області звернувся представник Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом та звернення стягнення на заставне майно. Вимоги обґрунтованітим, що 11.08.2021 між Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» в особ філії - Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 був укладений договір про споживчий кредит (для придбання транспортного засобу) № 450/0918, відповідно до умов якого банк надав ОСОБА_1 кредит у розмірі 479172,10 грн. на 48 місяців, зі сплатою 9,99 процентів річних за користування кредитом з остаточним поверненням кредиту не пізніше 10.08.2025.З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між сторонами укладено договір застави майна № 450/0918/1. Предметом застави є транспортний засіб транспортний засіб марки CHERY, комерційний опис JETOUR X70, рік випуску 2021, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , колір синій, об`єм двигуна 1498. Предмет застави належить заставодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 10.08.2021 серії НОМЕР_2 , виданим ТСЦ 6350 та договору № 414315-Y06781 купівлі-продажу автомобіля із використанням банківського кредиту від 15.07.2021.Позивач взяті на себе зобов`язання за договором виконав в повному обсязі та перерахував кошти на рахунок продавця транспортного засобу. У зв`язку з невиконанням відповідачем умов кредитного договору, позивач направив на його адресу вимогу про дострокове повернення кредиту. Оскільки відповідач не дотрималася умов кредитного договору щодо сплати щомісячних платежів по кредиту та процентах, позивач звернувся до суду про стягнення з відповідача кредитної заборгованість у розмірі 455 542 грн. 98 коп., а також просив звернути стягнення на предмет застави, що належить останній на праві власності, шляхом реалізації предмета застави на електронних торгах відповідно доЗакону України «Про виконавче провадження».

Представник позивача в судове засідання не з`явився, просив розглянути справу у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Належно повідомлений відповідач в судове засідання не з`явився з невідомих причин, заяву про причини неявки або про розгляд справи у його відсутність суду не надав. Відзив на позов не подавав.

Враховуючи, що представник позивача не заперечував проти заочного розгляду справи, суд розглядає справу на підставі ст.ст.208-283 ЦПК України заочно, на підставі наявних у справі доказів.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду спору по суті, суд встановив такі фактичні обставини та відповідні їм правовідносини.

Частиною 1ст.2 ЦПК Українивизначено, що завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до ч.1ст.4 ЦПК Україникожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Частиною 1ст.15 ЦК Українивстановлено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Судом встановлено,що 15липня 2021року міжПрАТ «Харків-Авто»та ОСОБА_1 укладено договір купівлі продажу №414315-Y06781 купівлі-продажу автомобіля із використанням банківського кредиту, відповідно до якого продавець зобов`язався передати у власність покупця транспортний засіб марки CHERY, комерційний опис JETOUR X70, рік випуску 2021, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , колір синій, об`єм двигуна 1498, а покупець зобов`язався прийняти товар та оплатити його ціну, визначену в договорі.

11.08.2021 між Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» в особі філії - Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 був укладений договір про споживчий кредит (для придбання транспортного засобу) № 450/0918, відповідно до умов якого банк надав ОСОБА_1 кредит у розмірі 479 172,10 грн. на 48 місяців, зі сплатою 9,99 процентів річних за користування кредитом з остаточним поверненням кредиту не пізніше 10.08.2025.

АТ «Ощадбанк» взяті на себе зобов`язання за кредитним договором виконало у повному обсязі, перерахувало кошти у розмірі 479 172,10 грн. на рахунок продавця транспортного засобу ПрАТ «Харків-Авто», що підтвердженням платіжним дорученням № 450/0915 від 11.08.2021.

Згідно з копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 10.08.2021 транспортний засіб марки CHERY, комерційний опис JETOUR X70, рік випуску 2021, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , колір синій, об`єм двигуна 1498, зареєстровано за ОСОБА_1 .

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між сторонами укладено договір застави майна №450/0918/1. Предметом застави є транспортний засіб транспортний засіб марки CHERY, комерційний опис JETOUR X70, рік випуску 2021, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , колір синій, об`єм двигуна 1498. Предмет застави належить заставодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 10.08.2021 серії НОМЕР_2 , виданим ТСЦ 6350 та договору № 414315-Y06781 купівлі-продажу автомобіля із використанням банківського кредиту від 15.07.2021.

Згідно з витягом №87139428 від 27.10.2023 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна було зареєстровано обтяження на заставний автомобіль.

Пунктом 4.1.7 договору застави майна передбачено, що Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання Зобов`язання, забезпеченого заставою за цим Договором, а якщо вимога не буде задоволена, незалежно від настання Строку виконання Зобов`язання, звернути стягнення на Предмет застави, у тому числі у разі: не виконання та/або неналежного виконання Позичальником Кредитного договору (у тому числі й щодо сплати будь-яких платежів, які повинні здійснюватися відповідно до Кредитного договору, якщо прострочення строку будь-якого з платежів або його частини становить більше 1 (одного) місяця).

Згідно з п.5.2 договору застави майна, у випадку невиконання чи неналежного виконання Позичальником Зобов`язання, та/або у випадку невиконання Заставодавцем обов`язків за цим Договором, а також у інших випадках, передбачених цим Договором та/або Законодавством, Заставодержатель реалізує своє право шляхом звернення стягнення на Предмет застави у порядку, визначеному цим Договором та/або Кредитним договором.

Пунктом 3.9.2 кредитного договору визначено, що виконання Позичальником вимоги Банку щодо дострокового повернення Кредиту, належних до сплати процентів, комісійних винагород та інших платежів відповідно до умов цього Договору повинно бути проведено Позичальником протягом 30 (тридцяти) днів з дати одержання такої вимоги від Банку.

У зв`язку із тим, що відповідач не виконував свої зобов`язання за кредитним договором, чим порушив його умови щодо сплати щомісячних платежів та процентів, позивач направив на адресу відповідача вимогу №55/5.2-02/306 від 21.04.2023 року про погашення заборгованості.

Оскільки, що відповідач не виконував свої зобов`язання за кредитним договором, чим порушив його умови щодо сплати щомісячних платежів та процентів, позивач направив на адресу відповідача вимогу №55/5.2-02/72724/2023 від 27.10.2023 року про дострокове повернення кредиту, яка була повернута позивачу за закінченням терміну зберігання.

Згідно зі ст.ст.627, 628, 629 ЦК Українисторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Частиною 1ст.526 ЦК Українивстановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч.1ст.509 ЦК Українизобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно дост.1054 ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Частиною 1ст.1049 ЦК Українипозичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з ч.1ст.1048 ЦК Українипозикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Частина 1ст.530 ЦК Українипередбачає, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Тобто належним виконанням зобов`язання з боку відповідача є повернення кредиту в строки, у розмірі та у валюті, визначеними кредитним договором.

Відповідно до змісту статей610,612 ЦК Українипорушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом.

Оскільки, відповідачем порушене зобов`язання з повернення кредитних коштів та сплаті процентів за користування ними, що встановлені умовами кредитного договору, то станом на 15.02.2024 року за відповідачем наявна заборгованість у розмірі 455542,98 грн., яка складається з: заборгованості за кредитом - 394 903,01 грн. та заборгованості за процентами - 60 639,97 грн.

Вказаний розрахунок заборгованості відповідачем не заперечувався, у встановленому законом порядку не спростовано та підтверджено випискою по рахункам ОСОБА_1 .

Згідно зіст.572 ЦК Українив силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого заставою, а також в інших випадках, встановлених законом, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Відповідно дост.19 Закону України «Про заставу»за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.

Згідно з чч.1, 2 ст.20 Закону України «Про заставу»заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Отже, право на звернення стягнення на предмет обтяження виникає у заставодержателя в разі невиконання боржником зобов`язання, забезпеченого заставою.

Заст.28 Закону України «Про заставу»застава припиняється з припиненням забезпеченого заставою зобов`язання.

Відповідно до ч.1ст.590 ЦК Українизвернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ч.1ст.24 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим Законом.

Відповідно до ч.1 ст.23, ст.ст.24,27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»для звернення стягнення на предмет застави необхідно письмово повідомити боржника та зареєструвати в Державному реєстрі відомості про звернення стягнення на предмет обтяження.

Як встановлено з матеріалів справи, повідомленням №55/5.2-02/72723/2023 від 27.10.2023 року, відповідача повідомлено про порушення забезпечених заставою зобов`язань, яке повернуто за закінченням терміну зберігання.

За таких обставин, заявлені вимоги позивача є обґрунтованими, оскільки у заставодержателя виникло право на звернення стягнення на предмет обтяження.

Згідно зіст.25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»обтяжувач, який звертається до суду з вимогою звернути стягнення на предмет забезпечувального обтяження, зобов`язаний до моменту подання відповідного позову до суду письмово повідомити всіх обтяжувачів, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження цього ж рухомого майна, про початок судового провадження у справі про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження.

У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження в рішенні суду зазначаються: 1) загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті обтяжувачу з вартості предмета забезпечувального обтяження; 2) опис рухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги обтяжувача; 3) заходи щодо забезпечення збереження предмета забезпечувального обтяження або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; 4) спосіб реалізації предмета забезпечувального обтяження шляхом проведення публічних торгів або із застосуванням однієї з процедур, передбаченихстаттею 26 цього Закону; 5) пріоритет та розмір вимог інших обтяжувачів, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження, які підлягають задоволенню з вартості предмета забезпечувального обтяження; 6) початкова ціна предмета забезпечувального обтяження для його подальшої реалізації на публічних торгах у порядку виконавчого провадження.

Якщо інше не передбачено рішенням суду, реалізація предмета забезпечувального обтяження проводиться шляхом його продажу на публічних торгах у порядку, встановленому законом.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку про задоволення позову про стягнення кредитної заборгованості та звернення стягнення на предмет застави.

У зв`язку з задоволенням позову в повному обсязі, судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 13666,28 грн., відповідно дост.141 ЦПК Українипокладаються на відповідача.

На підставі ст.ст.509,526,572,574,577,589,590,633,634,638-639,1048-1049,1054 ЦК України,Закону України «Про заставу»,Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», керуючисьст.4,5,12-13,76-81,141,258-259,263-265, 268, 273, 354-356 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Конституції майдан, 22, м.Харків, 61005, код ЄДРПОУ 09351600) до ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) про стягнення заборгованості за кредитом та звернення стягнення на заставне майно - задовольнити.

Стягнути зОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адресареєстрації: АДРЕСА_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 ) на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства «Державнийощадний банкУкраїни» (місцезнаходженняфілії:61005,м.Харків,Конституції майдан,22,код ЄДРПОУ09351600,МФО 351823,рах.№№ НОМЕР_4 в філії-Харківське обласнеуправління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України») заборгованість за Договором про споживчий кредит (для придбання транспортного засобу) №450/0918 від 11.08.2021, яка станом на 15.02.2024 складає 455542,98 грн. (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дві) грн. 98 коп. з яких: заборгованість за основним боргом (кредитом) в сумі 394 903,01 грн; проценти за користування кредитом в сумі 60 639,97 грн.

У рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адресареєстрації: АДРЕСА_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 ) на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства «Державнийощадний банкУкраїни» (місцезнаходженняфілії:61005,м.Харків,Конституції майдан,22,код ЄДРПОУ09351600,МФО 351823,рах.№№ НОМЕР_4 в філії-Харківське обласнеуправління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України») за Договором про споживчий кредит (для придбання транспортного засобу) №450/0918 від 11.08.2021 в розмірі 455 542,98 грн. (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дві) грн. 98 коп. з яких: заборгованість за основним боргом (кредитом) в сумі 394 903,01 грн., проценти за користування кредитом в сумі 60 639,97 грн., звернути стягнення на майно, передане в заставу відповідно до договору застави майні №450/0918/1 від 1 1.08.2021, а саме: транспортний засіб марки CHERY, комерційний опис JETOUR X70, рік випуску 2021, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , колір синій, об`єм двигуна 1498, що належить ОСОБА_1 , шляхом реалізації предмета застави на електронних торгах відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» за початковою ціною, що має бути визначена на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності/незалежним експертом на стаді оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

Стягнути зОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адресареєстрації: АДРЕСА_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 ) на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства «Державнийощадний банкУкраїни» (місцезнаходженняфілії:61005,м.Харків,Конституції майдан,22,код ЄДРПОУ09351600,МФО 351823,рах.№№ НОМЕР_4 в філії-Харківське обласнеуправління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України») суму судового збору в розмірі 13 666,28 грн (тринадцять тисяч шістсот шістдесят шість) грн. 28 коп.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Позивач може оскаржити рішення суду до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дати складання повного його тексту, у порядку, передбаченому підпунктом 15.5 підпункту 15 пункту 1 Розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України в редакції від 03.10.2017 року.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Повний текст рішення складений 15.05.2024 року.

С у д д я: О.Г. Геря

Часті запитання

Який тип судового документу № 119057107 ?

Документ № 119057107 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119057107 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119057107 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119057107 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119057107, Дзержинський міський суд Донецької області

Судове рішення № 119057107, Дзержинський міський суд Донецької області було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119057107 відноситься до справи № 225/482/24

Це рішення відноситься до справи № 225/482/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119040204
Наступний документ : 119057108