Ухвала суду № 119044795, 15.05.2024, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
922/1674/24
Номер документу
119044795
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"15" травня 2024 р.м. ХарківСправа № 922/1674/24

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

розглянув матеріали

позовної заяви Радгоспробкоопу "Безлюдівський" (вул. Зміївська, буд. 58А, смт Безлюдівка, Харківський р-н, Харківська обл., 62489) до Фізичної особи-підприємця Потаскаєвої Юлії Станіславівни ( АДРЕСА_1 ) про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

Радгоспробкооп "Безлюдівський" звернувся до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до фізичної особи-підприємця Потаскаєвої Юлії Станіславівни, в якій просить суд:

Розірвати договір оренди майна № 05 від 01.02.2020 р., між ФО-П Потаскаєвою Ю.С. та Радгоспробкооп "Безлюдівський".

Стягнути з ФО-ГІ Потаскаєвої Ю.С. на користь Радгоспробкооп «Безлюдівський» 110 220,08 грн. (сто десять тисяч двісті двадцять гривень 08 копійок), з яких, сума основного боргу - 86 800,00 грн., інфляційні витрати - 7 762,62 грн., 3% річних - 3 049,16 грн., пеня - 12 608,30 грн.

Стягнути з ФО-П Потаскаєвої Ю.С. на користь Радгоспробкооп «Безлюдівський» судові витрати, враховуючи витрати на професійну правничу допомогу адвоката.

Позов обгрунтовано з посиланням на порушення відповідачем строку внесення орендної плати за Договором оренди № 05 від 01.02.2020, використання орендованих приміщень не за функціональним призначенням, непогоджену передачу орендованого майна в суборенду третім особам.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні.

Відповідно до частин 1, 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Враховуючи наявність спору між сторонами в даному випадку, що виключає можливість розгляду даної справи в порядку наказного провадження, суд відповідно має визначити в порядку спрощеного чи загального позовного провадження підлягає розгляду ця справа.

Розглянувши матеріали справи, враховуючи відсутність клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного провадження, беручи до уваги, що обставини справи, що згідно частини третьої статті 247 Господарського процесуального кодексу України мають значення для вирішення питання про можливість розгляду справи в порядку спрощеного провадження, наразі також свідчать про відсутність підстав для розгляду цієї справи в спрощеному порядку, суд приходить до висновку про те, що справа № 922/1674/24 підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

З матеріалів справи вбачається, що позовну заяву подано з додержанням процесуальних вимог статей 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, а тому суд визнає їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Згідно з нормами статті 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Крім того, суд зазначає, що матеріали позовної заяви містять документи, які складено російською мовою та не забезпечено перекладом, а саме: копія Договору оренди № 05 від 01.02.2020, копія Акту прийому-передачі нежитлового приміщення до Договору оренди № 5 від 01.02.2020.

Разом з тим, статтею 10 Конституції України визначено, що державною мовою в Україні є українська мова.

Відповідно статті 12 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судочинство і діловодство в судах України проводяться державною мовою. Суди забезпечують рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою. Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.

Вищевказана норма кореспондується зі статтею 10 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої господарське судочинство в судах здійснюється державною мовою.

Наказом Державної судової адміністрації України № 814 від 20.08.2019 з метою вдосконалення порядку ведення діловодства в місцевих та апеляційних судах України затверджено Інструкцію з діловодства в місцевих та апеляційних судах України. Так, статтею 1 вказаної Інструкції визначено, що вхідна кореспонденція це документи, а також судові справи й матеріали, що надходять до суду. Статтею 8 Інструкції передбачено, що у діловодстві суду можуть використовуватися вхідні документи, викладені іноземною мовою, забезпечені перекладом відповідно до вимог чинного законодавства.

Вірність перекладу документів юридичного характеру повинна бути нотаріально засвідченою в порядку статті 79 Закону України "Про нотаріат". Нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

Враховуючи наведене, суд пропонує позивачу відповідно до вимог чинного законодавства надати суду нотаріально засвідчений переклад на українську мову копії Договору оренди № 05 від 01.02.2020, копії Акту прийому-передачі нежитлового приміщення до Договору оренди № 5 від 01.02.2020.

Керуючись статтями 12, 162, 164, 176, 177, 178, 181, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №922/1674/24.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Почати підготовче провадження і призначити підготовче засідання 12 червня 2024 року о 12:00.

4. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й під`їзд, 1-й поверх, зал № 108.

5. Встановити відповідачу строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі - для подання суду, з дотриманням приписів статті 165 Господарського процесуального кодексу України: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; доказів його направлення на адресу позивача.

5.1. Копія відзиву та доданих до нього документів позивачу повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України).

5.2. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

6. Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив.

6.1. Зобов`язатипозивача надіслати (надати) відповідь на відзив відповідачу одночасно з надісланням (наданням) такої відповіді на відзив до суду. Докази такого надіслання надати суду.

6.2. Встановити відповідачу строк для подання заперечення на відповідь на відзив - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив. Надати суду докази направлення їх позивачу.

6.3. Позивачу надати для огляду у судовому засіданні на стадії розгляду справи по суті оригінали документів, копії яких подано разом з позовною заявою.

7. Участь учасників справи у підготовчому засіданні є обов`язковою.

7.1. Повноваження учасників справи оформити у відповідності з вимогами статті 60 Господарського процесуального кодексу України та надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

8. Звернути увагу учасників справи, що:

8.1. Заяви та клопотання, які подаються до суду, повинні відповідати статтям 169-170 Господарського процесуального кодексу України.

8.2. У випадку подання доказів до суду у всіх учасників справи існує обов`язок надіслання копій таких доказів усім іншим учасникам справи заздалегідь (частина 9 статті 80 Господарського процесуального кодексу України). Докази такого надіслання надати суду.

8.3. Звернути увагу учасників справи на порядок подання доказів, встановлений у статті 80 Господарського процесуального кодексу України, та наслідки неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також на загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення передбачені статті 170 Господарського процесуального кодексу України.

9. Запропонувати позивачу на виконання вимог чинного законодавства надати суду нотаріально засвідчений переклад на українську мову копії Договору оренди № 05 від 01.02.2020, копії Акту прийому-передачі нежитлового приміщення до Договору оренди № 5 від 01.02.2020.

Суд повідомляє позивача, що згідно частини 7 статті 6 ГПК України в редакції Закону №3200-ХІ, що введений в дію 18.10.2023, оскільки судом встановлено, що позивач має зареєстрований електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС - суд вручає цю ухвалу та вручатиме будь-які інші документи у справі виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету позивача, що не позбавляє особу права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 15.05.2024.

СуддяО.О. Присяжнюк

Примітка: У зв`язку з початком тестової експлуатації підсистеми «Електронний суд» з 01.01.2019, відповідно до Розділу XI «Положення про автоматизовану систему документообігу суду» приймання та реєстрація надісланих учасниками судових процесів електронних процесуальних документів повинна здійснюватися з Електронних кабінетів, які вони мають створити в «Електронному суді» за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua. Після запровадження роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи приймання через офіційну поштову скриньку суду процесуальних документів та документів, що стосуються розгляду справ здійснюватися не буде.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119044795 ?

Документ № 119044795 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119044795 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119044795 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119044795 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119044795, Господарський суд Харківської області

Судове рішення № 119044795, Господарський суд Харківської області було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 119044795 відноситься до справи № 922/1674/24

Це рішення відноситься до справи № 922/1674/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119044793
Наступний документ : 119044797