Ухвала суду № 119005215, 14.05.2024, Першотравеньський міський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
14.05.2024
Номер справи
186/710/24
Номер документу
119005215
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 186/710/24

Провадження № 2-з/0186/20/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Першотравенськ.

Суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С.А.,

розглянувши заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн Фінанс", приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області - Макаренко Анна Сергіївна, приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - Грисюк Олена Василівна, про забезпечення позову,

ВСТАНОВИЛА :

07 травня 2024 року в провадження Першотравенського міського суду Дніпропетровською області надійшла заява ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн Фінанс", приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області - Макаренко Анна Сергіївна, приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - Грисюк Олена Василівна, про забезпечення позову.

Заяву обґрунтовано тим, що заявником подано позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн Фінанс", треті особи: приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області - Макаренко Анна Сергіївна, приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - Грисюк Олена Василівна, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Просить суд зупинити стягнення у ВП №67710738 за оспорюваним виконавчим написом №42691 від 24 травня 2021 року, оскільки невжиття цього заходу призводить до безпідставного стягнення з заявника грошових коштів.

Вивчивши матеріали заяви та доданих до неї доказів, вважаю, що заява підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Суд зобов`язаний поважати честь і гідність усіх учасників судового процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

Відповідно ст.12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Частини 1,2 ст.149 ЦПК України передбачають, що суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно п.6 ч.1 ст.150 ЦПК України позов забезпечується, в тому числі, і зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову від 22 грудня 2006 року № 9, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суддя має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

Дійсно, 07 травня 2024 року в провадження Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн Фінанс", треті особи: приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області - Макаренко Анна Сергіївна, приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - Грисюк Олена Василівна, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи (ч. 2 ст. 149 ЦПК України).

Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи, крім випадків, передбачених ч. 5 цієї статті (ч. 1 ст. 153 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 187 ЦПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 185 цього Кодексу.

Заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються судом також у разі: 1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами ч. 3 ст. 152 цього Кодексу; 2) повернення позовної заяви; 3) відмови у відкритті провадження у справі (ч. 13 ст. 158 ЦПК України).

Верховний Суд у складі ОП КЦС в постанові № 308/8567/20 від 14 червня 2021 року висловив такий висновок про застосування норми права: законодавець передбачив відповідний процесуальний порядок розгляду заяви про забезпечення позову та вирішення питання про відкриття провадження у справі; для розгляду заяви про забезпечення позову та вирішення питання про відкриття провадження у справі встановлені різні процесуальні строки: два дні та п`ять днів відповідно; першочерговим при надходженні на розгляд суду заяви про забезпечення позову є надання оцінки щодо порядку звернення з нею до суду, за умови дотримання якого здійснюється її розгляд по суті; у випадку одночасного подання позовної заяви та заяви про забезпечення позову розгляд заяви про забезпечення позову не залежить від вирішення питання про відкриття провадження у справі. Законодавець не покладає обов`язку на суд відкрити провадження у справі, а тільки вже потім вирішувати питання про забезпечення позову; у разі повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі передбачений процесуальний механізм скасування заходів забезпечення позову.

Види забезпечення позову мають бути сумірними із заявленими позивачем вимогами.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого перебуває справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, у тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних із ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя й задоволених вимог позивача (заявника).

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Аналогічна правова позиція міститься в постанові Верховного Суду №183/5864/17-ц від 17 жовтня 2018 року.

Заява про забезпечення позову є достатньо обґрунтованою та її доводи свідчать про те, що невжиття відповідних заходів може призвести до безпідставного стягнення з заробітної плати заявника грошових коштів.

За таких обставин, вважаю за необхідне задовільнити заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за виконавчим написом №42691 від 24 травня 2021 року, який оскаржується заявником, як боржником, в судовому порядку.

Керуючись ст.ст. 149 - 153 ЦПК України, - суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн Фінанс", приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області - Макаренко Анна Сергіївна, приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - Грисюк Олена Василівна, про забезпечення позову - задовільнити.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого напису №42691, вчиненого 24 травня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - Грисюк Оленою Василівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн Фінанс" заборгованості в розмірі 24 058 гривень по виконавчому провадженню №67710738, що перебуває на примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Макаренко Анни Сергіївни, до розгляду цивільної справи за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Онлайн Фінанс", треті особи: приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області - Макаренко Анна Сергіївна, приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - Грисюк Олена Василівна про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Ухвала суду про забезпечення позову підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Копію ухвали для виконання направити приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області Макаренко Анни Сергіївни.

Про виконання ухвали повідомити суд у встановлені законом строки.

Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.

Зустрічне забезпечення, передбачене ст.154 ЦПК України - не застосовується.

Роз`яснити заявнику, що відповідно ч.1 ст.159 ЦПК України, у випадку закриття провадження або залишення позовної заяви без розгляду з інших, ніж зазначені у частині першій статті 155 цього Кодексу підстав або у випадку ухвалення рішення суду щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову відповідач або інша особа, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову, за рахунок ОСОБА_1 , як особи, за заявою якої такі заходи забезпечення позову вживалися.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена в день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя: С.А. Янжула.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119005215 ?

Документ № 119005215 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119005215 ?

Дата ухвалення - 14.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119005215 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119005215 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119005215, Першотравеньський міський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 119005215, Першотравеньський міський суд Дніпропетровської області було прийнято 14.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 119005215 відноситься до справи № 186/710/24

Це рішення відноситься до справи № 186/710/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119005214
Наступний документ : 119027582