Рішення № 118982268, 13.05.2024, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
13.05.2024
Номер справи
276/783/24
Номер документу
118982268
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 276/783/24

Провадження по справі №2/276/296/24

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого-судді Бобра Д.О.,

за участю секретаря судового засідання Дашенко Д.А.,

розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження з повідомлення (викликом) сторін, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» про розірвання договору оренди земельної ділянки, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернуласядо судуз данимпозовом,в обґрунтуванняякого зазначила, що вона є власником земельної ділянки з кадастровим номером 1821181300:05:001:1268, загальною площею 2,3026 га, що знаходиться на території Житомирського району Житомирської області. 17.01.2018 між позивачем та відповідачем укладено договір оренди землі та 19.02.2018 між сторонами підписано акт приймання-передачі земельної ділянки до договору оренди землі. Позивач зазначає, що договір оренди землі укладено на 15 років, а орендна плата має сплачувтися відповідачем щорічно до 25 грудня, проте, в порушення умов договору, відповідач земельну ділянку за цільовим призначенням не використовую та протягом останніх трьох років орендну плату не сплачує.

Позивач проситьсуд розірвати договір оренди землі від 17.01.2018, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «Агріс Полісся» щодо земельної ділянки з кадастровим номером 1821181300:05:001:1268, загальною площею 2,3026 га та стягнути з відповідача судовий збір.

Ухвалою судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 16.04.24 року відкрито провадження у даній справі та призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Позивач в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд справи без його участі, позов підтримує в повному обсязі і просить його задовольнити, позивач не заперечує щодо проведення заочного розгляду справи та винесення заочного рішення.

Відповідач, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, отриманого ним 23.04.2024, свого представника в судове засідання не направив, про причини неявки суд не повідомив, відзив не подав, що свідчить про відсутність заперечень щодо пред`явленого позову.

Відповідно до ст. 280 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений про час і місце судового засідання і від якого не надійшло повідомлення про поважність причин неявки, відповідач не подав відзив, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

З огляду на викладене, керуючись положеннями ст.ст. 280, 281 ЦПК України, суд ухвалив проводити заочний розгляд даної справи.

Згідно ч.3 ст.211 ЦПК України, учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Стаття 263 ЦПК України, регламентує, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Відповідно достатті 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановленихстаттею 82 цього Кодексу, тобто тягар доказування лежить на сторонах цивільно-правового спору.

Згідно зістаттями 76-79 ЦПК України, доказуванню підлягають обставини (факти), які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у учасників справи, виникає спір.

Доказування по цивільній справі, як і судове рішення не може ґрунтуватися на припущеннях.

За змістом частини 1статті 89 ЦПК України,суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Всебічно проаналізувавши обставини справи в їх сукупності, оцінивши за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному і об`єктивному розгляді справи, дослідивши докази у справі, суд дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 є власником земельної ділянки з кадастровим номером 1821181300:05:001:1268, загальною площею 2,3026 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Хорошівської селищної ради Житомирського району Житомирської області, що підтверджується копією свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого приватним нотаріусом Хорошівського районного нотаріального округу Житомирської області 7 грудня 2017 року та зареєстрованого в реєстрі за №607 та копією витягу з Державного реєстру речових прав №106609539 від 07.12.2017 року.

Відповідно до договору орендиземлі від17.01.2018року ОСОБА_1 та ТОВ «Агріс Полісся» укладено договіроренди земельноїділянки, відповідно доумов якого ОСОБА_1 передала встрокове платнекористування ТОВ«Агріс Полісся» земельнуділянку з кадастровим номером 1821181300:05:001:1268, загальною площею 2,3026 га строком на 15 років.

Згідно з пунктами 6, 8 зазначеного договору орендиземлі від17.01.2018року орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі, який складає 1941,05 грн. Орендна плата вноситься один раз у рік, за перший рік оренди, орендна плата сплачується до 31 грудня року, в якому укладено цей договір, пропорційно фактичній кількості днів оренди, в подальшому орендна плата сплачується один раз на рік до 25 грудня поточного року.

19.02.2018 між сторонами підписано акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером 1821181300:05:001:1268, загальною площею 2,3026 га до договору оренди землі від 17.01.2018 року.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №113979452 від 14.02.2018 року на підставі Договору оренди землі №б/н від 17.01.2018 року, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про інше речове право право оренди земельної ділянки кадастровий номер 1821181300:05:001:1268, площею 2,3026, дата та час державної реєстрації: 09.02.2018; строк дії речового права: 15 років, орендар: ТОВ «Агріс Полісся», код ЄДРПОУ 38580846, орендодавець: ОСОБА_1 .

Частиною 1ст. 14 ЦК Українивизначено, що цивільні обов`язки виконуються у межах,встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно дост.526 ЦК України,зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 628 ЦК Українивизначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ізст. 629 ЦК України,договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 651 ЦК України,зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до ч.1 ст.792 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов`язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату.

Статтею 2 Закону України «Про оренду землі»в редакції, чинній на момент укладання договору, передбачено, що відносини, пов`язані з орендою землі, регулюютьсяЗемельним кодексом України,Цивільним кодексом України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Згідно зі ст. 13Закону України «Про оренду землі»,договір оренди землі це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно дост. 15 Закону України «Про оренду землі»істотними умовами договору оренди землі: є об`єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Згідно з положеннями ст.ст. 21, 22Закону України «Про оренду землі»,орендна плата за землю це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно доПодаткового кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. Орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

Відповідно до ч.1ст. 32 Закону України «Про оренду землі»у редакції, чинній на момент укладання договору, на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов`язків, передбаченихст.ст. 24і25цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об`єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначенихЗемельним кодексом Українита іншими законами України.

Відповідно до пункту «д» частини першоїстатті 141 ЗК України,підставою для припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата орендної плати.

Правова позиція Верховного суду з даного приводу викладена в постанові від 25.04.2018 року по справі № 378/556/16-ц, в якій зазначено, що системний аналіз зазначених положень законодавства та порядок врегулювання відносин, пов`язаних з орендою землі, зокрема положень ЦК України, дає підстави для висновку, що під час вирішення питання про розірвання договору оренди з підстави, передбаченої пунктом «д» статті 141 ЗК України, застосуванню також підлягають положення частини другої статті 651 ЦК України, згідно з якою необхідна наявність істотного порушення стороною договору. У зобов`язанні з виплати орендної плати за користування зазначеною земельною ділянкою позивач є кредитором, відповідач є боржником. З огляду на це в частині виконання цього зобов`язання саме відповідач був зобов`язаний довести його належне виконання, вчинене вчасно та у повному обсязі. Доказів цього суду не надано, такі обставини не встановлено. В оцінці поведінки цієї сторони Верховним Судом має бути враховано, взявши до уваги, що таке зобов`язання є грошовим, що боржник не використав альтернативний спосіб виконання свого зобов`язання шляхом внесення суми боргу в депозит нотаріуса, що мало ним бути застосовано за правилами статті 537 ЦК України.

Проте, відповідач, в порушення свого обов`язку, встановленого статтею 81 ЦПК України, жодних доказів на підтвердження належного виконання свого обов`язку по сплаті орендної плати та заперечень щодо наявності заборгованості до суду не надав.

Аналіз вище вказаних норм права дає підстави для висновку, що підставою для розірвання договору оренди землі є саме систематична несплата орендної плати. Зазначені положення закону вимагають систематичної (два та більше випадки) несплати орендної плати, передбаченої договором, як підстави для розірвання договору оренди.

Крім того, пунктом 33 укладеного між сторонами договору встановлено, що дія договору припиняється шляхом його розірвання за: взаємною згодою сторін; рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

Судом встановлено, що TOB «Агріс Полісся» не виконує взяті на себе зобов`язання за договором оренди від 17.01.2018 року, а саме не здійснює виплату орендної плати два роки поспіль (2022-2023 роки), виплата якої є істотною умовою договору оренди, що свідчить про систематичність порушення вказаним товариством, як орендарем, умов договору та є підставою для його розірвання.

З урахуванням наявних в справі доказів, якими підтверджується наявність та належність земельної ділянки позивачу, враховуючи не надання суду відповідачем доказів на підтвердження факту виплати орендної плати протягом 2022-2023 років, суд вважає наявними підстави для висновку про систематичну несплату визначеної договором орендної плати за користування земельною ділянкою, а томупозовна вимога про розірвання договору оренди землі підлягає задоволенню.

На підставістатті 141ЦПКУкраїни судстягує звідповідача накористь позивачасудовий збірпропорційно задоволенимпозовним вимогам,а самеу розмірі1211,2гривень.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 13, 81, 76-79, 89, 258, 259, 263-265, 268, 273, 280, 281, 354 ЦПК України, ст.ст. 3, 6, 14, 526, 628, 629, 651 ЦК України, ст.ст. 2, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 32 Закону України «Про оренду землі», суд -

У Х В А Л И В :

Позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» про розірвання договору оренди земельної ділянки задовольнити.

Розірвати договір оренди землі від 17 січня 2018 року № б/н, укладений між орендодавцем ОСОБА_1 та оренларем ТОВ «Агріс Полісся» щодо земельної ділянки з кадастровим номером 1821181300:05:001:1268, загальною площею 2,3026, розташованої на території Хорошівської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся» на користь ОСОБА_1 витрати зі сплати судового збору в сумі 1211 (одна тисяча двісті одинадцять) гривень 20 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Оскарження заочного рішення відповідачем в апеляційному порядку може мати місце лише в разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення та в разі ухвалення повторного заочного рішення судом першої інстанції. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватись з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Позивач має право на оскарження заочного рішення в загальному порядку. Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного тексту рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку після закінчення строку для подання апеляційної скарги, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_1 .

Відповідач:Товариство з обмеженою відповідальністю «Агріс Полісся», адреса місцезнаходження: вул. Заводська, 24, с. Рижани, Житомирського району Житомирської області; Код ЄДРПОУ 38580846.

Суддя Д.О. Бобер

Часті запитання

Який тип судового документу № 118982268 ?

Документ № 118982268 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118982268 ?

Дата ухвалення - 13.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118982268 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118982268 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118982268, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Судове рішення № 118982268, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області було прийнято 13.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 118982268 відноситься до справи № 276/783/24

Це рішення відноситься до справи № 276/783/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118982259
Наступний документ : 118982269