Рішення № 118945480, 09.05.2024, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
09.05.2024
Номер справи
210/165/24
Номер документу
118945480
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/165/24

Провадження № 2/210/592/24

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

09 травня 2024 року

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді Сільченко В. Є., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІСЕРВІС-КР» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги,

ВСТАНОВИВ:

Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІСЕРВІС-КР» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що з 01.01.2015 ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР» є управителем будинків, споруд та прибудинкової території у Металургійному районі м. Кривого Рогу.

У період з 01.12.2020 року по 01.12.2023 року позивач надав відповідачу послуги за адресою: АДРЕСА_1 на суму 3789,31 грн. Проте, у порушення вимог чинного законодавства відповідач не сплачує вартість спожитих житлово-комунальних послуг, у зв`язку з чим утворилась заборгованість за вищевказаний період.

Тому, позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь борг за житлово-комунальні послуги в розмірі 3789,31 грн., суму інфляційних збитків в розмірі 102,38 грн., суму 3% річних в розмірі 28,19 грн. та судові витрати.

Ухвалою суду від 05.02.2024 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі та вирішено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Відповідачу встановлено строк для надання відзиву.

Ухвала суду від 05.02.2024 року разом з позовної заявою повернулась на адресу суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

У встановлений судом строк жоден із учасників справи не подав клопотання про розгляд справи за їх участю в судовому засіданні.

Згідно з ч. 5 ст. 279 ЦПК України, справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Вирішуючи надану справу у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі доказами, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів в їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню з таких підстав.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачене право споживача вчасно одержувати якісні житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та згідно з умовами договору на надання таких послуг. Водночас відповідно до пункту 5 частини третьої статті 20 цього Закону такому праву прямо відповідає обов`язок споживача оплачувати надані йому житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

Отже згідно із зазначеними нормами Закону споживачі зобов`язані оплатити житлово-комунальні послуги, якщо вони фактично користувалися ними. Відсутність письмово оформленого договору з позивачем не позбавляє відповідача обов`язку оплачувати надані йому послуги.

Саме такого висновку дійшов ВСУ у постанові від 18.03.2019 року у справі №210/5796/16-ц.

Відповідно до матеріалів справи відповідач зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 13), а отже і є споживачем наданих житлово-комунальних послуг позивачем.

Згідно з ч. 4 ст. 319 і ст. 322 ЦК України, власність зобов`язує і власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з розрахунком позивача за період з 01.12.2020 року по 01.12.2023 року відповідач має заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму 3789,31 грн., однак вказану суму до теперішнього часу не сплатив, а тому, суд вважає вимоги позивача про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги доведеними належними та допустимими доказами, внаслідок чого вони підлягають задоволенню.

Статтею 526 ЦК України визначені загальні умови виконання зобов`язання, зокрема, зобов`язання повинно виконуватись належним чином згідно з умовами договору та вимогами ЦК України, інших актів цивільного законодавства. Недотримання таких вимог призводить до порушення зобов`язань.

Згідно із ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, у якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

За змістом ч. 1 ст. 901, ч. 1 ст. 903 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Зобов`язання боржника сплатити певну грошову суму на користь кредитора відповідно до цивільно-правового договору або з інших підстав, визначених законом, є грошовим зобов`язанням.

З огляду на викладене правовідносини, які склалися між сторонами, є грошовим зобов`язанням, у якому, серед інших прав і обов`язків сторін, на боржників покладено виключно певний цивільно-правовий обов`язок з оплати отриманих житлово-комунальних послуг, якому кореспондує право вимоги кредитора (частина перша статті 509 ЦК України) - вимагати сплату грошей за надані послуги.

Закріплена в п. 10 ч. 3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» правова норма щодо відповідальності боржника за несвоєчасне здійснення оплати за житлово-комунальні послуги у вигляді пені не виключає застосування правових норм, установлених у частині другій статті 625 ЦК України. Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов`язання, вираженого у національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов`язання.

Таким чином, за відсутності оформлених договірних відносин, але у разі існування прострочення виконання грошового зобов`язання зі сплати отриманих житлово-комунальних послуг боржник несе відповідальність, передбачену частиною другою статті 625 ЦК України.

Згідно з розрахунком позивача сума інфляційних збитків за період з 01.12.2020 року по 21.02.2022 року становить 102,38 грн., а 3% річних 28,19 грн. Вказаний розрахунок не спростований відповідачем та іншого розрахунку матеріали справи не містять, а тому суд вважає заможливе прийняти до уваги розрахунок інфляційних збитків та 3% річних саме у такому розмірі та за вказаний період.

Оскільки відповідач не виконує свої зобов`язання, не сплачує за надані житлово-комунальні послуги, які отримує та користується ними, суд вважає необхідним позов задовольнити.

06.02.2023 року Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області по справі №210/4609/23 відмовлено у видачі судового наказу про стягнення з боржника ОСОБА_1 заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги на користь ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР».

За подання заяви про видачу судового наказу позивачем було сплачено судовий збір у сумі 248,10 грн., сума якого відповідно до ч. 2 ст. 164 ЦПК України, повинна бути зарахована до суми судового збору, встановленої за подання позовної заяви.

За таких обставин, суд вважає необхідним стягнути на користь позивача з відповідача понесені позивачем судові витрати зі сплати судового збору за подання позову в розмірі 2435,90 грн., а також судові витрати зі сплати судового збору за подання заяви про видачу судового наказу, які зараховані до суми судового збору за подання теперішньої позовної заяви, в розмірі 248,10 грн., а всього судові витрати у розмірі 2684,00 грн.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 11, 15, 16, 257, 264, 268, 319, 322, 509, 525, 526, 527, 610, 614, 625 ЦК України, ст.ст. 5-8, 12-19, 23, 89, 128, 258-259, 263-265, 268, 274, 354-355 ЦПК України суд,

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІСЕРВІС-КР» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІСЕРВІС-КР», ЄДРПОУ 38788964, місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, 34 А, оф. 3, заборгованість за житлово-комунальні послуги (утримання будинку та прибудинкової території) в розмірі 3789,31 (три тисячі сімсот вісімдесят дев`ять гривень тридцять одна копійка), суму інфляційних збитків в розмірі 102,38 (сто дві гривні тридцять вісім копійок), суму 3% річних в розмірі 28,19 (двадцять вісім гривень дев`ятнадцять копійок).

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІСЕРВІС-КР», ЄДРПОУ 38788964, місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, 34 А, оф. 3, суму сплаченого судового збору у розмірі 2684,00 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду складено та підписано 09 травня 2024 року.

Суддя: В. Є. Сільченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118945480 ?

Документ № 118945480 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118945480 ?

Дата ухвалення - 09.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118945480 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118945480 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 118945480, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Судове рішення № 118945480, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу було прийнято 09.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 118945480 відноситься до справи № 210/165/24

Це рішення відноситься до справи № 210/165/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118945478
Наступний документ : 118945490