Рішення № 118843381, 06.05.2024, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
06.05.2024
Номер справи
640/20492/20
Номер документу
118843381
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2024 року № 640/20492/20

Київський окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Перепелиця А.М., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області до товариства з обмеженою відповідальністю «БІР-МАРКЕТ» про стягнення штрафних санкцій,

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «БІР-МАРКЕТ» про стягнення штрафних санкцій, в якому просить:

- стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «БІР-МАРКЕТ» на користь Сумської міської ОТГ, p/pUA088999980313060106000018540, одержувач Сумська міська ОТГ, код одержувача 37970593, банк одержувача Казначейство України, код платежу 21081100 штраф за порушення законодавства про рекламу в розмірі 6 783,00 грн, накладений відповідно до рішень №000059 від 03.06.2020 та №000068 від 24.06.2020.

Окружним адміністративним судом м. Києва відкрито провадження в адміністративній справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження (у письмовому провадженні) без повідомлення учасників справи.

На виконання положень п.2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" від 13.12.2022 №2825-ІХ, адміністративну справу було передано до Київського окружного адміністративного суду за належністю.

Матеріали справи отримані Київським окружним адміністративним судом та протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями справа розподілена судді Перепелиці А.М.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 06.12.2023 прийнято до провадження адміністративну справу та вирішено здійснювати її розгляд за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

На день розгляду справи по суті відповідач не скористався своїм правом, передбаченим статтею 162 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), щодо надання відзиву на позовну заяву (відзив), інших заяв по суті справи чи клопотань до суду не надходило.

Таким чином, керуючись положеннями частини шостої статті 162 КАС України, суд вважає за можливе вирішити справу за наявними у ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області в порядку частини другої статті 26 Закону України «Про рекламу» проведено контроль за дотриманням ТОВ «БІР-МАРКЕТ» законодавства про рекламу у сфері захисту прав споживачів за адресою: м. Суми, вул. Металургів, б. 13, за наслідком якого складено протокол №000046 про порушення законодавства про рекламу від 11.03.2020, де зафіксовано, що реклама, розміщена за адресою: м. Суми, вул. Металургів, б. 13, містила наступну інформацію:«Beer Market мережа магазинів розливного пива -50% ЗНИЖКА на будь який болка при покупці за POINTS www.beer-market.com.ua», та з зображенням п`яти келихів з пивом. Зазначена реклама не містить відомостей про дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, що є порушенням частини п`ятої статті 8 Закону України «Про рекламу».

На підставі вказаного протоколу прийнято рішення №000047 про початок розгляду справи про порушення законодавства про рекламу від 11.03.2020.

У подальшому, позичем сформовано вимогу від 11.03.2020 №1802-05.1/20 про надання відповідачем: договору оренди приміщення, інформацію про вартість розповсюдженої реклами (договір на виготовлення реклами, затверджений макет, акти виконаних робіт, копії платіжних документів), копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності до 01.04.2020 10:00 год.

Головним управління Держпродспоживслужби в Сумській області 24.03.2020 прийнято наказ №607-ОД про продовження строку розгляду справи про порушення законодавства про рекламу.

Листом начальника управління захисту споживачів (б/н) відповідача повідомлено про розгляд матеріалів про порушення законодавства про рекламу на 10:00 год. 03.06.2020.

За наслідками розгляду матеріалів про порушення законодавства про рекламу, 03.06.2020 Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області прийнято рішення №000059 про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу, яким за недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами та у замовленні розповсюдження реклами, в які не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту у відповідності до частини сьомої статті 27 Закону України «Про рекламу» накладено на ТОВ «БІР-МАРКЕТ» штраф у розмірі 5083,00 грн.

Також, позивачем складено протокол №000063 про порушення законодавства про рекламу від 03.06.2020, де зафіксовано про ненадання відповідачем інформації на вимогу від 11.03.2020 №1802-05.1/20, що є порушенням частини другої статті 26 Закону України «Про рекламу».

03.06.2020 позивачем прийнято рішення №000064 про початок розгляду справи про порушення законодавства у сфері реклами, складено вимогу від 04.06.2020 №4109.05.1/20 та в подальшому прийнято рішення №000068 від 24.06.2020 про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу, яким за порушення вимог законодавства про рекламу, у відповідності до вимог частини шостої статті 27 Закону України «Про рекламу» накладено на ТОВ «БІР-МАРКЕТ» штраф у розмірі 1700,00 грн.

Загальна сума до стягнення з ТОВ «БІР-МАРКЕТ» становить 6783,00 грн.

У зв`язку з несплатою відповідачем штрафу позивач звернувся з даним позовом до суду.

Вирішуючи спір по суті суд керується положеннями чинного законодавства, яке діяло на час виникнення спірних правовідносин та звертає увагу на наступне.

Статтею 19 Конституції України регламентовано, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Засади рекламної діяльності в Україні, регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження, розміщення та споживання реклами визначаються відповідно до Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 №270/96-ВР (далі - Закон №270/96-ВР).

Відповідно до статті 1 Закону №270/96-ВР реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Частиною першою статті 16 Закону №270/96-ВР передбачено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

Частинами першою та другою статті 26 Закону №270/96-ВР визначено, що контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснює у межах своїх повноважень спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів - щодо захисту прав споживачів реклами. На вимогу органів державної влади, на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов`язані надавати документи, усні та/або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

Крім того, відповідний орган державної влади має право, у тому числі, вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства.

Частиною четвертою статті 27 Закону №270/96-ВР передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, за поданням державних органів, зазначених у статті 26 цього Закону, або самостійно у випадках, передбачених цією статтею, крім тих, які віднесено виключно до компетенції Антимонопольного комітету України та які регулюються законодавством з питань авторського права та суміжних прав, накладає штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на:

- рекламодавців за вчинення дій, передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті, - у розмірі п`ятикратної вартості розповсюдженої реклами;

- виробників реклами за вчинення дій, передбачених пунктом 2 частини другої цієї статті, - у розмірі п`ятикратної вартості виготовлення реклами;

- розповсюджувачів реклами за вчинення дій, передбачених пунктом 3 частини другої цієї статті, - у розмірі п`ятикратної вартості розповсюдження реклами.

Згідно з частиною п`ятою статті 27 Закону №270/96-ВР вартість розповсюдженої реклами визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості без урахування суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов`язкових платежів), які встановлені Податковим кодексом України.

У відповідності до вимог частини шостої статті 27 Закону №270/96-ВР за виявлені порушення вимог законодавства України про рекламу на розповсюджувачів, рекламодавців та виробників реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Частиною сьомою статті 27 Закону №270/96-ВР встановлено, що у разі неможливості встановлення вартості реклами, розповсюдженої з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», на рекламодавців та розповсюджувачів реклами рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, накладається штраф у розмірі до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У відповідності до положень частини одинадцятої статті 27 Закону №270/96-ВР рішення у справах про порушення законодавства про рекламу можуть бути оскаржені до суду.

Процедура та порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства про рекламу у сфері захисту прав споживачів реклами встановлені Законом України «Про рекламу», а також Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №693 (далі - Порядок №693).

Відповідно до пункту 9 Порядку №693 підставою для розгляду справи про порушення законодавства про рекламу є відповідний протокол, складений уповноваженою посадовою особою Держспожінспекції та її територіальних органів.

Згідно з пунктом 11 Порядку №693 накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, за наявності ознак порушення законодавства про рекламу приймається рішення про початок розгляду справи.

Відповідно до пункту 18 Порядку №693 за результатами розгляду справи приймається рішення, що оформляється у двох примірниках, один з яких залишається у Держспоживінспекції або її територіальному органі, другий - у 10-денний строк надсилається особі, стосовно якої було прийнято рішення, або видається її представникові під розписку.

Як встановлено судом з наявних матеріалів справи, за результатами розгляду справи про порушення законодавства про рекламу відносно відповідача встановлено недотримання вимог законодавства про рекламу на підставі частин шостої, сьомої статті 27 Закону України «Про рекламу».

З матеріалів справи вбачається, що рішення, на підставі яких позивачем заявлено вимоги про стягнення штрафних санкцій, скеровано ним 04.06.2020 та 25.06.2020 за адресою: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, б. 17, офіс 207, код ЄДРПОУ 40818636.

Разом з тим, відповідно до відомостей, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у межах адміністративної справи №640/20488/20 за позовом Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області до товариства з обмеженою відповідальністю «БІР-МАРКЕТ» про стягнення штрафних санкцій, суд встановив, що згідно листа Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.03.2021 №108-3650, наданого на виконання вимог ухвали суду від 01.03.2021, реєстраційна дія «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (ТОВ «БІР-МАРКЕТ»), яка пов`язана зі зміною місцезнаходження за адреси: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, б. 17, офіс 207 на адресу: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, б. 1 була проведена 06.05.2020.

Частиною четвертою статті 78 КАС України визначено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Із наведеного слідує, що рішення, на підставі яких позивачем заявлено до стягнення суму штрафів в межах даної адміністративної справи, скеровані відповідачу не за юридичною адресою, а тому, не можуть вважатися належним чином врученими.

Таким чином, за підсумком наведеного суд не вбачає підстав для задоволення адміністративного позову.

Частиною першою статті 73 КАС України встановлено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно із частиною першою статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною другою статті 77 КАС України визначено, що у адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, повно та всебічно проаналізувавши матеріали справи та надані докази, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення адміністративного позову.

Оскільки матеріали справи не містять в собі жодних доказів понесення сторонами витрат, які пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз суд не вбачає підстав для вирішення питання щодо розподілу судових витрат.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області до товариства з обмеженою відповідальністю «БІР-МАРКЕТ» про стягнення штрафних санкцій відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Перепелиця А.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 118843381 ?

Документ № 118843381 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118843381 ?

Дата ухвалення - 06.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118843381 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118843381 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 118843381, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 118843381, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 06.05.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 118843381 відноситься до справи № 640/20492/20

Це рішення відноситься до справи № 640/20492/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118843379
Наступний документ : 118843384