Ухвала суду № 118836585, 30.04.2024, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
30.04.2024
Номер справи
913/567/20
Номер документу
118836585
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

УХВАЛА

30 квітня 2024 року м. Харків Справа № 913/567/20

Провадження №5/913/567/20

За заявою Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління Акціонерного товариства «Ощадбанк» (вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кан-Транс» (вул. Кислородна, буд. 8-А, м. Хрустальний Луганської області, 94504)

про банкрутство

Суддя Вінніков С.В.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура; розгляд клопотання ліквідатора Надтоки О.В. від 29.04.2024 №02-02/370 про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на шість місяців.

В С Т А Н О В И В:

Постановою Господарського суду Луганської області від 24.05.2021, зокрема, визнано боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «Кан-Транс», банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; призначено арбітражного керуючого Надтоку Олену Володимирівну ліквідатором банкрута, на яку покладено обов`язки та повноваження, встановлені ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ).

Оприлюднення на офіційному вебсайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснено 24.05.2021.

Ухвалою від 13.11.2023 продовжено строк проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Кан-Транс» та повноваження ліквідатора Надтоки О.В. на 6 місяців, тобто до 30.04.2024 (включно).

29.04.2024 через систему «Електронний суд» від арбітражного керуючого-ліквідатора Надтоки Олени Володимирівни надійшло клопотання від 29.04.2024 №02-02/370, яке зареєстроване відділом документального забезпечення роботи суду 30.04.2024, про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на шість місяців.

В обґрунтування вказаного клопотання ліквідатор послався на введений на території України воєнний стан, а також неможливість вжиття відповідних заходів щодо завершення ліквідаційної процедури.

Вирішуючи вказане клопотання суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.12 КУзПБ арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу; отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Частиною 1 ст.58 КУзПБ передбачено, що суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Частиною 6 ст.65 КУзПБ передбачено, що ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до ч.1 ст.65 КУзПБ після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Суд бере до уваги, що абзацом 5 п.16 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ установлено, що тимчасово, під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування господарський суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого чи з власної ініціативи може продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність) звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації (у тому числі якщо провадження у справі про банкрутство продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України від 05.02.2024 №49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 06.02.2024 №3564-ІХ «Про затвердження Указу Президента України від 05.02.2024 №49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб.

Заперечень проти клопотання ліквідатора від інших учасників справи не надходило.

Ураховуючи викладене, з огляду на введений в Україні воєнний стан, перебування банкрута на тимчасово окупованій території, неподання ліквідатором звіту та ліквідаційного балансу і неможливість завершення ліквідаційної процедури, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання ліквідатора Надтоки О.В. від 29.04.2024 №02-02/370 та його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.12, 58, 65, абз.5 п.16 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ, ст.ст.232 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання ліквідатора банкрута Надтоки Олени Володимирівни від 29.04.2024 №02-02/370 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора задовольнити.

2. Продовжити строк проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Кан-Транс» (вул. Кислородна, буд. 8-А, м. Хрустальний Луганської області, 94504, ідентифікаційний код 36031248) та повноваження ліквідатора Надтоки Олени Володимирівни на 6 місяців до 31.10.2024 (включно).

3. Зобов`язати ліквідатора Надтоку О.В.: вжити заходів щодо завершення ліквідаційної процедури: складання звіту та ліквідаційного балансу і надання суду документів відповідно до приписів ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Ухвалу надіслати:

Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління Акціонерного товариства «Ощадбанк»;

боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Кан-Транс»;

ліквідатору Надтоці Олені Володимирівні;

Головному управлінню ДПС у Луганській області;

АТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання 06.05.2024 у відповідності до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст.256 ГПК України та порядку, визначеному ст.257 ГПК України.

Інформацію у справі можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://lg.arbitr.gov.ua.

СуддяСергій ВІННІКОВ

Часті запитання

Який тип судового документу № 118836585 ?

Документ № 118836585 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118836585 ?

Дата ухвалення - 30.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118836585 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118836585 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118836585, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 118836585, Господарський суд Луганської області було прийнято 30.04.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 118836585 відноситься до справи № 913/567/20

Це рішення відноситься до справи № 913/567/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118836583
Наступний документ : 118836586