Рішення № 11853940, 26.10.2010, Косівський районний суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
26.10.2010
Номер справи
2-1846
Номер документу
11853940
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 2-1846 2010 р.

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

“26” жовтня 2010 року м. Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі :

Головуючого судді : Цалина Б.М.

Секретаря Губчук Д.Ю.

розглянувши у відкритому, заочному судовому засіданні в залі суду м. Косів справу за позовом кредитної спілки «Косівська» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В :

Кредитною спілкою «Косівська» подано на розгляд суду позовну заяву до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Представник позивача, юрист КС «Косівська» Третяк Юрій Васильович, в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд справи в його відсутності, позовні вимоги підтримує та просить задоволити. Не заперечив в розгляді справи в заочному провадженні.

Із змісту позовних вимог КС «Косівська» вбачається, що 24 березня 2009 року між ОСОБА_1 та КС «Косівська» було укладено кредитний договір № ДНП-00013557. Згідно умов зазначеного договору відповідачу, ОСОБА_1 було надано кредит в розмірі 15 000 грн., із сплатою 48,00 % річних з погашенням кредиту відповідно до умов договору та зі строком остаточного повернення кредиту не пізніше 24.03.2010 року. З метою забезпечення вимог, які виникають з кредитного договору № ДНП-00013557 між позивачем, відповідачем ОСОБА_1 та відповідачкою ОСОБА_2 24.03.2009 року було укладено договір поруки №00013557-1П відповідно до якого ОСОБА_2 на добровільних засадах взяла на себе зобовязання відповідати перед банком по борговим зобовязанням ОСОБА_1 які виникають з умов кредитного договору № ДНП-00013557 від 24 березня 2009 року. Відповідно до умов вказаного кредитного договору відповідач, ОСОБА_1 зобовязався належним чином використовувати та повернути суму отриманого кредиту, а також сплатити відсотки за користування кредитом, згідно умов договору та тарифів банку та виконувати всі інші боргові зобовязання в порядку та строки визначені договором. Згідно п.1.4. даного кредитного договору кредит надається на строк 12 (дванадцять місяців) з 24 березня 2009р. до 24 березня 2010 року. Відповідач, ОСОБА_1, в порушення умов договору до цього часу не повернув всю суму кредиту та відсотки за користування кредитом, у звязку із чим йому неодноразово надсилалися листи-попередження з вимогою погашення боргу, які залишилися без належного реагування. Відповідачка, ОСОБА_2, також не виконує умови договору поруки відповідно до якого вона відповідає за виконання кредитного договору № ДНП-00013557 від 24 березня 2009 року, як солідарний боржник. Станом на 20.08.2010 року заборгованість ОСОБА_1 по кредитному договору становить 5251,80 грн., з них: 3713,50 грн. заборгованість за кредитом, 1030,42 грн. заборгованість по процентам за користування кредитом, 507,88 грн. за порушення строків сплати кредиту. Непогашення боржником заборгованості по кредиту призводить до фінансових збитків КС «Косівська». Просить позов задоволити.

Відповідач, ОСОБА_1, в судове засідання не зявився, хоч про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно. Причина неявки суду не відома.

Відповідачка, ОСОБА_2, в судове засідання не зявилася, хоч про час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно. Причина неявки суду не відома.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України. Представнику позивача розяснено особливості та правові наслідки ухвалення заочного рішення.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає позов підставним та таким, що підлягає до задоволення із наступних підстав:

З кредитного договору № ДНП-00013557 від 24 березня 2009 року укладеного між ОСОБА_1 та КС «Косівська» вбачається, що ОСОБА_1 було надано кредит в розмірі 15 000 грн., із сплатою 48,00 % річних з погашенням кредиту відповідно до умов договору та зі строком остаточного повернення кредиту не пізніше 24.03.2010 року. Відповідно до умов вказаного кредитного договору відповідач, ОСОБА_1 зобовязався належним чином використовувати та повернути суму отриманого кредиту, а також сплатити відсотки за користування кредитом, згідно умов договору та тарифів банку та виконувати всі інші боргові зобовязання в порядку та строки визначені договором. За невиконання чи неналежне виконання зобовязань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Згідно п.1.4. даного кредитного договору кредит надається на строк 12 (дванадцять місяців) з 24 березня 2009р. до 24 березня 2010 року.

Згідно ст. 526 ЦК України зобовязання має виконуватися належним чином та відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Відповідно до ст.527 ЦК України боржник зобовязаний виконати свій обовязок, а кредитор прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобовязання чи звичаїв ділового обороту. Ст. 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Згідно ст.610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання. Ст. 1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальник зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених кредитних договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити відсотки.

Як вбачається із договору поруки №00013557-1П від 24.03.2009 року укладеного між позивачем, відповідачем ОСОБА_1 та відповідачкою ОСОБА_2, остання на добровільних засадах взявла на себе зобовязання перед банком відповідати по борговим зобовязанням ОСОБА_1, які виникають з умов кредитного договору № ДНП-00013557 від 24 березня 2009 року. Згідно умов вказаного договору поруки відповідальність поручителя настає у випадку, коли боржник не виконує або неналежним чином виконує свої грошові зобовязання згідно з кредитним договором. Поручитель та боржник несуть солідарну відповідальність перед кредитором. Поручитель відповідає по зобовязаннях боржника в повному обсязі, тобто: повернення кредиту, виплату процентів за його користування, сплату додаткових процентів, відшкодування збитків, завданих кредитору внаслідок невиконання або неналежного виконання основним боржником умов кредитного договору. Поручитель знайомий з умовами кредитного договору №00013557 від 24.03.2009 року.

Згідно ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обовязку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобовязання боржником. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб. Згідно ст.554 ЦК України у разі порушення боржником зобовязання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

За вищенаведених підстав суд вважає позовні вимоги підставними та доведеними в судовому засіданні і такими, що підлягають до задоволення .

На підставі наведеного ст.ст. 625, 1048, 1050, 1054 ЦК України, та керуючись ст.ст. 213 215 , 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задоволити. Стягнути із ОСОБА_1, жителя с. Соколівка уч. Берківка Косівського району Івано-Франківської області, ОСОБА_2, жительки с. Соколівка уч. Берківка Косівського району Івано-Франківської області, в солідарному порядку на користь кредитної спілки «Косівська» заборгованість за кредитним договором № ДНП-00013557 від 24 березня 2009 року в сумі 5251,80 грн. (пять тисяч двісті пятдесят одну гривню вісімдесят копійок) та 172 грн. оплачених судових витрат.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано до Косівського районного суду протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Івано-Франківського Апеляційного суду через Косівський районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення, а для осіб, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 11853940 ?

Документ № 11853940 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 11853940 ?

Дата ухвалення - 26.10.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 11853940 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 11853940 ?

В Косівський районний суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 11831169
Наступний документ : 12003047