Ухвала суду № 118525038, 22.04.2024, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.04.2024
Номер справи
280/3559/24
Номер документу
118525038
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ

22 квітня 2024 рокуСправа № 280/3559/24 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Семененко М.О., розглянувши заяву про забезпечення позову у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно механічний завод» до Державної служби України з безпеки на транспорті про визнання протиправною та скасування постанови,

ВСТАНОВИВ:

19.04.2024 до Запорізького окружного адміністративного суду надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно механічний завод» (далі - позивач) до Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - відповідач), в якому позивач просить суд визнати протиправною та скасувати постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу № ПШ 010077 від 05 грудня 2023 року, прийняту Відділом державного нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної служби України з безпеки на транспорті.

Крім того, 19.04.2024 позивачем подана заява про забезпечення позову, в якій просить вжити заходи забезпечення позову, шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документа - постанови № ПШ 010077 від 05 грудня 2023 року, прийнятої Відділом державного нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної служби України з безпеки на транспорті про застосування адміністративно-господарського штрафу в розмірі 17 000 грн. (щодо визнання якої протиправною та скасування заявлено адміністративний позов).

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову представник позивача зазначає, що 27.03.2024 Лівобережним відділом державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) відкрито виконавче провадження з примусового виконання оскаржуваної постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу №ПШ 010077 від 05.12.2023. Оскільки виконавче провадження з примусового виконання оскаржуваної постанови вже відкрито та державним виконавцем застосовані заходи у вигляді накладення арешту на грошові кошти боржника, то ризик списання грошових коштів є вкрай високим, тому зупинення стягнення на підставі виконавчого документу є обґрунтованим заходом забезпечення позову.

За правилами частини 1 статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе розглянути заяву про забезпечення позову без повідомлення учасників справи.

Розглянувши заяву про забезпечення позову та матеріали позовної заяви, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

За приписами частини 1 статті 151 КАС України, позов може бути забезпечено: - зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; - забороною відповідачу вчиняти певні дії; - забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; - зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб (частина 2 статті 151 КАС України).

Згідно з частиною 2 статті 150 КАС України, забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Слід зазначити, що забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Суд зазначає, що з аналізу положень Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1567 від 08.11.2006 (далі - Порядок №1567) (розділ Оформлення результатів рейдової перевірки (перевірки на дорозі) та застосування адміністративно-господарських штрафів), вбачається, що адміністративно-господарський штраф повинен бути перерахований автомобільним перевізником на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж протягом п`ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, про що повідомляється територіальний орган Укртрансбезпеки, посадовою особою якого винесено відповідну постанову.

У свою чергу, згідно з частиною 5 статті 60 Закону України Про автомобільний транспорт від 05.04.2001 №2344-III (далі Закон №2344-III) адміністративно-господарські штрафи стягуються відповідно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), і зараховуються до загального фонду Державного бюджету України, крім 50 відсотків адміністративно-господарських штрафів, передбачених абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим частини першої статті 60 цього Закону, та плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю, що зараховуються до державного дорожнього фонду, створеного у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

Аналіз вищенаведених норм права свідчить про те, що постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу у розумінні пункту 7 частини 1 статті 3 Закону України Про виконавче провадження (рішення інших державних органів, які законом визнані виконавчими документами) є виконавчим документом, та за умови відсутності факту добровільного виконання такого рішення органу державного контролю, вона підлягає примусовому виконанню на підставі Закону України Про виконавче провадження.

З долучених до матеріалів справи письмових доказів встановлено, що на підставі заяви про примусове виконання постанови №ПШ010077, поданої 05.12.2023 Відділом державного нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної служби України з безпеки на транспорті, державним виконавцем Лівобережного відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Омельяненко А.П. 27.03.2024 відкрито виконавче провадження №74542468 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно механічний завод» на користь Державної служби України з безпеки на транспорті штрафу у розмірі 17 000,00 грн.

Отже, судом встановлено, що розпочато примусове виконання постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу №ПШ010077 від 05.12.2023, яку позивач вважає протиправною та оскаржує в судовому порядку в межах розгляду даної справи.

При вирішенні заяви суд виходить з того, що подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб`єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову (частина 4 статті 150 КАС України).

Пунктом 2статті 34 Закону №1404-VIIIвстановлено, що виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа.

Відтак, з метою запобігання негативних наслідків для позивача до ухвалення судового рішення по цій справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документа.

З огляду на вказане заява представника позивача про забезпечення позову є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.150, 151, 154, 241, 243, 248, 295 КАС України суд -

УХВАЛИВ:

Заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно механічний завод» про забезпечення позову задовольнити.

Зупинити стягнення у виконавчому провадженні №74542468 на підставі виконавчого документа: постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу №ПШ010077 від 05.12.2023 на суму 17 000,00 грн., що видана Відділом державного нагляду (контролю) у Запорізькій області, до набрання законної сили судовим рішенням в даній справі.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 156 Кодексу адміністративного судочинства Україниухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного судового рішення безпосередньо до Третього апеляційного адміністративного суду.

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно механічний завод» , місцезнаходження: 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72; код ЄДРПОУ 32729463.

Відповідач Державна служба України з безпеки на транспорті, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9; код ЄДРПОУ 39816845.

Повне судове рішення складено 22 квітня 2024 року.

Ухвала набрала законної сили 22 квітня 2024 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання - до 23 квітня 2027 року.

Суддя М.О. Семененко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118525038 ?

Документ № 118525038 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118525038 ?

Дата ухвалення - 22.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118525038 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118525038 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 118525038, Запорізький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 118525038, Запорізький окружний адміністративний суд було прийнято 22.04.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 118525038 відноситься до справи № 280/3559/24

Це рішення відноситься до справи № 280/3559/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118525037
Наступний документ : 118525040