Ухвала суду № 118517451, 22.04.2024, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
22.04.2024
Номер справи
910/4555/24
Номер документу
118517451
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

22.04.2024Справа № 910/4555/24

Суддя Мандриченко О.В., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ" (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45)

про визнання права власності, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулась до Господарського суду міста Києва із позовом, в якому просить суд визнати за ОСОБА_1 право власності на 150808 штук простих іменних акцій (загальна номінальна вартість 37702,00 грн., реєстраційний номер випуску - 624/10/1/2001, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000133151), що становить 10,521556 відсотка статутного капіталу емітента - Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод", права на які та права за якими обліковувались на рахунку у цінних паперах з депозитарним кодом рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ".

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зважаючи на значення даної справи для сторін, а також приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування, суд приходить до висновку, що справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Також у позовній заяві позивачем визначено в якості третіх осіб Приватне акціонерне товариство "Вишнівський ливарно-ковальський завод" та Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

Відповідно до частини першої, другої статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Судом встановлено, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" як емітента цінних паперів, право власності на які позивач просить суд визнати у межах заявленого позову.

Щодо залучення до участі у справі в якості третьої особи Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", суд зазначає наступне.

У позовній заяві позивач звертає увагу, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно постанови №294-ДП-ДУ-Т про накладення санкції за правопорушення на ринках капіталу від 26.08.2021 застосовано у відношенні відповідача санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності.

Так, згідно пункту 3 розділу III Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 № 431, у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, уповноважений орган депозитарної установи після отримання відповідного рішення може обрати юридичну особу, яка має відповідну ліцензію або всі документи, інформація щодо її депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі, та прав на цінні папери, які обліковувалися на рахунках цих депонентів, власників, номінальних утримувачів, станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачені Депозитарною установою кошти за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, передаються до уповноваженого на зберігання.

Відповідно до пункту 2 розділу I положення від 08.04.2014 № 431 термін уповноважений на зберігання вживається у значенні Центральний депозитарій цінних паперів, а згідно рішенняНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 № 2092 статус Центрального депозитарія цінних паперів надано Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України".

Таким чином, суд зазначає, що рішення у даній справі може також вплинути на права та обов`язки Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".

Враховуючи наведене, суд залучає Приватне акціонерне товариство "Вишнівський ливарно-ковальський завод" та Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" до участі у даній справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 12, 50, 176, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 28.05.24 о 15:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 2.

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача (третя особа 1), Приватне акціонерне товариство "Вишнівський ливарно-ковальський завод" - 08134, Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Паркова, 1; ідентифікаційний код - 20591306.

5. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача (третя особа 2), Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" - 04107, м. Київ, вул. Якубенківська, б. 7 Г; ідентифікаційний код - 30370711.

6. Запропонувати відповідачу подати відзив на позовну заяву протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали. У випадку подання відповідачем відзиву - подати суду докази надіслання (надання) його та доданих до нього доказів іншим учасникам спору.

Звернути увагу відповідача, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до ст. 178 Господарського процесуального кодексу України.

7. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив - протягом п`яти днів з дня отримання відзиву; подати суду докази надіслання (надання) її іншим учасникам справи.

8. Встановити відповідачу строк для подання заперечень - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив; подати суду докази надіслання (надання) їх іншим учасникам справи.

9. Зобов`язати залучених третіх осіб надати господарському суду письмові пояснення по суті спору протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали.

10. Звернути увагу учасників справи на процесуальні права та обов`язки, передбачені ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, зокрема в частині строків подання до суду заяв про збільшення/зменшення позовних вимог, зміни предмету або підстави позову та доказів направлення копій таких заяв та доданих до них документів іншим учасникам справи, а також щодо наслідків неподання таких доказів суду (ч. 2, 3, 4, 5 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України) та на порядок подання доказів, встановлений у ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, та наслідки неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи. У випадку неможливості учасником справи самостійно надати докази - він вправі подати клопотання про витребування доказів судом у строки, встановлені у ч. 2, 3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України (відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

11. Попередити, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, у випадках невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Олександр Мандриченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118517451 ?

Документ № 118517451 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118517451 ?

Дата ухвалення - 22.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118517451 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118517451 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 118517451, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 118517451, Господарський суд м. Києва було прийнято 22.04.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 118517451 відноситься до справи № 910/4555/24

Це рішення відноситься до справи № 910/4555/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118517447
Наступний документ : 118517453