Постанова № 118417942, 16.04.2024, Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
16.04.2024
Номер справи
199/2602/24
Номер документу
118417942
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 199/2602/24

(3/199/1440/24)

ПОСТАНОВА

іменем України

16.04.2024 місто Дніпро

Суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу про адміністративне правопорушення відносно: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, РНОКПП НОМЕР_1 , працюючої керівником ТОВ «ІМПУЛЬС КОМПАНІ», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка притягується до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 163-4 КУпАП,

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , будучи керівником ТОВ «ІМПУЛЬС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39318031), розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Василя Корнієнка, буд. 72, порушила п. 51.1 ст. 51, пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та абз.б пп. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), пп. 2.1 п. 2 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 733), п. 6 ст. 128 Господарського кодексу від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та доповненнями), що призвело до несвоєчасного подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма № 4ДФ) за 4 квартал 2023 року при граничному строку надання 09.02.2024; фактично надано 19.02.2024, відповідно до акту перевірки № 10134/04-36-24-13/39318031 від 12.03.2024.

ОСОБА_1 до суду не з`явилася, була сповіщена про дату, час і місце судового розгляду справи судовою повісткою, яка направлялася поштою, а також через офіційний веб-сайт судової влади, тобто судом прийнято вичерпні заходи для її повідомлення про дату, час і місце розгляду справи, забезпечивши можливість з`явитися до суду і висловити своє відношення до складеного протоколу про адміністративне правопорушення.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини гарантовано кожній фізичній особі право на розгляд судом протягом розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, у якій вона є стороною.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправних зволікань) судового захисту.

В поняття «розумний строк» розгляду справи, Європейський суд з прав людини включає: складність справи; поведінку заявника; поведінку органів державної влади; важливість справи для заявника.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти України» від 08.11.2005 слідує, що в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору.

Крім того, Європейський суд з прав людини в п. 41 рішення від 03.04.2008 у справі «Пономарьов проти України» зазначив, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

За вказаних обставин, з метою дотримання розумних строків розгляду справи та, враховуючи, що особа, яка притягається до відповідальності, не з`явилася в судове засідання, при тому, що вона обізнана про розгляд даної справи, визнано можливим розгляд справи у її відсутність, на підставі ч. 1 ст. 268 КУпАП.

Вважаю, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 163-4 КУпАП, підтверджується повністю дослідженими в судовому засіданні доказами:

- відомостями з протоколу про адміністративне правопорушення № 12736/04-36-24-13/2683012262 від 22.03.2024, що складений у відповідності до вимог ст. 256 КУпАП;

- копією акту про результати камеральної перевірки з питань своєчасного подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IV квартал 2023 року, яким виявлені вищевказані порушення податкового законодавства.

Відповідно до ст. 245, 251, 252, 280 КУпАП суд при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний повно, всебічно та об`єктивно з`ясувати всі обставини справи, встановити чи було вчинено адміністративне правопорушення та чи винна особа у його вчиненні, дослідити наявні у справі докази, дати їм належну оцінку, з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи і, в залежності від встановленого, прийняти мотивоване законне рішення.

Так, уповноважена посадова особа ГУ ДПС у Дніпропетровській області, складаючи у відношенні ОСОБА_1 протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 163-4 КУпАП, виходила з того, що ОСОБА_1 раніше накладалося адміністративне стягнення за ч. 1 ст. 163-4 КУпАП.

Проте такий висновок посадової особи ГУ ДПС у Дніпропетровській області не підтверджується доказами, зібраними у справі, у зв`язку з чим кваліфікація дій ОСОБА_1 за частиною 2 є невірною, оскільки ОСОБА_1 протягом року до складення відносно неї даного протоколу про адміністративне правопорушення адміністративне стягнення за ч. 1 ст. 163-4 КУпАП не накладалося, приймаючи до уваги зміст постанови судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 29.12.2023, згідно якої ОСОБА_1 було звільнено від адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-4 КУпАП на підставі ст. 22 КУпАП, тобто адміністративне стягнення останній не накладалося.

Таким чином, станом на 22.03.2024, тобто на момент складення протоколу про адміністративне правопорушення, ОСОБА_1 вважалася особою, яку протягом року не було піддано адміністративному стягненню за ст. 163-4 КУпАП, а тому в її діях відсутня кваліфікуюча ознака адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 163-4 КУпАП, як «ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті».

У той же час, розглядаючи дану справу про адміністративне правопорушення, встановлено, що ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 163-4 КУпАП.

За такихобставин дії ОСОБА_1 ,враховуючи межіскладеного відноснонеї протоколупро адміністративнеправопорушення заст.163-4КУпАП,повинні бутивірно кваліфікованіза ч.1ст.163-4 КУпАП, як такі, що виразилися в несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян.

Відповідно до ч. 1 ст. 284 КУпАП по справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу;

3) про закриття справи.

Оскільки під час розгляду справи встановлена вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення і остання підлягає адміністративній відповідальності, по справі необхідно винести постанову, передбачену п. 1) ч. 1 ст. 284 КУпАП, а саме: про накладення адміністративного стягнення.

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, дані про особу ОСОБА_1 , яка офіційно працевлаштована, відсутність обставин, що пом`якшують або обтяжують її відповідальність, вважаю за необхідне накласти їй адміністративне стягнення у виді штрафу.

Керуючись ст. 283, 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти ОСОБА_1 адміністративне стягнення за ч. 1 ст. 163-4 КУпАП у виді штрафу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня.

Стягнути на підставі ст. 40-1 КУпАП з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір за ставкою 0,2розміру прожитковогомінімуму дляпрацездатних осіб, тобто в сумі 605 (шістсот п`ять) гривень 60 (шістдесят) копійок.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, а також прокурором у випадках, передбачених ч. 5 ст. 7 та ч. 1 ст. 287 КУпАП.

Апеляційна скарга подається до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська.

Суддя: В.О.Лисенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118417942 ?

Документ № 118417942 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 118417942 ?

Дата ухвалення - 16.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118417942 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118417942 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118417942, Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 118417942, Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 16.04.2024. Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 118417942 відноситься до справи № 199/2602/24

Це рішення відноситься до справи № 199/2602/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118417941
Наступний документ : 118417944