Ухвала суду № 118407442, 16.04.2024, Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
16.04.2024
Номер справи
222/293/13-ц
Номер документу
118407442
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 222/293/13-ц

(6/199/199/24)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2024 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі головуючого судді Авраменка А.М.,

при секретарі судового засідання Куземі О.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» про заміну сторони виконавчого провадження №67335255, яке відкрите на підставі виконавчого листа, виданого 08 травня 2013 року Володарським районним судом Донецької області на рішення того ж суду від 23 квітня 2013 року по цивільній справі №222/293/13 (провадження №2/222/162/2013) за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2024 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся заявник із вищевказаною заявою про заміну сторони, яку мотивував тим, що 23 квітня 2013 року Володарським районним судом Донецької області ухвалено рішення за наслідками розгляду цивільної справи №222/293/13-ц про стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Імексбанк» за кредитним договором №999-00021770 від 28 квітня 2012 року. 07 жовтня 2020 року ухвалою того ж суду замінено стягувача ПАТ «Імексбанк» його правонаступником ТОВ «ФК «Фінрайт» у виконавчому листі. На даний час на виконанні Мангушського ВДВС у Маріупольському районі Донецької області СМУМЮ (м. Харків) перебуває виконавче провадження №67335255 з примусового виконання означеного виконавчого листа. 06 грудня 2021 року між ТОВ «ФК «Фінрайт» та заявником укладено договір факторингу №001/06/12, за умовами якого заявник набув права кредитора за кредитним договором №999-00021770 від 28 квітня 2012 року відносно ОСОБА_1 . З огляду на викладене заявник просив подану на розгляд суду заяву задовольнити в повному обсязі та замінити стягувача з ТОВ «ФК «Фінрайт» на заявника у вищевказаному виконавчому провадженні.

Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2024 року заяву про заміну сторони прийнято до провадження та призначено її до розгляду у судове засідання з повідомленням учасників її розгляду.

В судове засідання учасники розгляду заяви не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином. З огляду на такі обставини суд у відповідності до ст.442 ч.3 ЦПК України вважає за можливе здійснити розгляд заяви за фактичної відсутності учасників її розгляду та без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу у відповідності до ст.247 ч.2 ЦПК України.

Дослідивши матеріали заяви про заміну сторони виконавчого провадження, суд приходить до наступного на підставі нижчевикладеного.

Судом встановлені наступні факти та відповідні їм правовідносини.

В судовому засіданні встановлено, що 23 квітня 2013 року Володарським районним судом Донецької області за наслідками розгляду по суті цивільної справи №222/293/13-ц (провадження №2/222/162/2013) було ухвалено рішення суду, яким позов задоволено в повному обсязі та вирішено стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного Акціонерного Товариства «Імексбанк» 53575, 15 заборгованості за кредитним договором №999-00021770 від 28 квітня 2012 року, вирішено питання про стягнення судових витрат.

08 травня 2013 року Володарським районним судом Донецької області на вищевказане рішення суду видано виконавчий лист, стягувачем за яким вказано ПАТ «Імексбанк», а боржником ОСОБА_1 .

Ухвалою Володарського районного суду Донецької області від 07 жовтня 2020 року у справі №222/293/13-ц (провадження №6/222/18/2020) задоволено заяву ТОВ «ФК «Фінрайт» та вирішено замінити сторону стягувача ПАТ «Імексбанк» його правонаступником ТОВ «ФК «Фінрайт» у справі №222/293/13-ц за позовом ПАТ «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №999-00021770/1 від 28 квітня 2012 року.

02 листопада 2021 року старшим державним виконавцем Нікольського ВДВС у Маріупольському районі Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) відкрито виконавче провадження №67335255 з примусового виконання вищевказаного виконавчого листа Володарського районного суду Донецької області, стягувачем вказано ТОВ «ФК «Фінрайт», а боржником ОСОБА_1

06 грудня 2021 року між заявником, як фактором, та ТОВ «ФК «Фінрайт», як клієнтом, укладено договір факторингу №001/06-12, за умовами якого клієнт відступив, а фактор набув належних клієнтові прав вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №999-00021770/1 від 28 квітня 2012 року.

Правовідносини з приводу заміни сторони виконавчого провадження врегульовані нормами ЦК України, Закону України «Про виконавче провадження», ЦПК України.

Так, нормою ст.446 ЦПК України визначено, що процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у цивільних справах, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено розділом VI ЦПК України.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем єфізична абоюридична особачи держава,на користьчи вінтересах якихвидано виконавчийдокумент. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Згідно ст.442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст.514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Нормою ст.516 ЦПК України визначено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Положеннями ст.1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Аналізуючи встановлені в судовому засіданні фактичні обставини в контексті наведених норм законодавства, суд за наслідками розгляду даної заяви про заміну сторони виконавчого провадження приходить до висновку, що в судовому засіданні знайшов підтвердження факт вибуття Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт», як попереднього стягувача за виконавчим провадженням №67335255, відкритим з примусового виконання виконавчого листа, виданого на рішення Володарського районного суду Донецької області від 23 квітня 2013 року по цивільній справі №222/293/13 (провадження №2/222/162/2013), внаслідок відступлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» на підставі договору факторингу №001/06-12 від 06 грудня 2021 року на користь заявника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» свого права вимоги за кредитним договором №999-00021770/1 від 28 квітня 2012 року. Останнє, в свою чергу, дає підстави для висновку, що заявник в кінцевому рахунку набув належне первісному кредитору право вимоги за рішенням Володарського районного суду Донецької області від 23 квітня 2013 року та виконавчими листами, які видані на нього. За таких обставин заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» про заміну сторони виконавчого провадження є обґрунтованою, викладені в ній фактичні обставини доведеними, а відтак згадана заява підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст.512, 514, 516 ЦК України, ст.ст.2, 7, 8, 10, 13, 17, 247, 258-261, 263, 268, 272, 353, 354, 355, 442, 446 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» про заміну сторони виконавчого провадження №67335255, яке відкрите на підставі виконавчого листа, виданого 08 травня 2013 року Володарським районним судом Донецької області на рішення того ж суду від 23 квітня 2013 року по цивільній справі №222/293/13 (провадження №2/222/162/2013) за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, задовольнити.

Замінити стягувача з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінрайт» (ЄДРПОУ 40997279; м. Харків, вул.Дружби народів, 228Б) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» (ЄДРПОУ 40340222; м. Київ, пл.Солом`янська, 2) у виконавчому провадженні №67335255 з примусового виконання виконавчого листа суду, виданого на рішення Володарського районного суду Донецької області від 23 квітня 2013 року по цивільній справі №222/293/13 (провадження №2/222/162/2013) за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвала суду набирає законної сили у відповідності до ст.261 ЦПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення ухвали. У разі постановлення ухвали без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання ухвали.

Учасник справи, якому ухвала не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.

Суддя А.М. Авраменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118407442 ?

Документ № 118407442 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118407442 ?

Дата ухвалення - 16.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118407442 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118407442 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118407442, Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 118407442, Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 16.04.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 118407442 відноситься до справи № 222/293/13-ц

Це рішення відноситься до справи № 222/293/13-ц. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118407441
Наступний документ : 118407443