Судовий наказ № 118218657, 09.04.2024, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
09.04.2024
Номер справи
910/4127/24
Номер документу
118218657
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

СУДОВИЙ НАКАЗ

м. Київ

09.04.2024Справа № 910/4127/24

Суддя Господарського суду міста Києва Котков О.В. розглянувши заяву б/н від 28.03.2024 року "Про видачу судового наказу" Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс будівельників України» (м. Київ) /надалі - Заявник/ до Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» (м. Київ) /далі - Боржник/ про стягнення заборгованості за договором № АБУ/080121/0393/РСВ про надання послуг спецтехнікою, механізмами від 08.01.2021 року у розмірі 130 800,00 грн. (сто тридцять тисяч вісімсот гривень), -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс будівельників України» (надалі - заявник, виконавець) та Приватним акціонерним товариством «Київський річковий порт» (надалі - боржник, замовник) укладено договір № АБУ/080121/0393/РСВ про надання послуг спецтехнікою, механізмами (надалі - договір), відповідно до п. 1.1. якого виконавець надає замовнику послуги щодо експлуатації будівельних машин і механізмів для виконання земляних та будівельно-монтажних робіт (техніка) на будівельних об`єктах замовника, а замовник приймає виконані послуги та оплачує їх вартість на умовах цього договору.

Згідно з п. 3.5. договору остаточний розрахунок, оплата різниці за надані послуги проводиться замовником на підставі виставлених рахунків виконавця шляхом перерахування 100% грошових коштів на зазначений в договорі розрахунковий рахунок виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання сторонами акту або інших документів підтверджуючих надання послуг документів.

В обґрунтування заяви заявник посилається на те, що у боржника перед заявником виникла заборгованість за договором № АБУ/080121/0393/РСВ про надання послуг спецтехнікою, механізмами від 08.01.2021 року в розмірі 130 800,00 грн.

У відповідності до статті 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

За змістом ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

З положень п. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як вбачається з вказаної заяви та доданих до неї документів, на підтвердження наявності господарських правовідносин між сторонами, заявником надано суду договір № АБУ/080121/0393/РСВ про надання послуг спецтехнікою, механізмами від 08.01.2021 року, спір стосується грошової вимоги, заявлена до стягнення з боржника сума заборгованості 130 800,00 грн. не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (302 800,00 грн.).

Таким чином, відповідно до ст. 509, 525 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України, заявлені вимоги про видачу судового наказу підлягають задоволенню.

За п. 7 ч. 1 ст. 155 Господарського процесуального кодексу України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Крім того, оскільки заявником за подання до суду заяви про видачу судового наказу сплачено 302,80 грн. судового збору, то вказана сума судового збору підлягає стягненню з боржника.

Керуючись ст. 147-149, 151, 154, 155, 156, 159 Господарського процесуального кодексу України, ст. 509, 525, 610, 625 Цивільного кодексу України, Господарський суд міста Києва

НАКАЗАВ:

1. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» (ідентифікаційний код 03150071, адреса: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 70) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс будівельників України» (ідентифікаційний код 37354345, адреса: 02000, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, поверх 4) грошові кошти: заборгованість за договором № АБУ/080121/0393/РСВ від 08.01.2021 року - 130 800,00 грн. (сто тридцять тисяч вісімсот гривень) та судовий збір - 302,80 грн. (триста дві гривні 80 копійок).

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс будівельників України» (ідентифікаційний код 37354345, адреса: 02000, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, поверх 4).

Боржник: Приватне акціонерне товариство «Київський річковий порт» (ідентифікаційний код 03150071, адреса: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 70).

2. Повідомити Боржника про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених Стягувачем вимог по суті.

3. Відповідно до положень ст. 157 Господарського процесуального кодексу України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Заява про скасування судового наказу має містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника для фізичних осіб - громадян України;

3) ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;

4) наказ, що оспорюється;

5) зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача.

Заява підписується боржником або його представником.

До заяви про скасування судового наказу додаються:

1) документ, що підтверджує сплату судового збору;

2) документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником;

3) клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті.

4. Копію судового наказу, копію заяви Стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами, надіслати Боржнику.

5. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати Стягувачу.

6. Боржник та Стягувач можуть ознайомитись із змістом цього судового наказу у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://www.reyestr.court.gov.ua, ввівши у віконці "Справа №" номер "910/4127/24".

7. Дата набрання судовим наказом законної сили _______.

8. Строк пред`явлення судового наказу до виконання до ___(включно).

9. Дата видачі судового наказу Стягувачу ________.

Суддя Котков Олександр Васильович

УВАГА!

У відповідності до приписів ч. 3 ст. 154 Господарського процесуального кодексу України судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому Розділом ІІ цього Кодексу.

Порядок скасування судового наказу:

Боржник повинен протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до 151,40 грн. за наступними реквізитами:

- отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030101

- код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783

- банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

- код банку (МФО): 899998

- рахунок отримувача: UA918999980313191206083026001;

- код класифікації доходів бюджету: 22030101.

Призначення платежу: *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Господарський суд м. Києва (назва суду, де розглядається справа)

Зміст відповідної заяви про скасування судового наказу повинен відповідати вимогам ст. 157 Господарського процесуального кодексу України.

У разі ненадходження до суду заяви Боржника про скасування судового наказу № 910/4127/24 протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ № 910/4127/24 набере законної сили та буде вручений Стягувачу.

Суддя Котков Олександр Васильович

Часті запитання

Який тип судового документу № 118218657 ?

Документ № 118218657 це Судовий наказ

Яка дата ухвалення судового документу № 118218657 ?

Дата ухвалення - 09.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118218657 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118218657 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 118218657, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 118218657, Господарський суд м. Києва було прийнято 09.04.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Судовий наказ. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 118218657 відноситься до справи № 910/4127/24

Це рішення відноситься до справи № 910/4127/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118218656
Наступний документ : 118218658