Ухвала суду № 117942096, 25.03.2024, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
25.03.2024
Номер справи
909/663/22
Номер документу
117942096
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про залучення співвідповідача

25.03.2024 м. Івано-ФранківськСправа № 909/663/22

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Валєєвої Т.Е.,

при секретарі судового засідання Матенчук О.М., розглянувши клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськшкірсировина" (вх.№5003/24 від 25.03.2024) у справі

за позовом Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськшкірсировина"

(вул. Пресмашівська, буд. 10, с. Хриплин, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76495; адреса для листування: вул. Василя Стуса, 38, м. Івано-Франківськ, 76003. )

до відповідача 1: Державного підприємства "СЕТАМ"

(вул. Стрілецька, 4-6, м. Київ, 01001)

до відповідача 2: Приватного виконавця виконавчого округу Івано-Франківської області Ткачука Любомира Михайловича

(вул. Старозамкова, 2, м. Івано-Франківськ, 76018)

до відповідача 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Траст Фінанс"

(вул. Софіївська, 10, прим. 4, м. Київ, 01101)

до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськмінерал-Цемент"

(вул. Тичини, 1, м. Івано-Франківськ, 76019)

за участю третьої особи, яка не заявляє яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальва Пасаж"

(вул. Тичини, буд. 1, м. Івано-Франківськ, 76019)

про визнання недійсними електронного аукціону (торгів) з реалізації нерухомого майна позивача та його результатів, скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію права власності та поновлення записів про право власності позивача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

за участю:

представників позивача: Волошинюка Р.В. - керівник;

Бондаря Р.В. - адвокат;

представника відповідача 3 - ТОВ "Фінансова компанія "Траст Фінанс": Ненахова О.О. адвокат (в режимі відеоконференції);

за участю відповідача 2 - приватного виконавця Ткачука Л.М. (особисто)

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа №909/663/22 за позовом (з урахуванням зміни предмета позову шляхом викладення його в редакції позовної заяви від 26.01.2024) Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськшкірсировина" (далі - ПАТ "Івано-Франківськшкірсировина", позивач) до Державного підприємства "СЕТАМ" (далі - ДП "СЕТАМ", відповідач 1), Приватного виконавця виконавчого округу Івано-Франківської області Ткачука Любомира Михайловича (далі - приватний виконавець Ткачук Л.М., відповідач 2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Траст Фінанс" (далі - ТОВ "ФК "Траст Фінанс", відповідач 3), Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськмінерал-Цемент" (далі - ТОВ "Івано-Франківськмінерал-Цемент", відповідач 4) про визнання недійсними електронного аукціону (торгів) з реалізації нерухомого майна позивача та його результатів, скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію права власності та поновлення записів про право власності позивача в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Процесуальні дії суду. Клопотання/заяви учасників судового процесу

21.07.2023 суд закрив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті на 16.08.2023 (відповідну ухвалу занесено до протоколу судового засідання).

15.08.2023 до суду надійшло клопотання позивача (вх.№11802/23) про повернення справи на стадію підготовчого провадження з метою розгляду питання про призначення у справі судової оціночно-будівельної експертизи (клопотання вх.№9610/23 від 15.08.2023).

06.11.2023 суд повернувся на стадію підготовчого засідання для розгляду клопотання про призначення у справі судової оціночно-будівельної експертизи (відповідну ухвалу занесено до протоколу судового засідання).

Провадження у справі перебуває на стадії підготовчого засідання.

Хід розгляду справи викладено в попередніх ухвалах суду та протоколах судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 28.02.2024 залучено ТОВ "Мальва Пасаж" до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 2 - ПП Ткачука Л.М.; зобов`язано позивача та відповідачів надіслати третій особі копії заяв по суті справи та з процесуальних питань, докази чого подати суду; зобов`язано третю особу протягом 5 днів з дня отримання копії заяв (по суті справи та з процесуальних питань) від позивача та відповідачів надати суду письмові пояснення у справі, копії яких надіслати всім учасникам справи, докази чого подати суду.

28.02.2024 відкладено підготовче засідання на 25.03.2024 (відповідну ухвалу занесено до протоколу судового засідання).

До початку судового засідання 25.03.2024 через Електронний суд від представника позивача надійшло:

- клопотання про приєднання до матеріалів справи копії висновку експертного оціночно-будівельного дослідження від 22.03.2024 №010/03-2024, який складений судовим експертом Максимчиним А.Д. та клопотання про поновлення строку для подання такого доказу (вх.№2720/24). Оригінал висновку судового експерта подано в судовому засіданні 25.03.2024 (клопотання вх.№5085/24 від 25.03.2024);

- клопотання про зміну процесуального статусу ТОВ "Мальва Пасаж" з третьої особи на співвідповідача у справі (вх.№5003/24).

25.03.2024 у підготовчому засіданні:

- з`явились представники позивача, відповідача 3 та особисто відповідач 2;

- судом відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ "ФК "Траст Фінанс" (вх.№742/24 від 29.01.2024) про зупинення провадження у справі №909/663/22 до набрання законної сили судовим рішенням за наслідками розгляду скарг на дії приватного виконавця у справі №909/1425/13, про що винесену ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання. Суд постановив таку ухвалу з мотивів того, що відповідачем 3 не доведено суду наявність підстав, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України); судове рішення за наслідками розгляду скарг на дії приватного виконавця у справі №909/1425/13 набрало законної сили; імперативні приписи п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України передбачають заборону на зупинення провадження у справі, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду;

- судом поновлено позивачу строк для подання доказів та прийнято їх до розгляду (відповідну ухвалу занесено до протоколу судового засідання).

У підготовчому засіданні судом проголошено вступну та резолютивну частини ухвали на підставі ст. 240 ГПК України.

Розгляд судом клопотання про зміну процесуального статусу учасника справи (залучення співвідповідача)

Заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши доводи, наведені в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали справи, суд встановив таке.

У силу ч. 2 ст. 13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим кодексом.

За приписами ч. 5 ст. 13 ГПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача. Тоді як встановлення належності відповідачів й обґрунтованості позову - обов`язком суду, який він виконує під час розгляду справи (постанови Великої Палати Верховного Суду від 13.10.2020 у справі №640/22013/18 (пункт 31), від 17.04.2018 у справі №523/9076/16-ц (пункт 41), від 20.06.2018 у справі №308/3162/15-ц (пункт 49), від 12.09.2018 у справі №569/96/17 (пункт 46), від 21.11.2018 у справі №127/93/17-ц (пункт 50), від 12.12.2018 у справах №570/3439/16-ц (пункти 37, 54) та №372/51/16-ц (пункт 31.4), від 30.01.2019 у справі №552/6381/17 (пункт 38), від 13.03.2019 у справі № 757/39920/15-ц (пункт 31), від 20.03.2019 у справі №486/1459/17 (пункт 54), від 27.03.2019 у справі № 520/17304/15-ц (пункт 63), від 15.05.2019 у справах №750/5785/18, №570/2739/16-ц та №554/9144/17, від 29.05.2019 у справі №554/10303/17-ц, від 20.11.2019 у справі №201/12877/16 (пункт 46), від 01.04.2020 у справі №520/13067/17 (пункт 71), від 05.05.2020 у справі №554/8004/16-ц (пункт 43), від 19.05.2020 у справі №263/17218/18 (пункт 24).

Клопотання представника позивача про зміну процесуального статусу учасника справи (залучення співвідповідача) обґрунтоване зміною власника адміністративно-виробничих та складських приміщень, які було продано на спірному електронному аукціоні (торгах), тому новий власник (ТОВ "Мальва Пасаж") повинен бути співвідповідачем у справі.

Положеннями ч. 1 ст. 48 ГПК України встановлено, що суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

За приписами ч. 4 ст. 45 ГПК України відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу.

На стадії підготовчого засідання суд має забезпечити реалізацію позивачем його процесуального права на визначення відповідача (відповідачів) у справі.

За приписами ч. 4 ст. 48 ГПК України про залучення співвідповідача постановляється ухвала.

Висновок суду

На підставі наведеного суд вважає за необхідне клопотання представника позивача задовольнити та залучити ТОВ "Мальва Пасаж" до участі у справі як співвідповідача.

Керуючись статтями 2, 13, 14, 45, 48, 177, 182, 183, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника ПрАТ "Івано-Франківськшкірсировина" (вх.№5003/24 від 25.03.2024) про зміну процесуального статусу учасника справи - задовольнити.

2. Залучити до участі у справі №909/663/22 як співвідповідача Товариство з обмежено відповідальністю "Мальва Пасаж" (вул. Тичини, буд. 1, м. Івано-Франківськ, 76019; ідентифікаційний код 35516961).

3. Повторно повідомити в порядку ч. 7 ст. 42 ГПК України співвідповідача - ТОВ "Мальва Пасаж" про його обов`язок відповідно до ч. 6 ст. 6 ГПК України зареєструвати свій Електронний кабінет у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

Процесуальні наслідки, передбачені ГПК України, у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до ч. 6 ст. 6 ГПК України зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат (абз. 2 ч. 6 ст. 6 ГПК України).

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 42 ГПК України учасник справи має право ознайомлюватися з матеріалами справи.

4. Відповідачу 5 - Товариству з обмеженою відповідальністю "Мальва Пасаж" протягом 5 днів з дня отримання цієї ухвали надати суду відзив на позовну заяву, копію якого надіслати всім учасникам справи, докази чого подати суду.

Учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (тобто дистанційно (з дому, офісу, іншого власного приміщення), не прибуваючи до суду) за допомогою власних технічних засобів (комп`ютеру, телефону, що має камеру тощо), через підсистему (модуль) відеоконференцзв`язку (ВКЗ) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), за допомогою свого Електронного кабінету в ЄСІТС (https://id.court.gov.ua.).

Учасники справи можуть подавати до суду процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії (подавати письмові чи електронні докази):

- в електронній формі через свій Електронний кабінет в ЄСІТС;

- в паперовій формі через канцелярію суду або на поштову адресу суду: вул. Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, 76018.

Учасники справи перед відправкою документів до суду можуть їх надсилати іншим учасникам справи до їх Електронних кабінетів в ЄСІТС з отриманням підтвердження (квитанції) про доставку таких документів (https://wiki-ccs.court.gov.ua/w/Send_doc_to_participants).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 25.03.2024 (ст. 235 Господарського процесуального кодексу України) та не підлягає оскарженню.

Повне судове рішення складено 27.03.2024.

Вебадреса, за якою можна знайти текст ухвали у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя Т.Е. Валєєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 117942096 ?

Документ № 117942096 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117942096 ?

Дата ухвалення - 25.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117942096 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117942096 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 117942096, Господарський суд Івано-Франківської області

Судове рішення № 117942096, Господарський суд Івано-Франківської області було прийнято 25.03.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 117942096 відноситься до справи № 909/663/22

Це рішення відноситься до справи № 909/663/22. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117942095
Наступний документ : 117942097