Рішення № 117348938, 28.02.2024, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
28.02.2024
Номер справи
480/13437/23
Номер документу
117348938
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року Справа № 480/13437/23

Сумський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Кравченка Є.Д., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу №480/13437/23 за позовом Головного управління ДПС у Сумській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капілепс" про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

Головне управління ДПС у Сумській області (далі - позивач) звернулося до Сумського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капілепс" (далі - відповідач; ТОВ "Капілепс"), в якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Капілепс» податковий борг з рахунків/електронних гаманців платника податків у банках, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, що належать цьому платнику податків в загальній сумі 51857,62 грн., а саме:

- з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (код податку 14060100) загальною сумою 39245,76 грн. на користь Державного бюджету України на р/р UA868999980313000029000018001, отримувач ГУК Сум.обл/Сумська обл, код отримувача 37970404, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача 899998;

- податку на прибуток підприємств, який сплачують інші платники (код бюджетної класифікації 11021000) загальною сумою 12611,86 грн. на користь Державного бюджету України на р/р UA718999980333139318000018540, отримувач ГУК Сум.обл/Сумська МТГ/11021000, код отримувача 37970404, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача 899998.

Позовні вимоги мотивовані тим, що на момент звернення до суду у відповідача наявний податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму 39245,76 грн. та з податку на прибуток підприємств, який сплачують інші платники на загальну суму 12611,86 грн.

Вказана заборгованість виникла у результаті несвоєчасної сплати узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки. З метою погашення боргу відповідачу виставлена податкова вимога, проте сума боргу залишилась несплаченою.

Ухвалою суду від 26.12.2023 позовна заява прийнята до розгляду, відкрито провадження по справі № 480/13437/23, розгляд справи вирішено проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін, встановлені строки для подання відзиву, відповіді на відзив та заперечень.

Позивачем надсилалися позов з додатками, а судом - ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі відповідачу за адресою, визначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: пров. Малиновського, 12, м. Суми, Сумська область, 40014, проте поштове відправлення повернуто на адресу суду з відміткою "за закінченням терміну зберігання" (а.с. 63).

Відповідно до ч. 11 ст. 126 Кодексу адміністративного судочинства України (далі- КАС України) у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Станом на день розгляду справи відповідач своїм правом на подання відзиву не скористався, тому суд, у порядку ч. 6 ст. 162 КАС України, вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні в ній докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

З матеріалів справи судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Капілепс" відповідно до данних Інформаційної системи «Податковий блок» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та є платником податків і зборів, передбачених Податковим кодексам України (а.с. 8-9).

Відповідно до витягу з історії недоїмок, сформованої на підставі ІКП ІТС «Податковий блок» та витягу з ІКП, у відповідача наявний податковий борг на загальну суму 51857,62 грн., а саме з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму 39245,76 грн. та з податку на прибуток підприємств, який сплачують інші платники на загальну суму 12611,86 грн. (а.с. 10-14).

Надаючи правову оцінку обставинам справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України (далі - ПК України) кожна особа зобов`язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу.

Підпунктом 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України передбачений обов`язок платника податків сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку та строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи (п. 36.1 ст. 36 ПК України).

Відповідно до пункту 38.1 статті 38 ПК України виконанням податкового обов`язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк.

Згідно із п. 31.1 ст. 31 ПК України строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов`язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. Момент виникнення податкового обов`язку платника податків, у тому числі податкового агента, визначається календарною датою.

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом (пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Відповідно до п. 54.1 ст.54, п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою. Платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 54.5 ст. 54 ПК України регламентовано, якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов`язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов`язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п. 56.1 ст. 56 ПК України, рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

При цьому, день закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов`язання платника податків, крім випадку, передбаченого підпунктом 108-1.2.2 пункту 108-1.2 статті 108-1 цього Кодексу (абзац пункту 56.17 статті 56 ПК України)

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 ПК України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Таким чином, для набуття статусу податкового боргу грошовим зобов`язанням встановленню та дослідженню підлягає факт узгодженості грошового зобов`язання та факт сплати/несплати платником податку узгодженого грошового зобов`язання, протягом строків, визначених законодавством.

Щодо сплати відповідачем податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України податкова декларація з податку на додану вартість подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Як було встановлено судом, відповідачем було самостійно подано до контролюючого органу податкові декларації з податку на додану вартість:

- від 08.07.2022 № 9115403449 на суму 15898,00 грн. (а.с. 19);

- від 08.07.2022 № 9115418162 на суму 1293,00 грн. (а.с. 20).

За результатами камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість за грудень 2021 року уповноваженою особою Головного управління ДПС у м. Києві складено акт від 08.02.2022 № 7023/ж5/26-15-04-11-03/36862045, згідно висновків якого встановлено встановлено порушення відповідачем п.198.6 ст.198, п.201.10 ст.201 ПК України (а.с.22-24).

На підставі акту перевірки від 08.02.2022 № 7023/ж5/26-15-04-11-03/36862045 контролюючим органом винесено податкове повідомлення-рішення від 31.05.2022 №970900411 та збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість на суму 22135,00 грн. (основний платіж) та 2214,00 грн. (штрафні санкції).

Відповідно до інформації з рекомендованого поштового відправлення, вказане податкове повідомлення-рішення було надіслано і вручено відповідачу (зв. бік а.с. 21).

Податкове повідомлення-рішення ні в адміністративному, ні в судовому порядку не оскаржене та не скасоване, докази протилежного в матеріалах справи відсутні, однак, грошове зобов`язання з податку на додану вартість за податковим повідомленням-рішенням від 31.05.2022 №970900411 загальною сумою 14574,76 грн. не було сплачено у строки, визначені Податковим кодексом України, та залишається не сплаченим станом і на сьогодні, що підтверджується витягом з інтегрованої картки платника податку (а.с.10-11), а тому згідно приписів п.54.1. ст.54 Податкового кодексу України вважається узгодженим, та відповідно до п.п.14.1.175 п. 14.1. ст. 14 ПК України набуло статусу податкового боргу.

Крім цього, відповідно до п. 120.1 ст. 120 ПК України неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 ПК України) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов`язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов`язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПК України, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Як встановлено судом, Головним управлінням ДПС у Сумській області проведено камеральні перевірки своєчасності подання ТОВ "Капілепс" податкових декларацій з податку на додану вартість за листопад 2022 року, грудень 2022 року, січень 2023 року, лютий 2023 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, червень 2023 року.

За результатами камеральних перевірок, керуючись ст. 120 ПК України, контролюючим органом винесені податкові повідомлення-рішення:

- від 14.04.2023 № 227318280408, яким за порушення п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 із змінами та доповненнями за несвоєчасне подання звітності застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 340,00 грн. (а.с. 25) (на підставі акту камеральної перевірки від 28.02.2023 №1098/А/18-28-04-08/36862045 (а.с. 26);

- від 17.04.2023 № 230818280408, яким за порушення п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 із змінами та доповненнями за несвоєчасне подання звітності застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 1020,00 грн. (а.с. 28) (на підставі акту камеральної перевірки від 01.03.2023 № 1144/А/18-28-04-08/36862045 (а.с. 29);

- від 28.04.2023 № 266918280408, яким за порушення п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 із змінами та доповненнями за несвоєчасне подання звітності застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 1020,00 грн. (а.с. 31) (на підставі акту камеральної перевірки від 23.03.2023 № 1729/А/18-28-04-08/36862045 (а.с. 32);

- від 26.04.2023 № 263518280408, яким за порушення п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 із змінами та доповненнями за несвоєчасне подання звітності застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 1020,00 грн. (а.с. 34) (на підставі акту камеральної перевірки від 15.03.2023 № 1480/А/18-28-04-08/36862045 (а.с. 35);

- від 07.06.2023 № 379218280408, яким за порушення п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 із змінами та доповненнями за несвоєчасне подання звітності застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 1020,00 грн. (а.с. 37) ( на підставі акту камеральної перевірки від 28.04.2023 № 2779/А/18-28-04-08/36862045 (а.с. 39);

- від 06.07.2023 № 456318280408, яким за порушення п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 із змінами та доповненнями за несвоєчасне подання звітності застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 1020,00 грн. (а.с. 41) (на підставі акту камеральної перевірки від 30.05.2023 № 3763/А/18-28-04-08/36862045 (а.с. 42);

- від 03.08.2023 № 516418280408, яким за порушення п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 із змінами та доповненнями за несвоєчасне подання звітності застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 1020,00 грн. (а.с. 44) (на підставі акту камеральної перевірки від 28.06.2023 № 4371/А/18-28-04-08/36862045 (а.с. 45);

- від 22.09.2023 № 618818280408, яким за порушення п.п.49.18.1 п.49.18 ст.49, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 із змінами та доповненнями за несвоєчасне подання звітності застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 1020,00 грн. (а.с. 47) (на підставі акту камеральної перевірки від 17.08.2023 № 5308/А/18-28-04-08-02/36862045 (а.с. 48).

Відповідно до інформації з рекомендованих поштових відправлень, вказані податкові повідомлення-рішення було надіслано відповідачу, проте повернуто до контролюючого органу з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання", що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

З урахуванням положень п. 42.2 ст. 42, п. 58.3 ст. 58 ПК України, такі повідомлення-рішення вважаються належним чином вручені.

Податкові повідомлення-рішення ні в адміністративному, ні в судовому порядку не оскаржені та не скасовані, сума штрафних санкцій не сплачена, докази протилежного в матеріалах справи відсутні, тому вважаються узгодженими та набули статусу податкового боргу.

Таким чином, станом на дату подання позовної заяви за відповідачем обліковується заборгованість з податку на додану вартість загальною сумою 39245,76 грн. (31765,76 грн. - основний платіж та 7480,00 грн. - штрафна санкція), що підтверджується витягом з інтегрованої картки платника податку (а.с.12).

Щодо податку на прибуток підприємств, який сплачують інші платники.

Відповідно до п. 137.1 ст.137 ПК України ПК України податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу.

За приписами п.137.4 ст.137 ПК України податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Як встановлено судом, ТОВ «Капілепс» самостійно було подано до Головного управління ДПС у Сумській області податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2021 рік від 20.07.2022 № 9433956688 на суму 12293,00 грн. (а.с.50-51).

Однак, грошове зобов`язання з податку на прибуток підприємства загальною сумою 11591,86 грн. не було сплачено у строки, визначені Податковим кодексом України, та залишається не сплаченим станом і на сьогодні, що підтверджується витягом з інтегрованої картки платника податку (а.с. 13), а тому згідно приписів п.54.1. ст.54 Податкового кодексу України вважається узгодженим, та відповідно до п.п.14.1.175 п. 14.1. ст. 14 ПК України набуло статусу податкового боргу.

Також, за результатами камеральної перевірки своєчасності подання податкової декларації з податку на додану вартість за 2022 рік уповноваженою особою Головного управління ДПС у Сумській області складено акт від 18.05.2023 № 3376/А/18-28-04-08/36862045, згідно висновків якого встановлено несвоєчасне подання податкової звітності ТОВ "Капілепс" за 2022 рік (а.с. 53).

На підставі вказаного акту перевірки відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення від 28.06.2023 № 436118280408, яким за порушення п.49.2, п.п. 49.18.6 п.49.18 ст.49 та п. 137.5 ст.137 ПК України застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у розмірі 1020,00 грн. (а.с. 52).

Відповідно до інформації з рекомендованого поштового відправлення, вказане податкове повідомлення-рішення було надіслано відповідачу, проте повернуто до контролюючого органу з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання", що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення (зв. бік а.с. 52).

З урахуванням положень п. 42.2 ст. 42, п. 58.3 ст. 58 ПК України, таке повідомлення-рішення вважається належним чином вручене.

Податкове повідомлення-рішення ні в адміністративному, ні в судовому порядку не оскаржене та не скасоване, сума штрафних санкцій не сплачена, докази протилежного в матеріалах справи відсутні, тому вважається узгодженим та набуло статусу податкового боргу.

Таким чином, станом на дату подання позовної заяви за ТОВ «Капілепс» обліковується заборгованість з податку на прибуток підприємств, який сплачують інші платники на суму 12611,86 грн. (основний платіж - 11591,86 грн.; штрафні санкції - 1020,00грн.).

Відповідно до п. 59.1 ст. 59, п. 60.6 ст. 60 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Якщо нарахована сума грошового зобов`язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане (вручене) податкове повідомлення-рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового зобов`язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається).

Судом встановлено, що з метою погашення податкового боргу заявником було сформовано податкову вимогу форми "Ю" від 28.03.2023 № 0000488-1302-1828 (а.с. 16), яка надіслана відповідачу, проте повернута до контролюючого органу з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання", що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с. 17).

Відповідно до пункту 42.2 статті 42 Податкового кодексу України документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Згідно із пунктом 58.3 статті 58 Податкового кодексу України у разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення- рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Докази оскарження зазначеної вимоги в адміністративному чи судовому порядку в матеріалах справи відсутні. З моменту вручення податкової вимоги до подання позовної заяви податковий борг відповідача не переривався, а отже, податкова вимога від 28.03.2023 № 0000488-1302-1828, відповідно до ст. 60 Податкового кодексу України, не була відкликана. Натомість, витягом з історії недоїмок підтверджується, що заборгованість відповідача залишається не сплаченою з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарі (робіт, послуг) загальною сумою 39245,76 грн.; з податку на прибуток підприємств, який сплачують інші платники загальною сумою 12611,86 грн. (а.с. 15).

Згідно із п. 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до п. 95.2 ст. 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

З огляду на наведені обставини, враховуючи, що узгоджена сума грошового зобов`язання своєчасно та в повному обсязі не була сплачена, заборгованість перед бюджетом на момент розгляду справи не погашена, суд дійшов висновку, що заявлені вимоги в частині стягнення з відповідача податкового боргу загальною сумою 51857,62грн., є обґрунтованими та вважає за необхідне їх задовольнити.

Керуючись ст.ст. 90, 139, 143, 241-246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Сумській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капілепс" про стягнення податкового боргу задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Капілепс» (пров. Малиновського, 12, м. Суми, Сумська область, 40014, код ЄДРПОУ 36862045) податковий борг з рахунків/електронних гаманців платника податків у банках, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, що належать цьому платнику податків в загальній сумі 51857 (п`ятдесят одна тисяча вісімсот п`ятдесят сім) грн. 62 коп., а саме:

- з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (код податку 14060100) загальною сумою 39245 (тридцять дев`ять тисяч двісті сорок п`ять) грн. 76коп. на користь Державного бюджету України на р/р UA868999980313000029000018001, отримувач ГУК Сум.обл/Сумська обл, код отримувача 37970404, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача 899998;

- з податку на прибуток підприємств, який сплачують інші платники (код бюджетної класифікації 11021000) загальною сумою 12611 (дванадцять тисяч шістсот одинадцять) грн. 86 коп. на користь Державного бюджету України на р/р UA718999980333139318000018540, отримувач ГУК Сум.обл/Сумська МТГ/11021000, код отримувача 37970404, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача 899998.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Є.Д. Кравченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 117348938 ?

Документ № 117348938 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 117348938 ?

Дата ухвалення - 28.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117348938 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117348938 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 117348938, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 117348938, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 28.02.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 117348938 відноситься до справи № 480/13437/23

Це рішення відноситься до справи № 480/13437/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117348937
Наступний документ : 117348939