Ухвала суду № 117273380, 27.02.2024, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
27.02.2024
Номер справи
947/6148/24
Номер документу
117273380
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

_____________________

справа № 947/6148/24

провадження № 2/947/2343/24

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі

проведення розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження

без проведення судового засідання та виклику сторін

27.02.2024 року м. Одеса

Суддя Київського районного суду м. Одеси Літвінова І.А., ознайомившись з матеріали позовної заяви Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова до ОСОБА_1 про повернення заборгованості по наданню цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Київського районного суду м. Одеси з позовною заявою та просить рішенням суду стягнути з відповідача ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, вул. Дворянська, 2, UА868201720355159003000001297) заборгованість за Угодою № 03-2-31-2006 від 01.09.2006 року про надання цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти у сумі 9707,05 грн. та судові витрати у розмірі 3028 грн. за розгляд справи в суді першої інстанції.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями Київського районного суду м. Одеси, справі присвоєно єдиний унікальний номер 947/6148/24; головуючим визначено суддю Літвінову І.А.

Суб`єктно, предметно та інстанційно справа відноситься до юрисдикції місцевого загального суду та підлягає розгляду в порядку позовного провадження.

Відповідачем у позовній заяві вказаний ОСОБА_1 , як фізична особа, яка не є суб`єктом підприємницької діяльності.

Частиною шостою статті 187 ЦПК України встановлено, - у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, яка не є суб`єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Довідкою № 457633 від 20.02.2024 року, одержаною судом з Єдиного державного демографічного реєстру, підтверджена відсутність інформації щодо реєстрації відповідача ОСОБА_1 .

Відповідно до частини першої статті 27 ЦПК України позови до фізичної особи пред`являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом.

З копії паспорту відповідача вбачається, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Приписами частини першої статті 27 ЦПК України передбачено, що позови до фізичної особи пред`являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядком місце її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом.

Адреса реєстрації відповідача територіально відноситься до Київського району

м. Одеси.

Справа підсудна Київському районному суду м. Одеси на підставі ч. 1 ст. 27 ЦПК України.

За правилами частини першої статті 11 Цивільного процесуального кодексу України, суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

За позовними вимогами позивач просить стягнути з відповідача ОСОБА_2 на свою користь заборгованість у загальному розмірі 9707,05 грн.

Враховуючи, що справа у спорі між Одеським національним університетом імені І.І. Мечнікова та ОСОБА_1 не відноситься до категорії справ, які відповідно до частини четвертої статті 274 ЦПК України не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного провадження, ціна позову в цивільній справи не перевищує ста прожиткових мінімумів для працездатних осіб, справа є малозначною справою незначної складності, а також зважаючи на обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, кількість сторін та інших учасників справи, суддя доходить висновку про доцільність розгляду цієї справи у порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи, з урахуванням особливостей розгляду справи, встановлених статтею 279 ЦПК України.

За приписами частини другої статті 279 ЦПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 19, 187, 274, 353-355 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду позовну заяву Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова (код ЄДРПОУ: 02071091; місцезнаходження: 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 5) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ; адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 ) про повернення заборгованості по наданню цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти.

Відкрити провадження у цивільній справі № 947/6148/24.

Розгляд справи провести в порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та без виклику учасників справи.

Роз`яснити учасникам справи, що при розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, якими є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву (ч.ч. 1, 2 ст. 174 ЦПК).

Цивільне судочинство в судах провадиться державною мовою. Учасники судового процесу, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право робити заяви, надавати пояснення і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача (ст. 9 ЦПК).

Положеннями статей 178-181 ЦПК України врегульовано підстави, час, черговість та вимоги щодо подання заяв по суті, зокрема відзиву (ст. 178 ЦПК), відповіді на відзив (ст. 179 ЦПК), заперечення (ст. 180 ЦПК) та пояснення третьої особи щодо позову або відзиву (ст. 181 ЦПК).

Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вказаних вимог, повертає її заявнику без розгляду.

Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд.

Вимоги щодо подання письмових доказів містяться у статтях 83, 95 ЦПК України.

За правилами абзацу 2 частини восьмої статті 43 ЦПК України, якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Учасники судового процесу зобов`язанні повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження).

Учасники судового процесу повинні добросовісно виконувати процесуальні обов`язки, що встановлені чинним ЦПК України та/або покладені на них судом, не зловживати правами та запобігати створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства з метою недопущення застосування до них судом заходів процесуального примусу, що визначені в статтях 143-148 ЦПК України.

Встановити відповідачу строк для подання до суду відзиву на позов і всіх доказів, які можливо доставити до суду, що підтверджують заперечення проти позову, - п`ятнадцять днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі; заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження (при наявності) - п`ять днів з дня вручення ухвали; клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін (у разі необхідності) - п`ятнадцять днів із дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі.

В разі подання відзиву на позов відповідач зобов`язаний одночасно із направленням до суду відзиву разом із з додатками, надіслати копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Роз`яснити, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Встановити позивачу строк для подання до суду відповіді на відзив відповідача (в разі його одержання) - п`ятнадцять днів з дня одержання позивачем відзиву відповідача на позов; клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Встановити відповідачу строк для подання до суду заперечень на відповідь позивача (в разі їх одержання) - п`ятнадцять днів з дня одержання відповідачем відповіді позивача на відзив.

Визначити строк вчинення процесуальних дій учасниками справи - з 27 лютого 2024 року по 27 березня 2024 року.

Ухвалу про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи протягом двох днів з дня її складення:

позивачу - в електронному вигляді на адресу: 1@onu.edu.ua у вигляді HTML-файлу у форматі *.xml.;

відповідачу - на адресу: м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 106-Д.

Відповідачу, одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі, надіслати копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Роз`яснити сторонам, що позивач має право відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), а відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала окремо від рішення суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання копії цієї ухвали лише в разі порушення правил визначення підсудності справи. В іншій частині заперечення на ухвалу може бути включене до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

З текстом ухвали можна ознайомитись за веб-адресою: www.reyestr.court.gov.ua.

Можливість отримати інформацію щодо справи, що розглядається, учасники справи мають на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет. Веб-адреса сторінки: https://court.gov.ua/fair/sud1512/.

Суддя Літвінова І. А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 117273380 ?

Документ № 117273380 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117273380 ?

Дата ухвалення - 27.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117273380 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117273380 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 117273380, Київський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 117273380, Київський районний суд м. Одеси було прийнято 27.02.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 117273380 відноситься до справи № 947/6148/24

Це рішення відноситься до справи № 947/6148/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117273378
Наступний документ : 117273382