Ухвала суду № 117141700, 19.02.2024, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
19.02.2024
Номер справи
914/3399/20
Номер документу
117141700
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

19.02.2024Справа№ 914/3399/20

За заявою: Фірми «LWOPOL» Януш Сікорскі, м.Варшава, Республіка Польща,

про заміну заміну боржника у виконавчому провадженні (вх.№483/24 від 05.02.2024)

у справі № 914/3399/20

за позовом: Фірми «LWOPOL» Януш Сікорскі, м.Варшава, Республіка Польща,

до відповідача: Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування, м. Львів,

про стягнення 2'140'161,95 грн. заборгованості.

Суддя Б. Яворський,

при секретарі О. Муравець.

Представники:

від заявника (стягувача, позивача): В. Чорненький,

від боржника (відповідача): не з`явився,

від заінтересованої особи: не з`явився.

Відводів складу суду сторонами не заявлялося.

Відповідно до ст.222 ГПК України фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу vkz.court.gov.ua.

У провадженні Господарського суду Львівської області перебувала справа №914/3399/20 за позовом Фірми «LWOPOL» Януш Сікорскі до Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування про стягнення 2'140'161,95 грн. заборгованості за договором постачання №232 від 26.09.2018 та додаткової угоди до нього, з яких: 1'376'558,54 грн. основного боргу, 596'679,76 грн. пені, 75'126,46 грн. 3% річних та 91'797,19 інфляційних втрат.

05.02.2024 на розгляд Господарського суду Львівської області Фірмою «LWOPOL» Януш Сікорскі подано заяву про заміну боржника у виконавчому провадженні, у якій просить суд замінити - Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування його правонаступником Державним комерційним підприємством «Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування». Заява обґрунтована тим, що 20.09.2023 відбулась реорганізація боржника.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.02.2024 заява про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 914/3399/20 передана для розгляду судді Б. Яворському.

Ухвалою від 07.02.2024 суд прийняв заяву до провадження та призначив її до розгляду в судовому засіданні на 19.02.2024.

У судове засідання з`явився представник заявника, вимоги підтримав. Інші учасники справи не з`явилися, пояснень щодо заяви на адресу суду не подали, про дату, час та місце розгляду заяви повідомлені належним чином, докази про що знаходяться в матеріалах справи.

Відповідно до частини 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну стягувача у виконавчому листі. Зважаючи на зазначене положення, суд розглянув заяву у даному засіданні.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 08.04.2021 у справі №914/3399/20 позовні вимоги задоволено частково, присуджено до стягнення з Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування (код ЄДРПОУ 03187714) на користь Фірми «LWOPOL» Януш Сікорскі 1'376'558,54 грн. основного боргу, 144'405,66 грн. пені, 75'126,46 грн. 3% річних та 25'107,71 грн. судового збору. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Господарським судом Львівської області на примусове виконання ухваленого рішення 11.05.2021 видано відповідний наказ.

27.07.2021 державним виконавцем Залізничного відділу ДВС у місті Львові ЗМУ МЮ (м.Львів) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (ВП №66187225).

Відповідно до статті 326 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

З огляду на те, що виконання рішення суду є невід`ємною стадією процесу правосуддя, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному ГПК України та Законом України «Про виконавче провадження», який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Згідно ст.1 Закону України «Про виконавче провадження» виконання судового рішення є завершальною стадією судового провадження.

Відповідно до ч.1 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.

Частиною 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за кодом юридичної особи 03187714, належним на час розгляду справи Львівському казенному експериментальному підприємству засобів пересування і протезування, 20.09.2023 здійснено держану реєстрацію припинення юридичної особи.

Натомість відповідно до виписки від 22.09.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за тим самим кодом юридичної особи (03187714) 20.09.2023 здійснено реєстрацію Державного комерційного підприємства «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування».

Із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за кодом юридичної особи 03187714 у розділі «дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа» вказано Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування (03187714). Станом на 20.09.2023 проведено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення.

Відповідно до ч. 1, ч. 5 ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов`язки попередньої юридичної особи (ст. 108 Цивільного кодексу України).

Враховуючи внесені до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань записи про припинення відповідача внаслідок перетворення та реєстрації Державного комерційного підприємства «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування», співставляючи їх із зазначеними законодавчими нормами, суд зазначає, що відповідач у справі, що розглядалась судом, припинився та має правонаступника.

Суд враховує, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012). Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012).

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у Законі України «Про виконавче провадження» органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (стаття 1 Закону «Про виконавче провадження»).

Правонаступництво - це перехід суб`єктивного права від однієї особи до іншої. Правонаступництво прав та обов`язків юридичної особи може мати місце у разі коли до правонаступника переходить певне право кредитора чи обов`язок боржника.

Процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії виконавчого провадження стягувача або боржника іншою особою у зв`язку з її вибуттям, тобто підставою заміни боржника внаслідок правонаступництва є настання певних обставин, які мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні права та обов`язки або пряма вказівка акту цивільного законодавства, що не залежить від умов та порядку здійснення виконавчого провадження органами і посадовими особами.

Верховний Суд у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду у постанові від 01 березня 2021 року (справа № 201/16014/13-ц) ствердив, що підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва на стадії виконання рішення суду, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах. Таким чином, при вирішенні питання про заміну сторони у виконавчому провадженні необхідно встановити факт вибуття сторони виконавчого провадження та переходу до особи матеріальних прав і обов`язків вибулої сторони.

Відповідно до встановлених вище обставин Державне комерційне підприємство «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» є правонаступником Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування, до нього перейшли усе майно, усі права та обов`язки попередньої юридичної особи.

Згідно ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив (ч. 2 ст. 52 ГПК України).

Відповідно до приписів ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадженні суд замінює таку сторону її правонаступником. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (ч.5 ст.334 ГПК України).

З урахуванням наведених законодавчих приписів, заміна однієї з сторін у виконавчому провадження її правонаступником здійснюється господарським судом шляхом винесення відповідної ухвали, новий наказ при цьому не видається. Підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, внаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

З підстав наведеного, суд дійшов висновків про те, що заява про заміну боржника у виконавчому провадженні (ВП №66187225) підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 52, 233-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Фірми «LWOPOL» Януш Сікорскі про заміну сторони виконавчого провадження (вх.№483/24 від 05.02.2024) задовольнити.

2. Замінити сторону у виконавчому провадженні №66187225 з Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування на його правонаступника Державне комерційне підприємство «Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» (79052, м.Львів, вул.Рудненська, 10; ідентифікаційний код 03187714).

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст ухвали виготовлено 21.02.2024.

Суддя Б. Яворський.

Часті запитання

Який тип судового документу № 117141700 ?

Документ № 117141700 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117141700 ?

Дата ухвалення - 19.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117141700 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117141700 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 117141700, Господарський суд Львівської області

Судове рішення № 117141700, Господарський суд Львівської області було прийнято 19.02.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 117141700 відноситься до справи № 914/3399/20

Це рішення відноситься до справи № 914/3399/20. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117141699
Наступний документ : 117141701