Рішення № 116361931, 15.01.2024, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
15.01.2024
Номер справи
420/28480/23
Номер документу
116361931
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 420/28480/23

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіКорой С.М.,

секретаря судового засіданняЛевченко А.О.

за участю сторін:

представника позивача Майорової Н.М. (за довіреністю),

представника відповідача Довгонос В.Ю. (за витягом),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" до Головного управління ДПС в Одеській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 09.10.2023 року №25758/15-32-07-08-25, -

В С Т А Н О В И В:

18.10.2023 року до суду надійшов адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" до Головного управління ДПС в Одеській області визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 09.10.2023 року №25758/15-32-07-08-25.

В обґрунтування позовних вимог позивач, з покликанням на фактичні обставини справи, зазначає, що постачальники пшениці, контрагенти ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» в період з 2022р. по 2023р., під час здійснення воєнних дій здійснювали господарську діяльність, що підтверджується наступним: господарство здійснювало діяльність в тому числі з посіву та збору пшениці, що підтверджується звітами про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році, звітами про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022р., балансами, податковими деклараціями платника єдиного податку четвертої групи за 2022рік., на господарстві працюють робітники, яким оплачується заробітна плата та сплачуються відповідні податки, даний факт підтверджений податковим органом, податковими деклараціями, господарство користується сільськогосподарськими земельними ділянками та ріллями взятими, в тому числі, в оренду, за які сплачувався земельний податок та орендна плата, що підтверджується податковими деклараціями платника єдиного податку четвертої групи за 2022 рік та балансом, господарство подає фінансову звітність та статистичну звітність, оплачує податки, та отримало в період здійснення бойових дій значні прибутки, має в наявності сільськогосподарські техніку та транспортні засоби, складські приміщення, які не пошкодженні, що підтверджується балансом, оборотно-сальдовими відомостями 104, 105 та листами постачальників та відповідними Міськими радами, наявною інформацією в державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів. Контрагенти ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» зібрали об`єм пшениці, пропорційний об`єму, що був посаджений, що підтверджується звітами про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду та балансом. Крім того постачальники пшениці ТОВ «АГРОСТАР СЕРВІС» не звертались до податкового органу з заявами щодо неможливості подання фінансової звітності в зазначений період, звільнення від сплати податків та нездійснення господарської діяльності внаслідок здійснення на їх територіях бойових дій, пошкодження оборотних та необоротних активів. Таким чином, посилання податкового органу на те, що відсутні факти, які підтверджують здійснення господарських операції по вирощуванню, збиранню, зберіганню сільськогосподарської продукції та фактичної можливості здійснювати господарські операції на земельних ділянок внаслідок дії обставин непереборної сила у період дії воєнного стану на території України, Миколаївська область Березнегуватський район, Миколаївський район, які розташовані в районі проведення воєнних дій є безпідставними, та такими що спростовуються наведеними вище доказами у вигляді первинної документації та фінансової та статистичної звітності.

У позові вказано, що податковим органом не доведено належними та допустимими доказами факт неможливості здійснення постачальниками пшениці господарської діяльності з вирощування, збирання, зберігання пшениці в період воєнних дій. При цьому, наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309 із змінами «Про затвердження Переліку територій окупованих Російською Федерацією», не передбачає та не встановлює факт неможливості здійснення на даній території, господарської діяльності товариствами, а тільки свідчить що на даній території проводились бойові дії. Крім того, дані території не були в окупації, а воєнні дії здійснювались в зазначений період по всієї території України.

На думку позивача, посилання податкового органу на те, що в гарантійних листах не зазначено будь якої інформації із документальним підтвердженням, що засвідчує факт безпеки для життя та здоров`я людей для фактично можливого здійснення господарських операцій з вирощування, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції на земельних ділянок дії обставин непереборної сили у період воєнного стану на територіях Миколаївська область Березнегуватьський район, Миколаївський район, є безпідставним, оскільки встановлення фактів безпеки для життя та здоров`я людей при здійсненні господарської діяльності не входить до повноважень Податкового органу та ніяким чином не впливає на здійснення господарської діяльності та оподаткування товариств та є особистою справою кожного працівника.

Також, як стверджує позивач, не заслуговує на увагу суду посилання податкового органу на відсутність у власності або користуванні контрагентів позивача, транспортних засобів та складів. Докази наявності права власності на транспортні засоби, за допомогою яких здійснювались перевезення та складських приміщень, наданні до матеріалів позовної заяви та наведенні вище.

У позові вказано, що у ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» наявні всі первинні документи, що підтверджують реальність даних правочинів та що останній не може нести відповідальність, у випадку допущення контрагентами ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» порушеннями вимог законодавства та у разі допуску контрагентами таких порушень, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо них.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 23.10.2023 року прийняти до розгляду позовну і відкрито провадження в адміністративній справі.

26.10.2023 року (вх.№ЕС/13160/23) від представника позивача до суду надійшло клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

27.10.2023 року (вх.№37150/23) від представника відповідача до суду надійшло клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

08.11.2023 року (ЕС/14240/23) від представника відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву разом із додатками.

У відзиві вказано, що Головне управління ДПС в Одеській області вважає, вимоги позивача, які викладені в позові, необґрунтованими та такими, що не відповідають нормам чинного законодавства.

З покликанням на обставили, встановлені при перевірці, відповідач вказує, що доводи позивача наведені в позові щодо обліку основних засобів у бухгалтерському обліку постачальників пшениці носять інформативний характер, оскільки відомості щодо наявності необоротних активів та транспортних засобів не задекларовані в базах автоматизованих інформаційних систем. В позові позивач зазначає, що документи та інші дані, що спростовують реальність здійснення господарської операції, яка відображена у податковому обліку, повинні оцінюватися з урахуванням специфіки кожної господарської операції - умов перевезення, зберігання товарів, змісту послуг, що надаються тощо. Однак, за зазначеними операціями постачання продукції постачальниками ПП "МАРІАНА", СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», ФГ «Орбіта», ФГ "АЛЬЯНС", ФГ "АВН" на адресу ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» відсутні докази щодо умов перевезення, зберігання та умов оплати за транспортування продукції Перевізниками.

Як стверджує відповідач, в ході проведення перевірки встановлено відсутність факту реального вчинення господарської операції по взаємовідносинах між ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» та ПП «МАРІАНА», код ЄДРПОУ 31600829, СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140, ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551. Перевіркою встановлено лише документальне оформлення, а не реальне здійснення, господарських операцій з придбання товарів. Вказане базується, зокрема на нормах абзацу сьомого ст.4 та частини третьої ст.8, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Таким чином, як стверджує відповідач, ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» допущено порушення норм податкового законодавства, а саме: - п.198.1, п.198.3, ст.198 Податкового кодексу України, Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21, внаслідок неправомірного визначення податкового кредиту у податковій звітності, за рахунок не підтвердження реальності здійснення операцій придбання зерна на суму ПДВ у розмірі 1077515 грн.

Зважаючи на вищевикладене, Головне управління ДПС в Одеській області просить суд відмовити у задоволенні позову ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ».

Ухвалою суду від 08.11.2023 року задоволено клопотання представників сторін про розгляд справи №420/28480/23 за правилами загального позовного провадження, вирішено розглядати справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" до Головного управління ДПС в Одеській області визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 09.10.2023 року №25758/15-32-07-08-25, призначено підготовче засідання в даній адміністративній справі.

14.11.2023 року (вх.№ ЕС/14897/23) від представника позивача до суду надійшла відповідь на відзив.

05.12.2023 року (вх.№ 43074/23) від представника відповідача до суду надійшли додаткові пояснення.

05.12.2023 року від представника відповідача до суду надійшло клопотання разом із відзивом та додатками.

18.12.2023 року (вх.№ ЕС/18974/23) від представника позивача до суду надійшло клопотання про приєднання доказів. Разом із даним клопотанням до суду подано раніше вже надані копії товарно-транспортних накладних, які на вимогу суду виготовлені у чіткій якості.

Ухвалою суду від 19.12.2023 року, яка прийнята на місці та занесена до протоколу судового засідання закінчено підготовче провадження по справі та призначено справу до розгляду по суті позовних вимог.

21.12.2023 року (вх.№ ЕС/19474/23) від представника позивача до суду надійшло клопотання про залучення документів. Разом із даним клопотанням до суду подано раніше вже надані копії товарно-транспортних накладних, які на вимогу суду виготовлені у чіткій якості.

Представник позивача у судовому засіданні 03.01.2024 року підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити позов у повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні 03.01.2024 року заперечувала проти задоволення позову.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши вступне слово представників сторін, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог, відзиву, оцінивши докази відповідно до вимог ст.ст. 72-79 КАС України, суд дійшов висновку, що адміністративний позов є таким, що підлягає задоволенню.

Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" зареєстровано як юридичну особу 06.11.2017 року (Номер запису: 15561020000064267).

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" здійснює такі види діяльності за КВЕД: 46.23 Оптова торгівля живими тваринами (основний); 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.12 Вирощування рису; 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.14 Вирощування цукрової тростини; 01.16 Вирощування прядивних культур; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.21 Вирощування винограду; 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур; 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; 01.45 Розведення овець і кіз; 01.49 Розведення інших тварин; 01.50 Змішане сільське господарство; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 01.64 Оброблення насіння для відтворення; 10.11 Виробництво м`яса; 10.12 Виробництво м`яса свійської птиці; 10.13 Виробництво м`ясних продуктів; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами; 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання; 47.22 Роздрібна торгівля м`ясом і м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 38.11 Збирання безпечних відходів; 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання; 38.32 Відновлення відсортованих відходів; 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами; 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.

Наказом №6471-п від 16.08.2023 року відповідно до п.п.19-1.1.6 п. 19-1.1 ст.19-1, п.п.20.1.4 п. 20.1 ст.20, п. п. 75.1.2 п.75.1 ст.75, п.п.78.1.8 п.78.1 ст.78, п.п. 69.2, п.п. 69.11 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, Головним управлінням ДПС в Одеській області наказано провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "АГРОСТАР ЕКСПОРТ", код за ЄДРПОУ 41710898 щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні за червень 2023 року від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, тривалістю 5 робочих днів з 22 серпня 2023 року (т.5 а.с.113).

На підставі вказано наказу та направлення на перевірку відповідачем проведено документальну позапланову виїзну перевірку позивача щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні за червень 2023 року від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, зазначених у додатках 2 та 3 до податкової декларації з податку на додану вартість. (податкова декларація з податку на додану вартість (від 18.07.2023 №9176535432).

Перевірка проводилась з 22.08.2023 рокупо 30.08.2023 року. Термін проведення перевірки продовжувався на два робочих дні (з 29.08.2023 року по 30.08.2023 року) відповідно до наказу від 28.08.2023 року №6809-п.

За результатами документальної позапланової виїзної перевірки складено акт від 06.09.2023 року №24210/15-32-07-08-20 (т.1 а.с.34-60).

До вказано акту відповідачем складено розрахунок штрафних санкцій (т.1 а.с.63).

Як вказано в акті, за звітний період з 01.06.2023 по 30.06.2023 року ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» у рядку 17 (колонка Б) Декларації від 18.07.2023 №9176535432, показник якого враховується при розрахунку показника у рядку 19 Декларації, задекларовано податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 8626697 грн. Формування показника рядка 17 (колонка Б) Декларації, показник якого враховується при розрахунку показника рядка 19 Декларації за звітний період червень 2023 року, здійснювалось з урахуванням від`ємного значення з ПДВ, задекларованого у попередніх звітних періодах. Перевіркою достовірності і правильності визначення та врахування при розрахунку показника рядка 19 Декларації суми податкового кредиту (рядок 17 (колонка Б) Декларації) встановлені порушення норм податкового законодавства. Перевіркою достовірності і правильності визначення та врахування при розрахунку показника рядка 19 Декларації суми податкового кредиту (рядок 17 (колонка Б) Декларації) встановлено порушення податкового законодавства при декларування податкового кредиту на загальну суму 1077515 грн., та встановлено завищення показника рядка 17 Декларації, що привело до завищення на цю ж суму рядка 19 Декларації з ПДВ за червень 2023 року.

У висновках акту перевірки зазначено, що позивачем порушено п.44.1 ст.44, п. 198.1, п.198.3 ст.198, абзацу «б» п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №21 від 28.01.2016 року, внаслідок неправомірного визначення податкового кредиту у податковій звітності, за рахунок не підтвердження реальності здійснення операцій придбання товарів, що привело до завищення показника, який підлягає бюджетному відшкодуванню, заявленого на рахунок платника у банку (відображеного у рядку 20.2.1 декларації з ПДВ) за червень 2023 року на суму 1077515 грн. по факту включення до розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ (додаток № 3 до податкової декларації з ПДВ) сум ПДВ, по яким не підтверджено поставку ТМЦ , а саме:

від ПП «МАРІАНА», код за ЄДРПОУ 31600829 завищено суму податкового кредиту на загальну суму 464632 грн., у тому числі по рядку 10.3 на 464632 грн. декларації з ПДВ за травень 2023 року (відповідно по рядку 16 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 464632 грн.), та як наслідок завищено показник по рядку 17 та 19 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 464632 грн. (господарські операції за договором поставки № 04/05-2023 від 04.05.2023 (Пшениця врожаю 2022 року);

від ФГ «Орбіта», код за ЄДРПОУ 20887904 завищено суму податкового кредиту на загальну суму 228556 грн., у тому числі по рядку 10.3 на 228556 грн. декларації з ПДВ за травень 2023 року (відповідно по рядку 16 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 228556 грн.), та як наслідок завищено показник по рядку 17 та 19 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 228556 грн. (господарські операції за договором поставки № 01/05-2023/1від 01.05.2023 (Пшениця врожаю 2022 року);

від ФГ «АЛЬЯНС», код за ЄДРПОУ 20888140 завищено суму податкового кредиту на загальну суму 156328 грн., у тому числі по рядку 10.3 на 156328 грн. декларації з ПДВ за травень 2023 року (відповідно по рядку 16 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 156328 грн.), та як наслідок завищено показник по рядку 17 та 19 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 156328 грн. (господарські операції за договором поставки № 09/05-2023 від 09.05.2023 (Пшениця врожаю 2022 року);

від ФГ «Жовтневе», код за ЄДРПОУ 855078 завищено суму податкового кредиту на загальну суму 133975 грн., у тому числі по рядку 10.3 на 133975 грн. декларації з ПДВ за травень 2023 року (відповідно по рядку 16 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 133975 грн.), та як наслідок завищено показник по рядку 17 та 19 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 133975 грн. (господарські операції за договором поставки № 09/05-2023/1 від 09.05.2023 (Пшениця врожаю 2022 року);

від ФГ «АВН», код за ЄДРПОУ 37969551 завищено суму податкового кредиту на загальну суму 94024 грн., у тому числі по рядку 10.3 на 94024 грн. декларації з ПДВ за травень 2023 року (відповідно по рядку 16 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 94024 грн.), та як наслідок завищено показник по рядку 17 та 19 декларації з ПДВ за червень 2023 року на 94024 грн. (господарські операції за договором поставки № 09/11-2022/6 від 09.11.2022 (Пшениця врожаю 2022 року).

Не погоджуючись з висновками акту перевірки товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" було подано заперечення на акт №24210/15-32-07-08-20 від 06.09.2023 року (т.1 а.с.64-72).

За результатами розгляду вказаних заперечень відповідачем висновки акту перевірки залишено без змін, а заперечення товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" без задоволення про що зазначено у листі від 02.10.2023 року №13369/КПР/15-32-07-08-06 (а.с.73-82).

На підставі акту перевірки №24210/15-32-07-08-20 від 06.09.2023 року та згідно з пп.54.3.2 п.54.3 ст.54, п.58.1 ст.58, п.200.14 ст.200 Податкового кодексу України за порушення п.44.1 ст.44, п. 198.1, п.198.3 ст.198, абзацу «б» п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №21 від 28.01.2016 року, Головним управлінням ДПС в Одеській області прийнято податкове повідомлення рішення від 09.10.2023 року № 25758/15-32-07-08-25 (Форми «В 1»), яким зменшено суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість 1 077 515 грн. та застосовано штрафну санкцію у розмірі 107 751,50 грн (т.1 а.с.61-62).

Вважаючи протиправним та таким, що підлягає скасуванню податкове повідомлення-рішення від 09.10.2023 року №25758/15-32-07-08-25, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Відповідно до вимог частини 2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч.2 ст.2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ст.67 Конституції України, кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до п.п.14.1.36 п.14.1.ст.14 ПК України господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Підпунктом 14.1.185 п.14.1. ст.14 ПКУ встановлено, що постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об`єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об`єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до п.п.14.1.202. п.14.1. ст.14 ПКУ продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

Відповідно до п.44.1 ст.44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно з пп.14.1.181 п.14.1 ст.14 ПК України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (п.14.1.156. ст.14 ПК України)

Відповідно до п.198.1-198.3 ст.198 ПК України, до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;

ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до п.198.6 ст.198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.

Відповідно до пункту 200.1 статті 200 ПК України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Згідно із пунктом 200.4 статті 200 ПК України при від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Відповідно до пункту 200.7 статті 200 ПК України платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

Отже бюджетному відшкодуванню за заявою платника підлягає сума податку, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» надано визначення наступних понять: господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства. Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Виходячи з вимог п.2 ст.3 вказаного Закону бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена також п.1.2 ст.1, п.2.1 ст.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р., та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за №168/704 (зі змінами та доповненнями), відповідно до якого первинні документи це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

З урахуванням викладеного, суд зазначає, що для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Так, відповідач ставить під сумнів господарські взаємовідносини позивача з ПП "МАРІАНА", код ЄДРПОУ 31600829, СТОВ "ЖОВТНЕВЕ", код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140 та ФГ "АВН", з огляду на так.

Так, перевіркою встановлено, що позивачем здійснювалось придбання пшениці у сільгоспвиробників ПП "МАРІАНА", СТОВ "ЖОВТНЕВЕ", ФГ "Орбіта», ФГ "АЛЬЯНС", ФГ "АВН", які знаходяться в Миколаївській області та земельні ділянки яких розташовані за адресами Миколаївська обл., Березнегуватський район та Миколаївський район. Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 із змінами «Про затвердження Переліку територій окупованих Російською Федерацією» зареєстровані адреси ПП "МАРІАНА", код ЄДРПОУ 31600829, СТОВ "ЖОВТНЕВЕ", код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140, (Україна, Миколаївська обл., Березнегуватський район) та ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551 (Миколаївська обл., Миколаївський район) входять до пункту 1.5 розділу І Територій можливих бойових дій з 11.11.2022 року.

Під час проведення перевірки були досліджені наявні документи щодо взаємовідносин позивача з даними контрагентами, у тому числі листи від вказаних контрагентів, в яких постачальники дають гарантії щодо основних засобів, які знаходяться в придатному для експлуатації стані, під час воєнних дій в Україні не пошкодженні: ПП "МАРІАНА", код ЄДРПОУ 31600829 (вих.№ 36 від 31.08.2023), СТОВ "ЖОВТНЕВЕ", код ЄДРПОУ 855078 (вих.№ 32 від 3l.08.202З., ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904 (вих.№ 46 від 3l,08.202З), ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140 (вих.№ 30 від 3l.08.202З) та ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551 (лист №3 від 30.08.2023).

Як вказано в акті, враховуючи перебування контрагентів-постачальників на тимчасово окупованій території та території можливих бойових дій з 11.11.2022 року, у змісті гарантійних листів не зазначено будь якої інформації із документальним підтвердженням, що засвідчує факт підтвердження безпеки для життя та здоров`я людей для фактично можливого здійснення господарських операцій з вирощування, збирання, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану на територіях: Україна, Миколаївська область, Березнегуватський район, Миколаївський район, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Вказані факти, на думку контролюючого органу, не дають можливості підтвердити факт здійснення господарських операцій ПП "МАРІАНА", код ЄДРПОУ 31600829, СТОВ "ЖОВТНЕВЕ", код ЄДРПОУ 855078. ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140 та ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551 з вирощування, збирання, зберігання сільгосппродукції та чи була фактична можливість здійснювати господарські операції на земельних ділянках внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану на території Україна, Миколаївська область, Березнегуватський район, Миколаївський район, яка розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та реалізації зазначеної сільгосппродукції на адресу ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ».

Крім того, вказано в акті, під час проведення перевірки було досліджено документи щодо транспортування вищезазначеної сільськогосподарської продукції та встановлено таке.

Перевізниками пшениці, податковий кредит на придбання якої у травні 2023 року включений до розрахунку суми бюджетного відшкодування за червень 2023 року, згідно з наданими до перевірки товарно-транспортними накладними, визначені: по СТОВ «ЖОВТНЕВЕ - СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», ФГ «Артаково» 33182904; по ФГ "Орбіта - ФГ «Орбіта», ФГ «Артаково», ФГ «Альянс», ПП «МАРІАНА»; по ФГ "АЛЬЯНС" - ФГ "АЛЬЯНС", ПП «МАРІАНА»; по ПП "МАРІАНА" - ФГ «Орбіта», ФГ «Артаково», ФГ «Альянс», ПП "МАРІАНА", ОСОБА_1 НОМЕР_1 , ТОВ «Жовтневе»; по ФГ "АВН» - ФОП ОСОБА_2 , 3118909717, ФОП Жосан Ю.О. 2569407392.

За даними ЄРПН щодо вказаних контрагентів відсутня інформація (відсутні зареєстровані податкові накладні) щодо придбання транспортних послуг та/або оренди транспортних засобів у вищезазначених перевізників, тощо. Перевізником ФГ «АВН» ФОПом ОСОБА_2 за півріччя 2023 року надана нульова звітність з єдиного податку, без декларування доходів. У Повідомленнях вищезазначених постачальників за формою № 20-ОПП «Про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» відсутні відомості щодо наявності транспортних засобів. Так, ПП "МАРІАНА" задекларовані земельні ділянки, бочки, склад, вагова, транспортні засоби не задекларовані. СТОВ «ЖОВТНЕВЕ» задекларовані земельні ділянки, бочки, офіс, гаражі, транспортні засоби не задекларовані. ФГ "Орбіта» задекларовані земельні ділянки, бочки, офіс, транспортні засоби не задекларовані. ФГ "АЛЬЯНС" задекларовані земельні ділянки, бочки, транспортні засоби не задекларовані. ФГ «Артаково» (вид діяльності 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур) задекларовані земельна ділянка, бочка, офіс, транспортні засоби не задекларовані. ФОП ОСОБА_1 задекларована земельна частка пай для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, транспортні засоби не задекларовані. ФОП ОСОБА_2 , вид діяльності 49.41 вантажний автомобільний транспорт, об`єкти оподаткування не декларувались. ФОП ОСОБА_3 , вид діяльності 49.41 вантажний автомобільний транспорт, об`єкти оподаткування не декларувались.

Таким чином, вказано в акті, вищезазначені факти унеможливлюють підтвердити транспортування такої сільгосппродукції, що документально оформлена, як поставка товарів ПП "МАРІАНА", код ЄДРПОУ 31600829, СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140, ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551 на адресу ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ».

В акті також вказано, що у Повідомленні за формою № 20-ОПП «Про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» відсутні відомості щодо наявності складських приміщень за адресою Миколаївська обл., Баштанський/Березнегуватський район, смт. Березнегувате у постачальників пшениці СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140, та за адресою Миколаївська обл., Миколаївський район, с. Михайлівка, с. Ульянівка у постачальника пшениці ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551. Також, за даними ЄПРН не зазначено відомостей щодо оренди складів або придбання послуг по зберіганню зернових з місцем зберігання Миколаївська обл., Баштанський/Березнегуватський район, смт. Березнегувате,, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Михайлівка, с. Ульянівка.

Таким чином, зазначено в акті, за сукупністю встановлених під час перевірки обставин (аналіз договорів, первинних документів, зібраної податкової інформації) висновки щодо оформлених для цілей оподаткування документів наступні: - укладені між ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» - покупець з вищезазначеними контрагентами- постачальниками, не опосередковуються реальним виконанням операцій, яка становить їх предмет. Фактично здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій з поставки товарів на користь ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» і складено (оформлено) первинні документи всупереч норм частини першої ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами) та п.п.2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704 (зі змінами та доповненнями), оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність ПП "МАРІАНА", код ЄДРПОУ 31600829, СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140, ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551, як вказано в акті свідчить про те, що метою їх функціонування є створення виключно документообігу по господарським операціям, які фактично не були здійснені, а спрямовані для отримання податкової вигоди шляхом мінімізації сплати податкових зобов`язань іншими підприємствами.

Таким чином, в ході проведення перевірки встановлено відсутність факту реального вчинення господарської операції по взаємовідносинах між ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» та ПП «МАРІАНА», код ЄДРПОУ 31600829, СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140, ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551. Досліджені операції спрямовані на документальне оформлення придбання робіт. Метою їх оформлення є створення штучного податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ». Перерахування коштів ПП « МАРІАНА», код за ЄДРПОУ 31600829, СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140, ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551 у бухгалтерському обліку слід відобразити як Дт 681 Кт 31, тобто податок на додану вартість за поставлений товар не було сплачено, товар який було експортовано у подальшому чи продано на території України є невідомого походження від невизначених постачальників.

Фактично, зазначено в акті, ПП «МАРІАНА», код за ЄДРПОУ 31600829, СТОВ «ЖОВТНЕВЕ», код ЄДРПОУ 855078, ФГ "Орбіта», код ЄДРПОУ 20887904, ФГ "АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 20888140, ФГ "АВН", код ЄДРПОУ 37969551, здійснено безпідставне оформлення господарських операцій з ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» 3 товарів, які фактично не були здійснені, неправомірно складені первинні документи, інформація з яких перенесена до облікових регістрів ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» всупереч норм частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп. 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 за № 168/704. Оскільки відсутній факт формування, згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб`єктів господарювання або власного виробництва.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 №75 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789, затверджено Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), до якого включено Запорізьку міську територіальну громаду.

Судом встановлено, що:

- ПП "МАРІАНА" зареєстровано за адресою: 56203, Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, селище міського типу Березнегувате, ВУЛИЦЯ КУЗЬМЕНКА, будинок 152;

- СТОВ "ЖОВТНЕВЕ" зареєстровано за адресою: 56220, Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, село Новоукраїнка;

- ФГ "Орбіта» зареєстровано за адресою: 56203, Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, селище міського типу Березнегувате, ВУЛИЦЯ КУЗЬМЕНКА, будинок 152;

- ФГ "АЛЬЯНС" зареєстровано за адресою: 56203, Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, селище міського типу Березнегувате(з), вул.Кузьменка, будинок 159;

- ФГ "АВН" 57116, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Михайлівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 7, квартира 4.

Разом із цим, вказаний Порядок затверджений відповідно до абзацу дев`ятого пункту 3 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2022 № 952 Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об`єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу.

Факт реєстрації контрагентів позивача на територіях, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій не є свідченням неможливості постання ними товарів на адресу позивача.

При розгляді даної справи суд вважає обґрунтованим твердження позивача, що посилання податкового органу на те, що в гарантійних листах не зазначено будь якої інформації із документальним підтвердженням, що засвідчує факт безпеки для життя та здоров`я людей для фактично можливого здійснення господарських операцій з вирощування, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції на земельних ділянок дії обставин непереборної сили у період воєнного стану на територіях Миколаївська область Березнегуватьський район, Миколаївський район, є безпідставним, оскільки встановлення фактів безпеки для життя та здоров`я людей при здійсненні господарської діяльності не входить до повноважень Податкового органу та ніяким чином не впливає на здійснення господарської діяльності та оподаткування товариств та є особистою справою кожного працівника.

Також, суд враховує, що доказів звернення контрагентів позивача- постачальників пшениці до податкового органу з заявами щодо неможливості подання фінансової звітності в зазначений період, звільнення від сплати податків та нездійснення господарської діяльності внаслідок здійснення на їх територіях бойових дій, пошкодження оборотних та необоротних активів, протягом усього строку розгляду даної справи відповідачем до суду не надано.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ст.61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальних характер, тому позивач не може нести відповідальності за можливі протиправні дії інших юридичних осіб, оскільки вони перебувають поза межами його впливу.

З огляду на викладене, поняття добросовісний платник, яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням контрагентами контрагента правил оподаткування, а сам платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентами його контрагента податкових зобов`язань.

Під час дослідження обсягу податкових прав і обов`язків платника за господарською операцією суд не обмежується перевіркою формальної відповідності поданих платником податків документів вимогам податкового законодавства, а оцінює всі докази в сукупності та взаємозв`язку для встановлення дійсного економічного змісту господарської операції.

Водночас, суд зазначає, що належними та допустимими в розумінні ст.124 Конституції України, доказами факту вчинення платником податків нікчемного правочину або факту відображення в обліку показників господарських операцій, які в дійсності не відбулись, можуть бути або обвинувальний вирок суду (оскільки діяння платника податків по протиправному заволодінню майном іншої особи або ухиленню від сплати податків, тобто вчинення нікчемного правочину, є об`єктивною стороною злочинів, передбачених ст.191 КК України та ст.212 КК України), або рішення суду у справі про стягнення одержаного за нікчемним правочином (бо наслідком вчинення платником податків нікчемного правочину відповідно до ст.ст. 207, 208, 250 Господарського кодексу України є застосування конфіскаційного заходу у вигляді стягнення одержаного за нікчемним правочином), або рішення суду про визнання правочину недійсним (оскільки відповідно до ч. 3 ст. 228 Цивільного кодексу України вчинення платником податків правочину, котрий суперечить інтересам держави та суспільства, є підставою для звернення до суду з вимогою про визнання такого правочину недійсним).

Проте, відповідачем не подано до суду жодних доказів щодо наявності обвинувального вироку суду, рішень суду про стягнення одержаного за нікчемними правочинами, наявності рішень суду про визнання недійсними правочинів позивача з контрагентами.

Натомість, судом досліджено надані позивачем докази та первинні документи.

Так, судом встановлено, що здійснюючи свою господарську діяльність, позивачем:

- 09.05.2023р. укладено з ФГ «АЛЬЯНС» (Постачальник) договір поставки №09/05-2023, п. 1.1., 1.2. якого передбачено, що в порядку та на умовах, визначених цим договором, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Пшениць врожаю 2022 року (код Товару згідно з УКТ ЗЕД - 100199) далі Товар, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти й оплатити його в повному обсязі. Асортимент, одиниця виміру та ціна Товару визначаються Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною цього договору. Специфікацією №1 від 09.05.2023р. до договору поставки №09/05-2023 від 09.05.2023р. встановлена кількість, номенклатура та вартість товару, що поставляється згідно договору: Пшениця 2 го та 3го класу (код товару згідно з УКТ ЗЕД -100199). На виконання даного договору ФГ «АЛЬЯНС» поставило ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» товар на загальну суму 1272960,11 грн. що підтверджується видатковою накладною №67 від 10.055.2023р. на суму 362736,03грн., товарно-транспортною накладною №02552/05 від 09.05.23р., видатковою накладною №68 від 11.05.2023р. на суму 180 000,02грн., товарно-транспортною накладною від 11.05.23р. №4014 видатковою накладною №69 від 12.05.2023р. на суму 59360,05грн., товарно-транспортною накладною від 11.05.2023р. №40150, від 11.05.2023р. № 40150, від 11.05.2023p.№ 40162, від 11.05.2023р. №1533, видатковою накладною №70 від 13.05.2023р. на суму 180864, 01рн., товарно-транспортною накладною від 13.05.2023р. №40221, податковими накладними №67 від 10.05.2023р. на суму 362736,03грн., №68 від 11.05.2023р. на суму 180 000,02грн., №70 від 13.05.2023р. на суму 180 86,01 грн., №69 від 12.05.2023р. на суму 59 360,05грн. В свою чергу ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» здійснило в повному обсязі оплату ФГ «АЛЬЯНС» за договором поставки №09/05-2023 від 09.05.2023р, що підтверджується платіжними інструкціями №2488 на суму 1 000000грн., №2503 на суму 272960,11грн. (т.2 а.с.164-182);

- 01.05.2023р. укладено з ФГ «ОРБІТА» (Постачальник) договір поставки №01/05-2023/1, п. 1.1., 1.2. якого передбачено, що в порядку та на умовах, визначених цим договором, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Пшениць врожаю 2022 року (код Товару згідно з УКТ ЗЕД - 100199) далі Товар, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти й оплатити його в повному обсязі. Асортимент, одиниця виміру та ціна Товару визначаються Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною цього договору. Специфікацією №2 від 09.05.2023р. до договору поставки №01/05-2023/1 від 01.05.2023р. встановлена кількість, номенклатура та вартість товару, що поставляється згідно договору: Пшениця 2 го та Зго класу (код товару згідно з УКТ ЗЕД -100199). На виконання даного договору ФГ «ОРБІТА» поставило ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» товар на загальну суму 1861 104,24грн. що підтверджується видатковою накладною №95 від 01.05.2023р. на суму 195168,10грн., товарно-транспортну накладну №914247 від 01.05.23р., видатковою накладною №103 від 10.05.2023р. на суму 559008,05грн., товарно-транспортною накладною № 198682 від 09.05.2023р., №840148 від 09.05.2023p., №914227 від 09.05.23р., видатковою накладною №105 від 12.05.2023р. на суму 734688,06грн., товарно-транспортною накладною від 12.05.2023p. №40190, від 11.05.2023p. № 808378, від 11.05.2023 р. № 40163, від 12.05.2023р. №40192, видатковою накладною №106 від 13.05.2023р. на суму 185472,02рн., товарно-транспортною накладною від 13.05.2023р. №40223, видатковою накладною №107 від 11.05.2023р. на суму 186768,01 грн., товарно-транспортною накладною №40150 від 11.05.23р., податковими накладними №13 від 13.05.23р. на суму 18572,02грн., податковою накладною №9 від 10.05.23р. на суму 559008,05грн., №11 від 11.05.23р. на суму 186768,01 грн., №12 від 12.05.23р. на суму 734688,06грн., №1 від 01.05.23р. на суму 195168,10грн. В свою чергу ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» здійснило в повному обсязі оплату ФГ «ОРБІТА» за договором поставки №01/05-2023/1 від 01.05.2023р., що підтверджується платіжними інструкціями №2429 від 16.05.23р. на суму 1 000000грн., №2448 на суму 490000грн., №2479 від 16.05.23р. на суму 200104,24грн. (т.1 а.с.138-163);

- 04.05.2023р. укладено з ПП «МАРІАНА»(Постачальник) договір поставки №04/05-2023, п. 1.1., 1.2. якого передбачено, що в порядку та на умовах, визначених цим договором, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Пшениць врожаю 2022 року (код Товару згідно з УКТ ЗЕД - 100199) далі Товар, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти й оплатити його в повному обсязі. Асортимент, одиниця виміру та ціна Товару визначаються Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною цього договору. Специфікацією №1 від 04.05.2023р. до договору поставки встановлена кількість, номенклатура та вартість товару, що поставляється згідно договору: Пшениця 2 го та 3 го класу (код товару згідно з УКТ ЗЕД -100199). На виконання даного договору ПП «МАРІАНА» поставило ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» товар на загальну суму 3783432,97грн., що підтверджується видатковою накладною №73 від 04.05.2023р. на суму 318684,17грн., товарно-транспортну накладну №940035 від 04.05.23р. №940036 від 04.05.23р видатковою накладною №75 від 06.05.2023р. на суму 1008607,32грн., товарно-транспортною накладною № 940038 від 06.05.23p, №214778 від 06.05.23р., №833375 від 06.05.23р. №833374 від 06.05.23p., №833372 від 06.05.23р., №833373 від 06.05.23р, видатковими накладними №74 від 05.05.23., товарно транспортною накладною №940037 від 056.23., видатковою накладною №76 від 07.05.23р. на суму 657691,42грн товарно транспортними накладними №940041, №870762 від 07.05.23р., №218730 від 07.05.23р., №830761 від 07.05.23р., видатковою накладною №№77 від 08.05.23р. на суму 1 165305,61 грн., товарно транспортними накладними № 458950 від 08.05.23р., №830759 від 08.05.23р., №808582 від 08.05.23р., №940002 від 08.05.23р., №808579 від 08.05.23р., №830755 від 08.05.23р., №940039 від 08.05.23р. податковими накладними №73 від 04.05.23р. на суму 363299,95грн., №77 від 08.05.23р. на суму 1328448,40грн., №76 від 07.05.23р. на суму 749768,22грн., №75 від 06.05.23р. на суму 1149812,34грн., №74 від 05.05.23р. на суму 192 104,06гр. В свою чергу ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» здійснило в повному обсязі оплату ПП «МАРІАНА» за договором поставки 04/05-2023, що підтверджується платіжними інструкціями №2505 від 23.06.23р. на суму 783432,97грн., №2426 від 16.05.23р. на суму 30.00000грн (т.4 а.с.31-56).

- 09.11.2022р. укладено з ФГ «АВН» (Постачальник) договір поставки №09/11-2022/6, п. 1.1., 1.2. якого передбачено, що в порядку та на умовах, визначених цим договором, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Пшениць врожаю 2022 року (код Товару згідно з УКТ ЗЕД - 100199) далі Товар, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти й оплатити його в повному обсязі. Асортимент, одиниця виміру та ціна Товару визначаються Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною цього договору. Специфікацією №4 від 26.04.2023р. до договору поставки встановлена кількість, номенклатура та вартість товару, що поставляється згідно договору: Пшениця 2 го та 3 го класу (код товару згідно з УКТ ЗЕД -100199). На виконання даного договору ФГ «АВН» поставило ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» товар на загальну суму 765624,39грн. що підтверджується видатковою накладною №20 від 02.05.2023р. на суму 431600,22грн., товарно-транспортну накладну №248141 від 02.05.23р видатковою накладною №21 від 04.05.2023р. на суму 240000,12грн., товарно-транспортною накладною № 248142 від 04.05.2023р., податковими накладними №2 від 04.05.23р. на суму 273600,14грн., податковою накладною №2 від 04.05.23р. на суму 273600,14 грн., №1 від 02.05.23р. на суму 4 92024,25грн. Також, ФГ «АВН» було надано ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» було надано акт надання послуг №38 від 02.05.2023р. між ФГ «АВН» та ФОП ОСОБА_4 , із змісту якого вбачається, що перевізник, не платником податку на додану вартість, у зв`язку з чим податкова накладна не складається. В свою чергу ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» здійснило в повному обсязі оплату ФГ «АВН» за договором поставки №09/11-2022/6 від 09.11.2022р., що підтверджується платіжними інструкціями №2406 від 04.05.23р. на суму 60424,25грн., №2403 від 03.05.23р. на суму 431600грн., №2430 від 17.05.23р. на суму 90000грн., №2440 від 25.05.23р. на суму 183600,14грн (т.4 а.с.96-110).

- 09.05.2023р. укладено з СТОВ «ЖОВТНЕВЕ» (Постачальник) та ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» (Покупець) був укладений договір поставки №09/05-2023/1, п. 1.1., 1.2. якого передбачено, що в порядку та на умовах, визначених цим договором, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Пшениць врожаю 2022 року (код Товару згідно з УКТ ЗЕД -100199) далі Товар, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти й оплатити його в повному обсязі. Асортимент, одиниця виміру та ціна Товару визначаються Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною цього договору. Специфікацією №1 від 09.05.2023р. до договору поставки №09/05-2023/1 від 09.05.2023 р. встановлена кількість, номенклатура та вартість товару, що поставляється згідно договору: Пшениця 2 го та 3го класу (код товару згідно з УКТ ЗЕД-100199). На виконання даного договору СТОВ «ЖОВТЕНЕ» поставило ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» товар на загальну суму 1090944,09грн. що підтверджується видатковою накладною №70 від 10.05.2023р. на суму 638273,74грн., товарно-транспортну накладну №40103 від 10.05.23р., №938772 від 09.05.23р., №808470 від 09.05.23р., №395655 від 09.05.23р., видатковою накладною №71 від 12.05.2023р. на суму 318694,76грн., товарно-транспортною накладною №40159 від 11.05.23р. №44552 від 12.05.23р., податковими накладними №77 від 12.05.2023р. на суму 363312,03грн., №76 від 10.05.2023р. на суму 727632,06грн. В свою чергу ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ» здійснило в повному обсязі оплату СТОВ «ЖОВТЕНЕВЕ» за договором поставки №09/05-2023/1 від 09.05.2023р, що підтверджується платіжними інструкціями №2489 на суму 1 000000грн., №250 на суму 90944,09грн (т.4 а.с.177-191).

Отже, як встановлено судом з наявних у матеріалах справи документів, між позивачем та вищезазначеними підприємствами укладено ряд договорів на поставку товарів.

На підтвердження наявності у вищевказаних контрагентів можливості виростити сільськогосподарську продукцію, яка за договорами поставки була придбана товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ", позивачем разом із позовом до суду надано податкові декларації платника єдиного податку 4 групи, звіти про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду, звіти про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022р, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (т.1 а.с.91-127, 164-250, т.2 а.с.1-134, т.2 а.с.138-153, 156-164, 193-250, т.3 а.с.1-248, т.4 а.с.3-31, 68-зворотній бік-93, 111-121, 139-151, 156-168, 192-250, т.5 а.с.1-44).

На підтвердження наявності у власності транспортних засобів, за допомогою яких здійснювались перевезення та складських приміщень, до суду позивачем надані відповідні докази (т.1 а.с.83-88, 128-137, т.2 а.с.183-192, т.4 а.с.57-65, 94-95, 169-177).

Судом, під час встановлення обставин наводився перелік документів, які цілком підтверджують реальність господарських операцій позивача з його контрагентами та засвідчують мету та факт подальшого використання придбаних ним послуг. В матеріалах справи наявні первинні документи (належним чином засвідчені їх копії), які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій між позивачем та вказаним контрагентом, а саме: договори та акти виконаних робіт до них, податкові накладні, акти списання, тощо.

Реальність здійснення господарської операції повинна досліджуватися на підставі первинних документів, складених за результатами таких операцій та не може ґрунтуватися виключно на отриманій податковій інформації з баз даних податкового органу.

Суд зазначає, що не підтвердження операцій за ланцюгом постачання, відсутність основних засобів у контрагента, так само як і податкова інформація про інші порушення податкової дисципліни, допущені контрагентом платника податків або третіми особами у відносинах з контрагентом, не є свідченням нереальності господарських операцій, за умови їх підтвердження належними і допустимими первинними документами, як підставами формування бухгалтерського обліку.

До того ж, норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами.

Вказана правова позиція викладена Верховним Судом у постанові від 12.07.2019 року у справі №808/109/18.

Таким чином, в матеріалах справи наявні первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій між позивачем та вказаними контрагентами. Зазначені документи складені за результатами проведених операцій та з дотриманням вимог діючого на момент виникнення правовідносин законодавства і містять у собі відомості щодо змісту та обсягу проведених операцій, які узгоджуються між собою.

Тобто, фактичні обставини об`єктивно засвідчують правомірність формування позивачем витрат та податкового кредиту на підставі первинних документів, які виписані на виконання умов викладених вище договірних відносин, що дало право позивачу включити дані суми до витрат та податкового кредиту.

Отже, господарські операції між позивачем та його контрагентами мали реальний характер, діяльність позивача була спрямована на отримання економічної вигоди від підприємницької діяльності, що зумовлює хибність висновків податкового органу про вчинення платником податків порушень податкового законодавства, а відтак, вони не можуть бути покладені в основу спірного податкового повідомлення-рішення. Крім того, окремі дефекти первинних документів бухгалтерського та податкового обліку не можуть слугувати підставою для висновків податкового органу про нереальність господарської операції.

Надаючи оцінки доводам сторін спору в контексті реальності спірних господарських операцій, суд зазначає й про те, що обставини щодо фіктивності контрагентів позивача можуть бути встановлені виключно вироком суду, що набрав законної сили. При цьому слід врахувати, що відомості, отримані в ході оперативно-розшукових заходів чи досудового слідства не є доказами при доведенні фактів допущення порушень вимог податкового законодавства платником податків.

В контексті встановлених обставин у цій справі необхідно врахувати те, що як на час перевірки платника податку, так і час ухвалення судового рішення у цій справі не було ухвалено жодного вироку та/або постановлено ухвали про закриття кримінального провадження, які набрали законної сили та якими б посадових осіб контрагентів позивача або безпосередньо посадових осіб позивача було визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень. Водночас, і відповідач не наводить доводів про ухвалення судом вироку у кримінальному провадженні, який би мав преюдиційне значення для цієї адміністративної справи.

Також, у справі, що розглядається, контролюючим органом не було надано й відомостей про те, що засновки чи учасники контрагентів позивача надали пояснення щодо непричетності до діяльності даних суб`єктів господарювання.

Суд зазначає, що норми податкового законодавства, не ставлять у залежність право платника податків на врахування витрат при визначенні оподатковуваного прибутку та на податковий кредит від дотримання податкової дисципліни його контрагентом, якщо цей платник мав реальні витрати у зв`язку з фактичним придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Одне тільки порушення постачальником товару (робіт, послуг) вимог податкового законодавства не може бути підставою для висновку про порушення іншим платником податків - покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту та обліку витрат за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про його обізнаність щодо протиправної податкової поведінки контрагента та про злагодженість дій між ними.

Отже, лише встановлення в ході судового розгляду факту узгодженості дій платника податків з недобросовісними постачальниками з метою незаконного отримання податкових вигод або його обізнаності з такими діями постачальників чи сприяння ухиленню постачальниками товару від виконання податкових зобов`язань може слугувати підставою для відмови у праві на податковий кредит та праві на отримання бюджетного відшкодування. При цьому такі висновки не можуть ґрунтуватися на припущеннях, а повинні бути підтверджені належними, достатніми, достовірними доказами із законних джерел у їх взаємній сукупності.

Відсутність трудових та матеріальних ресурсів, в свою чергу, не є безумовною підставою для висновків про відсутність фактичного виконання спірних операцій за умови наявності у позивача первинних документів, які спростовують такі доводи. За умови подання платником податків усіх належним чином оформлених документів, передбачених податковим законодавством, дані податкового обліку вважаються сформованими правомірно (обґрунтовано), якщо контролюючий орган не доведе зворотне.

Аналогічний підхід застосовано Верховним Судом у постановах від 17 листопада 2020 року у справі № 813/2761/17, від 21 січня 2021 року у справі № 820/4411/16, від 29.09.2021 року №300/1490/20.

Враховуючи встановлені обставини в їх сукупності, виходячи з системного аналізу норм чинного законодавства, суд дійшов висновку, що висновки контролюючого органу, на підставі яких прийняті оскаржуване рішення, базуються на припущеннях та не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду.

Решта доводів та заперечень сторін висновків суду по суті заявлених позовних вимог не спростовують. Необхідно зазначити, що згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі «Серявін та інші проти України» від 10 лютого 2010 року, заява 4909/04, відповідно до п. 58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються.

Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «РуїсТоріха проти Іспанії» від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Згідно п.41 висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту.

Оцінюючи правомірність дій та рішень органів владних повноважень, суд керується критеріями, закріпленими у ст.2 КАС України, які певною мірою відображають принципи адміністративної процедури.

Частиною 1 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Частиною 2 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Згідно із ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Оцінивши кожен доказ, який є у справі щодо його належності, допустимості, достовірності та їх достатності і взаємного зв`язку у сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, ч.5 ст. 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Відповідно до ч.1 ст.139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Матеріалами справи підтверджено, що позивачем сплачено судовий збір у розмірі 17778,10 грн (т.1 а.с.20).

Зважаючи на вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для стягнення з Головного управління ДПС в Одеській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь позивача судового збору у розмірі 17778,10 грн.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 22, 139, 165, 241, 242-246, 250, 255, 295, КАС України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" до Головного управління ДПС в Одеській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 09.10.2023 року №25758/15-32-07-08-25.

Стягнути з Головного управління ДПС в Одеській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" витрати зі сплати судового збору у розмірі 17778,10 грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подання до П`ятого апеляційного адміністративного суду апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено та підписано суддею 15.01.2024 року.

Учасники справи:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСТАР ЕКСПОРТ" (просп.Гагаріна, буд.12-А, офіс 1407, м.Одеса, 65039, код ЄДРПОУ 41710898);

Відповідач - Головне управління ДПС в Одеській області (вул. Семінарська, буд. 5, м.Одеса, 65044, код ЄДРПОУ ВП 44069166).

СуддяС.М. Корой

Часті запитання

Який тип судового документу № 116361931 ?

Документ № 116361931 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 116361931 ?

Дата ухвалення - 15.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116361931 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116361931 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 116361931, Одеський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 116361931, Одеський окружний адміністративний суд було прийнято 15.01.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 116361931 відноситься до справи № 420/28480/23

Це рішення відноситься до справи № 420/28480/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116361929
Наступний документ : 116361932