Ухвала суду № 116353668, 17.01.2024, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
17.01.2024
Номер справи
2-3773/10
Номер документу
116353668
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

_____________________

Справа № 2-3773/10

Провадження № 6/947/90/24

УХВАЛА

про виправлення описки у виконавчому листі

17.01.2024 року

Київський районний суд м. Одеси

головуючий суддя Куриленко О.М.,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Есаймент» про виправлення помилки у виконавчому листі по цивільній справі № 2-3773/10 за позовом Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2024 року зявник звернувся до суду із заявою, в якій просить виправити описку, допущену у дублікаті виконавчого документу у справі № 2-3773/10 - замінивши на зворотній частині ТОВ «ФК «Грін Ко», ЄДРПОУ: 44042139, адреса стягувача: 63122, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд, 98, кв. 63 на ТОВ «Фінансова компанія «Есаймент», ЄДРПОУ 39114866, адреса стягувача: 03035, м. Київ, Солом`янська площа, 2, оф. 500.

Відповідно до ст. 432ЦПК Українивиконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленимЗаконом України "Про виконавче провадження".Суд,який видаввиконавчий лист,може зазаявою стягувачаабо боржникавиправити помилку,допущену прийого оформленніабо видачі,чи визнативиконавчий листтаким,що непідлягає виконанню,та стягнутина користьборжника безпідставноодержане стягувачемза виконавчимлистом. Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви.

Судом встановлено, що в провадженні Київського районного суду м. Одеси перебувала цивільна справа № 2-3773/10 за позовом Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості.

Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2010 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 02.06.2011 року, позов ПАТ «Ерсте Банк» про стягнення заборгованості було задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «Ерсте Банк» за Кредитним договором №014-71/601 від 01 грудня 2006 року заборгованість станом на 15 лютого 2010 року в загальній сумі 655829,84 грн. Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «Ерсте Банк» за Кредитним договором № 014/1581/18/01453 від 16 березня 2007 року заборгованість станом на 15 лютого 2010 року в загальній сумі 5791317,39 грн. Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «Ерсте Банк» судові витрати в сумі 1820,00 грн.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 26 вересня 2014 року замінено стягувача ПАТ «Ерсте Банк» на ПУАТ «Фідобанк» у виконавчому листі № 2-3773/10, виданому Київським районним судом м. Одеси 04 листопада 2011 року на боржника ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним: договором №014/1581/18/01453 від 16 березня 2007 року в сумі 5791317,39 грн.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 03 липня 2020 року поновлено ПУАТ «Фідобанк» строк пред`явлення до виконання виконавчих листів № 2-3773/10, виданих Київським районним судом м. Одеси 04 листопада 2011 року.

12.01.2021 року між ПУАТ «Фідобанк», в особі уповноваженого представника від ФГВФО, як особи що здійснює ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_3 та ТОВ «Фінансова компанія «Есаймент» укладено Договір відступлення прав вимоги № GL1N319233 від 12.01.2021 року, відповідно до п. 1 якого, ПУАТ «Фідобанк» відступило, а ТОВ «ФК «Есаймент» набуло право вимоги до позичальників: та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприемців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору (в тому числі за кредитним Договором № 014/1581/18/01453 від 16.03.2007 року, позичальник ОСОБА_1 ), надалі за текстом Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави та/або договорами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру.

Ухвалою Київського районного суду м, Одеси від 14 червня 2021 року замінено вибулого стягувача ПУАТ «Фідобанк» на правонаступника - ТОВ «Фінансова компанія «Есаймент» у виконавчих листах по справі № 2-3773/10.

13.05.2021 року Київським районним судом м. Одеси було видано дублікат виконавчого листа № 2-3773/10.

У відповідностідо п.1ч.1ст.4Закону України«Про виконавчепровадження» передбачено,що увиконавчому документізазначаються: назваі датавидачі документа,найменування органу,прізвище,ім`я,по батьковіта посадапосадової особи,яка йоговидала; датаприйняття іномер рішення,згідно зяким виданодокумент; повненайменування (дляюридичних осіб)або прізвище,ім`я та,за наявності,по батькові(дляфізичних осіб)стягувача таборжника,їх місцезнаходження(дляюридичних осіб)або адресамісця проживаннячи перебування(дляфізичних осіб),дата народженняборжника -фізичної особи; ідентифікаційнийкод юридичноїособи вЄдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємців тагромадських формуваньстягувача таборжника (дляюридичних осіб-за наявності) реєстраційнийномер обліковоїкартки платникаподатків абосерія таномер паспорта(дляфізичних осіб,які черезсвої релігійніпереконання вустановленому порядкувідмовилися відприйняття реєстраційногономера обліковоїкартки платникаподатків таповідомили проце відповіднийконтролюючий органі маютьвідмітку впаспорті)боржника (дляфізичних осіб-платників податків); резолютивначастина рішення,що передбачаєзаходи примусовоговиконання рішень; датанабрання рішеннямзаконної сили(крімрішень,що підлягаютьнегайному виконанню); строкпред`явлення рішеннядо виконання Увиконавчому документіможуть зазначатисяінші дані(якщовони відомісуду чиіншому органу(посадовійособі),що видаввиконавчий документ),які ідентифікуютьстягувача таборжника чиможуть сприятипримусовому виконаннюрішення,зокрема місцероботи боржника-фізичної особи,місцезнаходження майнаборжника,реквізити рахунківстягувача іборжника,номери їхзасобів зв`язкута адресиелектронної пошти. У разі пред`явлення до примусового виконання рішення міжнародного юрисдикційного органу у випадках, передбачених міжнародним договором України, такий виконавчий документ повинен відповідати вимогам, встановленим міжнародним договором України.

Судом встановлено, що при видачі дублікату виконавчого листа № 2-3773/10 судом було допущено описки, а саме: на зворотній частині виконавчого листа не вірно вказано стягувача - «ТОВ «ФК «Грін Ко», ЄДРПОУ: 44042139, адреса стягувача: 63122, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд, 98, кв. 63», натомість як вірно «ТОВ «Фінансова компанія «Есаймент», ЄДРПОУ 39114866, адреса стягувача: 03035, м. Київ, Солом`янська площа, 2, оф. 500», так як рішення суду було ухвалено щодо стягнення боргу за двома кредитними договорами, і право вимоги за одним із них, а саме договором від 01.12.2006 року перейшло до ТОВ "ФК "Грін Ко", в той час як право вимоги за договором від 16 березня 2007 року належить ТОВ «Фінансова компанія «Есаймент».

З урахуванням обставин, на які посилається заявник, суд вважає можливим задоволення його заяви про виправлення описки у дублікаті виконавчого листа.

На підставі викладеного, керуючись ст. 432ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Есаймент» про виправлення помилки у виконавчому листі по цивільній справі № 2-3773/10 за позовом публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості задовольнити.

Виправити помилку, допущену у дублікаті виконавчого документу у справі № 2-3773/10 - замінивши на зворотній частині стягувача, а саме: ТОВ «ФК «Грін Ко», ЄДРПОУ: 44042139, адреса стягувача: 63122, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд, 98, кв. 63 на ТОВ «Фінансова компанія «Есаймент», ЄДРПОУ 39114866, адреса стягувача: 03035, м. Київ, Солом`янська площа, 2, оф. 500.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Одеської області.

Суддя Куриленко О. М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 116353668 ?

Документ № 116353668 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116353668 ?

Дата ухвалення - 17.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116353668 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116353668 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 116353668, Київський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 116353668, Київський районний суд м. Одеси було прийнято 17.01.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 116353668 відноситься до справи № 2-3773/10

Це рішення відноситься до справи № 2-3773/10. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116353665
Наступний документ : 116353672