Ухвала суду № 116287978, 15.01.2024, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
15.01.2024
Номер справи
910/15909/21
Номер документу
116287978
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі

15.01.2024Справа № 910/15909/21

За позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервіс - Центр"

про стягнення 75 000,00 грн.

Суддя Борисенко І.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулось з позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа" (далі - ОСББ "ЖК Срібна Вежа", позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервіс - Центр" (далі - ТОВ "Будсервіс - Центр", відповідач) про стягнення коштів у сумі 75 000,00 грн.

У обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем як співвласником будинку обов`язку зі сплати згідно рішення загальних зборів ОСББ "ЖК Срібна Вежа", оформленого протоколами № 4 від 28.12.2020 та № 5 від 29.06.2021 про внесення змін у протокол загальних зборів № 2 від 13.12.2018, разового внеску на встановлення СКУД відеоспостереження, огородження, автоматики та системи освітлення до 15.08.2021 у багатоквартирному будинку № 36-А по вул. Білоруській у місті Києві.

У позові ОСББ "ЖК Срібна Вежа" просить стягнути з відповідача заборгованоість у сумі 75 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2021 вказану позовну заяву було прийнято до розгляду та відкрито провадження, справу вирішено розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників спору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2022 суд зупинив провадження у справі № 910/15909/21 до набрання законної сили рішенням у справі № 910/16338/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2023 за клопотанням позивача провадження у справі було поновлене, розгляд справи було продовжене у порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи у судове засідання.

05.01.2024 до загального відділу діловодства суду сторонами подано спільну заяву про затвердження мирової угоди та текст мирової угоди.

Згідно зі ст. 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Розглянувши подану мирову угоду, перевіривши повноваження представників сторін на вчинення дій щодо її підписання, суд встановив, що умови укладеної між сторонами мирової угоди у даній справі стосуються лише прав та обов`язків сторін щодо предмету спору за позовом.

Враховуючи, що укладена між сторонами мирова угода відповідно до суті позовних вимог не суперечить вимогам чинного законодавства України, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи, здійснена в інтересах обох сторін та не зачіпає інтереси інших осіб, суд затверджує мирову угоду.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Одночасно суд роз`яснює сторонам правові наслідки укладення мирової угоди та закриття провадження у справі, передбачені ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, якими є недопущення повторного звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Судом встановлено, що у наведеній мировій угоді (п. 13) сторони визначили, що відповідно до ст. 130 ГПК України сторони домовились, що ніякі судові витрати, пов`язані з розглядом справи № 910/15909/21, яка розглядається у Господарському суді міста Києва, після затвердження мирової угоди не стягуються

Проте, відповідно до ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України у разі укладання мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Отже, ОСББ "ЖК Срібна Вежа" з Державного бюджету України підлягає поверненню 50 % судового збору у сумі 1 135,00 грн. (2 270,00 грн./2), а пункт 13 мирової угоди у даному випадку застосуванню не підлягає.

Виходячи з викладеного та керуючись ст. 130, 185, 192, п.4, п. 7 ч.1, ч.3 ст. 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити спільну заяву Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервіс - Центр" про стягнення 75 000,00 грн. про затвердження мирової угоди у справі № 910/15909/21.

2. Затвердити мирову угоду, укладену між Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будсервіс - Центр", у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

№_1 від 04 січня 2024 року

у справі № 910/15909/21

Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа", код ЄДРПОУ 42350871, в особі Голови правління Олексієнка Олександра Васильовича, який діє на підставі Статуту, надалі - «Позивач», з однієї сторони, та

Товариством з обмеженою відповідальністю "Будсервіс - Центр", код ЄДРПОУ 32000881, в особі директора Кукли Вікторії Юріївни, яка діє на підставі Статуту, надалі - «Відповідач», з іншої сторони, надалі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, які є Сторонами судового провадження в господарській справі №910/15909/21 за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервіс - Центр" про стягнення 75 000,00 грн., які не сплачені відповідачем всупереч прийнятих загальними зборами позивача рішень у формі протоколу № 2 з подальшими змінами, внесеними протоколом № 4.

Керуючись ст.ст. 46, 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок, уклали цю мирову угоду (далі - мирова угода) у господарській справі № 910/15909/21 на наступних умовах:

1. Сторони домовились врегулювати спір у справі № 910/15909/21 шляхом підписання та виконання мирової угоди.

2. Сторони дійшли згоди та підтверджують, наступне:

- частина заборгованості відповідача в сумі 29 500 (двадцять дев`ять тисяч п`ятсот) гривень 00 коп. є сплаченою (погашеною) та в зв`язку з цим позивач відмовляється від її стягнення із відповідача;

- відповідач визнає заборгованість перед позивачем в зв`язку з несплатою платежів згідно з протоколом загальних зборів позивача № 2 з подальшими змінами внесеними протоколом № 4, в сумі 45 500 (сорок п`ять тисяч п`ятсот) гривень 00 коп., та зобов`язується сплатити її в строки визначені в п. 3 цієї мирової угоди.

3. Сторони домовилися, що погашення відповідачем заборгованості перед позивачем в сумі 45 500 (сорок п`ять тисяч п`ятсот) гривень 00 коп. має бути здійснене протягом 5 (п`яти) днів з дати затвердження судом даної мирової угоди, на рахунок ОСББ "ЖК Срібна Вежа" - НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк". Оплата вважається здійсненою з моменту надходження коштів на банківський рахунок позивача.

4. Позивач підписанням цієї мирової угоди підтверджує, що з моменту погашення відповідачем заборгованості зазначеної в п. 3 цієї мирової угоди, не матиме жодних майнових претензій до відповідача, з приводу предмета спору у справі № 910/15909/21, яка розглядається у Господарському суді м. Києва, про стягнення заборгованості, що виникла із прийнятих загальними зборами позивача рішень у формі протоколу № 2 з подальшими змінами внесеними протоколом № 4

Сторони погодили, що зобов`язання відповідача за цією мировою угодою, з приводу предмета спору у справі № 910/15909/21, яка розглядається у Господарському суді м. Києва, вважаються належним чином виконаними у повному обсязі з моменту надходження на банківський рахунок позивача грошових коштів, зазначених у пункті 3 цієї мирової угоди.

6. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб.

7. Сторони усвідомлюють наслідки укладення мирової угоди, зокрема, передбачені ч. 3 ст. 231 ГПК України, і бажають їх настання. Мирова угода укладена сторонами у відповідності до вимог ст. 192 ГПК України з метою врегулювання спору, у справі № 910/15909/21, яка розглядається у Господарському суді міста Києва, на основі взаємних поступок і стосується прав та обов`язків сторін, предмета позову та є підставою для закриття провадження у справі № 910/15909/21, що розглядається у Господарському суді м. Києва. Сторони підтверджують, що мирова угода укладена у добровільному порядку.

8. Сторонам відомо, що наслідком укладення цієї мирової угоди є закриття провадження у справі № 910/15909/21, а, отже, повторне звернення до Господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

9. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні для підписання цієї мирової угоди повноваження і не мають будь-яких обмежень їх повноважень та/або правоздатності, та/або дієздатності.

10. Мирова угода набирає чинності з моменту постановлення Господарським судом міста Києва ухвали про затвердження цієї мирової угоди у справі № 910/15909/21 та є обов`язковою до виконання сторонами.

11. Мирова угода укладена повноважними представниками сторін, засвідчена їх підписами у 3 (трьох) автентичних примірниках українською мовою, 1 (один) з яких передається Господарському суду міста Києва зі спільною заявою сторін про затвердження мирової угоди, та по 1 (одному) для кожної сторони.

12. Сторони домовились, що вони повідомляють суд про укладання цієї мирової угоди шляхом подання спільної заяви (ч. 2 ст. 192 ГПК України), в якій також викладається клопотання сторін до суду про визнання цієї мирової угоди та винесення відповідної ухвали.

13. Реквізити та підписи сторін:

Позивач: Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа", код ЄДРПОУ 42350871, адреса: 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 36-А

Підпис/Печатка

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будсервіс - Центр", код ЄДРПОУ 32000881, адреса: 01032, місто Київ, вулиця Назарівська, будинок 11

Підпис/Печатка

3. Закрити провадження у справі № 910/15909/21 на підставі пункту 7 частини 1 статті 231 ГПК України.

4. Стягувачем є Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа" (Код ЄДРПОУ 42350871, адреса: 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 36-А).

5. Боржником є Товариство з обмеженою відповідальністю "Будсервіс - Центр" (код ЄДРПОУ 32000881, адреса: 01032, місто Київ, вулиця Назарівська, будинок 11).

6. Ухвала відповідно до пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом.

7. Повернути Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ЖК Срібна Вежа" (ідентифікаційний код 42350871, адреса: 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 36-А) з Державного бюджету України 50 % судового збору, сплаченого платіжним дорученням № 510 від 17.09.2021, що становить 1 135 (одна тисяча сто тридцять п`ять) грн. 00 коп.

8. Ухвала набирає законної сили з моменту її складення (15.01.2024) та може бути оскаржена протягом десяти днів шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Борисенко І. І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 116287978 ?

Документ № 116287978 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116287978 ?

Дата ухвалення - 15.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116287978 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116287978 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 116287978, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 116287978, Господарський суд м. Києва було прийнято 15.01.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 116287978 відноситься до справи № 910/15909/21

Це рішення відноситься до справи № 910/15909/21. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116287977
Наступний документ : 116287979