Ухвала суду № 116149673, 08.01.2024, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Дата ухвалення
08.01.2024
Номер справи
369/22185/23
Номер документу
116149673
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 369/22185/23

Провадження №2/369/7848/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року м. Київ

Суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Янченко А.В., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Проектного інституту Служби безпеки України, Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору: Державна інспекція архітектури та містобудування України, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 про визнання недійсним проекту детального плану території, договору № 09-22 про розроблення містобудівної документації та визнання протиправними і скасування рішень Вишневої міської ради від 23.12.2021 року № 1-01/ХІІ8-19 від 09.06.2022 року № 1-01/ХVІІ8-11 та заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову, -

ВСТАНОВИВ:

28.12.2023 року позивач звернувся до Києво-Святошинського суду Київської області з вказаним позовом та просить суд:

1) визнати недійсним договір щодо розроблення містобудівної документації № 09-22, укладений між Виконавчим комітетом Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04054628, місцезнаходження: 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Святошинська, будинок 29) і Проектним інститутом Служби безпеки України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 13695877, місцезнаходження: 01030 м. Київ, вул. Золотоворітська, буд.5);

2) визнати проект Детального плану території, розроблений на підставі договору щодо розроблення містобудівної документації № 09-22 укладений між Виконавчим комітетом Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04054628, місцезнаходження: 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Святошинська, будинок 29) і Проектним інститутом Служби безпеки України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 13695877, місцезнаходження: 01030 м. Київ, вул. Золотоворітська, буд.5) таким, що розроблений з порушенням будівельних норм і правил;

3) визнати протиправним та скасувати рішення Вишневої міської ради VIII скликання Бучанського району Київської області від 23.12.2021 № 1-01/XII8-19 «Про розроблення Детального плану території земельної ділянки загальною площею 1,77 га в селі Крюківщина»;

4) визнати протиправним та скасувати рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 09.06.2022 №1-01/XII8-11 «Про затвердження Детального плану території земельної ділянки загальною площею 1,77 га в селі Крюківщина Бучанського району Київської області».

08.01.2024 року позивачем через канцелярію суду зареєстровано заяву про забезпечення позову.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позовну заяву, заяву про забезпечення позову та додані до них документи слід повернути позивачу виходячи із наступного.

Так, звертаючись із вище зазначеним позовом до Києво-Святошинського суду Київської області, позивач посилається на норми ЦПК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 2 ЦПК України, завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданнями цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Так, відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Право на суд, одним з аспектів якого є право доступу до суду, не є абсолютним; воно може бути обмежене, особливо щодо умов прийнятності скарги. Проте право доступу до суду не може бути обмежене таким чином або у такій мірі, що буде порушена сама його сутність. Ці обмеження повинні мати легітимну мету та гарантувати пропорційність між їх використанням і такою метою (mutatis mutandis, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мельник проти України» («Melnyk v. Ukraine» заява № 23436/03, § 22, від 28.03.2006).

Виходячи з приписів ст. ст. 55, 129 Конституції України, застосування та користування правами на судовий захист здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом.

Тобто, реалізація конституційного права, зокрема, на судовий захист ставиться у залежність від положень процесуального закону, в даному випадку норм ЦПК України.

Статтею 175 ЦПК України визначені основні вимоги до позовної заяви, які мають бути дотримані особами, які звертаються до суду за захистом своїх прав та інтересів шляхом пред`явлення позову до суду.

Згідно з ч. 3 ст. 175 ЦПК України, позовна заява, серед іншого, повинна містити: зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів зміст позовних вимог щодо кожного з них; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Зміст позовних вимог це певна форма захисту, яку просить позивач від суду. Під підставами позову слід розуміти обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги. Виклад обставин та підстав також необхідний для визначення тотожності позову, захисту відповідача від позову, зміни позову позивачем і, найголовніше,для визначення предмета доказування по даній справі.

Підстави позову становлять обставини (фактична підстава), якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу, і норми права (юридична підстава), які у своїй сукупності дають право особі звернутися до суду з позовними вимогами до відповідача.

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

Щодо позовних вимог 1, 2 (визнати недійсним договір щодо розроблення містобудівної документації № 09-22, укладений між Виконавчим комітетом Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04054628, місцезнаходження: 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Святошинська, будинок 29) і Проектним інститутом Служби безпеки України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 13695877, місцезнаходження: 01030 м. Київ, вул. Золотоворітська, буд.5); визнати проект Детального плану території, розроблений на підставі договору щодо розроблення містобудівної документації № 09-22 укладений між Виконавчим комітетом Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04054628, місцезнаходження: 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Святошинська, будинок 29) і Проектним інститутом Служби безпеки України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 13695877, місцезнаходження: 01030 м. Київ, вул. Золотоворітська, буд.5) таким, що розроблений з порушенням будівельних норм і правил) слід зазначити наступне.

У постанові від 21.03.2021 року у справі № 522/5362/17 Верховний Суд дійшов висновку, що детальний план у межах населеного пункту містить правові приписи нормативного характеру, які розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово. Це, зокрема, сукупність обов`язкових вимог до розвитку, планування, забудови та іншого використання певної території населеного пункту.

Затверджуючи своїм рішенням детальний план у межах населеного пункту, місцева рада визначає стратегію планування та забудови території населеного пункту, тобто здійснює нормативне регулювання відповідних відносин.

Тому, як зазначив Верховний Суд, рішення місцевої ради щодо затвердження детального плану у межах населеного пункту стосується не персоніфікованих осіб: органів державної влади та місцевого самоврядування, забудовників, якими можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Здатність правового акта поширювати свою чинність хоч і на певне коло, однак не персоніфікованих осіб, є ознакою нормативності.

Таким чином, ураховуючи наведений правовий висновок Верховного Суду, суддя відзначає, що оскаржуване рішення відповідача від 17.12.2019 року № 4157-51/2019 «Про затвердження детального плану території в межах вулиці Зелена в селі Пасіки-Зубрицькі» є нормативно-правовим актом.

В той же час особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб`єктів владних повноважень визначені статтею 264 КАС України.

Відповідно до частини третьої цієї статті нормативно-правові акти можуть бути оскаржені до адміністративного суду протягом всього строку їх чинності.

Таким чином, спір щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування, яким затверджено детальний план населеного пункту є публічно-правовим і таким, що підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а тому заявлені позивачем позовні вимоги 1, 2 слід розглядати в порядку адміністративного судочинства, а позовні вимоги 3, 4 в порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ст. 20 ЦПК України не допускається об`єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст.185 ЦПК України заява повертається у випадках, коли порушено правила об`єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 188 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 4 ст. 188 ЦПК України не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Вказані норми процесуального законодавства носять імперативний характер та розширеного тлумачення не передбачають, а тому, суд вважає, що подані позовна заява та заява про забезпечення позову підлягають поверненню.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 19, 20, 185, 188, 261 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 доПроектного інститутуСлужби безпекиУкраїни,Вишневої міськоїради Бучанськогорайону Київськоїобласті,Виконавчого комітетуВишневої міськоїради Бучанськогорайону Київськоїобласті,треті особи,які незаявляють самостійнихвимог щодопредмету спору:Державна інспекціяархітектури тамістобудування України, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 провизнання недійснимпроекту детальногоплану території,договору №09-22про розробленнямістобудівної документаціїта визнанняпротиправними іскасування рішеньВишневої міськоїради від23.12.2021року №1-01/ХІІ8-19від 09.06.2022року №1-01/ХVІІ8-11та заяву ОСОБА_1 прозабезпечення позову - повернути позивачу.

Роз`яснити позивачу, що повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом 15 днів з дня її вручення через суд першої інстанції.

Суддя А.В. Янченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 116149673 ?

Документ № 116149673 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116149673 ?

Дата ухвалення - 08.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116149673 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116149673 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 116149673, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Судове рішення № 116149673, Києво-Святошинський районний суд Київської області було прийнято 08.01.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 116149673 відноситься до справи № 369/22185/23

Це рішення відноситься до справи № 369/22185/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116139064
Наступний документ : 116164055