Ухвала суду № 116086527, 03.01.2024, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
03.01.2024
Номер справи
913/468/23
Номер документу
116086527
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

03 січня 2024 року м.Харків Справа № 913/468/23

Провадження №8/913/468/23

Суддя Господарського суду Луганської області Іванов А.В., розглянувши матеріали позовної заяви у справі

за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», м. Київ,

до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Соколівські надра», м. Сєвєродонецьк Луганської області,

відповідача-2 - ОСОБА_1 , с. Проїждже Старобільського району Луганської області,

про стягнення 167 681 грн. 67 коп.

В С Т А Н О В И В:

Суть спору: Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Соколівські надра» та ОСОБА_1 , в якій просило стягнути солідарно з відповідачів заборгованість за Кредитним договором №34086384-КД-3 від 10.02.2022 у розмірі 167 681 грн. 67 коп., з яких заборгованість за кредитом в сумі 150 000 грн. 00 коп. та заборгованість по процентам за користування кредитом в розмірі 17 681 грн. 90 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 10.02.2022 між сторонами було укладено Кредитний договір №34086384-КД-3 від 10.02.2022, відповідно до умов якого відповідачу-1 було надано кредит у розмірі 2 450 000 грн. 00 коп., на рефінансування Кредитного договору №34086384-КД-2 від 18.02.2020 року з подальшою можливістю використання кредитних коштів на поповнення обігових коштів, в обмін на зобов`язання щодо повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитними коштами, та інших платежів, які передбачені умовами Договору.

Сторони узгодили, що за користування кредитними коштами відповідач-1 сплачує відсотки у розмірі 13,63 % річних, а термін повернення кредитних коштів 01.02.2023.

Також 10.02.2022 між сторонами було укладено Додаткову угоду №1 від 10.02.2022 до Кредитного договору №34086384-КД-3 від 10.02.2022, в якій виклали положення щодо права Позичальника на отримання фінансової державної підтримки, внесли зміни в Кредитний договір та виклали його умови, що визначають порядок погашення кредиту та платність за його користування в новій редакції.

Як зазначає позивач, він належним чином виконав свої зобов`язання за Кредитним договором та надав відповідачу-1 кредит у розмірі 2 450 000 грн. 00 коп.

В свою чергу, відповідач-1 зобов`язання за Кредитним договором не виконав, не повернув кредитні кошти у передбачений Договором термін, не сплатив відсотки та винагороду, в зв`язку з чим станом на 22.12.2023 його заборгованість становить 167 000 грн. 59 коп., з яких заборгованість за кредитом в сумі 150 000 грн. 00 коп. та заборгованість по процентам за кредитом в розмірі 17 681 грн. 90 коп.

Також 10.02.2022 між АТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_1 було укладено Договір поруки №34086384-ДП-3/1 від 10.02.2022, предметом якого є надання поруки відповідачем-2 за виконання зобов`язань Відповідача-1, які випливають з Кредитного договору №34086384-КД-3 від 10.02.2022.

Вказане стало підставою для звернення позивача до суду з даним позовом про солідарне стягнення з відповідачів суми заборгованості за Кредитним договором.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.12.2023 справу №913/468/23 передано на розгляд судді Іванову А.В.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд приходить до висновку, що вони відповідають вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 ГПК України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Суд вважає, що подані матеріали є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

За приписами ч. 13 ст. 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Статтею 12 ГПК України встановлено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Частиною 1 ст. 247 ГПК України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з ч. 5 ст. 12 ГПК України малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З матеріалів позовної заяви вбачається, що позивачем до стягнення заявлено 167 681 грн. 67 коп., що не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

З урахуванням ціни позову, складності справи, обсягу та характеру доказів у справі, суд дійшов висновку про можливість розгляду даної справи в порядку спрощеного позовного провадження, в зв`язку з тим, що вона є малозначною.

Відповідно до ч. 1 ст. 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про наявність підстав для розгляду даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та без повідомлення (виклику) представників сторін.

Суд зауважує, що з огляду на особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні, встановлені ч.ч. 1, 2 ст. 251 ГПК України, відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 12, 164, 165, 172, 176, 232-234, 247, 249, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання, без виклику сторін.

3. Запропонувати відповідачам:

- у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали надати відзив на позовну заяву з доказами направлення іншій стороні;

- у разі отримання відповіді на відзив, у п`ятиденний строк з дня її вручення, подати суду обґрунтовані заперечення з доказами направлення іншій стороні;

- подати контррозрахунок заборгованості в разі незгоди з її розміром, визначеним позивачем, з доказами направлення іншим учасникам справи.

4. Запропонувати позивачу:

- у разі отримання відзиву на позовну заяву, у п`ятиденний строк з дня його отримання подати суду обґрунтовану відповідь на відзив, з доказами направлення іншій стороні.

5. Запропонувати відповідачу-2 - ОСОБА_1 , зареєструватися в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання 03.01.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Іванов

Часті запитання

Який тип судового документу № 116086527 ?

Документ № 116086527 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116086527 ?

Дата ухвалення - 03.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116086527 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116086527 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 116086527, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 116086527, Господарський суд Луганської області було прийнято 03.01.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 116086527 відноситься до справи № 913/468/23

Це рішення відноситься до справи № 913/468/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116086526
Наступний документ : 116086530