Рішення № 115639121, 11.12.2023, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.12.2023
Номер справи
758/10721/23
Номер документу
115639121
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 758/10721/23

Категорія 38

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(ЗАОЧНЕ)

11 грудня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Ларіонової Н.М.,

при секретарі судового засідання Волошиної А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в м. Києві в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів,-

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2023 року позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з відповідачів солідарно заборгованість по ліміту овердрафту, встановленому на платіжну картку у загальній сумі 43 915,84 грн., що складається з: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 32 474,23 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 11 441,61 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між позивачем та ОСОБА_1 шляхом акцептування Банком пропозиції Клієнта, було укладено договір від 14.06.2022 р. комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та встановлений овердрафт на платіжну карту в сумі 50 000,00 грн. згідно з Умовами (Додаток 7/7.1 до Договору), які є невід`ємною частиною договору, та відповідно до встановлених банком правил додаток до ДКБО ФО, № договору овердрафту № 287122/ФКР511/8 від 15.06.2022 р. З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника перед банком, між банком, позичальником та ОСОБА_2 15.06.2022 р. було укладено договір поруки № 287122/ФКР511/8-П. Відповідачі не дотрималися умов укладеного Договору, прострочили строки виконання зобов`язань, в зв`язку з чим станом на 16.08.2023 року виникла заборгованість в розмірі 43 915,84 грн, яка складається з: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 32 474,23 грн.; простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 11 441,61 грн.

Провадження у справі відкрито ухвалою від 14.09.2023 р. з призначенням розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

В судове засідання представник позивача не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання в якому вимоги позову підтримав в повному обсязі і не заперечував проти заочного розгляду справи. Просив суд позовні вимоги задовольнити повністю.

Відповідачі, будучи повідомлені про день, час та місце розгляду справи належним чином, в судове засідання повторно не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, не подали відзив на позовну заяву, в зв`язку з чим відповідно до вимог ст.ст.280-281 ЦПК України розгляд даної справи проведений в заочному порядку.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає позов таким, що підлягає задоволенню за таких підстав.

За ч. 1 ст. 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів (ч. 1 ст. 4 ЦПК України).

Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч.ч. 1-4 ст. 12 ЦПК України).

За ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Судом встановлено, що між АТ «АБ «РАДАБАНК» та ОСОБА_1 шляхом акцептування Банком пропозиції Клієнта, було укладено договір від 14.06.2022 р. комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та встановлений овердрафт на платіжну карту в сумі 50 000,00 грн. згідно з Умовами (Додаток 7/7.1 до Договору), які є невід`ємною частиною договору, та відповідно до встановлених банком правил додаток до ДКБО ФО, № договору овердрафту № 287122/ФКР511/8 від 15.06.2022 р.

Відповідно до Паспорта споживчого кредиту овердрафт на платіжну картку пакету в пакетах «ПРЕМІУМ-ЛЕГКИЙ», «ПРЕМІУМ-ВСЕ ВРАХОВАНО», «Преміум-по Рада», який підписаний ОСОБА_1 , кредит надається строком на 12 місяців на таких умовах: процентна ставка за користування овердрафтом встановлюється в розмірі 0,01% в межах пільгового періоду та 40% ( в подальшому збільшено до 42%) за межами пільгового періоду. Процентна ставка за прострочення заборгованості 55% (п`ятдесят п`ять процентів) річних. Обов`язковий мінімальний платіж: 7% (сім процентів) від суми поточної заборгованості (без процентів), розрахованої на перше число поточного місяця.

З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника перед банком, між банком, позичальником та ОСОБА_2 15.06.2022 р. було укладено договір поруки № 287122/ФКР511/8-П.

Відповідно до п.1.1. договору поруки поручитель зобов`язується відповідати за повне та своєчасне виконання позичальником його Боргових зобов`язань перед Кредитором за кредитним договором, в повному обсязі таких зобов`язань. Поручитель та Позичальник відповідають перед Кредитором як солідарні боржники, кредитор може звернутись з вимогою про виконання боргових зобов`язань як до позичальника, так і до поручителя, чи до обох одночасно.

Згідно Розрахунку заборгованості за Договором овердрафту № 287122/ФКР511/8 від 03.11.2021 року, укладеними між АТ «АБ «РАДАБАНК» та відповідачем, станом на 16.08.2023 року виникла заборгованість у загальній сумі 43 915,84 грн, що складається з: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 32 474,23 грн.; простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 11 441,61 грн.

Договором, який укладено відповідачем врегульовані особливості обслуговування карткового рахунку із встановленням ліміту дозволеного овердрафту, зокрема, передбачається.

У п. 3.3 Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «АБ «РАДАБАНК» закріплено, що договір вважається укладеним після отримання Банком від Клієнта письмової заповненої та підписаної Заяви-згоди на приєднання, відповідної Заяви на приєднання, оплати послуг Банку згідно діючих тарифів, якщо така оплата встановлена Банком, та підписання заяви працівником банку, уповноваженим на це відповідно до посадових повноважень та довіреностей, і скріпленою печаткою Банку.

Підписанням Заяви-згоди/Заяв(и) на приєднання, Клієнт беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої Послуги та підтверджує своє ознайомлення з рекомендаціями щодо кібербезпеки, що розміщені на сайті Банку, що визначено у пункті 3.2 комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «АБ «РАДАБАНК».

Зобов`язання Позичальника по сплаті заборгованості за цим Договором вважаються виконаними належним чином, якщо грошові кошти для сплати заборгованості надійшли до Банку до закінчення операційного часу в останній день встановленого строку платежу з урахуванням вимог пункту 10.14. Якщо грошові кошти для сплати заборгованості за цим Договором надійшли до Банку в останній день строку платежу після закінчення операційного часу, то зарахування їх у сплату заборгованості здійснюється наступного операційного дня Банку і відповідно Позичальник є таким, що прострочив виконання зобов`язань по сплаті заборгованості за цим Договором (п.10.17. Договору).

Сторони встановлюють, що погашення заборгованості за Овердрафтом провадиться у порядку, передбаченому у Договорі, та не потребує будь-яких додаткових узгоджень (п. 10.16. Договору).

Згідно п.10.18 Договору, нарахування процентів за користування Овердрафтом здійснюється щоденно, у валюті Овердрафту, за кожен день користування Овердрафтом, на щоденний залишок заборгованості за Овердрафтом на кінець дня, за який нараховуються проценти, за ставкою, визначеною Умовами, згідно з методом факт/факт (метод факт/факт передбачає, що для розрахунку процентів використовується фактична кількість днів у місяці та році). При нарахуванні процентів враховується день надання Овердрафту і не враховується день повернення Овердрафту (п. 10.19 Договору). Сплата процентів, нарахованих за користування Овердрафтом в попередньому календарному місяці, здійснюється Позичальником у валюті Овердрафту у день надходження коштів на рахунок, та в день погашення Овердрафту. Сплата комісії здійснюється у день виникнення або збільшення заборгованості за Овердрафтом. Сплата здійснюється шляхом списання (у порядку договірного списання) Банком суми з поточного рахунку, суми комісії, у т.ч. за рахунок надання Овердрафту та Від`ємного залишку (п.п. 10.20-10.21 Договору).

За прострочення повернення Овердрафту, сплати процентів та комісії за цим договором Позичальник сплачує на користь Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення виконання зобов`язань, від суми прострочення зобов`язань, за кожний день прострочення, а також відшкодує всі збитки, що виникли внаслідок несвоєчасного виконання грошових зобов`язань відносно Банку (п.п. 10.23. Договору).

Протягом періоду користування карткою відповідач отримував кошти в кредит (овердрафт) шляхом зняття готівки в банкоматах та безготівкової оплати в торгівельних мережах, що підтверджується випискою за рахунками. Однак відповідач порушив взяті на себе зобов`язання в частині своєчасної сплати щомісячного платежу та відсотків, наслідком чого стала заборгованість, що підтверджується виписками за рахунками та розрахунком заборгованості.

Дані обставини підтверджуються долученими до справи копією Заяви на оформлення послуги овердрафт на платіжну картку від 14.06.2022 року, Паспортом споживчого кредиту овердрафт на платіжну картку пакетах «ПРЕМІУМ-ЛЕГКИЙ», «ПРЕМІУМ-ВСЕ ВРАХОВАНО», «Преміум-по Рада», розрахунками заборгованості станом на 16.08.2023 р., та виписками по особових рахунках, копією договора поруки № 287122/ФКР511/8 від 15.06.2022 р.

Відповідно до ч. 1 ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно частини 1 ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 1ст. 1056-1 ЦК України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов`язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Позивачем надано докази виникнення між сторонами правовідносин у зв`язку з укладанням Договору овердрафту № 287122/ФКР511/8 від 15.06.2022 року та договором поруки та наявності з боку відповідачів невиконаних зобов`язань за цими договорами.

Розмір невиконаних зобов`язань підтверджується даними розрахунку заборгованості за Договором овердрафту.

Відповідачами, в свою чергу, не надано будь-яких доказів на спростування доводів позовної заяви та розрахунку заборгованості за Договором овердрафту.

За загальними правилами, що випливають з положень ст. ст. 11-14, 202, 509, 525, 526, 546, 549, 550, 610, 614, 622-625 ЦК України, цивільні права та обов`язки, виникають, зокрема, з договорів, і повинні виконуватися належним чином; позичальник зобов`язаний повернути кредитору всю заборгованість на умовах, передбачених договором і законом, а кредитор вправі вимагати виконання порушеного зобов`язання, стягнення неустойки; особа здійснює свої права та виконує цивільні обов`язки у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства, та зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, зловживання правом не допускається; особа діє у цивільних відносинах вільно, на власний ризик і повинна діяти, в тому числі, вчиняючи правочин, добросовісно, розумно, передбачаючи наслідки його невиконання.

За таких обставин, позовні вимоги знайшли своє підтвердження в ході розгляду справи, а тому позов підлягає задоволенню шляхом стягнення з відповідачів на користь позивача кредитної заборгованості.

Відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України судові витрати в розмірі 2684,00 грн. понесені позивачем у вигляді судового збору підлягають стягненню з відповідачів на користь позивача по 1342,00 грн. з кожного.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 526, 610, 611, 634, 1054, 1056-1 ЦК України, ст. ст. 12, 13, 76-81, 89, 133, 141, 211, 223, ч. 2 ст. 247, 259, 263-265, 268, 273, 280-289, 352, 354 ЦПК України,-

У Х В А Л И В :

Позов Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь Акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Радабанк» заборгованість станом на 16.08.2023 року по ліміту овердрафту № 287122/ФКР511/8 від 15.06.2022 року, встановленого на платіжну картку, що складається з: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 32 474,23 грн.; простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 11 441,61 грн., а всього - 43 915,84 грн. (сорок три тисячі дев`ятсот п`ятнадцять грн. 84 коп.).

Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь Акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Радабанк» судовий збір в розмірі 1342,00 грн. (одна тисяча триста сорок дві грн. 00 коп) з кожного.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржено в загальному порядку. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Рішення може бути оскаржено позивачем до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення.

Учасник справи, якому копія повного судового рішення не була вручена в день його складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 30 днів з дня вручення йому копії повного судового рішення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заяви про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне найменування сторін у справі:

Позивач - Акціонерне Товариство «Акціонерний Банк «Радабанк» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5; код ЄДРПОУ 21322127);

Відповідач-1 - ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 );

Відповідач-2 - ОСОБА_2 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ).

Повний текст рішення складений 11.12.2023 р.

Суддя Н. М. Ларіонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 115639121 ?

Документ № 115639121 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 115639121 ?

Дата ухвалення - 11.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115639121 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115639121 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 115639121, Подільський районний суд міста Києва

Судове рішення № 115639121, Подільський районний суд міста Києва було прийнято 11.12.2023. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 115639121 відноситься до справи № 758/10721/23

Це рішення відноситься до справи № 758/10721/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115639119
Наступний документ : 115639122