Ухвала суду № 115208629, 27.11.2023, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
27.11.2023
Номер справи
480/12400/23
Номер документу
115208629
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

27 листопада 2023 року Справа № 480/12400/23

Сумський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Шевченко І.Г., розглянувши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська хімічна компанія" до Головного управління ДПС у Сумській області про визнання протиправним та скасування рішення,

В С Т А Н О В И В:

До Сумського окружного адміністративного суду через представника звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Слобожанська хімічна компанія" з позовною заявою до Головного управління ДПС у Сумській області в якій просить:

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення ГУ ДПС у Сумській області № 0042620416 від 29.12.2020 року штраф у розмірі 10% у сумі 2 271,77грн.;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення ГУ ДПС у Сумській області № 0042640416 від 29.12.2020 року штраф у розмірі 20% у сумі 13 835,34грн.;

- визнати протиправним та скасувати податкову вимогу від 18.01.2022 року №0000297-1302-1819 на суму 16 112,16грн..

Позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Так, відповідно до ч.ч.1,2 ст.122 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами (ч.1); для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч.2).

Відповідно до ч.3 ст.122 Кодексу адміністративного судочинства України для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Так, відносини у сфері оподаткування, права та обов`язки платників податків і зборів, компетенцію контролюючих органів, повноваження та обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (далі - ПК України).

Пунктом 56.18 статті 56 ПК України визначено, що з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

Разом з тим, відповідно до пункту 56.19 статті 56 ПК України у разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов`язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті.

Зі змісту пунктів 56.2, 56.3, 56.17 статті 56, пункту 57.3 статті 57 ПК України (у редакції чинній на час процедури адміністративного оскарження та прийняття оскаржуваної податкової вимоги) вбачається, що процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення розпочинається з дня подання скарги до контролюючого органу вищого рівня, яка засвідчує безпосередню незгоду платника з визначеними йому грошовими зобов`язаннями, і закінчується настанням однієї з подій, передбачених пунктом 56.17 статті 56 ПК України. Строк для подачі первинної скарги за загальним правилом становить 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

При цьому, норма пункту 56.18 статті 56 ПК України не визначає процесуального строку звернення до суду і, відповідно, не є спеціальною щодо норми пункту 56.19 статті 56 ПК України.

Водночас норма пункту 56.19 статті 56 ПК України є спеціальною щодо норми частини четвертої статті 122 КАС України, має перевагу в застосуванні у податкових спорах і регулює визначену її предметом групу правовідносин - оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень та інших рішень контролюючих органів про нарахування грошових зобов`язань за умови попереднього використання позивачем досудового порядку вирішення спору (застосування процедури адміністративного оскарження - абзац третій пункту 56.18 статті 56 ПК України). Вона встановлює строк для їх оскарження протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті.

Вказане узгоджується з висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 26.11.2020 у справі №500/2486/19, підтриманої у постанові від 16.11.2023 у справі №640/1355/21.

Таким чином, процедура адміністративного оскарження закінчується днем отримання позивачем рішення ДПС України за результатами розгляду скарги (підпункт 56.17.3 пункту 56.17 статті 56 ПК України), та від якої необхідно обраховувати місячний строк звернення до суду, встановлений пунктом 56.19 статті 56 ПК України.

Разом з тим, у випадку судового оскарження податкових повідомлень-рішень та інших рішень контролюючих органів про нарахування грошових зобов`язань без використання досудового порядку вирішення спору, строк звернення до суду визначається абзацом першим частини другої статті 122 КАС України і становить шість місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Зазначена правова позиція узгоджується з висновками, викладеними Верховним Судом у постановах від 27.01.2022 у справі №160/11673/20 та від 27 вересня 2023 року у справі №380/7816/22.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивач оскаржує податкову вимогу про сплату боргу №0000297-1302-1819 прийняту ще 18.01.2022, втім, з цим позовом про визнання її протиправною та скасування до суду звернувся 22.11.2023, тобто з порушенням строку звернення з позовом до суду, встановленого абзацом першим частини другої статті 122 КАС України.

Крім того позивач скористався правом досудового врегулювання спору та подав, зокрема, на оскаржувані податкові повідомлення-рішення №0042620416 від 29.12.2020 року та № 0042640416 від 29.12.2020 скаргу від 25.01.2022. Рішенням Державної податкової служби України від 13.03.2023 зазначені податкові повідомлення-рішення були залишені без змін, однак з позовом про визнання протиправними та їх скасування звернувся до суду 22.11.2023, тобто з порушенням строку звернення з позовом до суду, встановленого встановлений пунктом 56.19 статті 56 ПК України.

При цьому, представником позивача у позові не вказується, коли саме Товариством з обмеженою відповідальністю "Слобожанська хімічна компанія" отримано рішення від 13.03.2023 за результатом розгляду скарги від 25.01.2022, дата отримання якого має значення для обрахунку строку звернення до суду з цим позовом в частині оскарження податкових повідомлень-рішень, як і не зазначається дата отримання оскаржуваної податкової вимоги.

У разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку (ч.1 ст. 123 КАС України).

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Згідно ч.2 ст.169 КАС України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст. ст. 132, 133, 160, 169, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська хімічна компанія" до Головного управління ДПС у Сумській області про визнання протиправним та скасування рішення - залишити без руху.

Недоліки позовної заяви можуть бути усунені позивачем протягом 10 днів з дня отримання копії цієї ухвали шляхом подання до суду заяви про поновлення строку на звернення з позовом до суду із зазначенням у ній дати, коли позивач отримав рішення ДПС України за результатами розгляду його скарги на податкові повідомлення-рішення №0042620416 від 29.12.2020 року та № 0042640416 від 29.12.2020, а також дати отримання податкової вимоги від 18.01.2022, з наданням відповідних доказів на підтвердження обставин, вказаних у такій заяві, та зазначенням в ній підстав для поновлення строку з наданням доказів на підтвердження обставин, вказаних у такій заяві

У разі невиконання вимог цієї ухвали позовна заява буде повернута позивачу.

Копію даної ухвали направити особі, що звернулась з позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття та оскарженню не підлягає.

Суддя І.Г. Шевченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 115208629 ?

Документ № 115208629 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115208629 ?

Дата ухвалення - 27.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115208629 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115208629 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 115208629, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 115208629, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 27.11.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 115208629 відноситься до справи № 480/12400/23

Це рішення відноситься до справи № 480/12400/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115208628
Наступний документ : 115208631