Ухвала суду № 115192498, 22.11.2023, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
22.11.2023
Номер справи
910/12048/22
Номер документу
115192498
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

"22" листопада 2023 р. м. Житомир Справа № 910/12048/22

Господарський суд Житомирської області у складі^

судді: Кравець С.Г.,

секретаря судового засідання: Круглецької А.І.,,

розглядаючи справу

за позовом: ОСОБА_1

до: 1) Акціонерного товариства "Житомиробленерго"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Груп Менеджмент"

про солідарне стягнення 343 040,21грн,

за участю представників сторін:

від позивача: Бєлкін Л.М. - адвокат, ордер серія АТ №1044509 від 18.06.2023,

від відповідачів-1,2: не з`явились,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа №910/12048/22 за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства "Житомиробленерго", Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Груп Менеджмент" про солідарне стягнення 343 040,21грн.

Ухвалою суду від 25.05.2023 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 28.06.2023.

Ухвалою суду від 28.06.2023 продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 28.08.2023.

Ухвалою суду від 28.08.2023 продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 08.09.2023.

Ухвалою суду від 08.09.2023 продовжено строк підготовчого провадження та повідомлено сторін, що у підготовчому судовому засіданні оголошено перерву до 29.09.2023.

Ухвалою суду від 29.09.2023 поновлено ОСОБА_1 строк для подачі доказів та приєднано до матеріалів справи фінансову звітність АТ "Житомиробленерго", яка додана до заперечень позивача від 23.09.2023; відмовлено у задоволенні клопотання АТ "Житомиробленерго" від 17.09.2023 про зупинення провадження у справі; витребувано у ОСОБА_1 належним чином засвідчену копію Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у власників акцій ПАТ "Житомиробленерго" від 26.02.2021, посилання на яку міститься у позовній заяві; витребувано у АТ "Житомиробленерго" належним чином засвідчену копію звіту суб`єкта оціночної діяльності про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, яким визначено ринкову вартість акцій АТ "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021 у розмірі 1,67грн за одну просту іменну акцію АТ "Житомиробленерго"; продовжено строк підготовчого провадження та повідомлено сторін, що у підготовчому судовому засіданні оголошено перерву до 09.10.2023.

Ухвалою суду від 09.10.2023 продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 01.11.2023.

Ухвалою суду від 01.11.2023 продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 22.11.2023.

Через систему "Електронний суд" 20.11.2023 від представника позивача надійшли заперечення проти призначення експертизи та заява про уточнення позовних вимог від 19.11.2023.

До початку судового засідання 22.11.2023 на адресу Господарського суду Житомирської області від представника відповідача-1 надійшло клопотання про проведення даного судового засідання та розгляд клопотання про призначення експертизи без його участі.

Відповідачі-1,2 повноважних представників в судове засідання 22.11.2023 не направили, про час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Зважаючи на заявлене представником відповідача-1 клопотання та належне повідомлення відповідача-2 про розгляд справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання АТ "Житомиробленерго" від 29.09.2023 про призначення експертизи без їх участі.

У судовому засіданні 22.11.2023 представник позивача просив прийняти до розгляду подану заяву від 19.11.2023 про уточнення позовних вимог.

Розглядаючи заяву позивача - ОСОБА_1 від 19.11.2023 про уточнення позовних вимог, яка фактично є заявою про зменшення розміру позовних вимог суд враховує наступне.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Враховуючи передбачене ст.46 ГПК України право позивача на зменшення розміру позовних вимог, подана позивачем заява не суперечить вимогам чинного законодавства України, не порушує чиїх-небудь прав і охоронюваних законом інтересів та приймається судом. Розгляд справи здійснюється з урахуванням поданих змін, а саме про солідарне стягнення з Акціонерного товариства "Житомиробленерго" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Груп Менеджмент" на користь позивача ОСОБА_1 збитків, в сумі 343 003,00грн, спричинених визначенням заниженої ціни акцій для пред`явлення публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій АТ "Житомиробленерго", а також стягнення судових витрат - судового збору та витрат на професійну правничу допомогу.

АТ "Житомиробленерго" заявлено клопотання від 29.09.2023 про призначення експертизи, у якому останній просить суд призначити у справі комплексну судову експертизу. Обґрунтовуючи необхідність проведення експертизи, відповідач-1 посилається на постанову Верховного суду від 15.06.2022 у справі №905/671/19, у якій сформовані правові висновки щодо застосування статей 8 та 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", згідно яких при визначенні ринкової (справедливої) вартості акцій має застосовуватись три методи оцінки. На вирішення комплексної судової експертизи відповідач-1 просить поставити наступні питання: Чи відповідає дійсній (ринковій) вартості вартість однієї простої іменної акції АТ "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021 року у розмірі 1,67 грн? Якщо не відповідає, то яка дійсна узгоджена (ринкова) вартість однієї простої іменної акції АТ "Житомиробленерго" станом на дату публічної безвідкличної вимоги від 16.02.2021 року, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України майновим методом (методом чистих активів), дохідним та порівняльним методами? Мета оцінки: визначення дійсної (ринкової) вартості однієї простої іменної акції АТ "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021. Виконання даної експертизи відповідач-1 просить доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (вул. Липинського, 54, Львів, львівська область, 79000).

У свою чергу позивач - ОСОБА_1 заперечує проти призначення експертизи з підстав, наведених у заперечення від 19.11.2023. Останній вважає вимогу відповідача-1 про призначення експертизи надуманою та спрямованою на затягування розгляду справи. Позивач вказує, що експертизу не можна призначати з метою пошуку інших методів розрахунку, ніж майновий, щоб знизити ціну викупу нижче за 58,0861грн, у зв`язку з тим, що у постанові від 15 червня 2022 року у справі №905/671/19, визначено що поняття "справедлива вартість" означає не конкретну грошову суму (величину), а дотримання емітентом (наглядовою радою) передбаченого законом порядку визначення ринкової вартості акцій, який передбачає необхідність обрання найбільшої вартості. Тобто при проведенні процедури сквіз-ауту ціною викупу має бути не середня ринкова (біржова) ціна, а найбільша з існуючих на ринку та визначених експертом за допомогою різних методів, і саме така ціна має вважатися справедливою. Також зазначає, що відповідачі-1,2 не заявили, що складена ними фінансова звітність є неправильною. Що стосується експертизи балансів, то, на думку позивача, експерт фактично повинен буде виконати усі ті процедури, які вже виконані оцінювачами. Водночас зазначає, що у разі, якщо суд дійде висновку про необхідність призначення експертизи, то позивач заперечує проти призначення експертної установи - Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, у зв`язку з тим, що у цю експертну установу направлена на експертизу справа №910/7318/22, тому, для уникнення ризиків здійснення необ`єктивної експертизи позивач пропонує визначити експертну установу - Відокремлений структурний підрозділ "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Державного підприємства "Інформаційні судові системи", який відноситься до сфери управління Державної судової адміністрації України. Вибір даної установи позивач обґрунтовує тим, що дана експертна установа пропонує послуги оцінювачів, а також експертів усіх спеціальностей, необхідних для вирішення запропонованого завдання.

Слід зазначити, що позовні вимоги ОСОБА_1 (з урахуванням заяви від 19.11.2023 про уточнення позовних вимог) обґрунтовані тим, що проведення процедури примусового викупу акцій міноритарних акціонерів АТ "Житомиробленерго", на думку позивача, відбулося з порушення норм Закону України "Про акціонерні товариства", які визначають порядок проведення цієї процедури та порядок визначення ціни придбання акцій, внаслідок чого акції позивача, як міноритарного акціонера, були викуплені за заниженою ціною - 1,85 грн/шт, а відповідачі-1,2 своїми протиправними діями порушили право власності позивача на отримання в результаті примусового викупу належних йому акцій АТ "Житомиробленерго" справедливої компенсації їх ринкової вартості - 58,08 грн/шт. На думку позивача, ринкова вартість однієї акції складає 58,08 грн, і визначається виходячи із співвідношення вартості чистих активів відповідача-1 на кількість акцій відповідача-1 в обігу. На думку позивача, за рахунок заниження ціни викупу акцій позивачу завдана шкода в розмірі 58,08-1,85=56,23грн в розрахунку на одну акцію, а в розрахунку на загальну кількість акцій - 6100 шт. завдана сума збитків складає: 56,23 * 6100 шт. = 343 003,00грн.

У свою чергу, відповідач-1 - АТ "Житомиробленерго" у відзиві від 25.11.2023 не погоджується з доводами позивача та заперечує проти задоволення позовних вимог. Вказує, що ринкова вартість акцій АТ "Житомиробленерго" у процедурі сквіз-ауту була визначена у відповідності до вимог ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі висновку суб`єкта оціночної діяльності, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Вказує, що позивачем не наведено доводів та належних доказів наявності у відповідачів підстав, документів та вимог, щоб визначити іншу вартість акцій або у інший спосіб, ніж це фактично було зроблено. Зауважує, що при викупі акцій АТ "Житомиробленерго", у відповідності з приписами статті 65-2 Закону, Наглядовою радою затверджено найбільшу ціну, визначену згідно приписів цієї статті, адже жодним іншим чином визначити її неможливо. Також вказує, що визначення вартості викупу акцій в розмірі вартості чистих активів із розрахунку на одну акцію, як це зробив позивач, не відповідає нормам Закону України "Про акціонерні товариства".

Отже, виходячи зі змісту поданих сторонами заяв по суті справи між сторонами існує спір щодо дійсної (ринкової) вартості акцій Акціонерного товариства "Житомиробленерго" в процедурі примусового викупу акцій.

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2 ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" ринкова вартість майна, у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається: 1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність; 2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Аналіз положень, закріплених у ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" положень свідчить про те, що у частині другій цієї статті встановлений порядок визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів, тобто ч. 2 ст. 8 Закону є спеціальною для застосування при визначенні ринкової вартості емісійних цінних паперів, зокрема акцій товариства.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" вимоги цієї статті застосовуються у разі визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 65 - 65-3 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цими статтями.

Норми ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", які визначають порядок проведення процедури сквіз-ауту, передбачають порядок визначення ринкової вартості акцій товариства у цій процедурі.

Так, за змістом абз. 2 ч. 3 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (у редакції, чинній станом на дату подання відповідачем публічної безвідкличної вимоги №40/0/1-21 від 26.02.2021) товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення (про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій) повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб`єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, та повідомити її особі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Виходячи із системного аналізу положень, закріплених у ст. 8, в абз. 2 ч. 3, п. 3 ч. 5 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", ринкова вартість акцій товариства у процедурі примусового викупу акцій (сквіз-ауту) для цілей визначення ціни обов`язкового продажу акцій (ціни придбання акцій), визначається саме суб`єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Враховуючи практику Верховного Суду (постанови від 04.03.2022 у справі №910/2483/18, від 17.02.2021 у справі №905/1926/18, від 15.06.2022 у справі №905/671/19), господарський суд зазначає, що у разі звернення міноритарного акціонера до суду з позовом до заявника публічної безвідкличної вимоги та/або самого товариства про стягнення збитків спричинених пред`явленням публічної вимоги про придбання акцій за заниженою ціною, що на його думку не відповідає справедливій ціні, посилаючись при цьому в обґрунтування позову на порушення порядку визначення ринкової вартості акцій товариства та на те, що визначена відповідачами ринкова вартість акцій є несправедливою, суд має дослідити ці доводи позивача та заперечення відповідача/відповідачів на ці доводи.

Зокрема, суд має дослідити чи було визначено справедливу та обґрунтовану компенсацію міноритарним акціонерам вартості примусово викуплених у них акцій, а тому одним з ключових питань, що мають визначальне значення для вирішення даної справи, є дійсна ринкова вартість акцій АТ "Житомиробленерго".

Суд також має встановити, за яким/якими підходом/підходами у спірних правовідносинах визначалася ринкова вартість акцій, на підставі якої були визначені ціни придбання акцій у процедурі примусового викупу акцій, а також перевірити, чи правильно була визначена ця ринкова вартість акцій. Крім того у разі наведення позивачем свого розрахунку ринкової вартості акцій, суд має перевірити цей розрахунок позивача на предмет його правильності та відповідності вимогам чинного законодавства. При цьому при перевірці правильності визначення ринкової вартості акцій за розрахунками як позивача, так і відповідача, суд у разі виникнення необхідності відповідно до ст. 99 ГПК України має право призначити експертизу у справі.

Зі змісту публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій Акціонерного товариства "Житомиробленерго" №40/0/1-21 від 26.02.2021 вбачається, що ціна придбання акцій визначена суб`єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "Ф.К.Титан" станом на 16.02.2021, відповідно до ч. 5 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі з урахуванням ринкової вартості акцій товариства (т.2, а.с.6-8).

У звіті про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій АТ "Житомиробленерго" вих.№23/12-1 від 23.12.2020 (т.2, а.с.11-83), який виконаний ТОВ "Ф.К.Титан", визначено, що з урахуванням якості та достовірності інформації, на підставі якої проводились розрахунки, в рамках методу ринку капіталу порівняльного підходу ринкова вартість 1 (однієї) простої акції АТ "Житомиробленерго" на дату оцінки в рамках використання порівняльного підходу методу ринку капіталу склала 1,67 грн.

В результаті проведених розрахунків в Таблиці 5.3.1. наведено значення вартості об`єкта оцінки розрахованої оцінювачем станом на дату оцінки.

Таблиця 5.3.1. - Результат розрахунку ринкової вартості об`єкта оцінки:

1. Дохідний підхід метод дисконтування грошового потоку (дивідендів) - вартість - 1,58 грн.

2. Порівняльний підхід метод ринку капіталу - вартість - 1,67 грн.

Відхилення вартості за двома підходами складає 5,4%, що є досить узгодженим інтервалом. Для формування остаточного висновку про вартість та узгодження результатів оцінки оцінювач виходив з мети оцінки, обмежень і припущень, що викладені в даному звіті та повноти ринкових даних, та формує висновок з наступних передумов:

- акціонер Товариства очікує отримати дохід на свої інвестиції (акції), з відповідним рівнем ризику інвестування (ставка дисконтування), який сприймається типовими учасниками ринку (інвесторами);

- прогноз грошового потоку (дивідендів) акціонерам товариства ґрунтувався на результатах аналізу показників фінансово-господарської діяльності Товариства за ретроспективний період (нарахування дивідендів, рівень рентабельності власного капіталу, тощо) та прогнозний період, на величину якого суттєво впливає поточна економічна ситуація та її прогнози, які мають тенденцію до значних змін; оскільки найважливіший елемент, що впливає на вартість активу, це ціна, яку можна було б отримати на ринку, а не витрати на його відтворення, або його здатність приносити дохід, за ринкову вартість прийнята вартість, визначена в рамках порівняльного підходу методу ринку капіталу, як така, що відповідає меті оцінки та виду вартості.

Таким чином, з урахуванням вищенаведеного, за висновком, який виконаний ТОВ "Ф.К.Титан", ринкова вартість об`єкта оцінки 1 (одної) простої бездокументарної іменної акції код НОМЕР_1 в статутному капіталі АТ "Житомиробленерго" станом на дату оцінки становить 1,67грн.

Суд враховує, що у постанові від 17.02.2021 у справі №905/1926/18, на яку посилається позивач, Верховний Суд дійшов висновку, що при розрахунку справедливої (ринкової) вартості акцій при сквіз-ауті має бути застосований майновий метод оцінки (як єдиний або поряд з іншими), що випливає з ч. 6 ст. 9 Закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", національних стандартів оцінки майна (Національний стандарт №1 та Національний стандарт №3). При застосовуванні майнового підходу справедлива (ринкова) ціна однієї простої акції Товариства має визначатися у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства.

Однак, в подальшому, Верховний Суд у постанові від 15.06.2022 у справі №905/671/19 усуваючи розбіжності у судовій практиці, уточнив правові висновки щодо застосування статей 8 та 65-2 Закону "Про акціонерні товариства", які містяться у постановах від 16.02.2021 у справі №910/8714/18 та від 17.02.2021 у справі №905/1926/18 таким чином, що:

- при визначенні ринкової (справедливої) вартості акцій оцінці підлягає 1 акція у 100 % пакеті акцій (оцінка цілісного майнового комплексу товариства), а не у міноритарному пакеті;

- у зв`язку з цим має бути обов`язково застосований Національний стандарт №3, який передбачає застосування трьох методів оцінки, включно з майновим, а також Методика комплексних експертних досліджень визначення вартості акцій підприємств, зареєстрована в Міністерстві юстиції 29.01.2016 відповідно до Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.10.2008 №1666/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.10.2008 за №924/15615 (реєстраційний номер Методики 0.1.18);

- майновий метод оцінки має бути обов`язково застосований поряд з іншими методами оцінки.

У свою чергу, на думку позивача, ринкова вартість однієї акції складає 58,08 грн, яка визначається виходячи із співвідношення вартості чистих активів відповідача-1 на кількість акцій відповідача-1 в обігу (7 109 653 834,00грн / 122 398 540 шт. = 58,08грн).

Беручи до уваги, що ринкова (справедлива) вартість акцій визначена позивачем шляхом застосування лише майнового методу, тоді як вартість акцій має бути визначена за трьома методичними підходами (дохідним, порівняльним і майновим), наданий позивачем розрахунок є спірним.

З огляду на вищенаведене, для правильного вирішення цього спору необхідним є встановлення узгодженої дійсної (ринкової) вартості акцій АТ "Житомиробленерго" в процедурі обов`язкового продажу акцій (сквіз-ауту), яка має бути визначена за трьома методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим.

Згідно із ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

Отже, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 ГПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Згідно положень ч. 1 ст. 100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відтак призначення судом судової експертизи має місце у випадку необхідності у спеціальних знаннях, якими не володіє суд, та у разі неможливості суду вирішити питання, що входять до предмета доказування, без її призначення та є правом, а не обов`язком суду.

Оскільки предметом даного спору є стягнення збитків, понесених позивачем в результаті обов`язкового продажу акцій, з огляду на те, що при вирішенні даного спору потрібно встановити ринкову (справедливу) вартість акцій АТ "Житомиробленерго" за трьома методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим, що потребує спеціальних знань, без яких неможливо встановити обставини, що входять до предмету доказування в справі, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача-1 - АТ "Житомиробленерго" від 29.09.2023 про призначення у справі комплексної судової експертизи.

Відповідач-1 у клопотанні від 29.09.2023 про призначення експертизи просить доручити її проведення Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (вул. Липинського, 54, Львів, львівська область, 79000).

У свою чергу представник позивача заперечує щодо даної установи з посиланням на те, що у цю експертну установу направлена на експертизу справа № 910/7318/22, тому для уникнення ризиків здійснення необ`єктивної експертизи позивач просить суд доручити проведення експертизи, у разі її призначення, - Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень".

У відповідності до ч.3 ст.99 ГПК України визначено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Враховуючи те, що позивач заперечує проти установи, якій відповідач-1 просить доручити проведення експертизи, а відповідачі-1,2 не висловили заперечень проти експертної установи, яка запропонована позивачем, а також з огляду на те, що Відокремлений структурний підрозділ Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" пропонує послуги оцінювачів, а також експертів усіх спеціальностей, господарський суд дійшов висновку про необхідність призначення комплексної судової експертизи даній експертній установі.

За змістом ч.ч. 4, 5 ст.99 ГПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Враховуючи те, що позивач та відповідач-2 не висловили заперечень щодо запропонованих відповідачем-1 питань, які слід поставити на вирішення експертизи, суд вважає за доцільне поставити перед експертом питання, які запропоновані відповідачем-1 у клопотанні від 29.09.2023 про призначення експертизи.

Витрати по проведенню експертизи, господарський суд покладає на відповідача-1 - АТ "Житомиробленерго" з наступним розподілом витрат відповідно до ст.129 ГПК України.

Згідно положень ст.12 Закону України "Про судову експертизу", судовий експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

Вказану експертизу слід провести у строки визначені пунктом 1.13. наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень", надати висновки господарському суду, копії висновку експертизи направити сторонам.

Відповідно до ст.102 ч.1 ГПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

За викладеного, суд вважає на необхідне надіслати матеріали експертного дослідження у справі №910/12048/22 до Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень".

Згідно з ч.3 статті 100 ГПК України ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).

Згідно п.2 ч.1 ст.228 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

У відповідності до ст.117 ГПК України, зупинення провадження у справі зупиняє перебіг процесуальних строків. З дня відновлення провадження перебіг процесуальних строків продовжується.

Таким чином, для забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розгляду справи, підтвердження або спростування фактів, які мають важливе значення для прийняття господарським судом правильного рішення по справі, господарський суд вважає за необхідне призначити комплексну судову експертизу, у зв`язку з чим, провадження у справі слід зупинити.

Керуючись статтями 99, 100, 117, 177, 228, 232, 233, 234 ГПК України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву позивача від 19.11.2023 про уточнення позовних вимог та здійснювати розгляд справи в межах поданих змін, а саме про солідарне стягнення з Акціонерного товариства "Житомиробленерго" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" на користь позивача ОСОБА_1 343 003,00грн відшкодування збитків, спричинених визначенням заниженої ціни акцій для пред`явлення публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій АТ "Житомиробленерго", а також стягнення судових витрат - 5 145,61грн судового збору та витрат на професійну правничу допомогу.

2. Призначити у справі №910/12048/22 комплексну судову експертизу, проведення якої доручити Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40).

3. На вирішення комплексної судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідає дійсній (ринковій) вартості вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021 року у розмірі 1,67 грн?

- Якщо не відповідає, то яка дійсна узгоджена (ринкова) вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на дату публічної безвідкличної вимоги від 16.02.2021 року, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України майновим методом (методом чистих активів), дохідним та порівняльним методами? Мета оцінки: визначення дійсної (ринкової) вартості однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021.

4. Зобов`язати сторони за вимогою експерта (експертів) своєчасно подавати необхідні для проведення експертизи матеріали (документи, тощо).

5. Судовому експерту(ам) Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень", який(і) проводитиме(муть) судову експертизу надіслати висновок на адресу Господарського суду Житомирської області в строк, визначений п. п. 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 та його копії - сторонам спору.

У разі необхідності встановлення більш розумного строку для проведення судової експертизи у справі погодити останній з господарським судом шляхом звернення до суду з відповідним клопотанням.

6. Керівнику Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" надіслати на адресу Господарського суду Житомирської області:

- відомості про призначення конкретного(их) судового(их) експерта(ів) для проведення судової експертизи у цій справі, засвідчену(і) копію(ї) Свідоцтва(в) судового(их) експерта(ів) з правом проведення комплексної судової експертизи, докази включення його(їх) до Реєстру судових експертів, докази ознайомлення його(їх) зі змістом ухвали суду під розписку.

- копію платіжного документа про вартість витрат на проведення судової експертизи для здійснення судом контролю за належним виконанням сторонами спору вимог п.9 резолютивної частини ухвали суду.

7. Повідомити експерта(ів) про те, що у разі встановлення фактів під час проведення експертизи, що мають значення для справи, але щодо яких не було поставлено запитань, експерт(и), відповідно до ч. 8 ст. 98 ГПК України, може(уть) висловити свою думку з цих питань в експертному висновку.

8. Попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за подання завідомо неправдивого висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених судом обов`язків.

9. Витрати по проведенню комплексної судової експертизи до вирішення спору по суті, покласти на відповідача - Акціонерне товариство "Житомиробленерго" з наступним розподілом судових витрат відповідно до ст. 129 ГПК України.

10. Акціонерному товариству "Житомиробленерго" надіслати на адресу суду копію платіжного документа про здійснення попередньої оплати судової експертизи відповідно до рахунку експертної установи на оплату у 5-денний строк від дати його отримання.

11. Для проведення комплексної судової експертизи надіслати матеріали експертного дослідження у справі №910/12048/22 до Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень".

12. Зупинити провадження у справі №910/12048/22 до повернення до Господарського суду Житомирської області матеріалів експертного дослідження у справі №910/12048/22 з висновком комплексної судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає оскарженню в порядку та строки, визначені статтями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено: 27.11.2023.

Суддя Кравець С.Г.

Друк.

1 - в справу

2 - представнику позивача - на ел.пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 та через систему "Електронний суд",

3 - відповідачу - 1 - АТ "Житомиробленерго" через систему "Електронний суд",

4 - відповідачу - 2 - ТОВ "ВС Груп Менеджмент" код ЄДРПОУ 33947089 (01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) (рек.)

та на ел.пошту central@centraloffice.kiev.ua.

5 - Відокремлений структурний підрозділ ДП "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40) - рек.)

Часті запитання

Який тип судового документу № 115192498 ?

Документ № 115192498 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115192498 ?

Дата ухвалення - 22.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115192498 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115192498 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 115192498, Господарський суд Житомирської області

Судове рішення № 115192498, Господарський суд Житомирської області було прийнято 22.11.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 115192498 відноситься до справи № 910/12048/22

Це рішення відноситься до справи № 910/12048/22. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115192497
Наступний документ : 115192499